Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за лютий 2020

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. Для вихідних податкових накладних, підготовка яких виконується на підставі інших документів, додана можливість об’єднувати специфікації документа незалежно від вказаних в них партій. Для цього в розділі “Настройка системи“, на вкладці “Документи“/”Вихідні податкові накладні” додано шейп “Об’єднання однакових специфікацій дочірнього документа” з чекером “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” та додатковими чекерами “Тариф“, “Примітка“, “Партія“. Якщо встановлено тільки чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” (тобто не встановлено жодного додаткового чекера), то об’єднання позицій буде виконуватись за принципом однаковості номенклатури, упаковки та виду знижки. Якщо встановлені додаткові чекери, то к вищевказаним параметрам однаковості будуть додані відповідні додаткові параметри “Тариф“, “Примітка“, “Партія“.  При перетворені існуючих клієнтських БД, в яких  в розділі “Настройка системи” на вкладці “Документи“/”Всі документи” встановлено чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, партія, вид знижки)“, буде встановлено чекер “Об’єднувати при створенні (однакові номенклатор, упаковка, вид знижки)” та додатковий чекер “Партія“.
  2. В грід розділа “Договірні документи” додано колонку “+“, в якій для документів, до яких прикріплені файли, буде відображатись позначка “+“.

   Модуль “Бухоблік”

  1. В розділі “Контракти на навчання” додана можливість друку документа “Довідка про оплату” (docdovnua.xlt). Для цього в пункт контекстного меню “Друк документа” додано підпункти “Договір на навчання” та “Довідка про оплату“.

  З підпункту “Договір на навчання” викликається друк звіту “Договір на навчання “, який був реалізований раніше.

  З підпункту “Довідка про оплату” буде викликатися додрукарська форма звіту “Довідка про оплату” з полями “За період” “з“..”по“. У звіт будуть потрапляти всі платежі з розділу “Журнал платежів” та документи з розділу “Платіжні документи“, які були підготовлені по поточному контракту датою, яка потрапляє в період, вказаний в полях “За період” “з“..”по“.

  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.В розділі “Платіжні документи” внесено наступні зміни:
  • пункт контекстного меню “Друк звіту“/”Розподіл коштів державного бюджету” перейменовано в “Друк звіту“/”Розподіл виділених бюджетних асигнувань“;
  • в пункт контекстного меню “Друк звіту“/”Розподіл виділених бюджетних асигнувань” додано шаблон звіту “Розподіл виділених бюджетних асигнувань (мiсцевий бюджет)” (pdrasprmestua.xlt).

  БУХОБЛІК (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет

  1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 внесені зміни до звіту “Таблиця даних платника податків”Ernn_tabplat.xls.

  Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.

  БУХОБЛІК (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 внесені зміни до звіту “Таблиця даних платника податків”Ernn_tabplat.xls.

  Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.

  1. Згідно з наказом Держстату від 13.06.2019№ 205 внесені зміни до звіту “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls.

  Передбачено формування XML-документа відповідно до нової версії xsd-схеми.

  1. Згідно з наказом Держстату від 13.06.2019 № 208 внесені зміни до звіту “Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (квартальна)” 1poslugi_kv.xls.

  Передбачено формування XML-документа відповідно до нової версії xsd-схеми.

  1. Відновлено можливість коректного формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем для наступних звітів:
  • “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls;
  • “Звіт про обсяг оптового товарообороту Ф. 1-опт, місячна” 1opt_m.xls.

  Для коректного формування XML-документа внесені зміни до звіту “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls.

  Модуль “Зарплатня”

  1. Для метода “Доплата до суми” реалізована функціональність автоматичного додавання нарахувань та вилучення нарахувань з нульовою сумою. Для цього на формі настройки методу  додана закладка “Додаткові настройки“, на якій доступний шейп “Авто додавання/ видалення” з чекерами “Нарахування минулого періоду“, “Нарахування поточного періоду“, “Нарахування майбутнього періоду” і “Видалення нарахувань з нульовою сумою“. Авто додавання/ видалення нарахувань відбувається тільки у випадку наявності виду оплати такого метода в постійних виплатах особового рахунку.
  • Якщо встановлений чекер “Нарахування минулого періоду” та/або “Нарахування майбутнього періоду“, то автододавання нарахування за минулий та/або майбутній період виконується за наявності доходу за минулий та/або майбутній період та за умови, якщо в постійній виплаті в полі “Метод підрахунку” вказане значення “Нараховані за період“.
  • Якщо встановлений чекер “Нарахування поточного періоду“, то виконується автододавання нарахування доплати до суми за поточний період за наявності доходу за будь-який період, за умови, якщо в постійній виплаті в полі “Метод підрахунку” вказане значення “Нараховані в періоді“. Якщо в полі “Метод підрахунку” вказане значення “Нараховані за період“, то автододавання нарахування за поточний період виконується тільки за наявності доходу за поточний період.
  • Якщо встановлений чекер “Видалення нарахувань з нульовою сумою“, то в разі, якщо при розрахунку сума доплати до суми дорівнює “0”, таке нарахування буде вилучене.
  1. Враховуючи положення пункту 30 “Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим Державним соціальнім страхуванням”, затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, в редакції Постанови КМУ від 26.06.2015 № 439, стосовно розрахунку лікарняних для співробітників, що працюють за сумісництвом, в методі “Лікарняний” для типів “лікарняний” та “декретні” при визначенні доходу працівника, з якого розраховуються лікарняні, додана можливість враховувати дохід зовнішнього сумісника, нарахованого за іншими місцями роботи.

  На формі редагування “Особового рахунку” на закладці “Історія” доданий грід “Інший дохід зовнішнього сумісника“. Грід доступний для редагування в “основному” особовому рахунку зі статусом “Зовнішній сумісник“. В грід “Інший дохід зовнішнього сумісника” на підставі довідок, наданих з інших місць роботи зовнішнього сумісника, за відповідними місяцями заноситься заробіток, з якого було проведено нарахування лікарняних на інших підприємствах. Дані внесені в грід “Інший дохід зовнішнього сумісника” будуть враховуватись при розрахунку лікарняного, а саме при визначенні “Розрахункових сум” за місяцями розрахункового періоду з урахуванням обмеження “Максимальною величиною ЗП з якої сплачуються внески“.

  В нарахуваннях з методом “Лікарняний” для відображення сум доходу з інших місць роботи додана закладка “Інший дохід зовнішнього сумісника“. Закладка доступна для редагування тільки для типів “лікарняний” та “декретні” за умови, що в особовому рахунку вказано статус “Зовнішній сумісник“. На закладці “Інший дохід зовнішнього сумісника” відображаються місяці, що відповідають розрахунковому періоду лікарняного (12 місяців), та суми за такі місяці, що вказані в однойменному гріді особового рахунку. Також інформацію стосовно доходу з інших місць роботи по місяцям розрахункового періоду можливо вказувати безпосередньо в нарахуванні лікарняного, яка буде автоматично перенесена в грід “Інший дохід зовнішнього сумісника” особового рахунку.

  З урахуванням сум вказаних на закладці “Інший дохід зовнішнього сумісника” внесені зміни у визначення “Розрахункових сум” за місяцями розрахункового періоду.

  • За кожним місяцем розрахункового періоду визначається “загальний заробіток” за такий період з урахуванням “іншого доходу”.
  • “Загальний заробіток” порівнюється з “Максимальною величиною ЗП з якої сплачуються внески“, що діє у відповідному місяці розрахункового періоду. Якщо “загальний заробіток” перевищує максимальну величину, то виконується обмеження “загального заробітку” максимальною величиною, інакше використовується “загальний заробіток”.
  • Від суми, визначеної вище, віднімається “інший дохід”, що і складе результат “Розрахункової суми” за місяць розрахункового періоду для поточного нарахування.

  Далі з урахуванням “Розрахункових сум” за розрахунковий період виконується розрахунок лікарняного на загальних підставах.

   3. Враховуючи роз’яснення, надані у листі Фонду з ТВП від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65, нарахування виплат працівникам, що працюють за сумісництвом, як зовнішнім, так івнутрішнім, має відбуватися із застосуванням норми пункту 30 “Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим Державним соціальнім страхуванням”, затвердженого Постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Відповідно до вказаного вище пункту, обчислення середньої заробітної плати для працівників, що працюють за сумісництвом має здійснюватися страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо. При цьому сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, в період розрахунку за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

  На підставі наведеного вище, виконані наступні доопрацювання для методу “Лікарняний“. На формі настройки методу “Лікарняний” на закладці “Обмеження” в шейпі “Максимальна величина ЗП з якої сплачуються внески” доданий чекер “Обмеження з урахуванням загального доходу сумісників“. Чекер доступний тільки для типів “лікарняний” та “декретні“, якщо не встановлено чекер “Облік сумісників“.

  • Якщо не використовується чекер “Облік сумісників” та не встановлений чекер “Обмеження з урахуванням загального доходу сумісників“, то при додаванні нарахування лікарняного в особові рахунки сумісників дані “Заробітку“, “Розрахункових сум” та “Виробітку” за місяцями розрахункового періоду, як і раніше, визначаються на підставі окремо взятого особового рахунку сумісника. Відповідно, при обмеженні “Розрахункових сум” максимальною величиною заробітної плати враховується заробіток тільки поточного особового рахунку.
  • Якщо встановлений чекер “Обмеження з урахуванням загального доходу сумісників“, то при додаванні нарахування лікарняного в особові рахунки сумісників дані “Заробітку” та “Виробітку” за місяцями розрахункового періоду, визначаються на підставі окремо взятого особового рахунку сумісника. Визначення “Розрахункових сум” відбувається з урахуванням доходу інших особових рахунків сумісників, як зазначено нижче.

  Врахування доходу особових рахунків сумісників для визначення “Розрахункових сум” за місяцями розрахункового періоду.

  • Якщо нарахування лікарняного виконується в основному особовому рахунку, то при визначенні “Розрахункових сум” суми інших особових рахунків сумісника не враховуються.
  • Якщо нарахування лікарняного виконується в неосновному особовому рахунку (далі, сумісницький особовий рахунок), то при визначенні “Розрахункових сум” враховується дохід основного особового рахунку, а також дохід попередніх сумісницьких особових рахунків. Врахування доходів сумісницьких особових рахунків виконується в порядку зростання внутрішнього номера таких особових рахунків (значення RN).

  Порядок визначення “Розрахункових сум” з урахуванням “Максимальної величини ЗП з якої сплачуються внески” при розрахунку лікарняного в сумісницькому особовому рахунку.

  • За кожним місяцем розрахункового періоду визначається “загальний заробіток” за такий період з урахуванням заробітку основного особового рахунку та попередніх сумісницьких особових рахунків.
  • “Загальний заробіток” порівнюється з “Максимальною величиною ЗП з якої сплачуються внески“, що діє у відповідному місяці розрахункового періоду. Якщо “загальний заробіток” перевищує максимальну величину, то виконується обмеження “загального заробітку” максимальною величиною, інакше використовується “загальний заробіток”.
  • Від суми, визначеної вище, віднімається дохід основного особового рахунку та попередніх сумісницьких особових рахунків, що і складе результат “Розрахункової суми” за місяць розрахункового періоду для поточного особового рахунку.

  Далі з урахуванням “Розрахункових сум” за розрахунковий період виконується розрахунок лікарняного на загальних підставах.

  Додатково, якщо встановлений чекер “Обмеження з урахуванням загального доходу сумісників“, то, при додаванні в табель основного особового рахунку документа табеля (або при додаванні в основний особовий рахунок нарахування з використанням зворотного розрахунку табеля), при наявності сумісницьких особових рахунків буде виведений запит “Внести зміни в табель за додатковим місцем роботи?“. У випадку позитивної відповіді на запит, в табелі сумісницьких особових рахунків будуть внесені відповідні зміни.

  МОДУЛЬ “Зарплатня” (Звітні форми)

  1. Внесені зміни у визначення суми по “Настройці звітних форм” для розрахунків з “Нараховані” та “Фонди нараховані” з типом “Оподатковувана сума з обмеженням“.
  • Для розрахунку з “Нараховані“, якщо в списку “Види оплат” вказані види оплат з методом “Податок“, розрахунок яких виконується з використанням пріоритету, визначення оподатковуваної суми з обмеженням виконується на підставі обмеженої суми, що зберігається в утриманні (поле “SUM4”), без урахування значення, вказаного в полі “Обмеження” на закладці “Розрахунок“. Якщо розрахунок утримань з методом “Податок” виконується без використання пріоритету, або якщо сума доходу визначається по нарахуванням, то оподатковувана сума з обмеженням розраховується без змін із застосуванням обмеження, вказаного на закладці “Розрахунок“.
  • Для розрахунку з “Фонди нараховані” визначення оподатковуваної суми з обмеженням виконується на підставі обмеженої суми, що зберігається в нарахованих фондах (поле “SUM1”), без урахування значення, зазначеного в полі “Обмеження” на закладці “Розрахунок“.

  МОДУЛЬ “Ресторан”

  1. В розділі “Чеки продажів“, при підготовці вихідних податкових накладних (далі ВПН), реалізована можливість відокремлення суми акцизу для артикулів, що є підакцизними товарами.

  Для цього, на формі “Параметри настройки видів пільг за ПДВ для податкових груп“, що викликається при виборі пункту контекстного меню “Підготовка документів”  – “Податкова накладна” (ShiftF9), додано чекер “Переносити суми без урахування акцизу” (стан чекеру зберігається та встановлюється при наступному виклику даної форми). За замовчуванням  (після перетворення бази даних) даний чекер вимкнено та функціонал підготовки податкових накладних працює без змін.  Якщо даний чекер увімкнено, то для кожної номенклатурної позиції, що переноситься у ВПН, перевіряється наявність значення в полі “у  т.ч. акциз” словника “Номенклатор товарів та послуг“. Вказане в цьому полі значення є ознакою того, що дана номенклатурна позиція є підакцизним товаром, тому при роботі функції, що розглядається, сума продажу цієї номенклатурної позиції буде зменшена на суму акцизу, що міститься в сумі продажу. Сума акцизу, на яку буде зменшена сума продажу підакцизного товару, розраховується з урахуванням стану чекеру, суміжного з полем “у  т.ч. акциз“, а саме:

  • у випадку, коли суміжний з полем “у  т.ч. акциз” чекер увімкнено, сума з ПДВ для артикула, що переноситься у ВПН, дорівнює сумі продажу цього артикула в чеку * 100 / (100 + значення, що вказане в полі “у  т.ч. акциз“);
  • у випадку, коли суміжний з полем “у  т.ч. акциз” чекер вимкнено, сума з ПДВ для артикула, що переноситься у ВПН, дорівнює сумі продажу цього артикула в чеку – (значення, що вказане в полі “у  т.ч. акциз” * кількість артикула в чеку).