Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
Бухоблік

Бухгалтерія для бюджетних установ і організацій

Бухгалтерія для бюджетних установ “Облік Ресурсів”забезпечує ведення всіх облікових реєстрів відповідно до вимог Законодавства України. Інтеграція з іншими модулями системи “Облік Ресурсів” (“Облік Ресурсів”-Зарплатня”, “Облік Ресурсів” – Фінанси”, “Облік Ресурсів”– Кадри”, інтеграції з системами “Казна”, “Мережа”) дозволяє Головному бухгалтеру бюджетної установи отримати комплексне інформаційне забезпечення, як по головній установі, так і по підвідомчим установам і філіям.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (наказ ДКСУ від 17.07.2000 № 64):

 • здійснення обліку надходжень, переміщення та вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;
 • ведення інвентарної картотеки;
 • ведення картотеки МНА;
 • нарахування зносу;
 • друк облікових форм: ОЗ-1 – ОС-12 (бюджет);
 • облік дорогоцінних металів;
 • переоцінка та індексація основних засобів.

Облік матеріальних цінностей та МБП:

 • здійснення обліку надходжень, переміщення та вибуття матеріальних цінностей і МБП, бланків суворої звітності;
 • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін ..)
 • отримання оборотних відомостей в розрізі рахунків, матеріально-відповідальних осіб і найменувань матеріальних цінностей в кількісному і сумовому вираженні;
 • друк інвентаризаційних документів;
 • отримання довідок про наявність та рух матеріальних цінностей.

Облік фінансово-господарських операцій:

 • реєстрація та обробка первинних банківських і касових документів;
 • реєстр платіжних документів та розподіл відкритих асигнувань;
 • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) і іншими рахунками;
 • облік касових операцій;
 • формування касової книги, вкладного аркуша касової книги;
 • облік розрахунків з дебіторами / кредиторами, покупцями і замовниками;
 • облік взаєморозрахунків;
 • облік розрахунків з підзвітними особами за авансами наданими та отриманими;
 • ведення відомості аналітичного обліку;
 • облік кошторису витрат установи та розпоряджень на перерахування коштів;
 • облік касових видатків;
 • облік фактичних витрат.

Формування звітності:

 • карточки аналітичного обліку;
 • меморіальні ордери;
 • Журнал-Головна;
 • оборотний баланс;
 • форми місячної, квартальної та річної фінансової звітності.