Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за вересень 2021
  Модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. Згідно з наказом Мінфіну від 28.05.2021 № 299 до “нульової” бази внесені зміни у словник “План рахунків“.
  2. К о н ф і г у р а ц і я  “Х”. У відповідності з наказом Мінагрополітики України від 21.12.2007 № 929 в розділ “Внутрішні документи” додано шаблони документів “Акт про використання добрив Ф.№ВЗСГ-3” (aktspisdobsgua.xlt), “Акт витрати насіння і садивного матеріалу Ф.№ВЗСГ-4” (aktspisnasinsgua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.

  3. У відповідності з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.2013  № 232 в розділ “Рух матеріальних цінностей” додано шаблон звіту “Інформація про використання матеріальних цінностей (Додаток 8, нак.№232)” (ttmcovrepimua.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість ТМЦ“. В звіті реалізовано групування даних за рівнем аналітики, який прив’язаний до словника “КПКВ”.
  Також в розділ “Внутрішні документи” додано шаблон документу “Акт списання виробничих запасів, матеріалів, медикаментів та інших запасів (Додаток7, нак.№232)” (aktspiszpmua.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.
  4. В розділі “Рух матеріальних цінностей” для звітів, які друкуються з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість ТМЦ“, в таблицю TMPTMCH, по якій формуються звіти, додано поле NOS_RN – значення RN специфікації номенклатурної позиції.
  5. В розділі “ Рух матеріальних цінностей ” внесені зміни в шаблон звіту “Звіт про залишки лікарських засобів та медичних виробів (нак.№486) ” (ttmcovreplmua.xlt). Додано друк інформації в поля “Форма випуску“, “Дозування лікарського засобу“, “Термін придатності“, яка вказується у відповідних полях номенклатурної позиції, для якої на формі редагування “Номенклатурна позиція” на вкладці “Додаткові дані” встановлено чекер “Лікарський засіб“.
  6. В розділі “Контракти на навчання“, для функцій масової зміни графіків платежів, а саме: “Масове додавання “Графіків платежів”“, “Масове вилучення “Графіків платежів”” та “Масова індексація “Графіків платежів”“, реалізовано створення відомостей, що містять дані щодо відповідної операції масової зміни графіків платежів. Всі відомості, що формуються під час виконання перерахованих вище функцій, зберігаються в базі даних, їхній перегляд доступний за допомогою виклику пункту “Зведення відомостей масової зміни “Графіків платежів”“, який доданий в контекстне меню розділу “Контракти на навчання“. Функціонал зведення відомостей масової зміни графіків платежів реалізований аналогічно зведенню відомостей нарахувань, проте можливість розформування відомостей зміни графіків платежів відсутня – можливий лише перегляд та друк змісту відомостей. Еквівалентом механізму розформування відомостей зміни графіків платежів в даному випадку може бути застосування функції “зворотної” дії по відношенню до відомості, яка сформована за допомогою функції “прямої” дії, наприклад: “зворотною” для функції “Масове додавання “Графіків платежів”” є функція “Масове вилучення “Графіків платежів”” і навпаки, а для функції “Масова індексація “Графіків платежів”” в якості “зворотної” буде вона сама, але із застосуванням “зворотного” коефіцієнта індексації.
  7. Для можливості відбору контрактів на навчання, графіки платежів яких було змінено за допомогою функцій масової зміни, були доопрацьовані умови відбору розділу “Контракти на навчання“, а саме, на формі з умовами відбору додана закладка “Додаткові дані“, на якій, в свою чергу, додані наступні компоненти:
  • Група полів “Масова зміна графіків платежів” із комбо-боксом “Тип масової операції з платежами” та полями “Період зміни платежів з” і “по“.
   Комбо-бокс “Тип масової операції з платежами” може приймати значення “пусто” (за замовчуванням), “додавання“, “вилучення” та “індексація” і дає можливість відібрати контракти на навчання за типом функції масової зміни графіків платежів, що була до них застосована.
   Поля “Період зміни платежів з” і “по” стають доступними для редагування за умови вибору в комбо-боксі “Тип масової операції з платежами” значення, відмінного від “пусто”, та призначені для можливості відбору контрактів на навчання за періодом дат, в якому до них застосовувались функції масової зміни графіків платежів.
  • Група полів “Характеристики суми” з полем “Код валюти” для відбору контрактів на навчання за валютою контракту.
   Також в дану групу полів з закладки “Основні дані” перенесені поля “На суму з” і “по” з перейменуванням поля “На суму з” в “Сума контракту (з пільгою) з“, залишивши існуючий відбір для даних полів без змін (тому що відбір виконується по сумам контрактів з урахуванням пільги).
  • Група полів “Відмітки“, на яку із групи полів “Інші атрибути” закладки “Основні дані” були переміщені поля ” Особлива відмітка“, “Підготував документ” та “Примітка” зі збереженням існуючого відбору контрактів на навчання.
  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Внесені зміни до звіту “Звіт про доходи та витрати Форма № 1-НС(НСЗУ)” Zvit1ns(nszu).xls.
        Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.
  Модуль  “Зарплатня”
  1. Внесені зміни до шаблону звіту “Форма 1-НС” (Statrep_forma1ns.xlt), для заповнення таблиць “7. Оплата праці” та “8. Кадри”.
   Для розрахунку таблиці “7. Оплата праці” використовуються масиви ключів, що починаються з “Зарпл.”, “Інші випл.” та “ФОП”. Для розрахунку таблиці “8. Кадри” використовуються масиви ключів, що починаються з “Штатн.пр.”, “Зовн.сум.”, “ЦПХ” та “Л/г”.
   Настройка ключів відбувається у розрізі значень поля “Склад” : “Керівники”, “Керівники структурних підрозділів”, “Лікарі”, “Середній медичний персонал”, “Молодший медичний персонал”, “Інші працівники”; у розрізі значень поля “Категорія особового рахунку” : “Штатний”, “Зовнішній сумісник”, “Договір ЦПХ”; у розрізі значень поля “Особлива позначка 5 (особ.рах)” : “23”, “91”, “92”, “93”, “94”, “Цільові витрати””; у розрізі значень поля “Види оплат“.
   У діючі на підприємствах бази додати настройки у розділі “Настройка“/ “Заголовки” для шаблону “Форма 1-НС” можна за допомогою функцій контекстного меню “Експорт” та “Імпорт” з “нульової” або “демонстраційної” бази.
  2. У розділі “Звіти“/ “Персоніфікований облік“, для звітів “Додаток Д1” і “Додаток Д3” внесені зміни у формування інформації для “Типу податкового розрахунку” “Уточнюючий“, якщо не встановлений чекер “Коригування реквізитів“. Тепер в “уточнюючих” звітах формується інформація тільки по тим співробітникам, по яким є зміни хоча б по одному сумовому показнику відносно інформації із попередньо поданих звітів. Раніше в звітах відображалися всі співробітники, в тому числі і ті, за якими суми не змінювалися (різниця по всім сумовим показникам дорівнює “0”).
  3. На підставі наказу Мінфіну від 19.05.2021 № 278 внесені зміни в шаблон звіту “Персонфікований облік“/ “Додаток 4ДФ” (Pfepdforepua.xlt).
  4. У відповідності з ДСТУ 4163:2020 внесені зміни в шаблони документів та звітів, які друкуються з наступних розділів:
   -“Облік“/”Накази
  • Зарахування стажу” (ordstajua.xlt)
  • Звільнення” (ordoutua.xlt)
  • Постійні виплати” (ordbonusua.xlt)
  • Видача авансу” (ordavansua.xlt)
  • Відрядження” (ordbtripua.xlt)
  • Реєстр наказів” (ordlistua.xlt)
  • Присвоєння звання” (ordrankua.xlt)
  • Присвоєння розрядів” (ordrateua.xlt)
  – “Облік“/”Особові рахунки
  • Табель робочого часу (з дробними годинами)” (normrep_drua.xlt   )
  • Табель робочого часу розгорнутий” (normrep_wua.xlt)
  • Табель робочого часу” (normrepua.xlt  )
  • Розрахунковий лист на оплату лікарняного” (sickrepua.xlt)
  • Розрахунковий лист на оплату відпустки” (holyrepua.xlt)
  • Довідка про доходи” (sdohrepua.xlt)
  • Довідка про доходи (ПДФО)” (sdohndflrepua.xlt)
  • Архівна відомість” (arhrepua.xlt)
  • Архівна відомість річна підсумкова за співробітниками” (arhrepydua.xlt)
  • Архівна річна підсумкова” (arhrepyiua.xlt)
  • Архівна відомість річна” (arhrepyua.xlt)
  – “Словники“/”Співробітники
  • Список співробітників” (sotrudnikiua.xlt)
  Модуль “Кадри”
  1. У відповідності з ДСТУ 4163:2020 внесені зміни в шаблони документів та звітів, які друкуються з наступних розділів:
  – “Документи“/”Накази
  • Витяг з наказу” (orditemua.xlt  )
  • Друк наказів по персоналу” (ordrekvua.xlt)
  • Наказ про зарахування на навчання” (ordvuzrepua.xlt)
  • Реестр приказов” (ordrrepua.xlt)
  – “Облік“/”Поступаючі на роботу
  • Анкета“(anketaua.xlt)
  – “Облік“/”Штатний розклад
  • Табель робочого часу (з дробними годинами)” (normrep_drua.xlt   )
  • Табель робочого часу розгорнутий” (normrep_wua.xlt)
  • Табель робочого часу” (normrepua.xlt  )
  • Звіт за штатним розкладом” (stafrepua.xlt)
  • Звіт за штатним розкладом (за посадами)” (stafpostrepua.xlt)
  • Штатний розклад в розрізі посад” (rg_staffpostrepua.xlt). Звіт реалізовано за допомогою генератора звітів.
  • Штатний розклад в розрізі співробітників“(rg_staffrepua.xlt). Звіт реалізовано за допомогою генератора звітів.
  – “Звіти“/”Рух співробітників
  • Звіт про прийом співробітників” (acconrepua.xlt)
  • Звіт про переміщення співробітників” (accmovrepua.xlt)
  • Звіт про звільнених співробітників” (accoffrepua.xlt)
  – “Звіти“/”Список дітей для допомоги
  • Звіт про склад сім’ї” (rodrepua.xlt)
  – “Звіти“/”Звіт за відпустками
  • Звіт відпусток співробітників” (otpfrrepua.xlt)
  – “Звіти“/”Звіт користувача
  • Відомість про працюючих інвалідів” (workinvrepua.xlt)
  – “Звіти“/”Статистичні звіти“/”Статистика зайнятості
  • Форма 4-ПН” (s4pnrepua.xlt)
  • Звіт про наявність вакансій” (vacancyrepua.xlt)
  – “Звіти“/”Статистичні звіти“/”Базова статистика
  • Построчно” (st1repua.xlt)
  • Матриця” (st2repua.xlt)
  • Комбінований” (st3repua.xlt)
  • Занятість інвалідів” (st10poirepua.xlt)
  • Відомість про укомплектування” (ukomprepua.xlt)
  • Список вакантних посад (інв.)” (stvacrepua.xlt)
  – “Словники“/”Співробітники
  • Список співробітників” (sotrudnikiua.xlt)
  Модуль “Харчування”
  1. В цілях забезпечення вимог Наказу Мінфіну №329 від 08.06.2021 в програмі реалізовані наступні доробки:
  • В модулі “Ресторан” (“Громадське харчування“) підключений аналіз настройки системи “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку“, яку додано в модулі “Касові апарати” в розділі “Настройка Системи” на закладці “Додаткові“. Дана настройка дозволяє визначати товарні позиції, що належать до групи алкогольних товарів, що, в свою чергу, визначає можливість введення для них штрих-кодів акцизних марок та необхідність їхнього друку в фіскальному чеку.
  • В розділі “Рахунки клієнтів“, на формі додавання/виправлення позиції специфікації рахунку клієнта, додано кнопку “Акцизні марки“, яка доступна тільки для тих позицій (блюд), що мають пов’язаний артикул в модулі “Касові апарати“, група товарів якого вказана в настройці системи “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку” цього модуля.
   При натисканні кнопки “Акцизні марки” викликається форма “Акцизні марки алкогольного товару“, що призначена для додавання, видалення, редагування та очищення штрих-кодів акцизних марок, що наклеєні на пляшках алкогольних товарів, попередньо доданих в специфікацію рахунку клієнта. Введення штрих-кодів акцизних марок для позицій, що містяться в таблиці “Штрих-коди акцизних марок” даної форми, можливе або за допомогою використання сканеру штрих-кодів або вручну.
   Для зручності роботи з формою “Акцизні марки алкогольного товару” реалізована додаткова функціональність, а саме:
       – при додаванні чергового штрих-коду акцизної марки до таблиці “Штрих-коди акцизних марок“, кількість поточного алкогольного товару в специфікації рахунку клієнта збільшується на одиницю, а при видаленні – зменшується на одиницю;
       – при скануванні штрих-коду, що не відповідає правилу формування штрих-коду акцизної марки, виконується пошук номенклатурної позиції і якщо вона виявляється алкогольним товаром, то відбувається її фонове додавання в специфікацію рахунку клієнта, при цьому вміст форми “Акцизні марки алкогольного товару” для попереднього алкогольного товару зберігається та вона відкривається повторно для введення штрих-коду акцизної марки для поточного алкогольного товару (якщо ж знайдений за штрих-кодом товар не є алкогольним, то вміст даної форми зберігається і форма закривається).
        Крім цього, на формі “Акцизні марки алкогольного товару” реалізовані додаткові перевірки щодо коректності введеного штрих-коду акцизної марки, а саме:
       – реалізована перевірка унікальності акцизної марки, тобто виконується перевірка на відсутність введеного штрих-коду акцизної марки для поточного алкогольного товару в переліку штрих-кодів акцизних марок в попередньо створених чеках продажів (з видачою відповідного повідомлення при невиконанні даної перевірки);
       – реалізована перевірка введеного штрих-коду акцизної марки на відповідність наступному правилу – перші чотири символи штрих-коду повинні бути символами, а наступні шість – цифрами (при невиконанні даного правила також видається відповідне повідомлення).
        При зміні кількості алкогольної позиції в специфікації рахунку клієнта як в більшу, так і в меншу сторону, виконується автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару“, тобто кнопка “Акцизні марки” натискається автоматично (в фоновому режимі). Оскільки в slave-таблиці із специфікацією рахунку клієнта (що має назву “Позиції рахунка, на суму …“) існує можливість безпосереднього редагування кількості блюд, тому автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару” реалізований також при виконанні такого редагування.
  Крім цього, в контекстне меню slave-таблиці із специфікацією рахунку клієнта доданий пункт “Акцизні марки” з успадкуванням функціональності від однойменної кнопки (в тому числі, в частині її доступності).
  • При роботі в інтерфейсі TouchScreen, на екрані вибору блюда для його додавання у рахунок клієнта (замовлення), реалізована кнопка “Акцизні марки” (розташована нижче кнопки “Відбір“). Доступність даної кнопки на вказаному екрані визначається приналежністю поточного блюда до алкогольної групи товарів (тобто за умови, що пов’язаний з блюдом артикул в модулі “Касові апарати” належить групі товарів, яка вказана в настройці системи “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку” цього модуля).
   Механізм автоматичного виклику форми “Акцизні марки алкогольного товару” (тобто автоматичного фонового натискання кнопки “Акцизні марки“), реалізований аналогічно тому, як це реалізовано для однойменної кнопки в розділі “Рахунки клієнтів” (тобто, автоматичний виклик даної форми виконується при збільшенні або при зменшенні  кількості блюда, що належить алкогольній групі товарів).
  • В інтерфейсі TouchScreen, на екрані, що містить специфікацію рахунку клієнта (замовлення), також реалізована можливість ручного виклику форми “Акцизні марки алкогольного товару” за допомогою кнопки “Акцизні марки“, яку додано на форму “Введення кількості“, – доступність даної кнопки на вказаній формі також визначається приналежністю поточного блюда до алкогольної групи товарів. Крім цього, механізм автоматичного виклику форми “Акцизні марки алкогольного товару” також реалізований на даному екрані та спрацьовує при зміні кількості блюда в замовленні як за допомогою кнопок “+“/”” (збільшення/зменшення кількості), так і при зміні кількості за допомогою форми “Введення кількості“.
   Крім цього, при виконанні операції “Розділити замовлення“, для блюд, що належать алкогольній групі товарів, реалізований автоматичний розподіл попередньо доданих для них штрих-кодів акцизних марок по обом рахункам клієнтів, що приймають участь в даній операції, – розподіл штрих-кодів акцизних марок виконується відповідно до кількості алкогольних блюд, які після виконання операції присутні в кожному з рахунків.
  2. З метою виконання вимог Наказу Мінфіну №306 від 18.06.2020 в програмі реалізовані наступні доробки:
  • В розділі “Настройка Системи” група полів “Настройки округлення суми документа“, що знаходиться на закладці “Документи” – “Всі документи“, доповнена комбо-боксом “Представлення суми округлення” із значеннями “Знижка/націнка в специфікації документа” (за замовчуванням) та “Окрема сума в заголовку документа“. Можливість вибору значення в комбо-боксі “Представлення суми округлення” визначається наявністю значення в полі “Округляти до“, тобто за відсутності значення в даному полі, даний комбо-бокс стає недоступним для редагування. Поля “Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” та “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа“, що належать групі “Настройки округлення суми документа“, стають доступними для редагування за умови, що в комбо-боксі “Представлення суми округлення” вибрано значення “Знижка/націнка в специфікації документа” – це значення комбо-бокса відповідає існуючому (“старому”) варіанту розрахунку та зберігання суми округлення в документі (тобто коли в якості округлення виступає окрема позиція з типом “Знижка” або “Націнка” в специфікації документа).
   При виборі в комбо-боксі “Представлення суми округлення” значення “Окрема сума в заголовку документа” розрахунок суми округлення виконується не під час редагування специфікації рахунка клієнта, як це відбувається для значення “Знижка/націнка в специфікації документа“, а під час його успішної оплати і виключно типом оплати “Готівка” (в тому числі, при поверненні готівкових коштів). Розрахована при цьому сума округлення зберігається в заголовку рахунка клієнта в полі “Сума округлення“, яке додано на закладці “Основні дані” форми додавання/виправлення рахунка клієнта в розділі “Рахунки клієнтів“, – аналогічна сума округлення зберігається в однойменному полі заголовку пов’язаного чека продажі, створеного під час оплати даного рахунка клієнта.
  • В розділі “Рахунки клієнтів“, на закладці “Основі дані” форми додавання/виправлення рахунка клієнта, крім недоступного для редагування поля “Сума округлення“, також додано поле “Підсумок“, в якому відображається підсумкова сума рахунку клієнта, що розраховується з урахуванням значення, вказаного в полі “Сума округлення“.
   Слід зазначити, що існуючі механізми підготовки дочірніх документів на підставі рахунків клієнтів працюють без змін, тобто як і раніше, підготовка дочірніх документів виконується без врахування суми округлення, вказаної в заголовку батьківського документа.
  • У зв’язку з реалізацією “нового” механізму округлення (тобто механізму округлення, що відповідає вибору в настройці системи “Представлення суми округлення” значення “Окрема сума в заголовку документа“), яке виконується лише в момент оплати типом “Готівка“, на формі “Друк чека” (викликається за допомогою пункту контекстного меню “Друк фіскального чека” в розділі “Рахунки клієнтів“) на закладці “Оплата готівкою” додані недоступні для редагування поля “Сума округлення” та “До оплати“. В полі “Сума округлення” відображається сума, розрахована у відповідності з настройками системи, які вказані в полях групи “Настройки округлення суми документа“, а в полі “До оплати” відображається підсумкова сума, яка має бути оплачена, з урахуванням значення, вказаного в полі “Сума округлення“.  При цьому в полі “Сума чека“, що знаходиться в верхній частині форми “Друк чека“, відображається сума, вказана в полі “До оплати“.
  • На екрані оплати в інтерфейсі TouchScreen також реалізоване відображення суми округлення в ситуації, коли в настройці системи “Представлення суми округлення” вибране значення “Окрема сума в заголовку документа“. Для цього, в заголовку даного екрана, при виборі типу оплати “Готівка“, реалізоване відображення полів “Сума округлення” та “До оплати” з відображенням розрахованої суми округлення та підсумкової суми до оплати з урахуванням цієї суми округлення, відповідно.
   Оскільки на екрані оплати реалізована можливість розподілу позицій рахунка клієнта  за ознакою їх друку в чеку (тобто на такі, що друкуються в чеку – “фіскальні” та не друкуються в чеку – “нефіскальні”), тому, з урахуванням того, що покупець буде оплачувати готівкою загальну суму рахунка, кінцева сума округлення розраховується окремо для “фіскальних” та “нефіскальних” позицій (при цьому враховується загальна сума округлення, яку покупець мав би оплатити одним чеком за умови, що всі позиції в рахунку клієнта є “фіскальними”).
         Наприклад: Нехай маємо рахунок клієнта (замовлення) на суму 68,67 грн., в якому є “фіскальні” позиції на суму 12,23 грн. та “нефіскальні” позиції на суму 56,44 грн. Тобто покупець з урахуванням суми округлення в 0,03 грн. має оплатити  68,70 грн. При цьому сума округлення по “фіскальним” позиціям дорівнює -0,03 грн., тобто сума до оплати за “фіскальні” позиції складає 12,20 грн., тому сума округлення для “нефіскальних” позицій розраховується наступим чином: 68,70 грн. – 12,20 грн. – 56,44 грн. = 0,06 грн. Звідси випливає, що сума до оплати за “нефіскальні” позиції з урахуванням округлення дорівнює: 56,44 грн. + 0,06 грн. = 56,50 грн.
   Оскільки існує можливість друку “нефіскальних” позицій на інший РРО (шляхом застосування настройки “Нефіскальні позиції відправляти на” для каталогів дерева розділу “Калькуляційні карти“), тому у випадку розподілу позицій рахунка клієнта по декільком “фіскальним” чекам для їх друку на РРО, округлення виконується для кожного отриманого чека окремо, а загальна сума округлення отримується шляхом додавання округлень всіх чеків.
         Наприклад: Виходячи із сум попереднього прикладу, отримаємо чек №1 на суму 12,23 грн., де сума округлення дорівнює -0,03 грн., а сума до оплати 12,20 грн. та чек№2 на суму 56,44 грн., де сума округлення дорівнює -0,04 грн., а сума до оплати складає 56,40 грн., тобто загальна сума округлення дорівнює  -0,03 грн. + (-0,04 грн.) = -0,07 грн., а відповідно покупець повинен буде оплатити з урахуванням суми округлення: 68,67 грн. – 0,07 грн. = 68,60 грн.
  Модуль “Торгівля”
  1. Реалізована взаємодія з фіскальним реєстратором Міні-ФП54.01 у відповідності з протоколом обміну, що відповідає версії внутрішнього програмного забезпечення 5401F3.
  2. Реалізована взаємодія з фіскальними реєстраторами Екселліо FP-700 та Екселліо FP-280, що мають версію внутрішнього програмного забезпечення 4.00 UA.
  3. В цілях забезпечення вимог Наказу Мінфіну №329 від 08.06.2021 в програмі реалізовані наступні доробки:
        В розділі “Настройка Системи“, на закладці “Додаткові” додана настройка “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку” з можливістю вибору однієї або декількох позицій зі словника “Загальні поняття” з тегом “PRIGOODS” (розділ “Групи товарів (для каси)“). При необхідності друку в фіскальному чеку штрих-кодів акцизних марок, що наклеєні на пляшках алкогольної продукції, в настройці системи “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку” потрібно вказати групу товарів, що використовується для артикулів, які є алкогольними товарами.
  4. Для можливості зчитування (або ручного вводу) штрих-кодів акцизних марок, що наклеєні на пляшках алкогольної продукції, при продажу товарів, в розділі “Чеки продажів” та для функції “Продаж у фіскальному режимі” реалізована відповідна функціональність, а саме:
  • При роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі“, на формі додавання/виправлення товару у чеку, додано кнопку “Акцизні марки“, яка доступна тільки для тих артикулів в чеку, група товарів яких вказана в настройці системи “Група товарів для друку штрих-коду акцизної марки в чеку“. При натисканні кнопки “Акцизні марки” викликається форма “Акцизні марки алкогольного товару“, що призначена для додавання, видалення, редагування та очищення штрих-кодів акцизних марок, що наклеєні на пляшках алкогольних товарів, попередньо доданих в чек. Введення штрих-кодів акцизних марок для позицій, що містяться в таблиці “Штрих-коди акцизних марок” даної форми, можливе або за допомогою використання сканеру штрих-кодів або вручну.
   Автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару” виконується при збільшенні та при зменшенні кількості алкогольної товарної позиції на формі додавання/виправлення товару у чеку.
   Для зручності роботи з формою “Акцизні марки алкогольного товару” реалізована додаткова функціональність, а саме:
  – при додаванні чергового штрих-коду акцизної марки до таблиці “Штрих-коди акцизних марок“, кількість поточного алкогольного товару в чеку збільшується на одиницю, а при видаленні – зменшується на одиницю;
  – при скануванні штрих-коду, що не відповідає правилу формування штрих-коду акцизної марки, виконується пошук артикулу і якщо він виявляється алкогольним товаром, то відбувається його фонове додавання в специфікацію чека, при цьому вміст форми “Акцизні марки алкогольного товару” для попереднього товару зберігається та вона відкривається повторно для введення штрих-коду акцизної марки для поточного алкогольного товару (якщо знайдений за штрих-кодом товар не є алкогольним, то вміст даної форми зберігається і форма закривається).
        Крім цього, на формі “Акцизні марки алкогольного товару” реалізовані додаткові перевірки щодо коректності введеного штрих-коду акцизної марки, а саме:
       – реалізована перевірка унікальності акцизної марки, тобто виконується перевірка на відсутність введеного штрих-коду акцизної марки для поточного алкогольного товару в переліку штрих-кодів акцизних марок в попередньо створених чеках (з видачою відповідного повідомлення при невиконанні даної перевірки);
       – також реалізована перевірка введеного штрих-коду акцизної марки на відповідність наступному правилу – перші чотири символи штрих-коду повинні бути символами, а наступні шість – цифрами (при невиконанні даного правила видається відповідне повідомлення).
  • При роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі” з увімкненою настройкою системи “Альтернативний інтерфейс продажів у фіскальному режимі“, набір інструментів (кнопок), що міститься на формі даної функції в лівому нижньому куті також доповнений кнопкою “Акцизні марки” з успадкуванням описаної вище функціональності.
  • В розділі “Чеки продажів“, на формі редагування позиції специфікації в чеку, що має назву “Продаж артикулу“, також додана кнопка “Акцизні марки” (в лівому нижньому кутку форми) із успадкуванням функціональності, що описана вище для цієї кнопки.
   При зміні кількості для алкогольної позиції в специфікації чека як в більшу, так і в меншу сторону, виконується автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару“, тобто кнопка “Акцизні марки” натискається автоматично (в фоновому режимі).
   Оскільки в slave-таблиці із специфікацією чека продажу (що має назву “Позиції у чеку …“) існує можливість безпосереднього редагування кількості артикулів, тому автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару” реалізований також при виконанні такого редагування. Крім цього, в контекстне меню slave-таблиці із специфікацією чека доданий пункт “Акцизні марки” з успадкуванням функціональності від однойменної кнопки (в тому числі, в частині її доступності).
        Якщо чек продажу створюється на підставі документів інших розділів, то автоматичний виклик форми “Акцизні марки алкогольного товару” не відбувається, – в даному випадку, при необхідності введення штрих-кодів акцизних марок для алкогольних товарів, можна скористатися або кнопкою “Акцизні марки” або однойменним пунктом контекстного меню.
  5. З метою виконання вимог Наказу Мінфіну №306 від 18.06.2020 в програмі реалізовані наступні доробки:
  • В розділі “Настройка Системи” група полів “Настройки округлення суми документа“, що знаходиться на закладці “Документи” – “Всі документи“, доповнена комбо-боксом “Представлення суми округлення” із значеннями “Знижка/націнка в специфікації документа” (за замовчуванням) та “Окрема сума в заголовку документа“. Можливість вибору значення в комбо-боксі “Представлення суми округлення” визначається наявністю значення в полі “Округляти до“, тобто за відсутності значення в даному полі, даний комбо-бокс стає недоступним для редагування. Поля “Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” та “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа“, що належать групі “Настройки округлення суми документа“, стають доступними для редагування за умови, що в комбо-боксі “Представлення суми округлення” вибрано значення “Знижка/націнка в специфікації документа” – це значення комбо-бокса відповідає існуючому (“старому”) варіанту розрахунку та зберігання суми округлення в документі (тобто коли в якості округлення виступає окрема позиція з типом “Знижка” або “Націнка” в специфікації документа).
   При виборі в комбо-боксі “Представлення суми округлення” значення “Окрема сума в заголовку документа” розрахунок суми округлення виконується не під час редагування специфікації документу, як це відбувається для значення “Знижка/націнка в специфікації документа“, а під час його успішної оплати і виключно типом оплати “Готівка” (в тому числі, при поверненні готівкових коштів). Розрахована при цьому сума округлення, зберігається в заголовку чека продажі в полі “Сума округлення“, яке додано на закладці “Основні дані” форми додавання/виправлення касового чеку в розділі “Чеки продажів“.
  • В розділі “Чеки продажів“, на закладці “Основі дані” форми додавання/виправлення заголовка касового чека, поле “Підсумкова сума чека” перейменоване в “Сума“, а також додане нове поле “Підсумкова сума продажу“, в якому відображається підсумкова сума документа, що розраховується з урахуванням значення, вказаного в полі “Сума округлення“.
   Слід зазначити, що існуючі механізми підготовки дочірніх документів на підставі чеків продажі працюють без змін, тобто як і раніше, підготовка дочірніх документів виконується без врахування суми округлення, вказаної в заголовку батьківського документа.
  • У зв’язку з реалізацією “нового” механізму округлення (тобто механізму округлення, що відповідає вибору в настройці системи “Представлення суми округлення” значення “Окрема сума в заголовку документа“), яке виконується лише в момент виконання оплати типом “Готівка“, на формі “Друк чека” (викликається при роботі із функцією “Продаж у фіскальному режимі” та за допомогою пункту контекстного меню “Друк фіскального чека” в розділі “Чеки продажів“) на закладці “Оплата готівкою” додані недоступні для редагування поля “Сума округлення” та “До оплати“. В полі “Сума округлення” відображається сума, розрахована у відповідності з настройками системи, які вказані в полях групи “Настройки округлення суми документа“, а в полі “До оплати” відображається підсумкова сума, яка має бути оплачена, з урахуванням значення, вказаного в полі “Сума округлення“.  При цьому в полі “Сума чека“, що знаходиться в верхній частині форми “Друк чека“, відображається сума, вказана в полі “До оплати“.
  Модуль “Орендарі”
  1. В розділі “Договори оренди“, на формі додавання/виправлення договору оренди, група полів “Параметри оренди” доповнена комбо-боксом “Тип індексації“, що має наступний перелік значень: “Щомісячна” (за замовчуванням, встановлюється при перетворенні бази даних) та “Щорічна“. Даний комбо-бокс стає недоступним для редагування при умові наявності хоча б одного запису для послуги, що індексується, в переліку оплачуваних послуг на закладці “Графік платежів”.
        Вибір в комбо-боксі “Тип індексації” значення “Щомісячна“, відповідає існуючому на даний момент варіанту розрахунку сум для оплачуваних послуг, що вказані в настройці системи “Платежі, що індексуються“.
        При виборі в комбо-боксі “Тип індексації” значення “Щорічна“, розрахунок сум для оплачуваних послуг, що вказані в настройці системи “Платежі, що індексуються“, виконується наступним чином:
  • При розрахунку сум нарахувань за місяці першого року оренди (року із дати, що вказана в полі “Період дії з” договору оренди), сума нарахувань дорівнює значенню, вказаному в полі “Сума оренди базового місяця” договору оренди.
  • При розрахунку сум нарахувань за місяці (січень-грудень) року, що слідує за першим роком оренди, місячна сума нарахувань першого року оренди корегується на індекс інфляції, що вказаний в полі “Річний індекс інфляції” в таблиці із коефіцієнтами індексації оренди, що відповідає першому року оренди.
  • Розрахунок сум нарахувань за місяці (січень-грудень) третього та наступних років оренди виконується шляхом коригування місячної суми нарахувань попереднього року на індекс інфляції, що вказаний в полі “Річний індекс інфляції” в таблиці із коефіцієнтами індексації оренди за попередній рік.
         Наприклад: Нехай маємо договір оренди із періодом дії з 02.05.2019 по 31.05.2024, в якому в полі “Сума оренди базового місяця” вказана сума 12000 грн., – відповідно, сума нарахувань оренди (тобто оплачуваних послуг із щорічною індексацією) за кожний місяць (травень – грудень) 2019 року оренди складає 12000 грн.
   Річний індекс інфляції за 2019 рік складає 104,1. Відповідно, сума нарахувань оплачуваної послуги оренди за кожний місяць 2020 року дорівнює : 12000 * 104,1/100 = 12000 * 1,041 = 12492 грн.
   Річний індекс інфляції за 2020 рік складає 105,0. Відповідно, сума нарахувань оплачуваної послуги оренди за кожний місяць 2021 року дорівнює : 12000 * 104,1/100 * 105,0/100 = 12000 * 1,041 * 1,05 = 12000 * 1,09305 = 13116,60 грн.
   Тобто фактично, для отримання місячної суми нарахувань за місці третього і наступних років оренди, виконується перемноження річних індексів інфляції за попередні роки, а потім цей приведений коефіцієнт множиться на суму оренди базового місяця.
  2. В умовах відбору розділу “Договори оренди“, в групу полів “Документи” доданий комбо-бокс “Тип індексації” зі значеннями “пусто” (за замовчуванням), “Щомісячна” та “Щорічна” з реалізацією відповідного відбору договорів оренди по значенню, що вказане в однойменному полі заголовка договору оренди (при виборі значення “пусто” відбір договорів оренди виконується без врахування значення, що вказане в полі “Тип індексації” в заголовку договору оренди).
  3. В словнику “Зразки” – “Договори оренди“, на формі додавання/виправлення заголовка зразка договору оренди, в групу полів “Параметри оренди” доданий комбо-бокс “Тип індексації” зі значеннями “Щомісячна” (за замовчуванням) та “Щорічна“. Значення, вибране в комбо-боксі “Тип індексації” переноситься в однойменне поле заголовка договору оренди, що створюється на підставі даного зразка.
  Модуль “Адміністратор” 
  1. Для функції “Вилучення даних документарних розділів” в перелік розділів модуля “Ресторан” (“Громадське харчування“) доданий пункт “Історія зміни специфікації калькуляційних карт” для можливості вилучення даних в специфікації калькуляційних карт (тобто, продуктів) до місяця і року, що вказані в полі “Вилучити дані до” функції, що розглядається.
  Зауваження: За умови, якщо встановлені параметри даної функції призводять до необхідності вилучення всіх записів в специфікації калькуляційної карти, то останній склад специфікації такої калькуляційної карти з максимальною датою вилучений не буде.