Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за листопад 2020
  Доробки в  модулі “Бухоблік”
  1. В розділі “Оборотні відомості “/”Рух матеріальних цінностей” для звітів, друк яких виконується з пунктів контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про прибуток ТМЦ” та “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ” внесено зміни. Тепер звіти, друк яких виконується з вказаних пунктів меню, будуть формуватись з урахуванням всіх умов відбору, які встановлені в розділі “Рух матеріальних цінностей“. При цьому, при виклику додрукарських форм вказаних звітів ті поля, в які будуть автоматично перенесені значення з умов відбору розділу “ Рух матеріальних цінностей“, будуть не доступними для редагування.
        Також, на формі “Друк звіту “/”Звіт про видаток ТМЦ” додано чекер “Друкувати підсумки за кількістю“. Якщо чекер встановлено, то в звіті “Звіт про витрати ТМЦ” (ttmcrasUa.xlt), будуть друкуватись підсумки за кількістю ТМЦ.

  Доробки в  модулі “Кадри”
  1. В розділі “Відпустки” доопрацьований зв’язок відпусток з особовим рахунком працівника. Зв’язок відпустки з особовим рахунком встановлюється під час її додавання. У випадку наявності у працівника декількох особових рахунків, при додаванні відпустки буде встановлений зв’язок з тим особовим рахунком, з якого був виконаний вхід в розділ “Відпустки“. З урахуванням вказаного зв’язку внесені зміні у формування документів табеля відпусток по особовим рахункам сумісника. Формування документу табеля для відпустки відбувається в тому особовому рахунку, з яким був встановлений зв’язок під час її додавання. Раніше документ табеля для відпустки створювався завжди тільки в “основному” особовому рахунку, з виведенням попереджувального повідомлення, що унеможливлювало створення окремого документу табеля для відпустки особового рахунку сумісника.
  Доробки в  модулі “Ресторан”
  1. В розділі “Документи” – “ Замовлення” реалізована можливість застосування знижок та націнок (в тому числі, дисконтних), що відповідає аналогічній функціональності, реалізованій раніше в розділі “Рахунки клієнтів” (з внесенням змін до структури відповідних таблиць бази даних). Відповідним чином був скоригований зміст форм редагування заголовку та специфікації замовлення, а саме:
  • на вкладці “ Основні дані” форми редагування заголовку замовлення, група полів “ Контрагенти” була доповнена полями “Клубна картка” (зі стандартною функціональністю, що реалізована для однойменного поля в інших документарних розділах програми) та “Менеджер” (аналог поля “Офіціант” на формі редагування рахунку клієнта в однойменному розділі);
  • на формі редагування специфікації замовлення було додано поле “Знижка / Націнка” з наслідуванням функціональності з однойменного поля форми редагування специфікації в розділі “Рахунки клієнтів“.
  Крім цього, механізм перерахунку знижок/націнок (в тому числі, дисконтних) додано до функцій, що викликаються за допомогою пунктів контекстного меню “Перерахунок сум” та “Пропорційна зміна кількості страв“. Також аналіз знижок/націнок, присутніх в замовленні, додано до функції контекстного меню “Відпрацювання у ЖВС” (по аналогії з однойменною функцією в розділі “Рахунки клієнтів “).
  2.Пункт контекстного меню “Друк звіту ” (Shift+F4) розділу “Замовлення ” доповнений підпунктом “Звіт по замовленням“, додрукарська форма якого містить поле “Тип звіту ” для можливості друку звіту у “ повному“, “ підсумковому” або “ скороченому” вигляді. Ідеологія формування даного звіту наслідувана із “Звіту за рахунками“, що друкується в розділі “Рахунки клієнтів” (з внесенням відповідних змін). В поставку програми включений шаблон zak_ repua.xlt, який потрібен для друку звіту, що розглядається.
  3. Внесені зміни до функціональності додаткової функції “Підготовка рахунку клієнта на підставі замовлення (без зв’язків)” (ef_zak2check.fxp), що пов’язані з доопрацюванням можливості застосування знижок/націнок для документів розділу “ Замовлення“, а саме:
  • на проміжній формі підготовки рахунку клієнта, в його специфікацію переносяться усі наявні в замовленні знижки/націнки, причому у тому ж вигляді та на ті ж суми, що містяться в замовленні та без можливості їхнього перерахунку на вказаній формі. Тобто механізм автоматичного перерахунку знижок/націнок на даній формі відключений та не буде виконаний для даного документа в подальшому (в розділі “Рахунки клієнтів” або в інтерфейсі TouchScreen) без попереднього редагування відповідних полів у заголовку рахунку (які впливають на перерахунок знижок/націнок) або без внесення змін до його специфікації;
  • поле “Клубна картка” проміжної форми підготовки рахунку клієнта заповнюється значенням, що вказане в однойменному полі заголовку замовлення та недоступне для редагування;
  • в поле “ Офіціант” проміжної форми підготовки рахунку клієнта переноситься контрагент, що вказаний в полі “ Менеджер” заголовку замовлення (на вкладці “Основні дані “).