Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за вересень 2020

  Модуль “Бухоблік”:

  1. К о н ф і г у р а ц і я “X”. В розділах “Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Журнали” та Звіти”/”Журнали (наказ Мінфіну №356)”/”Відомість 8″ для аналітичних рахунків, які вказуються в настройках розділу в шейпі “Настройка рахунку” внесені наступні зміни:
  • додана можливість вибору декількох значень в кожному рівні аналітики, а також можливість вказувати маски аналітичних рахунків;
  • якщо в настройках верхнього рівня в шейпі “Настройка рахунку” вказана аналітика, то в настройках нижнього рівня для вибору значень відповідного рівня аналітики буде доступна тільки та аналітика, яка вказана в настройці верхнього рівня або яка відповідає масці аналітичного рахунку відповідного рівня аналітики. Якщо в настройці нижнього рівня аналітичні рахунки не вказано, то значення цієї настройки будуть сформовані з урахуванням аналітики верхнього рівня.

  2. К о н ф і г у р а ц і я “Б”. У відповідності з наказом Мінфіну №408 від 10.07.2020 в розділах “Юридичні зобов’язання” та “Фінансові зобов’язання” внесено зміни в шаблони звітів “Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obrepUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Реєстр юридичних зобов’язань“, та “Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obfrepua.xlt ), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Реєстр фінансових зобов’язань” відповідного розділу.
  3. Для врахування створеного по вихідному рахунку на оплату платіжного документу як суми оплати рахунка в розділ “Товарні документи“/”Вихідні рахунки на оплату” внесені зміни. А саме, на формі редагування “Вихідний рахунок на оплату“, на вкладці “Суми“:
  • поле “Сплачено на суму” перейменовано на “Оплачено (ЖП)“. В поле, як і раніше, буде відображатись сума оплат за журналом платежів, які виконані з пункту контекстного меню “Оплата“/”Виконати оплату“;
  • додано поле “Оплачено (ПД)“, в якому буде відображатись сума усіх платіжних документів, підготовлених по рахунку, але не більше суми самого рахунку;
  • додано поле “Разом оплачено“, в якому буде відображатись сума усіх оплат, виконаних по платіжним документам та за журналом платежів. Сума поля “Разом оплачено” буде відображатись в колонці “Оплата” гріда “Вихідні рахунки на оплату” та враховуватись при відборі рахунків по оплаті.
  Також, в розділі “Товарні документи“/”Вихідні рахунки на оплату” додана можливість підготовки платіжних документів на оплату. Для цього внесені наступні зміни:
  • видалено пункт контекстного меню “Реалізація” з відповідними підпунктами;
  • додано пункт контекстного меню “Підготовка документів” з підпунктами “Акт виконаних робіт” та “Платіжний документ“. При виборі підпункту “Акт виконаних робіт” буде виконуватись підготовка документу “Акт виконаних робіт” так само як і раніше при виборі пункту контекстного меню “Реалізація“/”Підготовити акт виконаних робіт“. При виборі підпункту “Платіжний документ” буде виконуватись підготовка платіжного документу на оплату. При цьому, при виконанні часткової оплати рахунка в поле “Сума” журналу платежів та в поле “Підсумок” платіжного документа буде переноситись залишкова сума оплати рахунку. Якщо сума оплати за журналом платежів та за платіжними документами буде перевищувати суму рахунку, то в полі “Разом оплачено” на вкладці “Суми” буде відображатись тільки сума самого рахунка. Також, якщо рахунок оплачено повністю, то підготовка платіжного документа по такому рахунку не буде можливою (пункт контекстного меню “Підготовка документів“/”Платіжний документ” буде не доступний для вибору);
  • додано пункт контекстного меню “Анулювання підготовки документів” з підпунктами “Акт виконаних робіт” та “Платіжний документ“. При виборі вказаних підпунктів буде виконуватись анулювання відповідних документів;
  • в пункті контекстного меню “Перехід у” додано перехід в платіжні документи, які створені на підставі поточного рахунку.
  Також, в гріді розділу “Товарні документи“/”Вихідні рахунки на оплату” колонку “Реалізація” перейменовано на “Закрито актів” та додано колонку “Виставлено актів“, в якій буде відображатись сума актів, підготовлених на підставі поточного рахунку.
  4. В розділі “Журнал платежів” пункт контекстного меню “Відпрацювання в обліку” доповнено підпунктами “Платіжного документа” та “Специфікації платіжного документа“. Вказані підпункти контекстного меню є доступними для тих записів журналу платежів, що мають прив’язку до платіжного документу (тобто, в яких заповнене поле “Платіжний документ“) та не мають відмітки про відпрацювання у пов’язаного платіжного документа в розділі “Платіжні документи“.
  При виклику підпунктів “Платіжного документа” та “Специфікації платіжного документа” пункту контекстного меню “Відпрацювання в обліку“, виконується відповідний функціонал по відпрацюванню в обліку господарських операцій (ГО) для пов’язаного платіжного документа, що реалізований для однойменних підпунктів контекстного меню в розділі “Платіжні документи“. При цьому, за умови успішного виконання відпрацювання в обліку ГО, встановлюється відповідна відмітка для пов’язаного платіжного документа в розділі “Платіжні документи“, а описувані підпункти в розділі “Журнал платежів” стають недоступними (для запобігання можливості повторного відпрацювання платіжного документа або його специфікації в обліку ГО).
  Пункт контекстного меню “Анулювання відпрацювання” розділу “Журнал платежів” також доповнений підпунктами “Платіжного документа” та “Специфікації платіжного документа” з підключенням відповідної функціональності, що реалізована для однойменних підпунктів контекстного меню в розділі “Платіжні документи“.
  Крім цього, в гріді з переліком платежів розділу “Журнал платежів” додані колонки “Відпрацювання ПД” та “Відпрацювання специфікації ПД” з відображенням дати відпрацювання в обліку ГО пов’язаного платіжного документа та специфікації пов’язаного платіжного документа, відповідно.
  БУХОБЛІК  (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно листа НСЗУ від 01.07.2020, який надано керівникам КНП, які надають первинну
  медичну допомогу, відповідно до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету
  Міністрів України від 05.04.2018 № 410, внесені зміни до звіту “Звіт про доходи та витрати Форма № 1-НС(НСЗУ)” Zvit1ns(nszu).xls.
  Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.

  Модуль “Зарплатня”:

  1. К о н ф і г у р а ц і я “tВ розділах “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед. працівників” в специфікаціях тарифікаційних списків додана фіксована колонка “Підрозділ“. Також в умовах відбору тарифікаційних списків на закладці “Специфікації” додане поле “Підрозділ” для відбору специфікацій по вказаним значенням.
  Зарплатня  (Звітні форми)
  1.  Згідно листа НСЗУ, який надано керівникам КНП, які надають первинну медичну допомогу, відповідно до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2018 №410, внесені зміни до шаблону звіту “Форма 1-НС” (Statrep_forma1ns.xlt), для заповнення таблиць “7. Оплата праці” та “8. Кадри”.
  Для розрахунку таблиці “7. Оплата праці” використовуються масиви ключів, що починаються з “Зарпл.” та “Нарах.”. Для розрахунку таблиці “8. Кадри” використовуються масиви ключів, що починаються з “Штатн.пр.”, “Зовн.сум.”, “ЦПХ” та “Л/г”.
  Настройка ключів відбувається у розрізі значень поля “Склад” : “Керівники”, “Керівники структурних підрозділів”, “Лікарі”, “Середній медичний персонал”, “Молодший медичний персонал”, “Інші працівники”; у розрізі значень поля “Категорія особового рахунку” : “Штатний”, “Зовнішній сумісник”, “Договір ЦПХ”; у розрізі значень поля “Особлива позначка 5 (особ.рах)” : “23”, “91”, “92”, “94”, “Цільові витрати”.
  У діючі на підприємствах бази додати настройки у розділі “Настройка“/ “Заголовки” для шаблону “Форма 1-НС” можна за допомогою функцій контекстного меню “Експорт” та “Імпорт” з “нульової” або “демонстраційної” бази.

  Модуль “Ресторан”:

  1. В розділі “Торгове устаткування” на формі, що викликається за допомогою пункту контекстного меню “Команда” (або за допомогою однойменної кнопки на формі редагування параметрів поточного пристрою) додано поле “Створювати ПКО за зразком” для вибору відповідного зразка із словника “Зразки платіжних документів“. Поле “Створювати ПКО за зразком” доступне для редагування при виборі команди “Службова видача грошей” або команди “Службове внесення/видача” (за умови введення в полі “Сума” від’ємного значення).
  Якщо в полі “Створювати ПКО за зразком” вибраний зразок платіжного документа, то за умови успішного виконання команди буде створений платіжний документ (прибутковий касовий ордер) у відповідності до цього зразка, на суму, що вказана в полі “Сума” (для команди “Службове внесення/видача” – на суму по модулю).
  Зразок платіжного документа, вибраний в полі “Створювати ПКО за зразком“, зберігається окремо для кожного пристрою, доданого в розділі “Торгове устаткування“, та відновлюється для відповідного пристрою в даному полі при повторному виклику команди “Службова видача грошей” (“Службове внесення/видача“).