Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • 2020

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за грудень 2020

  Доробки в  модулі “Бухоблік”
  1. В розділі “Інвентарна картотека” та “Картотека МНА” для карток, над якими виконується операція “Внутрішнє переміщення“, додана можливість генерації інвентарного/номенклатурного номера за умови зміни рахунку картки після виконання операції “Внутрішнє переміщення“.

  25.12.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за листопад 2020

  Доробки в  модулі “Бухоблік”
  1. В розділі “Оборотні відомості “/”Рух матеріальних цінностей” для звітів, друк яких виконується з пунктів контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про прибуток ТМЦ” та “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ” внесено зміни. Тепер звіти, друк яких виконується з вказаних пунктів меню, будуть формуватись з урахуванням всіх умов відбору, які встановлені в розділі “Рух матеріальних цінностей“. При цьому, при виклику додрукарських форм вказаних звітів ті поля, в які будуть автоматично перенесені значення з умов відбору розділу “ Рух матеріальних цінностей“, будуть не доступними для редагування.
        Також, на формі “Друк звіту “/”Звіт про видаток ТМЦ” додано чекер “Друкувати підсумки за кількістю“. Якщо чекер встановлено, то в звіті “Звіт про витрати ТМЦ” (ttmcrasUa.xlt), будуть друкуватись підсумки за кількістю ТМЦ.

  25.11.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК “Облік Ресурсів” за жовтень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. На всіх формах редагування розмір полів, в яких вказується будь-який номер документа, збільшено до 32 символів.
  Наприклад, в розділах “Господарські операції” та “Вихідні рахунки на оплату” на формах редагування в шейпі “Документи” збільшено розмір для полів “Номер“, в яких вказується номер документа підстави та номер документа підтвердження.

  26.10.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за вересень 2020

  Модуль “Бухоблік”:

  1. К о н ф і г у р а ц і я “X”. В розділах “Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Журнали” та Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Відомість 8″ для аналітичних рахунків, які вказуються в настройках розділу в шейпі “Настройка рахунку” внесені наступні зміни:
  • додана можливість вибору декількох значень в кожному рівні аналітики, а також можливість вказувати маски аналітичних рахунків;
  • якщо в настройках верхнього рівня в шейпі “Настройка рахунку” вказана аналітика, то в настройках нижнього рівня для вибору значень відповідного рівня аналітики буде доступна тільки та аналітика, яка вказана в настройці верхнього рівня або яка відповідає масці аналітичного рахунку відповідного рівня аналітики. Якщо в настройці нижнього рівня аналітичні рахунки не вказано, то значення цієї настройки будуть сформовані з урахуванням аналітики верхнього рівня.

  28.09.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за серпень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. Відповідно до Закону України “Про Митний тариф України” від 04.06.2020 №674-IX до “нульової” бази внесені зміни у словник “УКТ ЗЕД”.
  Для оновлення словника в існуючих базах клиєнтів необхідно запустити додаткову функцію “Установка словника УКТ ЗЕД 2020” з пунку головного меню “Файл”/”Додаткові   функції”. Попередньо треба до каталогу Fox помістити файл самої додаткової функції ef_uktved_2020.fxp, а також до будь-якого доступного каталогу треба помістити таблицю, що містить новий довідник, uktved2020.dbf (обидва файли доступні за запитом, а також у коректі, який буде викладений одночасно з інсталятором). На формі функції потрібно вказати  розташування таблиці uktved2020.dbf.

  22.08.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за липень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  Для функціоналу імпорту із зовнішніх файлів, що настроюється (ef_eixdata.fxp), доопрацьована можливість імпорту даних, що представлені в кодуванні UTF-8. Для цього реалізована можливість вказувати в ключі CODEPAGE значення UTF8 (без врахування регістру символів).

  24.07.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за червень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ:
  1. Для розділів “Акти виконаних робіт” та “Вихідні рахунки на оплату” створена платна додаткова функція “Експорт у Medoc” Ef_export2medoc.fxp.
  На формі функції передбачені наступні поля:

  26.06.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за травень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. В розділі “Вихідні рахунки на оплату”, при додаванні оплати для вихідного рахунку на оплату, який було створено на основі документу, що належить розділу “Договірні документи”, доопрацьовано аналіз приналежності відповідних позицій його специфікації, що містяться в пов’язаному договірному документі, до різних етапів цього договору.

  26.05.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК “Облік Ресурсів” за квітень 2020

  Модуль “Бухоблік”:

  1. Ко н ф і г у р а ц і я “X“. В розділі Звіти“/”Журнали (наказ Мінфіну №356)” в шейпі “Відбір по аналітичних рахунках” додана можливість вказувати маски аналітичних рахунків.

  24.04.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК “Облік Ресурсів” за березень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. Для вирішення проблем з некоректним відображенням контекстного меню розділів Системи передбачена можливість використання альтернативного виду контекстного меню. Для цього в розділі “Настройка Системи” на вкладці “Основні” доданий чекер “Використовувати контекстне меню Windows“.
  • Якщо такий чекер встановлений, то в розділах Системи буде використовуватись вид контекстного меню Windows.
  • Якщо чекер “Використовувати контекстне меню Windows” не встановлено, то, як і раніше, використовується вбудоване меню системи (FoxPro)

  26.03.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за лютий 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. Для вихідних податкових накладних, підготовка яких виконується на підставі інших документів, додана можливість об’єднувати специфікації документа незалежно від вказаних в них партій. Для цього в розділі “Настройка системи“, на вкладці “Документи“/”Вихідні податкові накладні” додано шейп “Об’єднання однакових специфікацій дочірнього документа” з чекером “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” та додатковими чекерами “Тариф“, “Примітка“, “Партія“. Якщо встановлено тільки чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” (тобто не встановлено жодного додаткового чекера), то об’єднання позицій буде виконуватись за принципом однаковості номенклатури, упаковки та виду знижки. Якщо встановлені додаткові чекери, то к вищевказаним параметрам однаковості будуть додані відповідні додаткові параметри “Тариф“, “Примітка“, “Партія“.  При перетворені існуючих клієнтських БД, в яких  в розділі “Настройка системи” на вкладці “Документи“/”Всі документи” встановлено чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, партія, вид знижки)“, буде встановлено чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” та додатковий чекер “Партія“.
  2. В грід розділа “Договірні документи” додано колонку “+“, в якій для документів, до яких прикріплені файли, буде відображатись позначка “+“.

  26.02.2020 Детальніше >>

  Доробки ПК «Облік Ресурсів» за січень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. У відповідності з постановою НБУ №127 від 06.11.2019 в розділі “Платіжні документи” внесено зміни в шаблони документів “Платіжне доручення” (pdppUa.xlt), “Платіжне доручення з окремим документом з ПДВ” (pdpp_ndsUa.xlt), “Платіжна вимога” (pdvimogaUa.xlt), “Платіжна вимога – доручення” (pdvimdorUa.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“/”Друк платіжного документа“.
  2. У зв’язку з роз’ясненням ДФС щодо зміни порядку заповнення податкової накладної, складеної за щоденними підсумками, з 01.01.2020 згідно з наказом Мінфіну від 17.09.2018 № 763 у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни до шаблонів “Вихідна податкова накладна з клітинками” (Worepkua.xlt) та “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt).    Наразі графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної та графи 5, 6, 7, 8, 9 та 10 розрахунку коригування до податкової накладної заповнюються на підставі даних, внесених у програмі, а не “порожніми” значеннями.

  24.01.2020 Детальніше >>
  Більше новин