Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК «Облік Ресурсів» за жовтень 2019

  Модуль “Бухоблік”

  1. В розділах “Картотека МНА“, “Інвентарна картотека” для операцій “Введення в експлуатацію“, “Внутрішнє переміщення“, виклик яких виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками МНА” та “Операції над картками” відповідно, внесено зміни. А саме, на форму вказаних операцій додано чекери “Переносити рахунок с картки” та “Переносити аналітику з картки“, які відповідають за перенос синтетичного та аналітичних рахунків з картки в ГО та історію операцій. За замовчуванням чекери вимкнені. При заповнені поля “Кому“, якщо не заповнене поле “Рахунок“, автоматично будуть увімкнені обидва чекери.

  • Якщо чекер “Переносити рахунок с картки” вимкнений, то поле “Рахунок” на формі операції буде обов’язковим для заповнення, а вказане в ньому значення буде перенесене в ГО та історію операцій.
  • Якщо чекер “Переносити рахунок с картки” увімкнений, то поле “Рахунок” (без аналітики) буде недоступне для редагування, а рахунок в ГО та історію операцій буде перенесений з відповідних карток, над якими виконується операція.
  • Якщо чекер “Переносити аналітику з картки” вимкнений, то в ГО та історію операцій буде перенесено рахунок (з урахуванням чекера “Переносити рахунок с картки“) та аналітика, яка вказана на формі операції.
  • Якщо чекер “Переносити аналітику з картки” увімкнений, то в ГО та історію операцій буде перенесено рахунок (з урахуванням чекера “Переносити рахунок с картки“) та аналітика, яка вказана на формі операції, а також аналітика з карток по тим рівням аналітики, які не вказані на формі операції.

  Для поля “Рахунок” на формі операції заповнення аналітики буде завжди доступне. Якщо в полі “Рахунок” буде вказане значення, то вибір аналітики буде виконуватись по вказаному рахунку. Якщо чекер “Переносити рахунок с картки” увімкнутий, то вибір аналітики буде виконуватись з першого знайденого рахунку, на якому обліковуються картки, по яким виконується операція. Також, якщо чекер “Переносити аналітику з картки” увімкнутий, то для всіх рівнів існує можливість встановлювати “()“. Якщо на якомусь рівні аналітики будуть встановлені “()“, то по даному рівню аналітика з картки переноситись не буде.

   2.  Згідно з наказом МОЗ №486 від 28.02.2019у розділ “Оборотні відомості“/”Рух матеріальних цінностей” додано шаблон “Звіт про залишки лікарських засобів та медичних виробів (нак.№486)” (ttmcovreplmUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість ТМЦ“. Так як звіт передбачає друк інформації в розрізі установ та джерел фінансування, то у звіті налаштовано групування по першому та другому рівні аналітичного рахунку, при цьому передбачається, що на першому рівні вказується установа, а на другому – джерело фінансування. При необхідності, якщо облік відрізняється від вищезазначеного, то групування у шаблоні звіту можна змінити самостійно.

  3. В розділі “Звіти“/”Журнали та відомості (наказ Мінфіну №356)” підключений функціонал експорту/імпорту налаштувань в форматіxml. Даний функціонал працює з кожним журналом окремо і доступний в будь-якому розділу журналу. На формі “Експорт в форматі XML“, “Імпорт в форматі XML” в групі полів “Розділи” можна встановити наступні значення:

  • Всі” – буде виконаний експорт/імпорт налаштувань всіх розділів поточного журналу;
  • Поточний” – буде виконаний експорт/імпорт налаштувань тільки поточного розділу поточного журналу.

  При імпорті буде переноситись вся структура налаштувань, при цьому маски рахунку, значення синтетичних та аналітичних рахунків будуть також перенесені, але без створення нових синтетичних та аналітичних рахунків в словнику “План рахунків” (якщо значення таких рахунків відсутні).

  При імпорті буде перевірятись наявність налаштувань у розділі, в який виконується імпорт. Якщо налаштування в такому розділі існують, буде видане попереджувальне повідомлення. При цьому імпорт буде можливий тільки з перезаписом усіх існуючих в розділі налаштувань.

  4. К о н ф і г у р а ц і я “Б”.У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М“, а саме: в розділі “Фінансові зобов’язання” змінено файли fo_f000f_imp.ini та fo_f000f_new.ini, в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.

  Модуль “Бухоблік”  (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно з наказом Держстату від 28.05.2019 №174 внесені зміни до звіту “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість”Finrezdk.xls.

  Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем будено зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.

   Модуль ” Зарплатня”

  1. Враховуючи особливості встановлення доплати за вислугу років для окремих категорій працівників бюджетної сфери, наприклад, педагогічним працівникам, працівникам державних і комунальних архівних установ та ін., для яких, у випадку настання права на одержання або підвищення розміру надбавки за вислугу років протягом календарного місяця, надбавка встановлюється з початку наступного місяця, виконані доопрацювання в методі “Надбавка“.

  На формі настройки методу “Надбавка” на закладці “Списки/Настройки” під чекером “Відсоток від вислуги” доданий чекер “Новий відсоток від вислуги застосовувати з початку наступного місяця“. Незалежно від значення чекера “Новий відсоток від вислуги застосовувати з початку наступного місяця“, розрахунок дати зміни стажу для визначення нового розміру надбавки за вислугу виконується, як і раніше, на підставі даних “Стажу/Вислуги” особового рахунку,  пов’язаного з “Таблицею стажу/вислуги“, зазначеної в налаштуванні виду оплати. При цьому формування постійних виплат виконується наступним чином:

  • якщо по налаштуванню виду оплати чекер “Новий відсоток від вислуги застосовувати з початку наступного місяця” не встановлений, то при зміні розміру вислуги формування постійних виплат виконується, як і раніше, з урахуванням фактичної дати зміни стажу для вислуги;
  • якщо по налаштуванню виду оплати чекер “Новий відсоток від вислуги застосовувати з початку наступного місяця” встановлений, то діюча постійна виплата завершується останнім днем місяця, в якому відбулася зміна розміру вислуги, а нова постійна виплата (з новим відсотком від вислуги) додається з першого числа наступного місяця, відносно місяця зміни розміру вислуги.

  Модуль “Фінансування”

  1. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М“, а саме: в розділі “Фінансові зобов’язання” змінено файли fo_f000f_imp.ini та fo_f000f_new.ini, в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  В усі модулі, де є можливість роботи з розділом “Накладні на відпуск“, додано шаблон документа “Товарно-транспортна накладна (нафтопродукт)” (wbttnnUa.xlt),

  друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа

  telegram канал

  Підпишись  на  наш telegram канал     

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.