Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за березень 2020
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. Для вирішення проблем з некоректним відображенням контекстного меню розділів Системи передбачена можливість використання альтернативного виду контекстного меню. Для цього в розділі “Настройка Системи” на вкладці “Основні” доданий чекер “Використовувати контекстне меню Windows“.
  • Якщо такий чекер встановлений, то в розділах Системи буде використовуватись вид контекстного меню Windows.
  • Якщо чекер “Використовувати контекстне меню Windows” не встановлено, то, як і раніше, використовується вбудоване меню системи (FoxPro)

  2. Для врахування створеного по вихідному рахунку на оплату платіжного документу як суми оплати рахунка в розділ “Вихідні рахунки на оплату” внесені зміни. А саме, на формі редагування “Вихідний рахунок на оплату“, на вкладці “Суми“:
  • поле “Сплачено на суму” перейменовано на “Оплачено (ЖП)“. В поле, як і раніше, буде відображатись сума оплат за журналом платежів, які виконані з пункту контекстного меню “Оплата“/”Виконати оплату“;
  • додано поле “Оплачено (ПД)“, в якому буде відображатись сума усіх платіжних документів, підготовлених по рахунку, але не більше суми самого рахунку;
  • додано поле “Разом оплачено“, в якому буде відображатись сума усіх оплат, виконаних по платіжним документам та за журналом платежів. Сума поля “Разом оплачено” буде відображатись в колонці “Сплачено” гріда “Вихідні рахунки на оплату” та враховуватись при відборі рахунків по оплаті. Якщо рахунок створено на підставі договору, то сума поля “Разом оплачено” буде відображатись в договорі в полі “З них сплачено” на вкладці “Узагальнені суми“;
  • в поле “Дата останньої оплати” буде відображатись дата останньої оплати за журналом платежів або за платіжними документами.
  Тепер, при виконанні часткової оплати рахунка в поле “Сума” журнала платежів та в поле “Підсумок” платіжного документа буде переноситись залишкова сума оплати рахунку. Якщо сума оплати за журналом платежів та за платіжними документами буде перевищувати суму рахунку, то в полі “Разом оплачено” на вкладці “Суми” буде відображатись тільки сума самого рахунка. Також, якщо рахунок оплачено повністю, то підготовка платіжного документа по такому рахунку не буде можливою (пункт контекстного меню “Підготовка документів“/”Платіжний документ” буде не доступний для вибору).
  Модуль “Бухоблік”:
  1. К о н ф і г у р а ц і я “X“. В розділі Звіти“/”Журнали (наказ Мінфіну №356)” на додрукарську форму звітів додано шейп “Відбір по аналітичних рахунках” з полями для введення значень аналітичних рахунків. Аналітичні рахунки заповнюються вручну без можливості задавати маски рахунку (можливість використовувати маски аналітичних рахунків буде реалізована в наступному інсталяторі). Якщо в полях шейпа “Відбір по аналітичних рахунках” вказані значення, то при формуванні звіту для всіх налаштувань всіх розділів вибраного журналу буде застосовуватись значення аналітичних рахунків, вказаних в шейпі “Відбір по аналітичних рахунках“. Якщо в налаштуваннях розділу для якогось рівня аналітики буде вказане значення, то для цього рівня аналітики цього налаштування значення аналітичних рахунків шейпа “Відбір по аналітичних рахунках” застосовуватись не будуть.
  2К о н ф і г у р а ц і я “Б”. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Кошторис витрат” змінено файл ras_vdd.ini.
  Модуль “Зарплатня”
  1. У звітах “Нарахований заробіток застрахованих осіб (ЄСВ)” і “Дані по спецстажу (ЄСВ)“, друк яких виконується із розділу “Звіти“/ “Персоніфікований облік“, внесені зміни у визначення “спецстажу” за параметрами особового рахунку.
  • При формуванні звіту “Дані по спецстажу (ЄСВ)” враховуються усі особові рахунки, у яких “Код спецстажу“, з урахуванням історії особового рахунку, діяв у періоді звіту. Раніше, при формуванні звіту враховувались тільки ті особові рахунки, у яких відповідне значення “Коду спецстажу” діяло на перше число періоду звіту.
  • У звіті “Нарахований заробіток застрахованих осіб (ЄСВ)” ознака “спецстаж” визначається, якщо “Код спецстажу“, з урахуванням історії особового рахунку, діє в періоді звіту. Раніше ознака “спецстаж” визначалась тільки, якщо “Код спецстажу” особового рахунку діяв на перше число періоду звіту.
  “Зарплатня” (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Держстату від 31.07.2019 № 259 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 1-ПВ кв.” (Statrep_forma1pvk.xlt, Statrep_forma1pvkua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  Модуль “Кадри”:
  1. У відповідності до наказу Держстату №259 від 31.07.2019 внесені зміни в шаблон друку звіту за формою №1-ПВ квартальна “Звіт із праці” (st1pvkrepua.xlt). Також відповідним чином відкоригована настройка статистичного звіту з ідентифікатором форми “1-ПВ(кв)” в демонстраційній та нульовій базах даних.
  Мадуль “Фінансування”:
  1. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Розпорядження по фінансуванню” змінено файл rsp_vdd.ini.
  Модуль”Ресторан”:
  1. В розділах “Рахунки клієнтів“, “Меню-вимоги” та “Замовлення” прискорено виконання операцій анулювання відпрацювання господарських операцій, анулювання підготовки внутрішніх документів та вилучення документів у вказаних розділах. Дане прискорення стосується анулювання тільки тих операцій, що виконувались по відміченим документам, тобто при відпрацюванні в обліку господарських операцій або підготовці внутрішніх документів по відміченим документам у вказаних розділах. З метою реалізації описаного вище прискорення, на формі “Історія підготовки документів“, що викликається при перерахованих вище операціях анулювання, при наявності більше 10-ти пов’язаних документів, доопрацьовано їхнє відображення у згрупованому вигляді.