Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за грудень 2020
  Доробки в  модулі “Бухоблік”
  1. В розділі “Інвентарна картотека” та “Картотека МНА” для карток, над якими виконується операція “Внутрішнє переміщення“, додана можливість генерації інвентарного/номенклатурного номера за умови зміни рахунку картки після виконання операції “Внутрішнє переміщення“.

  Для цього на форму операції “Внутрішнє переміщення“, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками” (“Операції над картками МНА“), в шейп “Параметри переміщення” додано чекер “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунку” (“Генерувати номенклатурний номер при зміні рахунку“). Якщо чекер встановлено, то при умові зміни рахунка картки після виконання операції “Внутрішнє переміщення” та при умові, що в налаштуваннях “Файл“/”Настройка системи” на вкладці “ОЗ та МНА” у шейпах “Номер у картці ОЗ” та “Номер у картці МНА” встановлено чекер “з врахув. рахунка“, буде сгенеровано новий інвентарний/номенклатурний номер з урахуванням нового рахунка картки та з урахуванням налаштувань “Файл“/”Настройка системи“/”ОЗ та МНА” шейп “Номер у картці ОЗ” та “Номер у картці МНА“.
  Також, якщо в розділі “Інвентарна картотека” після виконання операції “Внутрішнє переміщення” інвентарний номер змінився (тобто був встановлений чекер  “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунка“), то в картку на вкладці “Додаткові дані” в поле “Примітка” буде записано інвентарний номер картки, який був до операції “Внутрішнє переміщення“.
  Якщо чекер “Генерувати інвентарний номер при зміні рахунку” (“Генерувати номенклатурний номер при зміні рахунку“) не встановлено, то операція “Внутрішнє переміщення” буде виконуватись без зміни інвентарного/номенклатурного номера.
  2. Для конфігурації “Хб” для розділів “Інвентарна картотека“, “Картотека МНА” додана можливість настройки відображення фіксованої кількості символів інвентарного/номенклатурного номера при умові, якщо інвентарний/номенклатурний номер складається з рахунку, групи та номеру. Для цього в розділ “Настройка системи” на вкладку “ОЗ та МНА” в шейпи “Номер у картотеці ОЗ” та “Номер у картотеці МНА” додано спінери “мінімальна кількість символів номера“. Номер буде доповнюватись нулями зліва до вказаної кількості символів. При встановленому значені “0” номер буде відображатись без форматування.
  Спінери “мінімальна кількість символів номера” будуть доступні для редагування тільки, якщо встановлено чекер “Інвентарний (номенклатурний) номер з урахуванням рахунку“.
  3. К о н ф і г у р а ц і я “Б”. Згідно з наказом Мінфіну від 27.10.2020 №636 у словнику “КЕКВ” доданий новий код 2113 “Суддівська винагорода”.

  Доробки в  модулі”Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно з наказом Держстату від 22.07.2020 №223 внесені зміни до звіту “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls.
         Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.
  Доробки в  модулі”Зарпалатня” (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Мінсоцполітики від 27.08.2020 № 591 внесені зміни в шаблон звіту “Форма 10-ПІ” (Statrep_forma10piua.xlt). Сам звіт перейменовано в “Форма 10-ПОІ“. Також внесені зміни в налаштуваннях даного звіту в “нульових” і “демонстраційній” базі.
  Доробки в  модулі“Кадри”
  1. У відповідності до наказу Мінсоцполітики №591 від 27.08.2020, яким скасована форма звітності №10-ПІ (річна) та замість неї запроваджена форма №10-ПОІ(річна), був вилучений з поставки шаблон друку st10pirepua.xlt, а настройка статистичних звітів з ідентифікатором форми “10-ПІ” була вилучена з “нульової” та демонстраційної баз даних. Відповідно, реалізована можливість друку звіту за формою №10-ПОІ(річна), для чого в поставку доданий шаблон друку st10poirepua.xlt, а також створено настройку статистичних звітів з ідентифікатором “10-ПОІ“, яку додано до “нульової” та демонстраційної баз даних.