Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за жовтень 2022
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.  В розділі “Договірні документи“, на формі виправлення заголовку договірного документа, на закладці “Відмітки” додане поле “Унікальний ідентифікатор закупівлі“, функціонал якого успадкований від однойменного поля, що наявне в документах розділу “Юридичні зобов’язання” модуля “Бухгалтерія“.

  2. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У зв’язку з оновлення структури csv-файлу для імпорту договірних документів на порталі “E-data” (http://spending.gov.ua), внесені відповідні зміни до розробленого раніше ini-файлу doc_head.ini, що використовується для експорту необхідних реквізитів договірних документів в форматі csv.
        Зауваження: Оскільки вміст зразка csv-файлу, який розміщений на сайті порталу “E-data“, не відповідає опису полів, що міститься на даному порталі, у відношенні наявності поля “ID_Договору_у_Prozorro“, тому перелік полів в ini-файлі був реалізований у відповідності до структури полів, що міститься в зразку csv-файлу, – за потреби можна закоментувати рядочок ini-файлу, що відповідає за заповнення даного поля, щоб структура полів csv-файлу, що формується при експорті даних, відповідала опису.
  Модуль “Бухгалтерія”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. В розділі “Юридичні зобов’язання“, на формі виправлення параметрів юридичного зобов’язання, при виборі номера документа-підтвердження в полі “Номер” групи полів “Документ” (по F4 з розділу “Договірні документи“), в поле “Унікальний ідентифікатор закупівлі” даного юридичного зобов’язання переноситься значення, що вказане в однойменному полі обраного договірного документа.
  Модуль “Зарплатня” 
  1. На формі функції “Автоматичний розрахунок із постійних виплат” додане поле “Фактичний виробіток“. Якщо поле “Фактичний виробіток” заповнене, то при виконанні функції, в нарахуваннях, розрахунок яких виконується із застосуванням виробітку, буде встановлений вказаний користувачем “Виробіток“. Якщо поле не заповнене, то виробіток визначається, як і раніше, автоматично.