Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
Фінанси

Финансирование

Система “Облік Ресурсів” “Фінанси” призначена для автоматизації процесів розподілу бюджетного фінансування загального і спеціального фондів розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів підвідомчими установами.

Система містить два контури: в одному здійснюється реєстрація і обробка даних із формування бюджетного розпису відомства (кошторис витрат і планування асигнувань), в іншому – реєстрація розподілів обсягів фактичного фінансування видатків.

Система “Облік Ресурсів” “Фінанси”:

 • дозволяє налаштовувати ієрархію структури фінансування витрат установи, де на кожному рівні можна задавати як стандартні словники системи “КПКВ / КФК”, “КЕКВ / Скорочений КЕКВ”, “Підвідомчі установи”, “Фонди”, так і свої власні словники;
 • має механізми автоматичного створення розподілів відкритих асигнувань за заданими правилами;
 • відстежує неперевищення сум в кошторисі, асигнуваннях і розподілах;
 • дозволяє аналізувати стан фінансування в будь-яких розрізах на зазначений користувачем момент часу, зіставляючи дані планованого фінансування з фактичним фінансуванням.

В якості вхідних даних в Систему вноситься кошторис витрат, план асигнувань і розподілу відкритих асигнувань. В якості вихідних даних в Системі передбачено друк звітів за чинним Законодавством, аналітичними звітами, а також реалізовано вивантаження даних кошторисів і розподілів в зовнішні файли, в тому числі в ПЗ “Мережа”.

Реалізовано друк звітів згідно з наказом Мінфіну № 57 від 28.01.2002 та наказу Держказначейства № 89 від 25.05.2004:

 • Кошторис
 • Зведений кошторис
 • План асигнувань загального фонду бюджету
 • Зведений план асигнувань загального фонду бюджету
 • Зведення показників спеціального фонду кошторису
 • Довідка про зміни в літньому розписі бюджету (кошторису)
 • Довідка про зміни в помісячному розписі асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань загального фонду бюджету)
 • Довідка про зміни в помісячному розписі повернення кредитів до загального фонду бюджету / надання кредитів із загального фонду бюджету (плану надання кредитів із загального фонду бюджету)
 • Розподіл відкритих асигнувань.

Також в Системі розроблені нерегламентовані звіти, які дозволяють легко проаналізувати стан фінансування:

 • Баланс розпорядника коштів
 • Шахматка з фінансування
 • Контроль стану виконання кошторису витрат.