Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
Документообіг

“Облік Ресурсів”- Документообіг

Підприємства, компанії та організації у процесі своєї діяльності стикаються з опрацюванням великого масиву документів та необхідністю ведення документообігу у електронному форматі з накладанням електронного цифрового підпису.

Процес документообігу в компанії сьогодні охоплює ряд процесів:

  • ведення обліку вхідних/вихідних документів;
  • ведення обліку внутрішніх документів (накази по підтриємству, акти інвентаризацій, протоколи зборів тощо);
  • реєстр вхідної/вихідної кореспонденці;
  • присвоєння вхідних/вихідних номерів документам та листам;
  • ведення електронного документообігу між організаціями;
  • впорядкування документів за категоріями;
  • контроль за виконанням наказів та розпоряджень;
  • унеможливлення доступу сторонніх осіб до документів компанії;
  • створення та зберігання архівів документів;
  • опрацювання звернень клієнтів до компанії тощо.

Використання модулю Документообіг допомагає обліковувати та систематизувати усі наявні документи, контролювати їх виконання. Модуль скорочує час на пошук потрібного документу і головне — має можливість накладати ЕЦП, адже вести електронний документообіг уже не примха компаній, а необхідність!

Прискорюйте управління бізнес-процесами зі зручною системою для документообігу
jSolutions Документообіг

Підвищіть ефективність — збережіть дерево

Ведіть документи в єдиній базі, розмежовуйте доступ до них за допомогою налаштування відповідних прав для персоналу. Спростіть пошук документів, використовуйте відбір за параметрами. Обліковуйте усі вхідні/вихідні документи та формуйте архів з відображенням зв’язків між ними. Зберігайте у системі сканкопії оригіналу документа. Подавайте звіти та документи з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

 

“Документообіг” – це зручний інструмент ефективного управління.