Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за січень 2023
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. У розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни у додаткову функцію “Створення додатка 2 до ВихПН, складеної до пункту 199.1” Ef_wodop2.fxp, згідно нового роз’яснення ДПСУ (посилання: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30337).
      На форму функції додано нове поле “Причина коригування“. У цьому полі із списку вибирається причина коригування, що буде вказана у всіх специфікаціях новоствореного документа.

        Зміни у роботі функції:
        Відтепер функція у створеному новому податковому документі подвоює усі специфікації із відібраних вихідних податкових накладних (ВихПН).
        В усіх специфікаціях нового податкового документа поле “Причина коригування” заповнюється значенням поля “Причина коригування“, вказаного на формі функції.
        По кожній специфікації із відібраних ВихПН створюється 2 специфікації. У першій – показники співпадають з показниками специфікації відібраної ВихПН, за виключенням полів “Кількість”  та “Сума без знижки: Сума“, які зазначаються із знаком “-“. У другій – показники співпадають з показниками специфікації відібраної ВихПН, за виключенням полів “Номер запису“, “Ціна без ПДВ” та “Сума без знижки: Сума“. Значенню поля “Номер запису” присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній. Значення полів “Ціна без ПДВ” та “Сума без знижки: Сума” розраховуються за наступною формулою: значення поля “Сума без знижки: Сума” специфікації відібраної ВихПН ділиться на значення поля “Частка розподілення протягом року” та множиться на значення поля “Частка розподілення за підсумками року“, вказаних на формі функції.
  модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності до наказу Мінфіну №431 від 13.12.2022 додано наступні шаблони документів:
  – розділ “Внутрішні документи“, друк з пункта контекстного меню “Друк документа
  • Акт про приймання запасів (наказ Мінфіна №431) (aktprimzptfua.xlt)
  • Акт приймання-передачі запасів (наказ Мінфіна №431) (aktprimprzptfua.xlt)
  • Акт списання запасів (наказ Мінфіна №431) (aktspiszptfua.xlt )
  • Накладна (вимога) (наказ Мінфіна №431) (naklvzptfua.xlt )
  • Прибутковий ордер (наказ Мінфіна №431) (vnmpotfua .xlt)
  – пункт головного меню “Звіти“/”Відомість аналітичного обліку
  • Картка (книга) складського обліку запасів (по обраній ТМЦ) (наказ Мінфіна №431)” (vaskladknigatfua.xlt)
  – оборотна відомість “Рух матеріальних цінностей“, друк з пункта контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про прибуток ТМЦ” та “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ” відповідно
  • Вiдомiсть з надходження продуктiв харчування (наказ Мінфіна №431)” (ttmcppptfua.xlt)
  • Вiдомiсть з витрачання продуктiв харчування (наказ Мінфіна №431)” (ttmcrpptfua.xlt)
  2. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У зв’язку з тим, що наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130 втратив свою актуальність, з оборотної відомості “Рух матеріальних цінностей” видалено шаблони звітів “Накопичувальна вiдомiсть з витрачання продуктiв харчування” (ttmcrppUA.xlt), “Накопичувальна вiдомiсть з надходження продуктiв харчування” (ttmcpppUA.xlt), друк яких виконувався з пунктів контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ” та “Друк звіту“/”Звіт про прибуток ТМЦ” відповідно.
  3. В розділі “Інвентарна картотека” на формі редагування інвентарної картки на вкладці “Додаткові дані” розмір поля “Модель, марка” збільшено до 235 символів.
  ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом Держстату від 10.11.2022 №279 внесені зміни до звіту “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls.
        Передбачено формування XML-документу відповідно до нової версії xsd-схеми.
  модуль “Зарпалтня”
  1. На додрукованій формі документу “Розрахунковий лист“, друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа” розділу “Особові рахунки“, доданий чекер “Відображати відсоток“. Якщо встановлений даний чекер, то при формуванні документу в друкованій формі в полі “Примітка” додатково виводиться значення відсотку для нарахувань та утримань.
  2.  Відповідно до Постанови КМУ від 02.12.2022 № 1350 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” внесені зміни в шаблон друку документу “Довідка про середню заробітну плату” (Sredrepfsua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа“/ “Довідки про доходи” розділу “Особові рахунки“.
  Звітні форми
  1. Відповідно до Наказу Держстату від 12 травня 2022 р. № 87 “Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”” внесені зміни в шаблони звітів “Форма 1-ПВ міс” (Statrep_forma1pvmua.xlt) та “Форма 1-ПВ кв” (Statrep_forma1pvkua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останніх версій XSD-схем.
  2. Відповідно до Наказу Держстату від 23 червня 2022 р. № 195 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 3-борг” (Statrep_forma3borgua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  модуль “Кадри”
  1. У відповідності до Наказу Держстату №87 від 12.05.2022, внесені зміни до шаблону друку звіту за формою “1-ПВ (місячна)“, St1PVmRepUA.xlt.
  2. У відповідності до Наказу Держстату №87 від 12.05.2022 внесені зміни до шаблону друку звіту за формою “№ 1-ПВ (квартальна)“, St1PVkRepUA.xlt. Відповідні зміни також внесені до статистичної настройки з ідентифікатором форми “1-ПВ(кв)” в демонстраційній та нульовій базах даних.