Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за січень 2022
  Модуль “Бухоблік”  (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 04.06.2021 №317 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Держстату від 19.08.2021 №216 внесені зміни до звіту “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4_mtp.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.

  Модуль “Бухоблік”  (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 04.06.2021 №317 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 09.07.2021 №385 внесені зміни до наступних звітів:
  • “Баланс   Форма № 1” Balans.xls;
  • “Примітки до річної фінансової звітності   Форма № 5” Prim.xls;
  • “Додаток до Приміток до річної фінансової звітності  Форма № 6” Prim_dodatok.xls;
  • “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmp.xls;
  • “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmps.xls.
        Передбачено формування XML-документа відповідно до нових версій xsd-схем.
  3. Згідно з наказом Держстату від 25.06.2021 №131 внесені зміни до звіту “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  4. Згідно з наказом Держстату від 25.06.2021 №132 внесені зміни до звіту “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво (коротка) ” 1pidpr_k.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  5. Згідно з наказом Держстату від 25.06.2021 №147 внесені зміни до звіту “Звіт про обсяг оптового товарообороту Ф. 1-опт, місячна” 1opt_m.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  6. Згідно з наказом Держстату від 25.06.2021 №148 внесені зміни до звіту “Звіт про товарооборот Ф. № 1-торг” 1_torg.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  7. Згідно з наказом Держстату від 25.06.2021 №157 внесені зміни до звітів “Звіт про витрати на виробництво продукції с./г. (річна)” 2ferm_r.xls та “Звіт про показники роботи с./г.підприємств (річна)” 50sg_r.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  8. Згідно з наказом Держстату від 19.08.2021 №216 внесені зміни до звіту “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4_mtp.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  9. Згідно з наказом Держстату від 15.09.2021 №233 внесені зміни до звіту “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls.
        Формування XML-документів відповідно до нових xsd-схем буде зроблено пізніше, тому що на сайті Держстату нові xsd-схеми відсутні.
  Модуль “Зарплатня” 
  1. Відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2021 № 1392 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328” внесені зміни в шаблон звіту “Сповіщення про прийом на роботу” (Noticeemplua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк звіту” розділу “Особові рахунки“.
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  2. При виконанні функції “Автоматичний розрахунок з постійних виплат“, що викликається із контекстного меню розділу “Особові рахунки” (Shift-F3), реалізований запис в “Журнал хронології“. На відміну від записів виконаних на підставі однойменної функції, що викликається із головного меню, при виконанні функції із контекстного меню в історії запуску функції не записуються “Параметри функції“, так як запуск функції із контекстного меню відбувається без виклику форми функції.
  Модуль “Зарплатня”  (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Держстату від 25.06.2021 № 135 “Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці” та № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”” внесені зміни в шаблони звітів “Форма 1-ПВ міс.” (Statrep_forma1pvmua.xlt) та  “Форма 1-ПВ кв.” (Statrep_forma1pvkua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останніх версій XSD-схем.
  2. На підставі наказу Держстату від 25.06.2021 № 136 ” Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 3-борг” (Statrep_forma3borgua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  Модуль “Кадри” 
  1. Відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2021 № 1392 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328” внесені зміни в шаблон звіту “Сповіщення про прийом на роботу” (Noticeemplua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк звіту” розділу “Штатний розпис“.
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  2. У  відповідності до Наказу Держстату №135 від 25.06.2021, внесені зміни до шаблону друку звіту за формою “1-ПВ (місячна)“, St1PVmRepUA.xlt.
  Модуль “Торговля та склад” 
  1. В словнику “Торгове устаткування“, на закладці “Настройки друку” форми редагування параметрів позиції з типом “ПРРО” (програмний реєстратор розрахункових операцій), додано групу полів “Параметри друку звітів” з підгрупами “X-звіт” та “Z-звіт“, кожна з яких містить стандартний набір полів (“Текстовий друк“, “Кодова сторінка” та “Друк через Excel“) для можливості налаштування способу друку однойменних звітів для поточного ПРРО. За замовчуванням, після перетворення бази даних, для кожного з вказаних вище звітів буде встановлений “Текстовий друк” з використанням кодової сторінки 866. При встановленні текстового режиму друку, “X-звіт” та “Z-звіт” друкуються з використанням prg-шаблонів  PrnPRROXRep.prg та PrnPRROZRep.prg, а при встановленні друку через Excel – з використанням xlt-шаблонів PRROXRepUA.xlt та PRROZRepUA.xlt, відповідно.
  2. На формі, що викликається при формуванні X-звіту (при виконанні команди “Запит підсумків відкритої зміни (X-звіт)“) для обладнання, що має в словнику “Торгове устаткування” тип “ПРРО“, додана кнопка “Друкувати” (ліворуч від кнопки “Закрити“). При її натисканні виконується друк X-звіту у відповідності із способом, який вказаний для даного виду звіту в налаштуваннях поточного ПРРО на закладці “Настройки друку” форми редагування його параметрів в словнику “Торгове устаткування“.
  3. На формі, що викликається при формуванні Z-звіту (при виконанні команди “Z-звіт (Закрити зміну)”) для обладнання, що має в словнику “Торгове устаткування” тип “ПРРО“, доданий чекер “Друкувати” (в лівому нижньому куті форми, нижче чекера “Сформувати Z-звіт за даними сервера“). При увімкненому чекері “Друкувати“, натискання на кнопку “Відправити” на формі, що розглядається, призводить до виконання існуючої функціональності з відправки Z-звіту на фіскальний сервер, а також до друку даного звіту у відповідності до способу, який вказаний для даного виду звіту в налаштуваннях поточного ПРРО на закладці “Настройки друку” форми редагування його параметрів в словнику “Торгове устаткування“. Стан чекера “Друкувати” на формі, що розглядається, запам’ятовується та відновлюється при наступному виклику даної форми.
  4. В розділі “Журнал операцій ПРРО“, що викликається за допомогою однойменного пункту контекстного меню в словнику “Торгове устаткування“, в контекстне меню доданий пункт “Друк документа“, який доступний для записів журналу з типами операцій “Запит підсумків відкритої зміни” (X-звіт), “Z-звіт” та “Z-звіт за даними сервера“. За допомогою даного пункту контекстного меню реалізована можливість друку X-звіту та Z-звіту, у відповідності до налаштувань друку кожного виду звіту для поточного ПРРО на закладці “Настройки друку” форми редагування його параметрів в словнику “Торгове устаткування“.