Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за травень 2023
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1В “Генератор звітів” внесено зміни у звіт “Структура продажу у розрізі співробітників” (CHSaleInSotrRep.xml, RG_SaleInSotrUA.xlt). Тепер звіт буде формуватись в форматах “скорочений” та “підсумковий”. Для вибору формату звіту на додрукарську форму “Параметри формування звіту” додано чекер “Підсумковий“. Якщо чекер встановлено, то звіт буде формуватись в форматі “підсумковий”. Якщо чекер не встановлено – формат звіту “скорочений”.

  Також у звіт додано колонку “Орієнтовна торгова націнка“, дані для якої розраховуються як різниця між сумою, яка вказана в полі “Сума” специфікації документа відповідної номенклатурної позиції, та собівартістю номенклатурної позиції. Розрахунок собівартості номенклатурної позиції
  для розрахунку “Орієнтовна торгова націнка” буде виконуватись наступним чином:
  • якщо документ відпрацьовано в обліку ГО, то собівартість буде братись як розрахункова ціна списання (для вихідних рахунків, на підставі яких створено накладні на відпуск, які відпрацьовані в обліку ГО);
  • якщо документ не відпрацьовано в обліку, але для номенклатурної позиції є прив’язка ціни реалізації до специфікації номенклатора, то собівартість буде братись як ціна, яка вказана у відповідній специфікації номенклатора;
  • якщо не виконуються умови, які описані вище, то сума собівартості буде братись зі специфікації номенклатурної позиції, дата якої дорівнює даті документа (або найближча менша дата).
  2. В “Генератор звітів” для друку з розділу “Накладна на відпуск” додано звіт “Структура продажу у розрізі співробітників” (WBSaleInSotrRep.xml, RG_SaleInSotrUA.xlt). Доданий звіт аналогічний звіту “Структура продажу у розрізі співробітників” (CHSaleInSotrRep.xml, RG_SaleInSotrUA.xlt), друк якого виконується з розділу “Вихідні рахунки на оплату“, але для доданого звіту не передбачено друк колонки “Сплачено“.
  модуль “Адміністратор” 
  1. В правах доступу користувачів для розділу “Постійні виплати” модуля “Заробітна плата” додана можливість встановлювати “Закритий період” для роботи з постійними виплатами. Також встановлення закритого періоду для вказаного розділу додано у функцію “Закриття періоду“.
  модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б“. Для меморіального ордера №15 внесено зміни в формування  звіту. Тепер для типу звіту “повний” та “скорочений” дані будуть групуватись відповідно з деревом каталогів словника “Організації та МВО“, в яких знаходяться контрагенти, по яким формується звіт. Також додана можливість задавати кількість рівнів каталогів, по яким необхідно виконувати групування. Для цього у звіт додана змінна __nOrgLevels. Якщо значення змінної встановлено, то групування даних буде виконуватись з врахуванням заданої кількості рівнів каталогів (починаючи з каталогу, в якому знаходиться контрагент). Якщо значення змінної не встановлено, то групування буде виконуватись по всій структурі дерева каталогів.
  модуль “Зарплатня”
  1. Виконані доопрацювання в словнику “Набори видів оплат“. При розмноженні набору в новий набір також копіюються дані гріда “Види оплат“. Раніше копіювався тільки заголовок набору без специфікацій.
  2. У розділі “Словники” доданий словник “Ранги“. Цей словник використовується для внесення рангів держслужбовців.
  3. В розділі “Особові рахунки” на формі редагування особового рахунку додане поле “Ранг“, в якому вказується значення із довідника “Ранги“. Для поля передбачене збереження зміни значення із записом в історію особового рахунку, аналогічно зміні інших значень, наприклад, для “Посади“.
  4. В розділі “Настройка видів оплат” для методів “Тарифний оклад” та “Оклад” для поля “Вид окладу” додане нове значення “Оклад за ранг“. При додаванні в особовий рахунок постійних виплат вказаних методів з видом окладу “Оклад за ранг” значення “Базової суми” визначається як сума, що вказана для “Рангу” особового рахунку. При зміні в особовому рахунку значення поля “Ранг” із записом в історію або при видаленні із історії особового рахунку запису для “Рангу” виводиться запит про зміну постійних виплат особового рахунку на підставі зміни “Рангу“, аналогічно, як при зміні інших значень, наприклад для “Посади“.
  5. На формі функції “Масова зміна особових рахунків” у полі “Параметр“додане нове значення “Ранг“. Функціональність зміни для “Рангу” аналогічно зміні значень для “Посади“.
  6. У розділі “Накази” на формі редагування наказу для поля “Вид наказу” додане нове значення “Ранг“. Робота з видом наказу “Ранг” аналогічна виду наказу “Посада“.
  7. Доопрацьована робота з розділом “Постійні виплати” особових рахунків з урахуванням “Закритого періоду“. Якщо встановлена дата “Закритого періоду” і користувач не має права на роботу в закритому періоді, доступ до редагування даних розділу “Постійні виплати” буде наступним.
  Додавання/розмноження постійних виплат.
  • При ручному додаванні постійної виплати в особовому рахунку, у розділі “Постійні виплати” та в розділі “Постійні виплати за періодами“, якщо дата постійної виплати, що встановлюється за замовчуванням у полі “Діє з“, менша дати закритого періоду, то при збереженні виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  • При формуванні постійних виплат на підставі зміни значень “Посади“, “Розряду“, “Звання” чи “Рангу” з записом в історію особового рахунку, якщо дата зміни значення менше дати “Закритого періоду“, то у разі позитивної відповіді на зміну постійних виплат виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“. При натисканні на формі повідомлення кнопки “Продовжити” виконується збереження особового рахунку із записом зміненого значення в історію, але без зміни постійних виплат.
  • При додаванні постійних виплат за допомогою функції “Масова зміна постійних виплат“. Якщо на закладці “Додати” вказано дату дії “з“, що менша дати “Закритого періоду“, то при натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  • При додавання постійних виплат із розділу “Накази“, якщо у наказі з типом “Постійні виплати” в полі “Діє з” вказана дата менша за дату “Закритого періоду“, то при відпрацюванні наказу виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  • Формування постійних виплат із розділів “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед.працівників“. Якщо дата “Тарифікаційного списку” менша дати “Закритого періоду“, то при виконанні функції “Формування постійних виплат” виводиться попередження про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  • Формування постійних виплат при зміні налаштування виду оплати в розділі “Настройка видів оплат“. Якщо на формі “Виправлення постійних виплат” встановлено чекер “Зберігати історію виплат” і в полі “Дата зміни” вказана дата менша за дату “Закритого періоду“, то при натисканні кнопки “Встановити” виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  Редагування постійних виплат.
  • При ручному редагуванні постійних виплат в особовому рахунку, у розділі “Постійні виплати” та в розділі “Постійні виплати за періодами“, якщо дата “Діє з” постійної виплати менша від дати “Закритого періоду“, то на формі постійної виплати для редагування доступне тільки дата дії “по“. При цьому після редагування дата дії “по” може бути порожньою, а при заповненому значенні не може бути меншою за дату “Закритого періоду“. Якщо користувачем вводиться дата менша за дату щодо дати “Закритого періоду“, то при збереженні постійної виплати виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо дата “Діє з” постійної виплати дорівнює або більша дати “Закритого періоду“, то редагування такої постійної виплати виконується без обмежень.
  • Редагування за допомогою функції “Масова зміна постійних виплат“.
  Завершення виплат. Якщо на закладці “Завершити” вказана “Дата завершення“, що менша дати відносно дати “Закритого періоду“, в тому числі і при додаванні постійних виплат із “Завершенням“, то при натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді.
  Редагування постійних виплат за допомогою закладки “Перерахувати“. Якщо на даній закладці в полі “Діючі на” вказана дата менша за дату “Закритого періоду“, то при натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо в полі “Діючі на” вказується дата рівна або більше дати “Закритого періоду“, то після виходу з такого поля виводиться попереджувальне повідомлення, що дія не буде виконана для тих постійних виплат, у яких дата дії “з” менша за дату “Закритого періоду“. При натисканні на формі повідомлення кнопки “Продовжити” виконується повернення на форму функції  і в шейпі “Відбір виплат” у полі “Дата “діє з” з” за замовчуванням встановлюється дата, що дорівнює даті “Закритого періоду“. При натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виконується перерахунок постійних виплат, які відповідають умовам відбору, зазначеним у шейпі “Відбір виплат“.
  • Завершення постійних виплат із розділів “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед.працівників“. Якщо на формі функції “Тарифікація. Завершення постійних виплат” вказана дата менша за дату “Закритого періоду“, то при натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді.
  Вилучення постійних виплат.
  • При ручному видаленні постійних виплат в особовому рахунку, у розділі “Постійні виплати” та в розділі “Постійні виплати за періодами“, якщо дата “Діє з” постійної виплати, що видаляється, менше дати “Закритого періоду“, то виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо дата “Діє з” постійної виплати, що видаляється, дорівнює або більша дати “Закритого періоду“, то видалення виконується без обмежень.
  • Видалення постійних виплат на підставі вилучення з історії особового рахунку записів щодо зміни “Посади“, “Розряду“, “Звання” чи “Рангу“. При збереженні особового рахунку у разі позитивної відповіді на зміну постійних виплат, якщо видаляється запис з історії особового рахунку, “Період за” якого менший, ніж дата “Закритого періоду“, то виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. При натисканні на формі повідомлення кнопки “Продовжити” зберігаються зміни в особовому рахунку без зміни постійних виплат.
  • Видалення за допомогою функції “Масова зміна постійних виплат“. Якщо на закладці “Видалити” в полі “Діючі на” вказана дата менша за дату “Закритого періоду“, то при натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо в полі “Діючі на” вказується дата рівна або більша дати “Закритого періоду“, то після виходу з такого поля виводиться попереджувальне повідомлення, що дія не буде виконана для тих постійних виплат, у яких дата дії “з” менша за дату “Закритого періоду“. При натисканні на формі повідомлення кнопки “Продовжити” виконується повернення на форму функції  і в шейпі “Відбір виплат” у полі “Дата “діє з” з” за замовчуванням встановлюється дата, що дорівнює даті “Закритого періоду“. При натисканні на формі функції кнопки “Розрахувати” виконується видалення постійних виплат, які відповідають умовам відбору, зазначеним у шейпі “Відбір виплат“.
  • Вилучення постійних виплат із розділів “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед.працівників“. Якщо дата “Тарифікаційного списку” менша дати “Закритого періоду“, то при виконанні функції “Відкат постійних виплат” виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді.
  модуль “Кадри”
  1.  Доопрацьована робота з розділом “Складові окладу” особових рахунків з урахуванням “Закритого періоду” для розділу “Постійні виплати“. Якщо для розділу “Постійні виплати” встановлено дату “Закритого періоду” і користувач не має права на роботу в закритому періоді, то доступ до редагування даних закладки “Складові окладу” особового рахунку буде наступним.
  Додавання/розмноження складових окладу.
  Якщо при додаванні/розмноженні складової окладу для нового запису в полі “Діє з” вказується дата менша дати “Закритого періоду“, то при збереженні виводиться повідомлення про заборону додавання виплати з датою дії “з” меншою від дати “Закритого періоду“.
  Редагування складових окладу.
  При редагуванні складових окладу, якщо дата “Діє з” виплати менша від дати “Закритого періоду“, то на формі редагування “Складові окладу” для редагування доступна тільки дата дії “по“. При цьому, після редагування дата дії “по” може бути порожньою, а при заповненому значенні не може бути меншою за дату “Закритого періоду“. Якщо користувачем вводиться дата менша за дату щодо дати “Закритого періоду“, то при збереженні постійної виплати виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо дата “Діє з” постійної виплати дорівнює або більша дати “Закритого періоду“, то редагування такої постійної виплати виконується без обмежень.
  Вилучення складових окладу.
  При видаленні “Складової окладу“, якщо дата “Діє з” виплати, що видаляється, менша від дати “Закритого періоду“, то виводиться повідомлення про неможливість роботи в закритому періоді. Якщо дата “Діє з” виплати, що видаляється, дорівнює або більша дати “Закритого періоду“, то видалення виконується без обмежень.
  модуль “Торгівля”
  1. Для розділу “Накладні на відпуск” створена можливість підключення існуючої платної додаткової функції “Експорт у Medoc” Ef_export2medoc.fxp.
      На формі функції передбачені наступні поля:
  • Шаблон звіту“. У цьому полі вказується шаблон документа накладної на відпуск (Wbrepua_medoc.xlt, властивість шаблону REPTAG = “REP_WB”), за яким створюється XML-документ для експорту у програму M.E.Doc;
  • Шлях для збереження XML-документів“. У цьому полі вказується папка, у якій зберігаються у створені XML-документи;
  • XML-шаблони“. У цьому полі вказується par-файл документа, за яким створюється XML-документ для експорту у програму M.E.Doc накладної на відпуск – wbrep_medoc000000.par Документ будується за існуючою xsd-схемою medoc000000.xsd.
        Умови відбору записів: “Поточна“, “Відмічені“, “Всі“. За допомогою цих перемикачів виконується відбір документів, за якими створюються XML-документи для експорту у програму M.E.Doc.
        Принцип роботи функції:
        Функція виконує створення XML-документів за відібраними накладними на відпуск. Кількість створених XML-документів відповідає кількості відібраних накладних на відпуск.
        Підготовчі роботи у програмі  Medoc:
         Користувач перед імпортом у програму Medoc одноразово повинен виконати наступну настройку.
         У програмі Medoc у розділі “Шаблони первинних документів” користувач самостійно або на підставі будь-якого вже існуючого шаблону створює власний шаблон накладної на відпуск з кодом AFWB01.
        У шаблоні накладної на відпуск обов’язково повинні бути присутніми наступні теги:
  DOCDATE – до цього тегу заноситься накладної на відпуск,
  DOG_DATA_T – текст ” від “,
  DOG_DATE – дата документа, згідно якого виписана накладна на відпуск,
  DOG_NAME – найменування документа, згідно якого виписана накладна на відпуск,
  DOG_NUM – номер документа, згідно якого виписана накладна на відпуск,
  DOG_NUM_T – текст ” номер “,
  DOV_DATA – дата довіренності,
  DOV_DATA_T – текст “довіреність дата “,
  DOV_NAME – текст “довіреність серія “,
  DOV_NOMER – номер довіренности, вказується значення поля “Номер” шейпу “Довіренність”, починаючи з 4-го знаку,
  DOV_NUM_T – текст “довіреність номер “,
  DOV_SERIA – серія довіренності, вказуються перші три знаки із значення поля “Номер” шейпу “Довіренність”,
  NUM – номер накладної на відпуск,
  DOCSUM – значення поля накладної “Всього”,
  DOCSUM_TEXT – поле накладної “Всього” прописом,
  SUMPDV – поле накладної “ПДВ”,
  SUMWITHOUTPDV – поле накладної “Разом без ПДВ”,
  FIRM_NAME – найменування організації з поля “Виконавець:”,
  VO_NAME – особа, яка склала документ, з поля “Підготував документ”,
  FIRM_EDRPOU – код ЄДРПОУ організації з поля “Виконавець:”,
  TEXT_FIRM_E_D – текст “ЄДРПОУ: “,
  FIRM_ADR – юридична адреса Виконаця,
  FIRM_INN – ІПН платника ПДВ,
  FIRM_TELEFON – Телефон Виконавця,
  PLATNYK – платник, найменування організації з поля “Замовник:”,
  SIDE_CD_K- найменування організації з поля “Замовник:”,
  SIDE_EDRPOU_K – код ЄДРПОУ організації з поля “Замовник:”,
  TEXT_SIDE_E_D – текст “ЄДРПОУ: “,
  SIDE_OTV_FIO – відповідальна особа Замовника, вказується значення поля “Через” шейпу “Довіренність”,
  FIRM_NMBANK – найменування банка організації з поля “Виконавець:”,
  FIRM_RS – номер розрахункового рахунку організації з поля “Виконавець:”,
  TAB1_A1 – значення поля таблиці накладної “№ з/п”,
  TAB1_NOMENKLATURA_NAME – значення поля таблиці накладної “Найменування”,
  TAB1_A3 – значення поля таблиці накладної “Кількість”,
  TAB1_NOMENKLATURA_CHARCODEUMEASURE – значення поля таблиці накладної “Одиниця вим.”,
  TAB1_NOMENKLATURA_NUMHBUMEASURE – значення поля “Код за КСПОВО” для вказаної у таблиці накладної одиниці виміру,
  TAB1_A5 – значення поля таблиці накладної “Ціна”,
  TAB1_A6 – значення поля таблиці накладної “Сума”.