Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Бухоблік

  Бухгалтерія для бюджетних установ і організацій

  Бухгалтерія для бюджетних установ “Облік Ресурсів”забезпечує ведення всіх облікових реєстрів відповідно до вимог Законодавства України. Інтеграція з іншими модулями системи “Облік Ресурсів” (“Облік Ресурсів”-Зарплатня”, “Облік Ресурсів” – Фінанси”, “Облік Ресурсів”– Кадри”, інтеграції з системами “Казна”, “Мережа”) дозволяє Головному бухгалтеру бюджетної установи отримати комплексне інформаційне забезпечення, як по головній установі, так і по підвідомчим установам і філіям.

  Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (наказ ДКСУ від 17.07.2000 № 64):

  • здійснення обліку надходжень, переміщення та вибуття основних засобів та інших матеріальних необоротних активів;
  • ведення інвентарної картотеки;
  • ведення картотеки МНА;
  • нарахування зносу;
  • друк облікових форм: ОЗ-1 – ОС-12 (бюджет);
  • облік дорогоцінних металів;
  • переоцінка та індексація основних засобів.

  Облік матеріальних цінностей та МБП:

  • здійснення обліку надходжень, переміщення та вибуття матеріальних цінностей і МБП, бланків суворої звітності;
  • підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін ..)
  • отримання оборотних відомостей в розрізі рахунків, матеріально-відповідальних осіб і найменувань матеріальних цінностей в кількісному і сумовому вираженні;
  • друк інвентаризаційних документів;
  • отримання довідок про наявність та рух матеріальних цінностей.

  Облік фінансово-господарських операцій:

  • реєстрація та обробка первинних банківських і касових документів;
  • реєстр платіжних документів та розподіл відкритих асигнувань;
  • облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) і іншими рахунками;
  • облік касових операцій;
  • формування касової книги, вкладного аркуша касової книги;
  • облік розрахунків з дебіторами / кредиторами, покупцями і замовниками;
  • облік взаєморозрахунків;
  • облік розрахунків з підзвітними особами за авансами наданими та отриманими;
  • ведення відомості аналітичного обліку;
  • облік кошторису витрат установи та розпоряджень на перерахування коштів;
  • облік касових видатків;
  • облік фактичних витрат.

  Формування звітності:

  • карточки аналітичного обліку;
  • меморіальні ордери;
  • Журнал-Головна;
  • оборотний баланс;
  • форми місячної, квартальної та річної фінансової звітності.