Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК «Облік Ресурсів» за квітень 2019

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. .К о н ф і г у р а ц і я  “Хml-документи“. Внесені зміни у формат повідомлення при виникненні помилки під час формування XML-документа. Тепер в повідомленні, окрім значення помилки виводиться додаткова інформація про тег, на якому виникла помилка, а саме:

  • Формула обчислення” значення для тега, в якому відображається текст формули із PAR-файлу;
  • Найменування типу даних“, що використовується при визначенні значення тега. Даний параметр визначається за описом формату даних передбачених в загальному описі типів даних (файл Common_types.xsd). Якщо для тега використовується простий тип даних, опис якого передбачено безпосередньо в XSD-схемі, то значення для “Найменування типу даних” не формується;
  • Опис типу даних“. Визначається за описом формату даних передбачених в загальному описі типів даних (файл Common_types.xsd), або, якщо для тега використовується простий тип даних, за описом із відповідної XSD-схеми;
  • Формат значення даних“. Складається із “типу” значення та “допустимих значень” та визначається за форматом даних передбачених в загальному описі типів даних (файл Common_types.xsd), або, якщо для тега використовується простий тип даних, за форматом із відповідної XSD-схеми.
  1. В словник “КПКВ/КФК” на форму редагування додане поле “Номер особового рахунку (місцевий бюджет)“.

    Бухоблік

  1. В розділі “Картотека МНА” для випадків, коли є необхідність вказувати початкову суму зносу та вказувати дату введення в експлуатацію картки МНА (наприклад, при введені даних в розділ “Картотека МНА” на початку роботи в системі, або при внутрішньовідомчій передачі об’єктів МНА) додана можливість вказувати дату, якою буде виконана операція “Введення в експлуатацію“, та суму початкового зносу, яка буде нарахована при введені в експлуатацію. Для цього виконані доробки.   Тепер суму початкового зносу можна вказувати в картці МНА на вкладці “Розрахункові дані” в полі “Нарахований знос“. При цьому поле “Нарахований знос” буде доступне для редагування тільки для тих карток, для яких не виконано жодної операції та в яких на вкладці “Дані для розрахунку амортизації” встановлено метод амортизації “Передача в експлуатацію-50%“. Значення, введене користувачем в поле “Нарахований знос“, повинно бути менше початкової вартості, яка вказана в полі “Початкова вартість”  на вкладці “Розрахункові дані“. Сума амортизації, яка внесена користувачем в поле “Нарахований знос“, буде нарахована тільки в тому випадку, якщо першою операцією над карткою буде “Введення в експлуатацію” з подальшим розрахунком амортизації, при цьому введення в експлуатацію буде виконуватись на повну кількість та без зміни МВО та рахунку.

  Увага! У випадку, якщо першою операцією над карткою буде будь-яка операція крім “Введення в експлуатацію” з подальшим розрахунком амортизації, то значення поля “Нарахований знос“, яке було внесено користувачем, буде видалено.

  Для того, щоб при введені в експлуатацію була нарахована амортизація в сумі, яка вказана в полі “Нарахований знос“, на форму операції “Введення в експлуатацію“, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками МНА“, в шейп “Параметри” додано чекер “Виконати введення в експлуатацію з розрахунком амортизації без створення дочірньої картки: дата операції з поля “Залишкова вартість на”, сума амортизації з поля “Нарахований знос”“. Вказаний чекер буде доступний тільки для тих карток МНА, для яких не виконано жодної операції. При цьому, при встановлені вказаного чекера значення полів “МВО“, “Кількість” та “Рахунок” повинні співпадати зі значеннями відповідних полів в картці МНА. Якщо хоча б одне значення не співпадає, то буде видане попередження і чекер “Виконати введення в експлуатацію з розрахунком амортизації без створення дочірньої картки: дата операції з поля “Залишкова вартість на”, сума амортизації з поля “Нарахований знос”” встановлено не буде.

  Якщо вказаний чекер встановлено, то при виконанні операції “Введення в експлуатацію” буде виконане наступне:

  • операції “Введення в експлуатацію” та “Амортизація” будуть записані в поточну картку, тобто дочірня картка створюватись не буде;
  • операції “Введення в експлуатацію” та “Амортизація” в історію операцій будуть записані датою, вказаною в картці МНА в полі “Залишкова вартість  на” на вкладці “Розрахункові дані“. Якщо дата в полі “Залишкова вартість  на” не буде вказана, то операції будуть записані датою, вказаною на формі операції “Введення в експлуатацію“;
  • якщо в картці МНА в полі “Нарахований знос” користувачем внесене значення, то амортизація буде нарахована в сумі, вказаній в полі “Нарахований знос“. При цьому параметри округлення, які можна встановлювати на формі “Розрахунок амортизаційних відрахувань“, будуть ігноруватись. Якщо в картці МНА в полі “Нарахований знос” не внесене значення, то амортизація буде розрахована у відповідності з методом амортизації, встановленим в картці МНА. Якщо в картці МНА метод амортизації не встановлено, то при введені в експлуатацію амортизація розраховуватись не буде. Якщо на етапі розрахунку амортизації користувач відмінить дії, тобто на формі операції розрахунку амортизації буде вибрана кнопка “Відмінити“, то буде видане попередження “Значення введене вручну в поле “Нарахований знос” буде видалено!“. При виборі кнопки “Продовжити” в картку буде записана тільки операція “Введення в експлуатацію“, при цьому введене користувачем значення поля “Нарахований знос” буде видалено.

   

  Увага! Якщо після розрахунку амортизації в сумі, яку користувач вказав в картці МНА в полі “Нарахований знос“, виконати відкат операції “Амортизація“, тобто виконується відкат операцій “Амортизація” та “Введення в експлуатацію“, то сума амортизації в полі “Нарахований знос” буде видалена.

  Якщо на формі операції “Введення в експлуатацію” чекер “Виконати введення в експлуатацію з розрахунком амортизації без створення дочірньої картки: дата операції з поля “Залишкова вартість на”, сума амортизації з поля “Нарахований знос”” не встановлено, то операції “Введення в експлуатацію” та “Амортизація” будуть виконуватись як і раніше без змін, при цьому амортизація буде розраховуватись у відповідності з вибраним методом амортизації не залежно від значення поля “Нарахований знос“.

  При внесені змін на підставі ГО в картки МНА, які вже додані в розділі, операція “Введення в експлуатацію” буде доступна для відібраних карток, по яким вже виконана операція “Надходження на склад“, та для карток, по яким не виконано жодної операції. При цьому, при виконані операції “Введення в експлуатацію” для карток, по яким не виконано жодної операції, при встановлені чекера “ Виконати введення в експлуатацію з розрахунком амортизації без створення дочірньої картки: дата операції з поля “Залишкова вартість на”, сума амортизації з поля “Нарахований знос”” буде виконуватись перевірка на співпадіння значень полів “МОЛ“, “Кількість“, “Рахунок” (за замовчуванням вказані поля заповнюються з господарської операції) на формі операції зі значеннями відповідних полів в картці МНА. Якщо хоча б одне значення не співпадає, то буде видане попередження і вказаний чекер встановлено не буде. Якщо вказаний чекер буде встановлено, то операції “Введення в експлуатацію” та “Амортизація” будуть записані в поточну картку (тобто дочірня картка створюватись не буде) датою, вказаною в картці МНА в полі “Залишкова вартість  на” (або датою, яка вказана на формі операції, якщо дата в полі “Залишкова вартість  на” не вказана), при цьому амортизація буде нарахована в сумі, вказаній в полі “Нарахований знос“, або буде розрахована у відповідності з методом амортизації, встановленим в картці МНА, якщо сума в полі “Нарахований знос” не вказана.

  Також, тепер при внесені змін на підставі ГО в картки МНА, які вже додані в розділі, операція “Введення в експлуатацію” та “Надходження на склад” будуть доступні для відібраних карток, якщо в специфікації господарської операції в полі “Дебет” вказано рахунок з типовою формою обліку “Малоцінні необоротні активи“, а в полі “Кредит” – рахунок з іншою типовою формою обліку (відмінною від “Малоцінні необоротні активи“). При цьому операція “Надходження на склад” буде доступна тільки для карток, по яким не виконано жодної операції, а операція “Введення в експлуатацію” буде доступна для карток, по яким вже виконана операція “Надходження на склад“, та для карток, по яким не виконано жодної операції.

  Тепер при створені нових карток МНА на підставі господарської операції в пункті контекстного меню “Додавання“/”Додати на підставі поточної ГО” будуть доступні два пункти “Надходження на склад” та “Введення в експлуатацію“.

  При виборі пункту “Введення в експлуатацію” буде створена картка МНА, стан якої буде “експлуатація“, при цьому операції “Введення в експлуатацію” та “Амортизація” будуть записані в створену картку. Якщо в створеній картці буде встановлено метод амортизації “Передача в експлуатацію-50%” або “Передача в експлуатацію-100%“, то амортизація буде розраховуватись у відповідності з вибраним методом. Так як при виборі метода амортизації “Передача в експлуатацію-50%” поле “Нарахований знос” буде доступне для редагування, то при умові, що в поле “Нарахований знос” користувачем буде внесено значення, то амортизація буде нарахована в сумі, яка вказана в полі “Нарахований знос“.

  При виборі пункту “Надходження на склад” картка МНА буде створюватись як і раніше, без змін.

  2. В розділі “Картотека МНА” для операції “Надходження на склад“, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками МНА“, внесені зміни. Тепер, якщо операція “Надходження на склад” виконується для відмічених карток, то на формі операції поле “Дата” автоматично не заповнюється. Для кожної з відмічених карток операція “Надходження на склад” в історію операцій буде записана датою, яка вказана в полі “Дата” на вкладці “Основні дані” відповідної картки. Якщо на формі операції “Надходження на склад” в поле “Дата” вказати значення, то операція для всіх відмічених карток буде виконана датою, вказаною на формі операції. Раніше операція “Надходження на склад” для відмічених карток завжди виконувалась датою, вказаною на формі операції.

   

  3. К о н ф і г у р а ц і я  “Бухоблік”. Для меморіальних ордерів № 4, 6, 7, 8, 15 додана можливість групувати дані за кореспондуючими рахунками з урахуванням  ознак, встановлених в групі полів “Аналітичні рахунки” на вкладці “Ігнорувати параметри“. Для цього на додрукарську  форму на вкладку “Ігнорувати параметри” в групу полів “Аналітичні рахунки” додано чекер “Ігнорувати в кореспондуючих рахунках“. Вказаний чекер доступний тільки якщо встановлено чекер “Кореспондуючі рахунки” (вкладка “Додаткові дані” шейп “Друк у розрізі аналітичних рахунків“) та встановлено хоча б один з чекерів групи полів “Аналітичні рахунки” (вкладка “Ігнорувати параметри“). Якщо чекер “Ігнорувати в кореспондуючих рахунках” встановлено, то в табличній частині звітів та в підсумкових оборотах дані за кореспондуючими рахунками в розрізі аналітики будуть групуватись з урахуванням ознак, встановлених в групі полів “Аналітичні рахунки” (вкладка “Ігнорувати параметри“).

  4.  Для звітів, друк яких виконується з пункту головного меню “Звіти“/”Відомості аналітичного обліку“, для типової форми обліку “5-Підзвітн., 6-Постач., 7-Покуп., 8-Деб/Кр.” додана можливість групувати дані за кореспондуючими рахунками з урахуванням  ознак, встановлених в групі полів “Аналітичні рахунки” на вкладці “Ігнорувати параметри“. Для цього на додрукарську  форму на вкладку “Ігнорувати параметри” в групу полів “Аналітичні рахунки” додано чекер “Ігнорувати в кореспондуючих рахунках“. Вказаний чекер доступний тільки якщо встановлено чекер “Кореспондуючі рахунки” (вкладка “Відомості” шейп “Друк в розрізі аналітичних рахунків“) та встановлено хоча б один з чекерів групи полів “Аналітичні рахунки” (вкладка “Ігнорувати параметри“). Якщо чекер “Ігнорувати в кореспондуючих рахунках” встановлено, то в табличній частині звітів та в підсумкових оборотах дані за кореспондуючими рахунками в розрізі аналітики будуть групуватись з урахуванням ознак, встановлених в групі полів “Аналітичні рахунки” (вкладка “Ігнорувати параметри“).

  5. Для звіту, друк якого виконується з пункту головного меню “Звіти“/”Аналіз рахунка” змінено порядок групування даних. Тепер господарські операції з однаковою датою будуть згруповані за дебетом рахунку + кореспондуючий рахунок +RN господарської операції, а потім за кредитом рахунку + кореспондуючий рахунок + RN господарської операції. Раніше дані групувались за  кореспондуючим рахунком + RN господарської операції.

  6. В розділі “Залишки“/”Дебіторська та кредиторська заборгованість” для звітів, друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Додаток до акта звірення“, для мультивалютних рахунків додана можливість друку у встановленій валюті. Звіти в валюті будуть друкуватись тільки в тому випадку, якщо в умовах відбору розділу “Дебіторська та кредиторська заборгованість” в полі “Код валюти” вибрана тільки одна валюта. Якщо в умовах відбору встановлено декілька кодів валют, або взагалі не встановлено, то звіти будуть друкуватись як і раніше в  гривнях.

  7. К о н ф і г у р а ц і я  “Бухоблік”. В розділі “Облік“/”Розпорядження” при підготовці платіжного документа на підставі розпорядження виконані доробки для заповнення полів платіжного документа, а саме:

  • на вкладці “Основні дані” в шейпі “Контрагенти” поле “Платник” буде заповнюватись контрагентом, який вказаний в розділі “Настройка системи“, вкладка “Організація” в полі “Контрагент “МИ”“. При цьому, поле “Платник” буде автоматично заповнюватись значенням поля “Контрагент “МИ”” тільки в тому випадку, якщо у зразку платіжного документу у відповідному полі не вказано значення;
  • на вкладці “Основні дані” в шейпі “Контрагенти” поле “Одержувач” буде заповнюватись підвідомчою установою, яка вказана як значення прив’язаного до підвідомчих установ (ПУ) рівня аналітики рахунку, вказаного в специфікації розпорядження. При цьому підвідомча установа буде перенесена в  поле “Одержувач” тільки в тому випадку, якщо в усіх специфікаціях розрядження значення рівня аналітики, до якого підв’язані підвідомчі установи, будуть однакові, а також якщо у зразку платіжного документу у відповідному полі не вказано значення..

  БУХОБЛІК (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно з наказом  Мінфіну  від 15.11.2018 №897 внесені зміни до звіту “Податкова декларація з податку на нерухоме майно”Podneruh.xls.

  Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.

       2. Внесені зміни до наступних звітів:

  • “Баланс   Форма № 1” Balans.xls;
  • “Звіт про фінансові результати   Форма № 2 (8 кл. рахунків)” Finrez8.xls;
  • “Звіт про фінансові результати   Форма № 2” Finrez.xls;
  • “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmp.xls;

  На аркуші “Параметри” зроблено перевірку порівняності показників фінансової звітності.

   

  ЗАРПЛАТНЯ:

  1. Вметодах “Оклад” та “Тарифний оклад” для виду окладу “Розрядна сітка” в постійних виплатах особового рахунку реалізовано зберігання посилання на вказаний розряд, аналогічно виду окладу “Тарифний коефіцієнт за розрядом“.

  ОРЕНДА:

  1. В розділі “Договори оренди“, на закладці “Узагальнені суми” форми редагування заголовку договору оренди, змінено розрахунок значення для поля “Разом до оплати“, – тепер в ньому відображається загальна сума всіх видів нарахувань за договором, тобто сума нарахувань за графіком платежів і нарахувань пені. Аналогічним чином доопрацьовано відображення значення в однойменному полі на закладці “Суми” форми редагування позиції специфікації договору (за умови, що вона додавалась при увімкненій настройці системи “Автостворення етапів за кожною специфікацією договору“).
  2. В звіті “Зведена вiдомiсть нарахувань/оплат” (шаблонdocrentrepua.xlt), що викликається з розділу “Договори оренди “, додано друк інформації про суми нарахованої та сплаченої пені. Для цього колонки “Нараховано” та “Оплачено” даного звіту доповнено вкладеними колонками “Пені” та “В т.ч. пені“, відповідно. Таким чином досягнута відповідність даних, що друкуються у звіті, даним, що безпосередньо відображаються у розділі “Договори оренди“, в частині пені.
  3. Функція контекстного меню “Рух коштів за договорами оренди“, що викликається з розділу “Договори оренди“, доопрацьована наступним чином: в головному гріді “Рух коштів за договорами орендиза період ” форми вказаної функції, а також в дочірньому гріді “Рух коштів у розрізі послуг” додано колонку “Нараховано пені“. В даній колонці виводиться сума нарахованої пені за період, вказаний в умовах відбору даної функції, за поточним договором або поточною послугою договору, відповідно. Крім цього, значення в колонці “Заборгованість на початок” тепер також обчислюється з урахуванням сум нарахованої та оплаченої пені по відповідному договору/послузі договору, а значення в колонці “Заборгованість на кінець” розраховується за даними, що містяться в інших колонках, наступним чином: “Заборгованість на кінець” = “Заборгованість на початок” + “Нараховано” + “Нараховано пені” – “Оплачено ЖП” – “Оплачено ПД“.
  4. В звіті “Оборотна відомість руху коштів за договорами оренди” (шаблонtdocrentrepua.xlt), що викликається з головної форми функції “Рух коштів за договорами оренди“,  додано друк інформації про суми нарахованої та сплаченої пені. Для цього колонки “Нараховано” та “Сплачено” даного звіту доповнено вкладеними колонками “Пені” та “В т.ч. пені“, відповідно, з метою досягнення відповідності даних, що друкуються у звіті, даним, що попередньо сформовані функцією “Рух коштів за договорами оренди“.

  ФІНАНСИ:

  1. В розділі “Документи“/”Розпорядження по фінансуванню” при підготовці платіжного документа на підставі розпорядження виконані доробки для заповнення полів платіжного документа, а саме:
  • на вкладці “Основні дані” в шейпі “Контрагенти” поле “Платник” буде заповнюватись контрагентом, який вказаний в розділі “Настройка системи“, вкладка “Організація” в полі “Контрагент “МИ”“. При цьому, поле “Платник” буде автоматично заповнюватись значенням поля “Контрагент “МИ”” тільки в тому випадку, якщо у зразку платіжного документу у відповідному полі не вказано значення;
  • на вкладці “Основні дані” в шейпі “Контрагенти” поле “Одержувач” буде заповнюватись підвідомчою установою, яка вказана як значення одного з рівнів фінансування, прив’язаного до підвідомчих установ (розділ “Настройка системи“, вкладка “Фінансування“, шейп “Статті фінансування“), та вказаного в специфікації розпорядження.  При цьому підвідомча установа буде перенесена тільки в тому випадку, якщо в усіх специфікаціях розрядження значення рівня фінансування, до якого підв’язані підвідомчі установи, будуть однакові, а також якщо у зразку платіжного документу у відповідному полі не вказано значення.

   

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.