Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК “Облік Ресурсів” за лютий 2019

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. У зв’язку з тим, що на сайті ДФС внесені зміни до діючої xsd-схеми, у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни у звіті “Запит до ЄРПН” (Ernnzaprosoua.xlt), який викликається у пункті меню “Друк звіту” / “Запит відомостей з ЄРПН“.

  1. Для документів розділів “Договірні документи” та “Вихідні рахунки на сплату” реалізований додатковий аналіз дати, вказаної в полі “Термін  оплати  по“, а саме: якщо дата, що вказана користувачем в даному полі є меншою за дату поточного документу, то значення в полі “Термін  оплати  по” очищається в фоновому режимі, тобто без видачі повідомлення. Аналогічне фонове очищення значення в полі “Термін  оплати  по” відбувається за умови, якщо при корегуванні користувачем дати поточного документу вона виявиться більшою, ніж дата, попередньо вказана в полі “Термін  оплати  по“.  Також слід зауважити, що у випадку з договірними документами, відмінною рисою яких є наявність етапів або додаткових угод, описаний вище додатковий аналіз дати, що вказана в полі “Термін  оплати  по“, розповсюджується також на позиції закладки “Етапи договору“, при цьому в якості контрольованої дати документу виступає дата етапу договору або дата додаткової угоди, відповідно.
  1. В словнику “Організації та МВО” на закладці “Додатково” форми редагування запису додано поле “Кількість днів відтермінування оплати“, що призначене для введення кількості робочих днів, по закінченні яких, починаючи від дати документа, настане крайній термін оплати вихідного рахунка на сплату (договірного документа) для даного контрагента.

        При додаванні документа в розділах  “Вихідні рахунки на сплату” та “Договірні документи”  (також при додаванні записів на закладці “Етапи договору“) значення в полі “Термін  оплати  по” заповнюється автоматично датою, отриманою в результаті додавання до дати поточного документа кількості робочих днів, вказаної в полі “Кількість днів відтермінування оплати” в словнику “Організації та МВО” для контрагента, вказаного в полі “Платник” або “Покупець” (для документів, що належать розділам “Договірні документи” та “Вихідні рахунки на сплату“, відповідно). Описане автоматичне заповнення поля “Термін  оплати  по” відбувається лише за умови, що значення в полі “Кількість днів відтермінування оплати” в словнику “Організації та МВО” для вибраного контрагента більше нуля. Кількість робочих днів в описаному механізмі автоматичного розрахунку дати для поля “Термін  оплати  по” визначається з урахуванням даних, рознесених у словнику “Святкові дні“.

        При редагуванні значення в полях “ Платник” або “Покупець” (для документів, що належать розділам “Договірні документи” та “Вихідні рахунки на сплату“, відповідно) програма перевіряє значення, вказане в полі “Кількість днів відтермінування оплати” в словнику “Організації та МВО” для вибраного контрагента, і якщо воно більше нуля, то видається запит про необхідність заміни дати в полі “Термін  оплати  по” на нову автоматично розраховану дату, – вказана заміна дати в полі “Термін  оплати  по” відбувається в разі позитивної відповіді на виданий запит. Аналогічний запит про необхідність заміни дати в полі “Термін  оплати  по” (з аналогічним функціоналом) видається програмою при редагуванні дати документа (або дати запису за закладці “Етапи договору“) і також за умови, що в полі “Кількість днів відтермінування оплати” в словнику “Організації та МВО” для контрагента, вибраного в полі “Платник” (або “Покупець“), вказано значення більше нуля.

  1. В словнику “Зразки” – “Вихідні рахунки на сплату” на закладці “Відмітки” форми редагування зразка, назву поля “Термін оплати … днів” змінено на “Кількість днів відтермінування оплати“. Поле “Кількість днів відтермінування оплати” зразка вихідного рахунка на сплату заповнюється програмою автоматично (в фоновому режимі) значенням, вказаним в однойменному полі словника “Організації та МВО” для контрагента, вибраного в полі “Покупець“. Заміна значення в полі “Термін  оплати  по” при редагуванні значення в полі “Покупець” відбувається лише за умови, що значення в полі “Кількість днів відтермінування оплати” в словнику “Організації та МВО” для вибраного контрагента більше нуля.

        При додаванні вихідного рахунку на сплату за зразком, значення в полі “Термін  оплати  по” рахунку, що створюється , заповнюється датою, отриманою в результаті додавання до дати поточного рахунку кількості робочих днів, вказаної в полі “Кількість днів відтермінування оплати” вибраного зразка.

  1. В словнику “Зразки” – “Договірні документи” на закладці “Відмітки” форми редагування зразка додано поле “Кількість днів відтермінування оплати” з успадкуванням функціональності, що реалізована для однойменного поля форми редагування зразка в словнику “Зразки” – “Вихідні рахунки на сплату“.

  модуль “Бухоблік”

  1. У розділі”Вхідні податкові накладні” до контекстного меню доданий пункт “Додаток до ПН” із підпунктами “Додаток 1” та “Додаток 2“. Доданий функціонал працює як і аналогічний функціонал в розділі “Вихідні податкові накладні“.
  1. У словнику “Податкові зобов’язання” на формі редагування податкових зобов’язань при виборі значення “Вхідні податкові накладні” у комбо-боксі “Розділ” чекер “Додатки довхідної податкової накладної” став доступний для вибору.

        Чекер “Додатки до вхідної податкової накладної” визначає приналежність податкового зобов’язання до такого, що використовується у додатках до вхідної податкової накладної.

  1. У зв’язку з тим, що на сайті ДФС внесені зміни до діючоїxsd-схеми, у розділі “Вхідні податкові накладні” внесені зміни у звіті “Запит до ЄРПН” (Ernnzaprosua.xlt), який викликається у пункті меню “Друк звіту” / “Запит відомостей з ЄРПН“.
  1. У зв’язку з наказом Мінфіну від 17.09.2018 № 763 внесені зміни у додаткову функцію “Імпорт вхідних податкових накладних” (ef_wixmlimport.app).

        Метою внесення змін є заповнення полів “Номер запису” та “Причина коригування” на формі виправлення специфікації додатку 2 до податкової накладної у розділі “Вхідні податкові накладні“.

        Так як у додатку 2 до вхідної податкової накладної, що імпортований за допомогою додаткової функції “Імпорт вхідних податкових накладних“, немає внутрішньопрограмного зв’язку з вхідною податковою накладною, то шейп “Запис, який коригується” не заповнюється та не відображається на формі виправлення специфікації вхідної податкової накладної.

        Для податкової накладної та додатків для неї також передбачено приведення загальної суми імпортованого у програму документа до загальної суми, що визначена в XML-документі (строка І розділу А податкової накладної або сума строк І та ІV розділу А додатку 2 до податкової накладної). Це відбувається шляхом коригування сум ПДВ по всім специфікаціям документу таким чином, щоб їх загальна сума дорівнювала загальній сумі ПДВ, що вказана в XML-документі (строка ІІ розділу А податкової накладної або строка І розділу А додатку 2 до податкової накладної). Коригування сум ПДВ по всім специфікаціям документу не потребує додаткової настройки користувачем та запускається автоматично у разі, якщо загальна сума ПДВ по всім специфікаціям документу округлена до копійок не дорівнює загальній сумі ПДВ, що вказана в XML-документі.

        Для розрахунку відхилення суми ПДВ, на яку потрібно змінити загальну суму ПДВ, застосовується формула (загальна сума ПДВ XML-документу мінус суми ПДВ специфікацій, розраховані програмою автоматично, виходячи з бази оподаткування):

  ∆НДС = “Загальна сума ПДВ XML-документа”-∑(NDSSUM), де NDSSUM – сума ПДВ по специфікації.

        Отриманий результат необхідно розподілити за сумами ПДВ усіх специфікацій документу пропорційно до розмірів сум ПДВ. Сума відхилення ПДВ може бути як позитивною, тобто спричиняє збільшення суми ПДВ у документі, так і від’ємною, тобто спричиняє зменшення суми ПДВ у документі. У випадку неповного розподілу суми відхилення ПДВ нерозподілений залишок буде віднесений до найбільшої суми ПДВ.

        Приклад.

        Імпортуємо податкову накладну, яка має із дві позиції із ставкою ПДВ 20 відсотків: у першій вказана сума без ПДВ у розмірі 0,83 грн. та суму ПДВ у розмірі 0,166 грн., у другій сума без ПДВ у розмірі 1,88 грн. та суму ПДВ у розмірі 0,376 грн. Загальна сума ПДВ, яка вказана в XML-документі, дорівнює 0,55 грн та загальна сума з ПДВ 3,26 грн.

        Раніше виникала помилка, оскільки сума ПДВ дорівнювала  0,542 (0,166 + 0,376) та загальна сума документа 3,25 грн., а не 3,26 грн.

        Зараз 0,542 округлюється до 2 знаків після коми та порівнюється з 0,55 (сума ПДВ, яка вказана в XML-документі). Рівняння немає.

        Після чого розраховується відхилення ПДВ , яке дорівнює 0,008 (0,55 – 0,542). Таке відхилення пропорційно збільшує суми ПДВ кожної специфікації: для першої позиції у розмірі 0,0025 грн. ОКР(0,008*0,166/0,542, 4), що призводить до суми ПДВ у розмірі 0,1685 грн. (0,166 +0,0025), та для другої – 0,0055 грн. ОКР(0,008*0,376/0,542, 4), що призводить до суми ПДВ у розмірі 0,3815 грн. (0,376+0,0055).

  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.  В розділі “Кошторис витрат” внесено зміни до ini-файлів експорту даних вПЗ “МЕРЕЖА-М“, в частині формування виразу для ключа File, за допомогою якого формується ім’я dbf-файлу, що створюється в процесі експорту. Вказаним чином були відкориговані наступні ini-файли:sm_zvdb_new.inism_zmin_new.inism_zmgl_new.inism_pvdb_new.ini .
  1. В розділах Інвентарна картотека” (конфігурація “Б“), “Інвентарна картотека (податковий облік)” та “Інвентарна картотека (бухгалтерський облік)” (конфігурація “Х“) для операції “Введення в експлуатацію“, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками“, внесені зміни. Тепер, якщо операція “Введення в експлуатацію” виконується для відмічених карток, то в історію операція буде записана датою, яка вказана на формі “Інвентарна картка” в полі “Дата” групи полів “Введення в експлуатацію:“. Якщо в полі “Дата” в інвентарній картці дата введення в експлуатацію не вказана, то операція буде записана датою, яка вказана на формі операції “Введення в експлуатацію” в полі “Дата операції“.
  1. В розділі “Картотека МНА” на формі картки МНА на вкладці “Розрахункові дані” назва поля “Нарахована амортизація” змінена на “Нарахований знос“.
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. В розділі “Картотека МНА” операцію “Знос“, виклик якої виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками“, перейменовано на “Амортизація“. Відповідно, в історії операції карток МНА та в загальній історії операції, операція “Знос” також перейменована на “Амортизація“. Також на всіх формах та повідомленнях, які стосуються нарахування амортизації, слово “знос” змінено на “амортизація”.

  Додаткова функція “Масове нарахування зносу” ef_mnaiznos.app перейменована в “Масове нарахування амортизації“.

  модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет

  1. Згідно з наказом Мінфіну від 29.12.2018 №1209 внесені зміни до звітів:
  • “Кошторис” Smeta.xls;
  • “Звдений кошторис” Svodsmet.xls;
  • “Зведення показників спец. фонду” Svodspezsmet.xls;
  • “План асигнувань iз загального фонду бюджету” Planasig.xls;
  • “План спецфонду держбюджету (за винятком вл.надх. бюдж.уст. та відп.видатків)” Planspez.xls;
  • “План використання бюджетних коштів” Planvikbk.xls;
  • “Помісячний план використання бюджетних коштів” Mesplanvikor.xls.
  1. Для створення транспортнихdbf-файлів до АС “Є-Звітість” внесені відповідні зміни до ini-файлів:
  • TF_DS_BALANS.INI  – для табличного додатка “Форма 1-дс ‘Баланс'”(Ds_balans.xls);
  • TF_DS_FINREZ1.INI, TF_DS_FINREZ2.INI, TF_DS_FINREZ3.INI TF_DS_FINREZ4.INI – для табличного додатка “Форма 2-дс ‘Звіт про фінансові результати'”(Ds_finrez.xls);
  • TF_2017_FORMA2.INI  – для табличного додатка “Форма 2  “Звіт про надходж. та використ. коштів загального фонду“”( 2018_Forma_2.xls);
  • TF_2017_FORMA4_3.INI  – для табличного додатка “Форма 4-3 “Звіт про надходж. і використ. інших надходжень спецфонду“”( 2018_Forma_43.xls);

  та додані нові ini-файли:

  • TF_2017_FORMA4_1Z.INI  – для табличного додатка “Форма 4-1 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отриманих як плата“”( 2018_Forma_41.xls);
  • TF_2017_FORMA4_2Z.INI  – для табличного додатка “Форма 4-2 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отрим. за інш. джер.“”( 2018_Forma_42.xls);
  • TF_2017_FORMA4_4Z.INI  – для табличного додатка “Форма 4-4 “Звіт про надходж. і викор. коштів для розвитку регіонів“”( 2018_Forma_44.xls);
  • TF_2017_FORMA7ZF.INI  і  TF_2017_FORMA7SF.INI  – для табличного додатка “Форма 7    “Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами “”( 2018_Forma_7.xls).

       Для формування найменування dbf-файлів та заповнення таблиць код відомчої класифікації визначається на підставі перших трьох символів з поля “Примітка” організації, яка вказана у розділі “Настройка Системи” / “Організація” у полі “Контрагент “МИ”“.

  1. У зв’язку з оновленням dbf-шаблону для імпорту даних на порталі “E-Data” (http://spending.gov.ua), внесені відповідні зміни до ini-файлів:
  • TF_2017_FORMA2.INI  – для табличного додатка “Форма 2  “Звіт про надходж. та використ. коштів загального фонду“”( 2018_Forma_2.xls);
  • TF_2017_FORMA4_1.INI  – для табличного додатка “Форма 4-1 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отриманих як плата“”( 2018_Forma_41.xls);
  • TF_2017_FORMA4_2.INI  – для табличного додатка “Форма 4-2 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отрим. за інш. джер.“”( 2018_Forma_42.xls);
  • TF_2017_FORMA4_3.INI  – для табличного додатка “Форма 4-3 “Звіт про надходж. і використ. інших надходжень спецфонду“”( 2018_Forma_43.xls);
  • TF_2017_FORMA4_4.INI  – для табличного додатка “Форма 4-4 “Звіт про надходж. і викор. коштів для розвитку регіонів“”( 2018_Forma_44.xls);

  та додані нові ini-файли TF_2017_FORMA7ZF.INI  і  TF_2017_FORMA7SF.INI  – для табличного додатка “Форма 7    “Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами “”( 2018_Forma_7.xls).

       Для формування найменування dbf-файлів та заповнення таблиць код відомчої класифікації визначається на підставі перших трьох символів з поля “Примітка” організації, яка вказана у розділі “Настройка Системи” / “Організація” у полі “Контрагент “МИ”“.

   

  модуль “Зарплатня”

  1. На формі настройки методу “Виконавчий лист” на закладці “Додаткові налаштування” шейп “Поштовий збір” перейменований в “Оплата за пересилку“. В шейпі “Оплата за пересилку” додане поле “Оплата за повідомлення“, в якому вказується відповідна фіксована сума. Поле “Код поштового збору” та чекер “Розрахунок поштового збору без урахування раніше виплачених сум” перейменовані у “Код виду оплати за пересилку” та в “Розрахунок оплати за пересилку без урахування раніше виплачених сум” відповідно.

        В шейпі “ПДВ” чекер “ПДВ входить в поштовий збір” перейменований в “ПДВ входить в оплату за пересилку“. Біля поля “ПДВ,%” доданий комбо-бокс “застосувати до” з доступними параметрами “поштового збору“, “повідомлення” (за замовчуванням) та “повідомлення і поштового збору“. Комбо-бокс доступний для редагування, якщо заповнене поле “ПДВ,%“.

  • Якщо в комбо-боксі “застосувати до” вказаний параметр “поштового збору“, то сума ПДВ розраховується тільки виходячи із суми поштового збору, розрахованого за податковою таблицею.
  • Якщо в комбо-боксі “застосувати до” вказаний параметр “повідомлення“, то сума ПДВ розраховується тільки виходячи із суми, зазначеної в полі “Оплата за повідомлення“, тобто на суму поштового збору, розрахованого за податковою таблицею, ПДВ не нараховується.
  • Якщо в комбо-боксі “застосувати до” вказаний параметр “повідомлення і поштового збору“, то сума ПДВ розраховується від загальної суми поштового збору та оплати за повідомлення.

        В результаті, при розрахунку виконавчого листа, загальна сума оплати за пересилку складається із суми поштового збору, розрахованого за податковою таблицею, суми “Оплати за повідомлення” та, якщо не встановлено чекер “ПДВ входить в оплату за пересилку“, суми ПДВ.

        Відповідні зміни внесені також на формі постійної виплати та на формі утримання з методом

  Виконавчий лист“. На формі постійної виплати додане поле “Оплата за повідомлення“, яке за замовчуванням заповнюється значенням з настройки виду оплати. Поле “Код поштового збору” перейменоване в “Код виду оплати за пересилку“. На формі утримання закладку “Поштовий збір” перейменовано в “Оплата за пересилку“, на якій додане поле “Оплата за повідомлення” – поле недоступне для редагування. Поля “Поштовий збір у сумісників” та “Поштовий збір до утримання” перейменовані в “Оплата за пересилку у сумісників” та “Оплата за пересилку до утримання” відповідно.

  1. В звіті “Відомість виплат за аліментами“, друк якого виконується із контекстного меню “Друк звіту” розділу “Особові рахунки“, внесені зміни в шаблон звіту “Реєстр поштових переказів” (Alimrep_listppua.xlt). Форма звіту приведена до актуальної Форми № 103-1 “Список згрупованих поштових переказів електронних”, яка надається Укрпоштою замовникам послуг.
  1. Внесені зміни в файл експорту згрупованих електронних переказівAnk_ac.ini, який використовується для формування даних Форми № 103-1 “Список згрупованих поштових переказів електронних ” в електронному вигляді, відповідно до останньої структури файлу експорту. Експорт виконується із розділу “Особові рахунки” за допомогою додаткової функції “Експорт даних, що настроюється“.

  модуль “Зарплатня”(Звітні форми)

  1. З урахуванням наказу Держстату від 06.07.2018 № 134 внесені зміні в шаблон звіту “Форма 1-ПВ кв.” (Statrep_forma1pvkua.xlt).

  Передбачено формування XML-документа відповідно до нової версії xsd-схеми.

  FINB

  1. Згідно з наказом Мінфіну від 29.12.2018 №1209 в розділах “Кошторис витрат” та “Планові асигнування” внесені зміни в шаблони звітів.

  В розділі “Кошторис витрат” зміни внесені для звітів, друк яких виконується з наступних пунктів контекстного меню:

  – “Друк документа“/”Друк змін кошторису витрат

  • Довідка про змiни рiчного розпису бюджету (кошторису)” (Sfrep1ua.xlt)
  • Довідка про змiни до кошторису” (Sfrep11ua.xlt)
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису асигнувань загального фонду бюджету” (Sfrep2ua.xlt)
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису доходів загального фонду бюджету” (Sfrep3ua.xlt)
  • Довідка про змiни до плану використання бюджетних коштів” (Sfrep9ua.xlt)

  – “Друк документа“/”Друк змін кошторису витрат (спец. фонд)

  • Довiдка про зміни до плану спеціального фонду бюджету” (Sfrep14ua.xlt)

  – “Друк звіту“/”Кошторис витрат

  • ” План використання бюджетних коштів” (Planvikorua.xlt)
  • ” Лімітна довідка про бюджетні асигнування” (Sflimitua.xlt)
  • ” Рiчний розпис бюджету (кошторису)” (Sfsmetaua.xlt)

  – “Друк звіту“/”Зведення показників кошторису

  • Зведення показників спеціального фонду кошторису” (Sfsvodrepua.xlt)

  В розділі “Планові асигнування” зміни внесені для звітів, друк яких виконується з наступних пунктів контекстного меню:

  – “Друк документа“/”Друк змін плану асигнувань

  • Довiдка про змiни до помiсячного плану використання бюджетних коштів (загальний фонд)” (Asrep10ua.xlt)
  • Довiдка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету” (Asrep12ua.xlt)
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису асигнувань загального фонду бюджету” (Asrep2ua.xlt)

  – “Друк документа“/”Друк змін плану асигнувань (спец. фонд)

  • Довiдка про змiни до помiсячного плану використання бюджетних коштів (спеціальний фонд)” (Asrepspec10ua.xlt)
  • Довідка про змiни до помiсячного розпису спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (Asrepspec6ua.xlt)
  • План спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (Asrepspecplanua.xlt)
  • Зведений план спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (Asrepzvedplanua.xlt)

  – “Друк звіту“/”План асигнувань

  • Лімітна довідка про бюджетні асигнування” (Aslimitua.xlt)
  • План асигнувань загального фонду бюджету” (Asplanrepua.xlt)
  • Помісячний план використання бюджетних коштів (загальний)” (Mesplanvikua.xlt)
  • Помісячний план використання бюджетних коштів (спеціальний)” (Mesplanvikspecua.xlt)
  1. В розділі “Кошторис витрат” внесено зміни до ini-файлів експорту даних вПЗ “МЕРЕЖА-М“, в частині формування виразу для ключа File, за допомогою якого формується ім’я dbf-файлу експорту даних. Крім цього, у вказаних ini-файлах реалізована можливість експорту даних з урахуванням підвідомчої установи (ПУ), вказаної в полі “Установа” умов відбору. При цьому, якщо у вказаному полі вибрано більше однієї  ПУ, то експорт даних виконується лише для першої з них, про що користувачеві видається відповідне повідомлення.

  Вказаних вище змін зазнали наступні ini-файли: sf_zvdb.inisf_zmin.inisf_zmgl.inisf_pvdb.inisf_zvdb_as.inisf_zmin_as.inisf_zmgl_as.ini,sf_pvdb_as.inisf_zvdb_as_complete.inisf_zmin_as_complete.inisf_zmgl_as_complete.inisf_pvdb_as_complete.ini.

        Аналогічні зміни також було внесено до ini-файлів as_zvdb.inias_zmin.inias_zmgl.inias_pvdb.ini , що використовуються в розділі “Планові асигнування” для експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М“.

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.