Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки в ПК «Облік Ресурсів» за березень 2019

  Зміни  в модулі  “Бухоблік” 

  1. В розділі “Картотека МНА” для операцій “Надходження на склад“, “Введення в експлуатацію“, “Поліпшення, часткова ліквідація“, “Переоцінка“, “Передача МШП в експлуатацію“, “Дооприбуткування” додана можливість вказувати реквізити документів підстави та підтвердження. Для цього на форми вказаних операцій, виклик яких виконується з пункту контекстного меню “Операції над картками МНА“, додано шейп “Документи” з групами полів “Підстава” та “Підтвердження“. Тепер при створені господарської операції реквізити документів підстави та підтвердження, які вказані на формі операцій, будуть перенесені в відповідні поля господарської операції. При цьому, для управління заповнення полів групи “Документи” (“Підстава“, “Підтвердження“) в господарській операції, можна використовувати мнемонікиDOSN/DPOD, які вказуються у відповідних полях зразка господарської операції.

  2.  В розділі “Облік” – “Юридичні зобов’язання“, на формі редагування позиції специфікації юридичного зобов’язання, назва поля “Доступно” змінена на “Доступно за 

        кошторисом” без зміни існуючої функціональності.

  3. В розділі “Настройка Системи” на вкладці “Облік(Бюджет)” настройки “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату” замінено на комбо-бокс “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат” з наступним переліком значень: “Не виконувати“, “В цілому за рік” та “На дату і в цілому за рік“. При перетворенні бази даних значення для даного комбо-боксу буде встановлено у наступній відповідності:

  • Не виконувати” – за умови, що обидві настройки (“Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату“) були вимкнені;
  • В цілому за рік” – за умови, що настройка “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” була увімкнена (і тільки вона одна);
  • На дату і в цілому за рік” – за умови, що були увімкнені обидві настройки (“Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату“).

  Існуючий функціонал контролю сум юридичних зобов’язань залишився без змін і працює згідно вказаній вище відповідності значень комбо-боксу “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат“.

  4.  В розділі “Настройка Системи” на вкладці “Облік(Бюджет)” додано настройку (комбо-бокс) “Контроль суми ФЗ за кошторисом витрат” з переліком значень: “Не виконувати” (за замовчуванням), “В цілому за рік” та “На дату і в цілому за рік“.  Функціонал для даної настройки є повністю ідентичним функціоналу, що реалізований для настройки  “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат“, але розповсюджується на документи (специфікації документів) розділу “Фінансові зобов’язання“. Для забезпечення вказаної функціональності на формі редагування позиції специфікації фінансового зобов’язання (ФЗ) додано поля “Виділено за кошторисом” та “Доступно за кошторисом” з успадкуванням для них функціональності від однойменних полів форми редагування позиції специфікації юридичного зобов’язання (ЮЗ), але приналежно до документів розділу “Фінансові зобов’язання“.

  Додатково слід зауважити, що існуючий в програмі безумовний контроль неперевищення сум фінансових зобов’язань над сумою батьківського юридичного зобов’язання (за умови створення ФЗ по ЮЗ) залишився без змін.

   БУХОБЛІК (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет

  1. Внесені зміни до PAR-файлів із формування XML-звітів до органів статистики за наступними звітами:
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls;
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (річна)” 2invest_r.xls.

  До PAR-файлів внесені зміни згідно яких дані, що вказані в XML-документі повністю відповідають даним друкованої форми звіту. Раніше в XML-документ переносились дані як “значення” друкованої форми звіту помножене на 1000.

   

  БУХОБЛІК (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно з наказом  Держстату  від 13.07.2018 №149 внесені зміни до звіту “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Ф. 1-опт, кварт.” 1opt_kv.xls.

  Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.

  2. Згідно з наказом  Держстату  від 16.07.2018 №153 внесені зміни до звіту “Звіт про продаж і запаси товарів торг.мережі та мережі рестор.госп. Ф. № 3-торг” 3_torg.xls.

  Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.

  1. Внесені зміни до PAR-файлів із формування XML-звітів до органів статистики за наступними звітами:
  • “Баланс   Форма № 1” Balans.xls;
  • “Звіт про фінансові результати   Форма № 2 (8 кл. рахунків)” Finrez8.xls;
  • “Звіт про фінансові результати   Форма № 2” Finrez.xls;
  • “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3” Rgrkosh_p.xls;
  • “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3” Rgrkosh_n.xls;
  • “Звіт про власний капітал   Форма № 4” Vlaskap.xls;
  • “Примітки до річної фінансової звітності   Форма № 5” Prim.xls;
  • “Додаток до Приміток до річної фінансової звітності  Форма № 6” Prim_dodatok.xls;
  • “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmp.xls;
  • “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmps.xls;
  • “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls;
  • “Звіт про осн. показники діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls;
  • “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво (коротка)” 1pidpr_k.xls;
  • “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Ф. 1-опт, кварт.” 1opt_kv.xls;
  • “Звіт про товарооборот Ф. № 1-торг” 1_torg.xls;
  • “Звіт про продаж і запаси товарів торг.мережі та мережі рестор.госп. Ф. № 3-торг” 3_torg.xls;
  • “Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (місячна)” 1poslugi_m.xls;
  • “Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (квартальна)” 1poslugi_kv.xls;
  • “Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (річна)” 1poslugi_r.xls;
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls;
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (річна)” 2invest_r.xls;
  • “Звіт про експорт (імпорт) послуг Ф. 9-ЗЕЗ (квартальна)” 9zez_kv.xls.

  До PAR-файлів внесені зміни згідно яких дані, що вказані в XML-документі повністю відповідають даним друкованої форми звіту. Раніше в XML-документ переносились дані як “значення” друкованої форми звіту помножене на 1000.

  МОДУЛЬ “ЗАРПЛАТНЯ” (Звітні форми)

  1. З урахуванням наказу Держстату від12.03.2019 № 104 внесені зміні в шаблон звіту “Форма 1-ПВ кв.” (Statrep_forma1pvkua.xlt).
  2. З урахуванням Постанови ФСС від 12.12.2018 № 28 “Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України” розроблений звіт “Звіт по заборгованості до ФСС” (Statrep_fcczabua.xlt).
  3. Вилучені наступні шаблони звітів як такі, що втратили чинність:
  • Звіт по заборг. ФСС НВ” (Statrep_addfcczabua.xlt);
  • Звіт по коштах ФСС ТВП” (Statrep_forma4fccua.xlt).

  МОДУЛЬ “КАДРИ”

  1. У відповідності до наказуДержстату №134 від 06.07.2018 та наказу №104 від 12.03.2019 внесені зміни в шаблон друку звіту за формою 1-ПВ квартальна “Звіт із праці“. Також відповідним чином відкорегована настройка статистичного звіту з ідентифікатором форми “1-ПВ(кв)” в демонстраційній та нульових базах даних.

   

  МОДУЛЬ “ФІНАНСИ”

  1. В розділі “Облік” – “Юридичні зобов’язання“, на формі редагування позиції специфікації юридичного зобов’язання, назва поля “Доступно” змінена на “Доступно за кошторисом” без зміни існуючої функціональності.
  2. В розділі “Настройка Системи” на вкладці “Облік(Бюджет)” настройки “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату” замінено на комбо-боксом “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат” з наступним переліком значень: “Не виконувати“, “В цілому за рік” та “На дату і в цілому за рік“. При перетворенні бази даних значення для даного комбо-боксу буде встановлено у наступній відповідності:
  • Не виконувати” – за умови, що обидві настройки (“Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату“) були вимкнені;
  • В цілому за рік” – за умови, що настройка “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” була увімкнена (і тільки вона одна);
  • На дату і в цілому за рік” – за умови, що були увімкнені обидві настройки (“Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат в цілому за рік” і “Контролювати суми юридичних зобов’язань за кошторисом витрат на дату“).

  Існуючий функціонал контролю сум юридичних зобов’язань залишився без змін і працює згідно вказаній вище відповідності значень комбо-боксу “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат“.

  1. В розділі “Настройка Системи” на вкладці “Облік(Бюджет)” додано настройку (комбо-бокс) “Контроль суми ФЗ за кошторисом витрат” з переліком значень: “Не виконувати” (за замовчуванням), “В цілому за рік” та “На дату і в цілому за рік“.  Функціонал для даної настройки є повністю ідентичним функціоналу, що реалізований для настройки  “Контроль суми ЮЗ за кошторисом витрат“, але розповсюджується на документи (специфікації документів) розділу “Фінансові зобов’язання“. Для забезпечення вказаної функціональності на формі редагування позиції специфікації фінансового зобов’язання (ФЗ) додано поля “Виділено за кошторисом” та ” Доступно за кошторисом” з успадкуванням для них функціональності від однойменних полів форми редагування позиції специфікації юридичного зобов’язання (ЮЗ), але приналежно до документів розділу “Фінансові зобов’язання“.

  Додатково слід зауважити, що існуючий в програмі безумовний контроль неперевищення сум фінансових зобов’язань над сумою батьківського юридичного зобов’язання (за умови створення ФЗ по ЮЗ) залишився без змін.

   

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.