Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Кадри

  Проста і зручна система кадрового обліку “Облік Ресурсів” Кадри призначена для комплексного вирішення завдань управління персоналом на підприємстві.

  Використання системи“Облік Ресурсів” Кадри” дозволяє:

  • реєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їх виведення на друк;
  • створювати штатний розклад по співробітникам з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
  • вести в системі стандартні кадрові накази з їх автоматичним відпрацюванням (наприклад: на прийом, звільнення, переміщення, відпустки та ін.) і можливістю друку як в стандартному текстовому варіанті, так і в вигляді деяких стандартних форм (П-1, П-3, П -5);
  • вести табеля співробітників (форма П-5);
  • виконувати дії, пов’язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, висновком за штат, надання відпустки тощо. Дані по співробітниках автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
  • вести розширений облік відпусток, який передбачає можливість реєстрації планових відпусток за вказаний період, додавання довільних відпусток, а також надання відпусток на підставі встановлених відпусток або невикористаних раніше, – при цьому може здійснюватися автоматичне внесення інформації про перебування у відпустці у табель співробітника;
  • проводити дії над співробітниками й їх особовими рахунками, пов’язані з переміщенням, прийомом на роботу, сумісництвом, оплатою праці, звільненням й т.д., – інформація про ці дії автоматично зберігається в історії, дані з якої аналізуються при друку звітів по руху персоналу. Дані по співробітникам автоматично відображаються в історії призначень й переміщень, до якої завжди можна звернутися;
  • вести облік інформації про перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестації, стягнення й заохочення, про наукові роботи, наукові ступені і звання, облік по військовозобов’язаним, а також про зарахування до кадрового резерву;
  • вести облік анкет надходячих на роботу (здобувачів).
  • Звітність

  Система дозволяє формувати і друкувати такі кадрові звіти як, штатний розклад в розрізі посад і співробітників, звіт про рух працівників, звіт за стажем роботи, звіт за вакантних посадами (форма 3-ПН), перелік дітей для надання допомоги.

  В системі також передбачена можливість друку деяких статистичних звітів: звіт за формами 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-1, 9-ДС, також є можливість отримати відомості по військовозобов’язаним, укомплектованості та вакантним посадам на підприємстві та багато інших звітів.

  Система “Облік Ресурсів” Кадри дає можливість отримувати призначені для користувача звіти облікового характеру на підставі відібраних співробітників з тих чи інших умов відбору, слід зазначити, що поля, що включаються в такий звіт вибираються користувачем самостійно, що робить систему більш гнучкою та функціональною. Налаштовані користувачем звіти зберігаються в базі даних і при подальшому їх виклику досить вказати ім’я звіту для виведення на друк.

  Шаблони для друку документів містяться в форматі Excel, тому при необхідності є можливість їх редагування.

  Додаткові функції:

  • забезпечена можливість оперативного відбору співробітників за заданими критеріями, що дозволяє отримувати оперативні зведення з різних напрямків діяльності персоналу;
  • в системі реалізована функція розмежування прав доступу до окремих розділів, що є необхідною умовою при роботі в системі декількох користувачів.