Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за вересень 2022
  Модуль “Бухоблік”
  1. В розділах “Інвентарна картотека“, “Картотека МНА” в підрозділі “Загальна історія операцій” додано шаблон звіту “Відомість за операціями (повна)” (invedopersua.xlt, mnavedopersua.xlt). Для цього в пункт контекстного меню “Друк звіту” додано підпункт “Відомість за операціями (повна)“. Звіт формується на підставі записів, які відібрані в гріді “Загальна історія” та з урахуванням умов відбору, які встановлені в розділах “Інвентарна картотека” та “Картотека МНА” відповідно.

  2К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. В оборотній відомості “Розрахунки з дебіторами та кредиторами” внесено зміни в формування меморіальних ордерів, додрукарська форма яких викликається з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Меморіальні ордери“. Тепер меморіальні ордери будуть завжди формуватись з урахуванням індексу і кількістю символів індексу, що враховується – “17“.
  Модуль “Зарплатня” (Звітні форми)
  1. Для визначення кількості працівників, по яким є заборгованість з виплати заробітної плати на формі “Настройка звітних форм” для “Розрахунку з” – “Невиплачені” в комбо-боксі “Тип” додане значення “Кількість працівників“.
       При визначенні кількості працівників враховуються особові рахунки розділу “Виплачена/Невиплачена заробітна плата“, у яких присутня невиплачена заробітна плата на період формування звіту. Сума невиплаченої заробітної плати визначається по нарахуванням списку “Види оплат“. Якщо список “Види оплат” не заповнений, то при визначенні кількості працівників враховуються особові рахунки, у яких сума “До видачі” по невиплаченій заробітній платі більше 0.
        Якщо встановлений чекер “Облік сумісників“, то при визначенні кількості особових рахунків з заборгованістю враховуються загальна сума особових рахунків сумісників. Відповідно, якщо загальна сума заборгованості особових рахунків сумісника більше нуля, то особові рахунки сумісників враховуються як 1.
        Якщо чекер “Облік сумісників” не встановлений, то визначення сум відбувається по кожному особовому рахунку сумісника окремо, відповідно кількість особових рахунків з заборгованістю відповідає кількості особових рахунків сумісників, у яких сума більше 0.
  2. Відповідно до абзацу 5 пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою КМУ від 25.04. 2018 № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”, стосовно надання інформації про стан розрахунків із заробітної плати за формою, встановленою замовником, розроблений шаблон звіту “Борг ЗП НСЗУ” (Statrep_NSZUborgua.xlt).
        Так як у звіті має відображатися заборгованість по заробітній платі, то налаштування звіту реалізоване під ведення розділу “Виплачена/невиплачена зарплата“.
        У діючі на підприємствах бази додати настройки у розділі “Настройка“/ “Заголовки” для шаблону “Борг ЗП НСЗУ” можна за допомогою функцій контекстного меню “Експорт” та “Імпорт” з “нульової” або “демонстраційної” бази.
  Модуль “Харчування”
  1. Для пристроїв, що в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” мають тип “ПРРО“, реалізовано відображення суми залишку готівки в касі ПРРО на формах перегляду X та Z-звітів, а також у відповідних надрукованих документах, для чого на вказаних формах доданий рядочок з найменуванням “Залишок готівки в касі“. Дана сума є розрахунковою, оскільки вона не зберігається на фіскальному сервері та не перевіряється даним сервером під час виконання команд, в тому числі, службових команд внесення/видачі коштів.
        Для визначення алгоритму розрахунку суми залишку готівки в касі ПРРО, в розділі “Настройка Системи” модуля “Касові апарати“, на закладці “ПРРО” додана група полів “Параметри розрахунку залишку у касі ПРРО” з комбо-боксом “Критерій розрахунку залишку готівки в касі“, що має значення “Враховувати операції відкритої касової зміни” (за замовчуванням) та “Враховувати операції за весь період роботи“. При виборі у вказаному комбо-боксі значення “Враховувати операції відкритої касової зміни“, розрахунок суми поточного залишку готівкових коштів у касі ПРРО визначається за рахунок готівкових операцій, що містяться в “Журналі операцій ПРРО” та належать поточній відкритій зміні. При виборі у вказаному комбо-боксі значення “Враховувати операції за весь період роботи“, розрахунок суми поточного залишку готівкових коштів у касі ПРРО визначається за рахунок всіх готівкових операцій, що містяться в “Журналі операцій ПРРО” за весь період роботи ПРРО.
  2. На формах, що відповідають X та Z-звітам пристроїв, що в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” мають тип “ПРРО“, додана інформація з відображенням оборотів поточної відкритої зміни в розрізі податкових груп. При цьому, в стовпчику “Дані ПРРО” відображаються оберти по відповідним податковим групам, які розраховані за даними операцій поточної відкритої зміни, що містяться в базі даних, а в стовпчику “Дані Сервера” відображаються оберти по відповідним податковим групам, які розраховані за даними операцій поточної відкритої зміни, отриманими від фіскального сервера.
  Модуль “Торгівля та склад”
  1. Реалізована взаємодія з фіскальним реєстратором моделі Екселліо FPU-550ES у відповідності з протоколом обміну, що відповідає версії внутрішнього програмного забезпечення 4.00UA.
  2. Для пристроїв, що в розділі “Торгове устаткування” мають тип “ПРРО“, реалізовано відображення суми залишку готівки в касі ПРРО на формах перегляду X та Z-звітів, а також у відповідних надрукованих документах, для чого на вказаних формах доданий рядочок з найменуванням “Залишок готівки в касі“. Дана сума є розрахунковою, оскільки вона не зберігається на фіскальному сервері та не перевіряється даним сервером під час виконання команд, в тому числі, службових команд внесення/видачі коштів.
        Для визначення алгоритму розрахунку суми залишку готівки в касі ПРРО, в розділі “Настройка Системи” на закладці “ПРРО” додана група полів “Параметри розрахунку залишку у касі ПРРО” з комбо-боксом “Критерій розрахунку залишку готівки в касі“, що має значення “Враховувати операції відкритої касової зміни” (за замовчуванням) та “Враховувати операції за весь період роботи“. При виборі у вказаному комбо-боксі значення “Враховувати операції відкритої касової зміни“, розрахунок суми поточного залишку готівкових коштів у касі ПРРО визначається за рахунок готівкових операцій, що містяться в “Журналі операцій ПРРО” та належать поточній відкритій зміні. При виборі у вказаному комбо-боксі значення “Враховувати операції за весь період роботи“, розрахунок суми поточного залишку готівкових коштів у касі ПРРО визначається за рахунок всіх готівкових операцій, що містяться в “Журналі операцій ПРРО” за весь період роботи ПРРО.
  3. На формах, що відповідають X та Z-звітам ПРРО, додана інформація з відображенням оборотів поточної відкритої зміни в розрізі податкових груп. При цьому, в стовпчику “Дані ПРРО” відображаються оберти по відповідним податковим групам, які розраховані за даними операцій поточної відкритої зміни, що містяться в базі даних, а в стовпчику “Дані Сервера” відображаються оберти по відповідним податковим групам, які розраховані за даними операцій поточної відкритої зміни, отриманими від фіскального сервера.