Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК “Облік Ресурсів” за серпень 2019

  Доробки в модулі “Бухоблік”

  1. Додана можливість формування журналів, затверджених наказом Мінфіну № 356 від 29 грудня 2000 р. Для цього в пункт головного меню “Звіти” додано пункт “Журнали (наказ Мінфіну №356)“. З вказаного пункту викликається додрукарська форма з наступними полями:

  • комбо-бокс “Журнал” – для вибору журналу, який необхідно сформувати;
  • комбо-бокс “Розділ” – для вибору розділу журналу, який встановлений в полі “Журнал“. Значення даного комбо-боксу відповідають  розділам журналу, встановленого в полі “Журнал“;
  • Формувати за” – період, за який необхідно сформувати журнал;
  • грід “Настройки розділу” – настройки, у відповідності з якими буде формуватись розділ журналу.

  В гріді “Настройки розділу” для формування розділів та відомостей журналів передбачені настройки  рядків та стовпців звітів. Ці настройки передбачають побудову звітів за принципом “шахматки”, тобто рядки та стовпці відповідають рахункам, а в комірках на перетині збирається сума оборотів за обраний період. В гріді “Настройки розділу” доступні такі типи настройок:

  • Група
  • Зростаюча група
  • Підгрупа
  • Зростаюча підгрупа
  • Рядок” /”Стовпець
  • Підсумок групи
  • Підсумок підгрупи
  • Підсумок
  • Підсумок з початку року” (тільки для настройки стовпця)

  На формі редагування настройок передбачені такі поля:

  • шейп “Номер:” з полями “група“, “підгрупа“, “рядок“, “стовпець“, “Номер” для формування унікального номеру настройок та визначення вкладеності настройок нижчих рівнів та підсумків. Наявність полів в шейпі “Номер:” залежить від типу настройки;
  • Назва” – поле для введення найменування настройки, значення якого буде відображатись в заголовках рядків/стовпців звіту. Дане поле передбачено на формах редагування всіх настройок та є обов’язковим для заповнення;
  • шейп “Настройка рахунку” з полем “Тип значення“, групою полів “Рахунок” та групою полів “Аналітика рахунку рядка” (тільки для настройки стовпців). Даний шейп передбачено тільки на формі редагування настройок “Група“, “Зростаюча група“, “Підгрупа“, “Зростаюча підгрупа“, “Рядок“/”Стовпець“;
  • Виводити “Х” у стовпцях”. Поле передбачено на формі редагування усіх настройок рядків;
  • чекер “Не виводити значення” доступний на формі редагування настройок “Група“, “Зростаюча група“, “Підгрупа“, “Зростаюча підгрупа” тільки для настроювань рядків.
  • чекер “Не друкувати” доступний на всіх формах редагування, крім настройок “Підсумок групи“, “Підсумок підгрупи“, “Підсумок“, “Підсумок з початку року“;
  • чекер “Не друкувати заголовок групи, коли немає вкладеності” доступний тільки на формі редагування настройок “Зростаюча група“, “Зростаюча підгрупа“.

  Настройки рядків та стовпців мають ієрархічний характер, при цьому “Група” та “Зростаюча група” є настройками верхнього рівня, а “Рядок“/”Стовпець” – настройками нижнього рівня. Нижні рівні можна додавати тільки при наявності настроювань верхнього рівня. Підсумки по рівням настроювань можна додавати тільки для вже доданих рівнів. При додаванні настроювань “Група“, “Зростаюча група“, “Підгрупа“, “Зростаюча підгрупа“, “Рядок“/”Стовпець“,  “Підсумок“, “Підсумок з початку року” на формі редагування в групі полів “Номер:”  встановлюється унікальний номер настройки. При цьому для настроювань нижніх рівнів (“Підгрупа“, “Зростаюча підгрупа“, “Рядок“/”Стовпець“) номер складається з номерів настроювань верхніх рівнів та номеру самої настройки. Кожній настройці у звіті відповідає один рядок/стовпець, при цьому заголовки рядків/стовпців у звіті формуються зі значення поля “Назва” форми редагування відповідної настройки. При формуванні звітів всі настройки виводяться послідовно у відповідності з номерами, які вказані на формі виправлення кожної настройки (група полів “Номер:“), при цьому підсумки рівнів (“Підсумок групи“, “Підсумок підгрупи“) завжди виводяться в кінці відповідного рівня.

   На формі редагування настроювань “Група“, “Зростаюча група“, “Підгрупа“, “Зростаюча підгрупа“, “Рядок“/”Стовпець”  в шейпі “Настройка рахунку” в полі “Рахунок” задаються рахунки (синтетичні, аналітичні), а  в полі “Тип значення” встановлюється значення (“пусто“, “Дебет“, “Кредит” – для настройки рядків; “пусто“, “Дебет“, “Кредит“, “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець” – для настройки стовпців), за яким потрібно враховувати вказані рахунки.

  • Значення “пусто” означає, що належність таких рядків/стовпців буде визначатись настройкою протилежної сторони звіту (для настройок стовпців протилежною стороною звіту є настройки рядків, для настроювань рядків – настройки стовпців). Значення “пусто” доступне для вибору тільки при додаванні першої групи в поточній стороні настройки звіту і якщо в протилежній стороні немає настройки зі значенням “пусто“. При додаванні в грід “Настройки розділу” настройки зі значенням “пусто” усі інші настроювання цієї сторони звіту в полі “Тип значення” також будуть мати значення “пусто“, а поле “Тип значення” закрите для редагування. При додаванні настройки для протилежної сторони в полі  “Тип значення” будуть доступні для вибору тільки значення “Дебет“, “Кредит“, а також “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець“, якщо протилежною стороною звіту є стовпець.
  • Значення “Дебет“,”Кредит” означає, що рахунки, які вказані в полі “Рахунок“, будуть враховуватись по дебету або кредиту відповідно. При додаванні настройки значення “Дебет“, “Кредит” будуть доступні для вибору, якщо в протилежній стороні настройки звіту немає значення “Дебет“, “Кредит” відповідно.
  • Значення “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець”  означає, що в даному стовпці буде розраховане сальдо на початок/кінець місяця для рахунків,  які вказані в настройках рядків. Якщо вибране значення “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець“, то в таких настройках поля “Рахунок” та “Аналітика рахунку рядка” стають не доступними для редагування. При цьому для групи зі значенням “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець” немає можливості додавати настройки нижчого рівня. Також в кожен розділ журналу можна додавати тільки одну настройку зі значенням “Сальдо на початок” та “Сальдо на кінець“. У звіті настройка зі значенням “Сальдо на початок” та “Сальдо на кінець” буде друкуватись в розгорнутому вигляді, тобто стовпець “Дебет” та стовпець “Кредит”, об’єднані одним заголовком.

   В полі “Рахунок” встановлюються рахунки, за якими будуть формуватись рядки та стовпці звіту. Передбачена можливість вибирати декілька рахунків та використовувати маску рахунку. Поле “Рахунок” не доступне для редагування, якщо в полі “Тип значення” встановлене значення “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець“, або встановлене значення в полі “Аналітика рахунку рядка“.

   Поле “Аналітика рахунку рядка” (доступне тільки на формі настройки стовпця) призначене для побудови звітів, в яких стовпці формуються по тим же рахункам що і рядки, тільки в розрізі аналітики цих рахунків. У вказаному полі для вибору доступні значення рівнів аналітики рахунку, вказаного в настроюваннях рядка. При цьому значення аналітичних рахунків буде братись з першого знайденого рахунку настройки рядка. Поле “Аналітика рахунку рядка” доступне для редагування тільки, якщо в полі “Тип значення” встановлене значення “Дебет” або “Кредит“. При цьому при побудові звітів мається на увазі, що стовпець відповідає дебету або кредиту рахунку, вказаного в полі “Рахунок” настройки рядка, з аналітикою “Аналітика рахунку рядка“. В полі “Аналітика рахунку рядка” передбачена можливість задавати маску аналітичного рахунку.

  При додаванні в настройки верхніх рівнів настроювань нижніх рівнів поля “Аналітика рахунку рядка“, “Рахунок”  в настройках верхніх рівнів будуть закриватись  для редагування. Для настроювань нижнього рівня в полях “Аналітика рахунку рядка“, “Рахунок” будуть доступні для вибору тільки ті значення, яки були задані у відповідних полях настройки верхнього рівня. Якщо в настройках верхнього рівня поля “Рахунок” або “Аналітика рахунку рядка” не заповнені, то у відповідних полях настройки нижнього рівня будуть доступні всі значення.

  При додаванні настроювань нижчого рівня в настройки “Група“, “Зростаюча група” значення поля “Тип значень” буде переноситись у відповідне поле настройки нижчого рівня і буде закрите для редагування в настройках нижніх рівнів.

   Поле “Виводити “Х” у стовпцях” (доступне тільки на формі настройки рядка) призначене для можливості друку символу “Х” в комірках звіту. В даному полі через “;” потрібно вказувати номери стовпців (номери стовпців відповідають їх номерам у гріді “Настройки розділу“), в комірках на перетині з якими потрібно виводити символ “Х“. При цьому символ “Х” буде виводитись тільки в тому випадку, якщо значення такої комірки дорівнює 0. У противному випадку буде виводитись значення комірки.

   Чекер “Не виводити значення” (доступний тільки на формі настройки рядка) встановлюється в тому випадку, якщо в звіті в рядку, який відповідає вказаній настройці,  не потрібно виводити значення.

  – Чекер “Не друкувати”  встановлюється в тому випадку, якщо в звіті не потрібно виводити рядок/стовпець, який відповідає вказаній настройці.

        Настройки “Зростаюча група” та “Зростаюча підгрупа” відрізняються від настроювань “Група” та “Підгрупа” наступним: якщо в зростаючу групу/підгрупу додані настройки нижнього рівня, і при формуванні звіту рядки/стовпці, які відповідають настройкам нижнього рівня, містять тільки нульові значення, то такі рядки/стовпці не будуть виводитись у звіті. Якщо в зростаючій групі, підгрупі всі рядки/стовпці, які відповідають настройкам нижнього рівня, мають нульові значення, то в звіті буде виводитись тільки рядок/стовпець, який відповідає настройці зростаючої групи/підгрупи (не залежно від стану чекера “Не друкувати“). Якщо необхідно, щоб зростаючі групи/підгрупи, у яких значення всіх рядків/стовпців настроювань нижніх рівнів дорівнюють 0, у звіті не виводились, то необхідно встановити чекер “Не друкувати заголовок групи, коли немає вкладеності” (доступний тільки на формі настройки “Зростаюча група“, “Зростаюча підгрупа“). Даний чекер доступний для встановлення, тільки якщо встановлено чекер “Не друкувати“.

  В настройках  “Група” та “Підгрупа” рядки/стовпці, які відповідають настройкам нижнього рівня, виводяться у звіті завжди (якщо для цих настроювань не встановлено чекер “Не друкувати“).

        Настройки “Підсумок групи“, “Підсумок підгрупи” формують підсумки по групам та підгрупам відповідно. На формі редагування настроювань в групі полів “Номер:” вказується номер групи, номер підгрупи (для настройки “Підсумок підгрупи“), для яких потрібно сформувати підсумок. Підсумки формуються тільки для тих груп, підгруп, в настройках яких в полі “Тип значення” встановлене значення “пусто“, “Дебет“, “Кредит“. При цьому для однієї групи, підгрупи можна додати тільки один підсумок. Настройки “Підсумок групи“, “Підсумок підгрупи” розраховують підсумки по значенням, які вказані в полі “Рахунок“, “Аналітика рахунку рядка” настроювань відповідної групи або підгрупи. Якщо ці поля в настройках групи, підгрупи не заповнені, то розрахунок підсумків відбувається з урахуванням значень, вказаних в настройках нижніх рівнів цих груп, підгруп.

        Настройка “Підсумок” формує підсумок по діапазону груп, який вказується на формі редагування настройки в шейпі “Підсумок по групам” в полях “з“..”по“. Підсумок підраховується по всім групам, крім груп, у яких в настройках в полі “Тип значення” встановлене значення “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець“. Настройка “Підсумок” розраховує підсумок по значенням, які вказані в полі “Рахунок“, “Аналітика рахунку рядка” настроювань відповідних груп. Якщо ці поля в настройках груп не заповнені, то розрахунок підсумків відбувається з урахуванням значень, вказаних в настройках нижніх рівнів цих груп.

        Настройка “Підсумок з початку року” (доступна тільки для настроювання стовпців) формує підсумки з початку року по діапазону груп, вказаних на формі редагування настройки в шейпі “Підсумок по групам” в полях “з“..”по“. Підсумок підраховується по всім групам, крім груп, у яких в настройках в полі “Тип значення” встановлене значення “Сальдо на початок“, “Сальдо на кінець“. Настройка  “Підсумок з початку року” розраховує підсумок по значенням, які вказані в полі “Рахунок“, “Аналітика рахунку рядка” настроювань відповідних груп. Якщо ці поля в настройках груп не заповнені, то розрахунок підсумків відбувається з урахуванням значень, вказаних в настройках нижніх рівнів цих груп.

       В пункті головного меню “Звіти“/”Журнали (наказ Мінфіну №356)” додано шаблон звіту “Журнал 1” (jj1repUa.xlt). Шаблони інших журналів будуть реалізовані в наступному інсталяторі.

  В “нульовій” та “демонстраційній” базі виконані настройки всіх розділів журналу 1.

  К о н ф і г у р а ц і я “Бюджет”. В розділі “Картотека МНА” внесені зміни в шаблон звіту “Звіт про списання ОДВ” (mnazvitspUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“. Змінено умови пропуску карток (змінна __cSkipCnd). Тепер в звіт будуть потрапляти всі картки, відібрані в розділі “Картотека МНА“. Так як у вказаний звіт повинні потрапляти картки, по яким були виконані операція “Вибуття“, “Списання“, то для  цього в умовах відбору на вкладці “Додаткові дані” в шейпі “Відбір за історією операцій” в списку “Тип” потрібно відмітити операції “Вибуття зі складу” та “Списання” та, при необхідності, вказати період виконання цих операцій в полях “з“..”по“. Звіт буде сформований по всім відібраним карткам.

  БУХОБЛІК для МСБ  (Табличні додатки) 

  1. Згідно з наказом Мінфіну від 31.05.2019 №226 внесені зміни до звітів:
  • “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmp.xls;
  • “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmps.xls.

        Коректне формування XML-документів за вищевказаними звітами тимчасово неможливе у зв’язку з вісутностю XSD-схем на сайті Держстату.

  Модуль “Зарплатня”

  1. В розділах “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед. працівників” допрацьована можливість формування та збереження змін тарифікаційного списку з можливістю їх відображення в хронології. Дата останньої редакції тарифікаційного списку відображається в заголовку тарифікаційного списку в колонці “Дата останньої редакції“. Інформація по змінам тарифікаційного списку відображається у вікні “Хронологія” в розрізі дат внесення змін в тарифікаційний список. При позиціонуванні у вікні “Хронологія” курсору на відповідну дату редакції тарифікаційного списку відображаються специфікації пов’язані з такою редакцією. При позиціонуванні курсору у вікні “Хронологія” на “верхівку” дерева відображається загальний тарифікаційний список з урахуванням всіх змін на дату останньої редакції. Загальний тарифікаційний список формується  за даними специфікацій усіх редакцій тарифікаційного списку, у яких не встановлена “Дата завершення постійної виплати” або така дата більше “Дати останньої редакції” тарифікаційного списку.

        Формування змін до тарифікаційного списку виконується за допомогою функції “Зміна тарифікаційного списку” (Shift + F2), яка викликається із контекстного меню специфікацій тарифікаційного списку. На формі функції “Зміна тарифікаційного списку” поле “Номер тарифікації” за замовчуванням заповнюється номером “Тарифікаційного списку“, в який вносяться зміни, в полі “Дата тарифікації” вказується період дії тарифікаційного списку, де в даті “з” вказується дата, з якої вносяться зміни до тарифікаційного списку, при цьому дата “з” не може бути меншою чи дорівнювати “Даті останньої редакції” тарифікаційного списку, в даті “по“, при необхідності, вказується кінцева дата періоду дії тарифікаційного списку.

        При виконанні функції “Зміна тарифікаційного списку“, в “Хронології” тарифікаційного списку створюється редакція з датою, зазначеною на формі функції в полі “Дата тарифікації з“, в яку копіюються дані відмічених специфікацій тарифікаційного списку. Після чого користувачем вносяться необхідні зміни в тарифікаційному списку, що змінюється. Якщо в тарифікаційному списку, що змінюється, специфікації не відмічаються, то в “Хронології” буде створена редакція без специфікацій, в якій користувачем вносяться необхідні дані. Також передбачена можливість видалення редакції тарифікаційного списку із “Хронології“. Видалення редакції можливе тільки у випадку, якщо по специфікаціям такої редакції не виконувалося формування постійних виплат.

  1. Для документів “Тарифікаційний список – школи“, “Тарифікаційний список – дошкільні установи“, “Тарифікаційний список – ВУЗи“, друк яких виконується із контекстного меню “Друк документа“/ “Тарифікація” розділу “Тарифікація викладачів” та для документу “Тарифікаційний список – медпрацівники“, друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа” розділу “Тарифікація мед. працівників” передбачене формування даних з урахуванням “Хронології” тарифікаційних списків. На додрукарських формах вищезазначених документів доданий комбо-бокс “Тарифікаційний список” з доступними параметрами “зі змінами” та “тільки зміни“, а також поле “на дату“, в якому для вибору доступні дати редакцій із “Хронології” тарифікаційного списку, що друкується.
  • Якщо в комбо-боксі “Тарифікаційний список” вказаний параметр “зі змінами“, то формування даних виконується з урахуванням редакцій тарифікаційного списку, дата яких менше або дорівнює даті, вказаній на додрукарській формі в полі “на дату“. При цьому із редакцій тарифікаційного списку враховуються тільки ті специфікації, у яких не встановлена “Дата завершення постійної виплат” або така дата більше дати, що зазначена на додрукарській формі.
  • Якщо в комбо-боксі “Тарифікаційний список” вказаний параметр “тільки зміни“, то дані формуються на підставі специфікацій редакції тарифікаційного списку, дата якої дорівнює даті, зазначеній на додрукарській формі.
  1. В розділі “Тарифікація викладачів” при формуванні специфікацій тарифікаційного списку для видів оплат з методом “Оклад” значення поля “Ставка” за замовчуванням заповнюється значенням такого поля з настройки відповідного виду оплати. Раніше поле “Ставка” для видів оплат з методом “Оклад” за замовчуванням заповнювалось значенням “1”.

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.