Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за травень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. В розділі “Настройка Системи“/”Організація” у шейпі “Коди організації” у полі “Система оподаткування” видалені наступні значення: “Спецпатент“, “Фіксований податок” та “Фіксований сільськогосподарський податок“.
        У випадку перетворення вже діючої бази користувача, якщо у полі “Система оподаткування”  вибрано значення або “Спецпатент“, або “Фіксований податок“, або “Фіксований сільськогосподарський податок“, буде встановлено значення “Єдиний податок“.

  2. У зв’язку з опублікуванням на сайті ДФС України довідника умовних кодів причин коригування у розділі “Вихідні податкові накладні” на формі виправлення специфікації до списку поля “Причина коригування” додане значення “204 Безоплатне постачання“.
        У зв’язку з вищевказаним внесені зміни до шаблону  “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt).
  модуль”Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. В розділах “Юридичні зобов’язання” та “Фінансові зобов’язання” внесені зміни в шаблони звітів “Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obrepua.xlt), “Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obfrepua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного  меню “Друк звіту“/”Реєстр юридичних зобов’язань” та “Друк звіту“/”Реєстр фінансових зобов’язань” відповідно. Тепер у вказаних звітах в поле “Виконавець” буде друкуватись значення, яке вказано в поле “Співробітник” форми “Користувачі системи” модуля “Адміністратор” для користувача, під яким виконано вхід у Систему.
  2. Відповідно до наказу Мінфіну від 05.12.2012  № 1281 у розділі “Звіти” видалений пункт меню “Додаток ОК до декларації з податку на прибуток“.
  3. Відповідно до наказу Мінфіну від 02.12.2020  № 734 у розділі “Звіти” у пункті меню “Додатки до податкової декларації з ПДВ”  видалені підпункти “Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту” та “Розрахунок коригування сум ПДВ“.
  модуль”Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом  Держстату  від 17.06.2020 №182 внесені зміни до звіту “Звіт про експорт (імпорт) послуг Ф. 9-ЗЕЗ (квартальна)” 9zez_kv.xls.
        Передбачено формування XML-документа відповідно до нової версії xsd-схеми.
  2. Згідно з наказом Держстату від 26.08.2020 №256 внесені зміни до звіту “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls.
        Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.
  модуль”Зарплатня”
  1. Внесені зміни в шаблон звіту “Звіти“/ “Персоніфікований облік“/ “Податковий розрахунок” (Pfetaxrepua.xlt). Відповідно до уточненої інформації, якщо подається звіт з “Типом податкового розрахунку” іншим ніж “Звітний“, то в звіті не повинні заповнюватися дані рядків “07” – “110”.
  2. На додрукарській формі звіту “Звіти“/ “Зведені, підсумкові” додані списки “Джерело фінансування” та “Код замовлення“, в яких вказуються значення з відповідних словників.
        Якщо заповнений список “Джерело фінансування” та/або “Код замовлення“, то при формуванні даних звіту будуть враховуватись тільки ті нарахування списків “Вхідні виплати” і “Виключені виплати“, у яких вказане джерело фінансування  та/або замовлення, відмічені в списках на додрукарській формі .
  3. На форму настройки методу “Відпустка” додана закладка “Виробіток” з аналогічними полями однойменної закладки методу “Лікарняний“. Поля даної закладки використовуються при визначенні виробітку для розподілу премій за декілька періодів з урахуванням виробітку, відповідно, список “Розрахунок фактичного виробітку для розподілу премій” доступний для редагування тільки, якщо в комбо-боксі “Облік премій” вказане значення “Варіант 2“.
  • Якщо список “Розрахунок фактичного виробітку для розподілу премій” заповнений, то при розподілі премій за декілька періодів за місяцями розрахункового періоду використовується виробіток, визначений за параметрами полів закладки “Виробіток“.
  • Якщо список “Розрахунок фактичного виробітку для розподілу премій” не заповнений, то виробіток для розподілу премій, як і раніше, визначається за табелем особового рахунку.
  4. На форму настройки методу “Перерахунок податку 2004” в шейпі “Розрахункові дані” доданий чекер “Розподіляти по сумісникам“. Чекер доступний для редагування при встановленому чекер “Облік сумісників“.
  • Якщо чекер “Розподіляти по сумісникам” не встановлено, то перерахунок податку виконується без змін. А саме, при додаванні утримання по перерахунку податку в один з особових рахунків сумісника, виконується розрахунок загальної суми перерахунку виходячи із загального нарахованого доходу всіх особових рахунків сумісника за вирахуванням загального утриманого податку таких особових рахунків .
  • Якщо чекер “Розподіляти по сумісникам” встановлено, то сума перерахунку також визначається від загального нарахованого доходу всіх особових рахунків сумісника за вирахуванням загального утриманого податку таких особових рахунків, але з наступним пропорційним розподілом такої суми у співвідношенні нарахованого доходу за період перерахунку окремо взятого особового рахунку сумісника до загального доходу всіх його особових рахунків.
  5. Внесені зміни в шаблон звіту “Розрахунково-платіжна відомість за видами оплат” (Rpvorepua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк звіту“/ “Розрахунково-платіжна відомість” розділу “Особові рахунки“.
        Якщо на додрукарській формі звіту не встановлений чекер “Примітка до видів оплат“, то при формуванні звіту текст примітки не формується. Раніше текст примітки формувався завжди, але колонка в звіті не виводилася, при цьому, автопідбір висоти рядків виконувався з урахуванням тексту примітки.
  6. Внесені зміни у формування даних звіту “Звіти“/ “Персоніфікований облік“/ “Додаток Д5” для випадку, коли працівник був прийнятий та звільнений в межах звітного “Розрахункового періоду“.
  • Якщо працівник прийнятий і одночасно звільнений в межах “Розрахункового періоду“, але в різні місяці такого періоду, то в звіті по такому працівнику формуються окремі рядки, де в першому рядку відображається інформація стосовно прийому працівника, а в другому – інформація стосовно його звільнення.
  • Якщо працівник прийнятий і звільнений в межах одного місяця, то по такому працівнику, як і раніше, формується один рядок, в якому одночасно відображається інформація щодо прийому та щодо звільнення.
  модуль”Фінанси”
  1. В розділах “Юридичні зобов’язання” та “Фінансові зобов’язання” внесені зміни в шаблони звітів “Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obrepua.xlt), “Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету” (obfrepua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного  меню “Друк звіту“/”Реєстр юридичних зобов’язань” та “Друк звіту“/”Реєстр фінансових зобов’язань” відповідно. Тепер у вказаних звітах в поле “Виконавець” буде друкуватись значення, яке вказано в поле “Співробітник” форми “Користувачі системи” модуля “Адміністратор” для користувача, під яким виконано вхід у Систему.