Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за серпень 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. Відповідно до Закону України “Про Митний тариф України” від 04.06.2020 №674-IX до “нульової” бази внесені зміни у словник “УКТ ЗЕД”.
  Для оновлення словника в існуючих базах клиєнтів необхідно запустити додаткову функцію “Установка словника УКТ ЗЕД 2020” з пунку головного меню “Файл”/”Додаткові   функції”. Попередньо треба до каталогу Fox помістити файл самої додаткової функції ef_uktved_2020.fxp, а також до будь-якого доступного каталогу треба помістити таблицю, що містить новий довідник, uktved2020.dbf (обидва файли доступні за запитом, а також у коректі, який буде викладений одночасно з інсталятором). На формі функції потрібно вказати  розташування таблиці uktved2020.dbf.
  Після запуску вищевказаної додаткової функції у словнику “УКТ ЗЕД” буде створений новий каталог “УКТ ЗЕД 2020”, при цьому у старих каталогах “УКТ ЗЕД 2011” та “УКТ ЗЕД 2014” залишаться тільки ті позиції, які відсутні у новому каталозі “УКТ ЗЕД 2020”.

  2. Внесені зміни до шаблону документа “Рахунок на оплату” (Chrepua_medoc.xlt), який необхідний для роботи платної додаткової функції “Експорт у Medoc” Ef_export2medoc.fxp у розділі “Вихідні рахунки на оплату”. У зв’язку з чим, у програмі Medoc у розділі “Шаблони первинних документів” користувач повинен до власного шаблону вихідного рахунку на оплату з кодом AFCH01 додати тег FIRM_BUH.

  Таким чином у шаблоні вихідного рахунку на сплату обов’язково повинні бути присутніми наступні теги:
  DOCDATE – до цього тегу заноситься дата вихідного рахунку на сплату,
  NUM – номер рахунку,
  DOCSUM – значення поля рахунку “Всього до сплати:”,
  DOCSUM_TEXT – поле рахунку “Всього до сплати:” прописом,
  SUMPDV – поле рахунку “ПДВ:”,
  SUMWITHOUTPDV – поле рахунку “Разом без ПДВ:”,
  FIRM_NAME – значення поля “Постачальник:”,
  FIRM_RUK – ПІБ керівника постачальника,
  FIRM_BUH – ПІБ головного бухгалтера постачальника,
  FIRM_EDRPOU – значення поля “Код ЄДРПОУ:” постачальника,
  FIRM_ADR – значення поля “Адреса:” постачальника,
  FIRM_TELEFON – значення поля “Тел.:” постачальника,
  SIDE_CD_K – значення поля “Покупець:”,
  SIDE_EDRPOU_K – значення поля “Код ЄДРПОУ:” покупця,
  SIDE_CDADR_K – значення поля “Адреса:” покупця,
  SIDE_TEL_K – значення поля “Тел.:” покупця,
  FIRM_CBANK – значення поля “МФО:” постачальника,
  FIRM_NMBANK – найменування банка з поля “Р/рахунок:” постачальника,
  FIRM_RS – номер розрахункового рахунку з поля “Р/рахунок:” постачальника,
  SIDE_MFO_K – значення поля “МФО:” покупця,
  SIDE_BANK_K – найменування банка з поля “Р/рахунок:” покупця,
  SIDE_CDSHR_K – номер розрахункового рахунку з поля “Р/рахунок:” покупця,
  FIELD1 – значення поля “Останній строк до сплати”,
  TAB1_A – значення поля таблиці рахунку “№ з/п”,
  TAB1_NOMENKLATURA_NAME – значення поля таблиці рахунку “Найменування”,
  TAB1_A3 – значення поля таблиці рахунку “Кількість”,
  TAB1_NOMENKLATURA_CHARCODEUMEASURE – значення поля таблиці рахунку “Одиниця виміру”,
  TAB1_A5 – значення поля таблиці рахунку “Ціна” (Для шаблона “Рахунок (зниж.)” chrep_sale.xlt це значення поля таблиці рахунку “Ціна зі знижкою”),
  TAB1_A6 – значення поля таблиці рахунку “Сума” (Для шаблона “Рахунок (зниж.)” chrep_sale.xlt це значення поля таблиці рахунку “Сума зі знижкою”).

  МОДУЛЬ ‘БУХОБЛІК’

  1. К о н ф і г у р а ц і я “Б”. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесені зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Фінансові зобов’язання” змінено файли fo_f000f_imp.ini та fo_f000f_new.ini, в розділі “Юридичні зобов’язання” змінено файли uo_f000u_imp.ini та uo_f000u_new.ini, в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.

  МОДУЛЬ ‘ТОРГІВЛЯ’

  1. У зв’язку з вимогами законодавства друкувати в назві підакцизних товарів фіскального чеку код УКТ ЗЕД, було збільшено до 50 символів поле “Найменування для чека” на формі додавання/редагування артикулу в словнику “Артикули”. Збільшення кількості символів у даному полі дозволяє користувачеві вказати вручну необхідний код УКТ ЗЕД для потрібних артикулів.
  Зауваження. Збільшення розміру поля на вказаній вище формі не означає, що в реєстратор розрахункових операцій (РРО) обов’язково будуть запрограмовані усі 50 символів, – як і раніше, програмування найменування артикулу в РРО відбувається у кількості символів, що підтримує конкретна модель РРО (у відповідності до протоколу обміну).

  2. Реалізована також можливість автоматичного додавання коду УКТ ЗЕД до найменування артикулу, що продається (програмується в РРО), вказаного в полі “Найменування для чека” на формі додавання/редагування артикулу в словнику “Артикули”. Для цього в розділі “Настройка системи”, на вкладці “Додаткові”, реалізована настройка “Додавати код УКТ ЗЕД до найменування товару в чеку для позицій з групою товару” з можливістю вибору груп товару (зі словника “Загальні поняття” з тегом “PRIGOODS”), які відповідають підакцизним товарним позиціям, що мають містити в найменуванні, надрукованому в чеку, код УКТ ЗЕД.
  При заповненні даної настройки стає доступним і обов’язковим для заповнення поле “Правило формування префікса з кодом УКТ ЗЕД для найменування в чеку”, яке також додано на вкладці “Додаткові”. FOX-вираз, що вказаний в даному полі, визначає правило автоматичного додавання коду УКТ ЗЕД (у вигляді префіксу) до найменування підакцизних товарів, що належать групам товарів, вказаним в настройці “Додавати код УКТ ЗЕД до найменування товару в чеку для позицій з групою товару”.
  Для FOX-виразу, що вказується в полі “Правило формування префікса з кодом УКТ ЗЕД для найменування в чеку”, реалізована можливість використання змінної (мнемоніки) UKTVED, що відповідає значенню мнемокоду УКТ ЗЕД з однойменного словника, посилання на який вказане в словнику “Номенклатор товарів та послуг” для номенклатурної позиції, що відповідає артикулу, який передається в РРО. Крім цього, до контекстного меню, що викликається в полі “Правило формування префікса з кодом УКТ ЗЕД для найменування в чеку”, додано пункт “За замовчуванням”, при виклику якого в дане поле зноситься FOX-вираз за замовчуванням (вираз, який на поточний момент відповідає законодавчим вимогам щодо формування найменування підакцизних товарних позицій з урахуванням коду УКТ ЗЕД). На поточний момент часу, вираз за замовчуванням має такий вигляд: ChrTran(UKTVED, ” “, “”) + “#”.
  Зауваження. Стан настройки системи “Додавати код УКТ ЗЕД до найменування товару в чеку для позицій з групою товару” аналізується не тільки при програмуванні найменування товару в РРО, а й при його читанні з РРО за допомогою функції “Читання артикулів з каси” та при читанні артикулів в розділі “Артикули та продажі у касах”. Також дана настройка системи аналізується іншими модулями програми при виконанні операцій з продажу товарних позицій, які призводять до формування чеку продажу і його відправці на друк в РРО.

  МОДУЛЬ ‘ФІНАНСИ’

  1. К о н ф і г у р а ц і я “Б”. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесені зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Фінансові зобов’язання” змінено файли fo_f000f_imp.ini та fo_f000f_new.ini, в розділі “Юридичні зобов’язання” змінено файли uo_f000u_imp.ini та uo_f000u_new.ini, в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.