Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК «Облік Ресурсів» за червень 2019

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1.К о н ф і г у р а ц і я “Б”. У зв’язку з оновленням структури та назви електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства,

  внесені відповідні зміни до розроблених раніше ini файлів: ini, as_pvdb.inias_zmgl.inias_zmin.inias_zvdb.inifo_f000f_imp.inifo_f000f_new.inipd_fplat_imp.inipd_fplat_new.ini,

  pd_vdd.iniras_vdd.ini,rsp_vdd.inisf

  _imp_dbf.inisf_pvdb.inisf_pvdb_as.inisf_pvdb_as_complete.inisf_zmgl.inisf_zmgl_as.inisf_zmgl_as_complete.inisf_zmin.ini,

  sf_zmin_as.inisf_zmin_as_co

  mplete.ini,sf_zvdb.inisf_zvdb_as.inisf_zvdb_as_complete.inism_pvdb_new.inism_zmgl_new.inism_zmin_new.inism_zvdb_new.ini,

  uo_f000u_imp.iniuo_f000u_new.ini.

   

   

  Бухоблік

  1. В розділах “Інвентарна картотека” та “Інвентарна картотека (до 2015р.)” (конфігурація “Б“), “Інвентарна картотека (податковий облік)” та “Інвентарна картотека (бухгалтерський облік)” (конфігурація “Х“) розмір поля найменування каталогів збільшено до 235 символів.
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Бюджет”. В розділі “Юридичні зобов’язання” на форму редагування “Юридичне зобов’язання” на вкладку “Основні дані” в шейп “Зобов’язання” додано поле “Унікальний ідентифікатор закупівлі“, в якому вказується номер закупівлі, якщо юридичне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів із застосування процедури закупівель товарів, робот і послуг. Поле стає доступним для редагування, якщо встановлено чекер “Процедура закупівлі“.

  Також додана можливість відбору юридичних зобов’язань за номером закупівлі. Для цього на форму відбору юридичних зобов’язань на вкладку “Основні дані” додано поле “ Унікальний ідентифікатор закупівлі“, яке стає доступним для редагування, якщо в комбо-боксі “Процедура закупівлі” встановлене значення “включений“.

  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.В розділі “Юридичні зобов’язання” реалізована перевірка наявності тендера на сайті публічних закупівель “ProZorro” за номером закупівлі. Перевірка наявності тендера виконується при натисканні на кнопку “Перевірка наявності тендера на ProZorro“, яка розміщена біля поля “Унікальний ідентифікатор закупівлі” на формі редагування “Юридичне зобов’язання“. Також користувачем може бути встановлений режим автоматичної перевірки тендера шляхом натисканням правої кнопки миші на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Ознакою автоматичного режиму перевірки являється наявність чекера на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Зняття режиму автоматичної перевірки виконується повторним натисканням правої кнопки миші на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Автоматична перевірка виконується при запису “Юридичного зобов’язання“. Порядок виконання перевірки:
  • У разі відсутності на сайті публічних закупівель тендера із зазначеним ідентифікатором користувачу буде видане повідомлення “Тендер із зазначеним ідентифікатором закупівлі не знайдений.
  • У разі наявності на сайті публічних закупівель тендера із зазначеним ідентифікатором закупівлі додатково виконується перевірка на приналежність тендеру до “Контрагента “МИ”“, як організації-замовника, за значенням ЄДРПОУ. Якщо ЄДРПОУ організації-замовника тендера відрізняється від ЄДРПОУ “Контрагента “МИ”“, то користувачу буде видане повідомлення “Тендер із зазначеним ідентифікатором закупівлі не відноситься до Контрагента “МИ”“. Якщо ЄДРПОУ організації-замовника співпадає з ЄДРПОУ “Контрагента “МИ”“, то робота функції завершується без додаткових повідомлень.

  Кадри

  1.  В словнику “Зразки наказів“, при копіюванні реквізитів одного зразка наказу в інший, реалізовано позиціонування на перший із скопійованих реквізитів зразка наказу.

  Ресторан

  1. В розділі “Настройка Системи” на закладці “TouchScreen” – “Настройки інтерфейсу” додано настройку (чекер) “Переносити в калькулятор суму рахунку при оплаті готівкою“. За замовчуванням (після перетворення бази даних) вказана настройка відключена, – це відповідає існуючому функціоналу калькулятора для вводу суми отриманої готівки, що використовується в інтерфейсі TouchScreen на екрані оплати рахунку клієнта. Якщо настройка системи “Переносити в калькулятор суму рахунку при оплаті готівкою” увімкнена, то при оплаті рахунку клієнта типами оплати, що передбачають введення суми отриманих від клієнта готівкових коштів з використанням калькулятора (“Готівка” та “Безготівковий (кредит)“, за умови увімкненої настройки системи “Викликати калькулятор при додатковій оплаті“), в калькулятор автоматично передається сума поточного рахунку клієнта. При цьому введення нової суми готівкових коштів призводить до “затирання” попередньо переданої суми рахунку, що дає можливість уникнути зайвого натискання на кнопку “Clear” перед введенням нової суми фактично отриманих від клієнта готівкових коштів.

   

  Торгівля

  1. В розділі “Торгове устаткування“, на формі редагування параметрів обладнання з типами записів “ЕККА” та “ФККР” додано закладку “XML-звітність” з трьома вкладеними закладками “Дані щодо РРО“, “Дані щодо ЦСО” та “Дані щодо КОРО і РК” для внесення інформації, необхідної для друку відповідних заявок та підготовки пов’язаних електронних xml-документів, де РРО – реєстратор розрахункових операцій, ЦСО – центр сервісного обслуговування, КОРО – книга обліку розрахункових операцій та РК – розрахункова книжка.
  • Закладка “Дані щодо РРО“.

  На даній закладці, в однойменному гріді, вноситься інформація про параметри поточного РРО такі як: “Модель (модифікація)“, “Реєстраційний номер моделі в Державному реєстрі“, “Заводський номер“, “Версія програмного забезпечення“, “Реєстраційний номер версії ПЗ в Державному реєстрі“, “Найменування виробника (постачальника)“, “Дата виготовлення“, “Фіскальний номер“, “Реєстраційний номер екземпляра“, “Модель зовнішнього модема“, “Заводський номер зовнішнього модема“, “Сфера застосування за Державним реєстром РРО“. В контекстному меню гріда “Дані щодо РРО” реалізована функція “Автоматичне додавання параметрів“, за допомогою якої можливо додати в грід всі параметри одночасно, а згодом заповнити їхні значення. Значення деяких з перерахованих параметрів при роботі вказаної функції заповнюється автоматично відповідними значеннями, що були попередньо прочитані з поточного РРО. Також на закладці “Дані щодо РРО” реалізовано грід “Додані документи“, що необхідний для зберігання в базі даних документів, пов’язаних з поточним РРО, – додані в цьому гріді документи використовуються програмою при формуванні відповідних XML-документів. Функціональність гріда “Додані документи” повністю успадкована від однойменного гріда на формі редагування додатка до податкової накладної в розділі “Вихідні податкові накладні” (модуль “Торгівля та склад“).

  • Закладка “Дані щодо ЦСО“.

  На даній закладці, в однойменному гріді, вноситься перелік (історія) центрів сервісного обслуговування, в яких обслуговувався (та обслуговується зараз) поточний РРО, з реквізитами договору про технічне обслуговування РРО даним ЦСО. Додані в цьому гріді записи також використовуються програмою при формуванні відповідних XML-документів.

  • Закладка “Дані щодо КОРО і РК“.

  На даній закладці, в однойменному гріді, ведеться хронологія зареєстрованих за поточним РРО книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (при необхідності). На формі додавання/редагування записів даного гріда вноситься перелік реквізитів КОРО та РК, які в подальшому використовуються програмою при формуванні відповідних XML-документів.

  1. В контекстному меню розділу “Торгове устаткування” активовано пункт “Друк документа” з додаванням підпунктів “Заява про реєстрацію РРО“, “Заява про реєстрацію КОРО/РК“, “Заява про скасування реєстрації РРО“, “Заява про скасування реєстрації КОРО/РК” та реалізацією друку відповідних документів, для чого реалізовано шаблони друкуRROregUa.xlt, KOROregUa.xlt, RROunregUa.xlt, KOROunregUa.xlt, відповідно. Додрукарська форма кожного з перерахованих документів має дві закладки: “Основні параметри” та “Параметри XML – документів“. На закладці “Основні параметри” представлений перелік полів для введення значень тих параметрів, які потрібні для друку конкретного документу, але які не ведуться в програмі, а також вказуються посилання на потрібні записи закладок “Дані щодо ЦСО” та “Дані щодо КОРО і РК“, що знаходяться на формі редагування поточного РРО на закладці “XML-звітність“.

  На закладці “Параметри XML – документів” знаходиться група полів “Формування XML-документів” зі стандартним переліком елементів та відповідною функціональністю, що дозволяє паралельно з друком документу сформувати його еквівалент в електронному вигляді, тобто xml-документ.

  Зауваження: Пункт контекстного меню “Друк документа” доступний для тих записів розділу “Торгове обладнання“, що мають тип “ЕККА” або “ФККР“. Друк всіх перелічених вище документів виконується тільки для поточного РРО, тобто по декільком відміченим записам друк документів недоступний.

  1. В контекстному меню розділу “Торгове устаткування” додано пункт “ФормуванняXMLдокументів” з підпунктами “Заява про реєстрацію РРО“, “Заява про реєстрацію КОРО/РК“, “Заява про скасування реєстрації РРО“, “Заява про скасування реєстрації КОРО/РК“, функціональність яких повністю успадкована від однойменних підпунктів пункту меню “Друк документа“. Відмінним є лише увімкнений за замовчуванням та недоступний для редагування чекер “Створювати XML-документ” на закладці “Параметри XML – документів” та відсутність можливості друку документу (відсутнє поле “Шаблон звіту“). Параметри, що вказані користувачем на закладці “Основні параметри” додрукарських форм вказаних документів є спільними для однойменних підпунктів, що викликаються з пунктів контекстного меню “Друк документа“.

  Зауваження: Пункт контекстного меню “Формування XMLдокументів” доступний для тих записів розділу “Торгове обладнання“, що мають тип “ЕККА” або “ФККР“. По декільком відміченим записам розділу “Торгове обладнання” формування  XML – документів недоступне.

  Фінансування

  1. В розділі “Юридичні зобов’язання” на форму редагування “Юридичне зобов’язання” на вкладку “Основні дані” в шейп “Зобов’язання” додано поле “Унікальний ідентифікатор закупівлі“, в якому вказується номер закупівлі, якщо юридичне зобов’язання взято розпорядником бюджетних коштів із застосування процедури закупівель товарів, робот і послуг. Поле стає доступним для редагування, якщо встановлено чекер “Процедура закупівлі“.

  Також додана можливість відбору юридичних зобов’язань за номером закупівлі. Для цього на форму відбору юридичних зобов’язань на вкладку “Основні дані” додано поле “ Унікальний ідентифікатор закупівлі“, яке стає доступним для редагування, якщо в комбо-боксі “Процедура закупівлі” встановлене значення “включений“.

  1. В розділі “Юридичні зобов’язання” реалізована перевірка наявності тендера на сайті публічних закупівель “ProZorro” за номером закупівлі. Перевірка наявності тендера виконується при натисканні на кнопку “Перевірка наявності тендера на ProZorro“, яка розміщена біля поля “Унікальний ідентифікатор закупівлі” на формі редагування “Юридичне зобов’язання“. Також користувачем може бути встановлений режим автоматичної перевірки тендера шляхом натисканням правої кнопки миші на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Ознакою автоматичного режиму перевірки являється наявність чекера на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Зняття режиму автоматичної перевірки виконується повторним натисканням правої кнопки миші на кнопці “Перевірка наявності тендера на ProZorro“. Автоматична перевірка виконується при запису “Юридичного зобов’язання“. Порядок виконання перевірки:
  • У разі відсутності на сайті публічних закупівель тендера із зазначеним ідентифікатором користувачу буде видане повідомлення “Тендер із зазначеним ідентифікатором закупівлі не знайдений.
  • У разі наявності на сайті публічних закупівель тендера із зазначеним ідентифікатором закупівлі додатково виконується перевірка на приналежність тендеру до “Контрагента “МИ”“, як організації-замовника, за значенням ЄДРПОУ. Якщо ЄДРПОУ організації-замовника тендера відрізняється від ЄДРПОУ “Контрагента “МИ”“, то користувачу буде видане повідомлення “Тендер із зазначеним ідентифікатором закупівлі не відноситься до Контрагенту “МИ”“. Якщо ЄДРПОУ організації-замовника співпадає з ЄДРПОУ “Контрагента “МИ”“, то робота функції завершується без додаткових повідомлень.

  Прохідна

  1.  В розділі “Оперативний контроль” для звіту “Журнал обліку відвідуваності” реалізовано додатковий шаблон друкуiovisittime_fullUa.xlt, в якому виводиться інформація про некоректну реєстрацію входів/виходів протягом робочого дня (одночасна реєстрація на вхід та вихід як при вході так і при виході або реєстрація виходу при вході та входу при виході) та про кількість таких реєстрацій. При цьому розрахунок робочого часу за такий день виконується на основі різниці часу першого входу та часу останнього виходу, але за умови, що обидві події за цей день присутні.

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.