Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за січень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. В словнику “Номенклатор товарів та послуг” реалізована генерація унікального значення для поля “Код ТМЦ” за умови, що вказане в даному полі значення вже використовується для іншої номенклатурної позиції. При виникненні даної ситуації, під час збереження запису, програма видає відповідне повідомлення с запитом про необхідність генерації унікального коду ТМЦ та виконує її у разі позитивної відповіді користувача на даний запит. Генерація унікального коду ТМЦ відбувається з використанням символу CHR(160), тобто аналогічно існуючому алгоритму генерації унікального мнемокоду для позицій розділу “Організації та МВО“.

  2. Для функціоналу імпорту із зовнішніх файлів, що налаштовується (ef_eixdata.fxp), доопрацьована можливість здійснення пошуку позицій за найменуванням у словниках “Номенклатор товарів та послуг” та “Організації та МВО” для функцій This.GetNom() та This.GetOrg(), відповідно, а саме:
  • для значення другого параметру (cName) функції This.GetNom(), доопрацьована можливість використання символьного префіксу виду CHR(24), тобто символу “↑”, що є ознакою необхідності виконання пошуку позиції в словнику “Номенклатор товарів та послуг” за найменуванням, що вказане в даному параметрі після символу CHR(24). Таким чином, використання вказаного символу префіксу для значення другого параметру дає можливість здійснювати пошук існуючих номенклатурних позицій не за мнемокодом (кодом ТМЦ), значення якого вказано у першому параметрі даної функції, а за повним найменуванням. Оскільки поле “Найменування” в словнику “Номенклатор товарів та послуг” не є унікальним (тобто у даному словнику може бути декілька записів із однаковим найменуванням), тому при пошуку за найменуванням буде знайдено перший ліпший запис, що відповідає пошуковому значенню найменування. Якщо у словнику буде відсутній запис, що відповідає пошуковому найменуванню, то функцією буде додано новий запис з відповідним найменуванням та унікальним кодом ТМЦ, що буде згенерований на основі значення, вказаного у першому параметрі даної функції (у відповідності до правил, що використовуються для генерації унікального коду ТМЦ при роботі із розділом “Номенклатор товарів та послуг” безпосередньо в інтерфейсі програми).
        Приклади використання префіксу CHR(24) для пошуку номенклатурної позиції за найменуванням:
  This.GetNom(Allt(Import.NAME_TMC), “↑”+Allt(Import.NAME_TMC), 2, This.GetMea(“шт.”), “”, “Каталог_для_імпорту_номенклатури”);
  This.GetNom(“Лінолеум вологостійкий”, CHR(24)+”Лінолеум вологостійкий Spirit 796M”, 2, This.GetMea(“рулон”));
  • для значення другого параметру (cName) функції This.GetOrg(), доопрацьована можливість використання символьного префіксу виду CHR(24), тобто символу “↑”, що є ознакою необхідності виконання пошуку позиції в словнику “Організації та МВО” за найменуванням, що вказане в даному параметрі після символу CHR(24). Таким чином, при використанні вказаного символу префіксу для значення другого параметру, пошук існуючих позицій в даному словнику, що за відсутності такого префіксу базується на ідеології пошуку за мнемокодом, буде виконуватись за ідентичним алгоритмом, але з використанням найменування замість мнемокоду. Оскільки поле “Найменування” в словнику “Організації та МВО” не є унікальним (тобто у даному словнику може бути декілька записів із однаковим найменуванням), тому при пошуку за найменуванням буде знайдено перший ліпший запис, що відповідає пошуковому значенню. Якщо у словнику буде відсутній запис, що відповідає пошуковому найменуванню, то функцією буде додано новий запис з відповідним найменуванням та унікальним значенням в полі “Мнемокод“, що буде згенеровано на основі значення, вказаного у першому параметрі функції (у відповідності до правил, що використовуються для генерації унікального мнемокоду при роботі із розділом “Організації та МВО” безпосередньо в інтерфейсі програми).
        Приклади використання префіксу CHR(24) для пошуку організації за найменуванням:
  This.GetOrg(Import.NAME_ORG, CHR(24)+Import.NAME_ORG, Import.EDRPOU);
  This.GetOrg(“Найменування тестової організації_1”, “↑”+”Найменування тестової організації_1”).
  Примітка.
  Необхідність використання префіксу CHR(24) для пошуку позицій у вказаних словниках може виникнути при імпорті даних, у записів яких міститься мнемокод, що не відповідає принципам унікальності записів за мнемокодом (кодом ТМЦ), прийнятим в програмі для позицій, які додаються в дані словники. Зокрема, це стосується випадків, коли записи даних, що імпортуються, взагалі не містять мнемокоду, а мають лише найменування, тому в якості першого параметру в описані вище функції вимушено передається це найменування, яке в свою чергу “обрізається” (обмежується) даними функціями при формуванні мнемокоду для імпортованого запису. Таким чином, може виникнути ситуація, коли декілька записів, що імпортуються і мають при цьому унікальне найменування, в результаті вказаного “обрізання” отримують неунікальні мнемокоди, а тому імпортуються як один запис.
        Наприклад: Нехай в файлі імпорту є дві позиції з найменуваннями “Лінолеум вологостійкий Spirit 796M” та “Лінолеум вологостійкий Platinum R1252W”. При імпорті першої з них за допомогою функції This.GetNom() без використання префіксу CHR(24), в словник “Номенклатор товарів та послуг” буде додано запис з кодом ТМЦ “Лінолеум вологостійк” та найменуванням “Лінолеум вологостійкий Spirit 796M”, а при імпорті другої позиції, за умови пошуку за мнемокодом, функцією This.GetNom() буде знайдена додана раніше позиція з мнемокодом “Лінолеум вологостійк” і буде повернутий її RN, тобто друга позиція імпортована не буде. Якщо ж імпортувати позиції з використанням префіксу CHR(24) для другого параметра функції This.GetNom(), то пошук записів в словнику буде відбуватися за найменуванням, а тому друга позиція також буде додана при імпорті та буде мати в полі “Код ТМЦ” значення “Лінолеум вологостій ” (тобто унікальний код ТМЦ буде згенерований з використанням недрукованого символу CHR(160) в кінці), а в полі “Найменування” буде значення “Лінолеум вологостійкий Platinum R1252W”.

  Модуль  “Бухоблік”

  1. В розділах “Картотека МНА” та “Інвентарна картотека” внесені зміни для функції “Масова зміна параметрів“. Додана можливість заміни значення поля “Установа“.
  2. В розділі “Картотека МНА” при відпрацюванні внутрішніх документів типу “Списання” та “Введення в експлуатацію“, підготовка яких виконується з пункту контекстного меню “Підготовка внутрішнього документа“, для операції “Амортизація” (при умові нарахування амортизації на об’єкт МНА при відпрацюванні таких документів) додана можливість вибору зразка господарської операції.
  3. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності з наказом Мінфіну від 28.12.2020  № 816 в розділі “Внутрішні документи” додано шаблон документу “Акт списання запасів (Додаток до метод. реком.)” (aktspiszpUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.
  4. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності з наказом Мінфіну від 13.11.2020  № 707 в розділі “Кошторис витрат” внесені зміни в наступні шаблони документів, друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“:
  • Довідка про змiни рiчного розпису бюджету (кошторису) (з підсумками)” (smpril_tot1Ua.xlt);
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету” (smpril3Ua.xlt);
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису асигнувань загального фонду бюджету” (smpril2Ua.xlt);
  • Довідка про змiни рiчного розпису бюджету (кошторису)” (smpril1Ua.xlt);
  • Довiдка про змiни до плану асигнувань загального фонду бюджету” (smpril12Ua.xlt);
  • Довідка про змiни до кошторису” (smpril11Ua.xlt);
  • Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету” (smprilspUa.xlt).
  • Довідка про змiни до плану використання бюджетних коштів” (smpril9Ua.xlt)
  • Довiдка про змiни до помiсячного плану використання бюджетних коштів” (smpril10Ua.xlt)
  Бухоблік (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 22.12.2020 №794 внесені зміни до звітів:
  • “Форма 2 “Звіт про надходж. та використ. коштів загального фонду“” 2017_Forma_2.xls;
  • “Форма 4-1 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отриманих як плата“” 2017_Forma_41.xls;
  • “Форма 4-2 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отрим. за інш. джер.“” 2017_Forma_42.xls;
  • “Форма 4-3 “Звіт про надходж. і використ. інших надходжень спецфонду“” 2017_Forma_43.xls;
  • “Форма 4-4 “Звіт про надходж. і викор. коштів для розвитку регіонів“” 2017_Forma_44.xls;
  • “Ф.4-3 д.1“Звіт про надх. і вик. інших надх.спецфонду (позики міжнар.фін.орг.)“’” 2017_Forma_43d1.xls;
  • “Форма 7 “Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами “” 2017_Forma_7.xls;
  • “Додаток 8 Форма 7 д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами” 2017_Dodatok_11.xls;
  • “Додаток 9 Звіт про виконання кошторису Фонду” 2017_Dodatok_13.xls;
  • “Додаток 14 Реєстр про залишки” 2017_Dodatok_21.xls;
  • “Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті” 2017_Dodatok_23.xls;
  • “Додаток 17 Довідка про залишки бюдж. коштів на інш. пот. рахунках в уст. банків” 2017_Dodatok_24.xls;
  • “Додаток 18 Довідка про депозитні операції” 2017_Dodatok_25.xls;
  • “Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредит. заборг. заг.фонд” 2017_Dodatok_28.xls;
  • “Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень” 2017_Dodatok_29.xls;
  • “Додаток 23 Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів” 2017_Dodatok_30.xls;
  • “Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів” Dodatok_31.xls;
  • “Додаток 25 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками” 2017_Dodatok_32.xls;
  • “Додаток 26 Довідка про кредиторську заборгованість за зобов’язаннями (не бюджет)” 2017_Dodatok_33.xls.
        У зв’язку із внесенням змін до звіту “Форма 4-2 “Звіт про надходж. і використ. коштів, отрим. за інш. джер.“” 2017_Forma_42.xls  внесені зміни до ini-файлів TF_2017_FORMA4_2Z.INI  та TF_2017_FORMA4_2.INI.

  Модуль “Зарплатня”

  1. Відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1213, якою вносяться зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ від 08.02.1995 № 100, виконані доопрацювання в методі “Лікарняний“.
  На формі налаштування методу “Лікарняний” додана закладка “Тариф/Індексація“, на якій присутні два шейпи “Тариф” і “Індексація“.
  • У шейпі “Тариф” із закладки “Списки” перенесений список “Розрахунок тарифу“, під яким додані чекер “Ставка з одного виду оплати” і комбо-бокс “Ставка за видами оплат з ДФ” зі значеннями “сумарна” і “середня“.
  • У шейпі “Індексація” із закладки “Списки” перенесений список “Розрахунок коефіцієнта індексації“, комбо-бокс “Розраховувати до” і чекер “Коефіцієнти індексації, що визначені після періоду з ознакою “”Інфляція” при зміні посади”, не враховувати для періодів до зміни посади“.
  На закладці “Списки” доданий шейп “Премії за декілька періодів“, в який перенесені список “Премії за декілька періодів” та комбо-бокс “Розподіляти за“. Комбо-бокс “Розподіляти за” перейменований в “Облік премій“, з доступними значеннями “варіант 1“, “варіант 2” і “варіант 3“. Значення “варіант 1” та “варіант 2” відповідають раніше існуючим значенням “місяцями розрахункового періоду, за які нараховано премію” та “всіма місяцями розрахункового періоду“.   Під комбо-боксом “Облік премій” передбачений текст з описом того, як проводиться облік премій в залежності від значення комбо-боксу.
  • Для “варіант 1” – “Премії нараховані в місяці розрах.періоду з розподілом по місяцях розрах.періоду, за які вони нараховані. Сума премії за місяць=загальна сума премії/кільк.місяців премії.
  • Для “варіант 2” – “Премії нараховані в місяці розрах.періоду з розподілом за всіма місяцями розрах.періоду. Сума премії за місяць=загальна сума премії/кільк.місяців премії.
  • Для “варіант 3” – “Премії нараховані в будь-якому періоді з розподілом по місяцях розрах.періоду, за які вони нараховані. Сума премії за місяць=загальна сума премії/кільк. відпрацьованих днів періоду, за який вона нарахована*кільк. відпрацьованих днів за відповідний місяць.
  На закладці “Обмеження” поле “Мінімальна зарплата” доступне для редагування незалежно від значення поля “Тип“.
  На закладці “Додаткові настройки” у комбо-боксі “Облік неповного місяця надходження на роботу” для типів “середній заробіток“, “середнє за виробітком” та “відрядження” значення “при прийомі в перший робочий день” змінене на “при прийомі в перший робочий день (кількість днів з урахуванням дати прийому)” і додане нове значення “при прийомі в перший робочий день (цілий місяць)“.
  З урахуванням нових налаштувань внесені зміни в розрахунок нарахувань методу “Лікарняний” стосовно:
  • врахування премій за декілька періодів (“річні”, “піврічні”, “квартальні”) при визначенні середнього заробітку;
  • визначення “Тарифу“, який застосовується за відсутності даних у розрахунковому періоді;
  • врахування місяця прийому на роботу.
  Облік премій за декілька періодів.
  • Якщо в комбо-боксі “Облік премій” вказане значення “варіант 1” або “варіант 2“, то при визначенні середнього заробітку облік премій за декілька періодів відбувається як раніше для значень “місяцями розрахункового періоду, за які нараховано премію” та “всіма місяцями розрахункового періоду” відповідно.  А саме, для “варіанту 1” враховується одна частина таких премій в місяцях розрахункового періоду, за які такі премії нараховані, для “варіанту 2” враховується одна частина таких премій у кожному місяці розрахункового періоду, незалежно від періоду, за які такі премії нараховані.
  • Якщо в комбо-боксі “Облік премій” вказане значення “варіант 3“, то при обчисленні середньої заробітної плати премії за декілька періодів включаються шляхом додавання до заробітку кожного  місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що  відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати.
  Визначення “Тарифу“.
          Якщо сума постійних виплат особового рахунку, визначена за списком “Розрахунок тарифу” менше “Мінімальної зарплати” (з урахуванням ставки), що діє на період, зазначений у полі “Початок розрахунку“, то розрахунок “Тарифу” виконується із “Мінімальної зарплати” з урахуванням ставки, інакше, розрахунок “Тарифу” виконується, як і раніше, від суми, визначеної за списком “Розрахунок тарифу“.
          Ставка, яка застосовується для розрахунку мінімальної заробітної  плати з урахуванням ставки, визначається з урахуванням налаштувань, вказаних в шейпі “Тариф” на закладці “Тариф/Індексація“.
  • Якщо встановлений чекер “Ставка з одного виду оплати“, то при визначенні ставки враховується лише одна з постійних виплат, зазначених у списку “Розрахунок тарифу“.
  • Якщо чекер “Ставка з одного виду оплати” не встановлено, то, при визначенні ставки, як і раніше, враховуються всі постійні виплати списку “Розрахунок тарифу“.
  • Якщо в комбо-боксі “Ставка за видами оплат з ДФ” зазначено значення “сумарна“, то по одному виду оплати з різними ДФ ставки підсумовуються.
  • Якщо в комбо-боксі “Ставка за видами оплат з ДФ” зазначено значення “середня“, то ставка по виду оплати з ДФ визначається як сума ставок такого виду оплати по всіх ДФ, поділена на кількість постійних виплат даного виду оплати.
  Врахування місяця прийому на роботу (для типів “середній заробіток“, “середнє за виробітком” та “відрядження“). Якщо у комбо-боксі “Облік неповного місяця надходження на роботу” вказане значення “при прийомі в перший робочий день (цілий місяць)“, то облік місяця прийому в розрахунковому періоді відбувається аналогічно, як  для значення “при прийомі в перший робочий день (кількість днів з урахуванням дати прийому)“, але визначення кількості календарних днів за місяць прийому виконується виходячи з кількості календарних днів цілого місяця, тобто без урахування дати прийому.
  2. Відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1213, якою вносяться зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ від 08.02.1995 № 100, виконані доопрацювання в методі “Відпустка“.
  На формі налаштування методу “Відпустка” додана закладка “Тариф/Індексація“, на якій присутні два шейпи “Тариф” і “Індексація“.
  • У шейпі “Тариф” із закладки “Списки” перенесений список “Розрахунок тарифу“, під яким додані поле “Мінімальна зарплата“, для вибору відповідного значення зі словника “Константи“, чекер “Ставка з одного виду оплати” і комбо-бокс “Ставка за видами оплат з ДФ” зі значеннями “сумарна” і “середня“.
  • У шейпі “Індексація” із закладки “Списки” перенесений список “Розрахунок коефіцієнта індексації“, комбо-бокс “Розраховувати до” і чекер “Коефіцієнти індексації, що визначені після періоду з ознакою “”Інфляція” при зміні посади”, не враховувати для періодів до зміни посади“.
  На закладці “Списки” доданий шейп “Премії за декілька періодів“, в який перенесений список “Премія річна для розрахунку 1/12” –  назва списку змінена на “Премії за декілька періодів“. У списку для вибору доступні всі види оплат, які налаштовані, як премії за декілька періодів. Також в шейпі доданий комбо-бокс “Облік премій” зі значеннями “варіант 1“, “варіант 2“. Під комбо-боксом “Облік премій” передбачений текст з описом того, як проводиться облік премій в залежності від значення комбо-боксу.
  • Для “варіант 1” – “Премії нараховані в місяці розрах.періоду з розподілом за всіма місяцями розрах.періоду. Сума премії за місяць=загальна сума премії/кільк.місяців премії.
  • Для “варіант 2” – “Премії нараховані в будь-якому періоді з розподілом по місяцях розрах.періоду, за які вони нараховані. Сума премії за місяць=загальна сума премії/кільк. відпрацьованих днів періоду, за який вона нарахована*кільк. відпрацьованих днів за відповідний місяць.
  На закладці “Додаткові настройки” у комбо-боксі “Облік неповного місяця надходження на роботу” значення “при прийомі в перший робочий день” змінене на “при прийомі в перший робочий день (кількість днів з урахуванням дати прийому)” і додане нове значення “при прийомі в перший робочий день (цілий місяць)“.
  З урахуванням нових налаштувань внесені зміни в розрахунок нарахувань методу “Відпустка” стосовно:
  • врахування премій за декілька періодів (“річні”, “піврічні”, “квартальні”) при визначенні середнього заробітку;
  • визначення “Тарифу“, який застосовується за відсутності даних у розрахунковому періоді;
  • врахування місяця прийому на роботу.
  Облік премій за декілька періодів.
  • Якщо в комбо-боксі “Облік премій” вказане значення “варіант 1“, то при визначенні середнього заробітку облік премій за декілька періодів відбувається аналогічно, як для значення “варіант 2” однойменного поля методу “Лікарняний“.
  • Якщо в комбо-боксі “Облік премій” вказане значення “варіант 2“, то при визначенні середнього заробітку облік премій за декілька періодів відбувається аналогічно, як для значення “варіант 3” однойменного поля методу “Лікарняний“.
  Визначення “Тарифу” та врахування місяця прийому на роботу виконується аналогічно методу “Лікарняний“.
  3.  У розділі “Особові рахунки” внесені зміні в шаблони звітів “Розрахунково-платіжна відомість” (Rpvrepua.xlt, Rpvrep_debtua.xlt ) та “Розрахунково-платіжна відомість за видами оплат” (Rpvorepua.xlt), друк яких виконується із контекстного меню “Друк звіту“/ “Розрахунково-платіжна відомість“, та в шаблони документу “Розрахунковий лист” (Talrepua.xlt, Talrep_monthdebtua.xlt, Talrep_penitua.xlt, Talrep_debtua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа“. У вказаних шаблонах внесені зміни щодо виведення виробітку викладачів по нарахуванням з методами “Оклад викладача” та “Доплата за перевірку письмових робіт“. Раніше в зазначених шаблонах по нарахуванням методів “Оклад викладача” та “Доплата за перевірку письмових робіт” виводилися тільки години “навантаження” для викладачів. Тепер для зазначених нарахувань виводиться стандартний виробіток (значення полів “HOURS” та/або “DAYS” таблиці “HIS”) і додатково виводяться години “навантаження” викладачів.
  Зарплатня (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Держстату від 17.06.2020 № 179 “Про затвердження форми державного
  статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт із праці”” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 1-ПВ міс.” (Statrep_forma1pvmua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  2. На підставі наказу Держстату від 17.06.2020 № 178 “Про затвердження форми державного
  статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 1-ПВ кв.” (Statrep_forma1pvkua.xlt).
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  3. На підставі наказу Держстату від 21.07.2020 № 222 “Про затвердження форми державного  статистичного спостереження № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці” розроблений шаблон звіту “Форма 3-борг” (Statrep_forma3borgua.xlt).
  Для звіту передбачене формування XML-документів.

  Модуль “Кадри”

  1. У відповідності до наказів Держстату №179 від 17.06.2020 та №178 від 17.06.2020 внесені зміни до шаблонів друку звітів за формами №1-ПВ(місячна) та №1-ПВ(квартальна), – для цього були відкориговані файли st1pvmrepua.xlt та st1pvkrepua.xlt, відповідно. Також необхідні зміни внесені в настройки статистичних звітів з ідентифікаторами “1-ПВ(м)” та “1-ПВ(кв)” в “нульовій” та “демонстраційній” базах даних.

  Модуль “Фінанси”

  1. У відповідності з наказом Мінфіну від 13.11.2020  № 707 внесені зміни в наступні шаблони документів:
  Розділ “Кошторис витрат
  – “Друк документа“/”Друк змін кошторису витрат
  • Довідка про змiни до кошторису” (sfrep11Ua.xlt);
  • Довідка про змiни рiчного розпису бюджету (кошторису)” (sfrep1Ua.xlt);
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису асигнувань загального фонду бюджету” (sfrep2Ua.xlt);
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису доходів загального фонду бюджету” (sfrep3Ua.xlt);
  • Довідка про змiни до плану використання бюджетних коштів” (sfrep9Ua.xlt);
  – “Друк документа“/”Друк змін кошторису витрат (спец.фонд)
  • Довiдка про зміни до плану спеціального фонду бюджету” (sfrep14Ua.xlt);
  – “Друк звіту“/”Кошторис витрат
  • Рiчний розпис бюджету (кошторису)” (sfsmetaUa.xlt);
  • План використання бюджетних коштів” (planvikorUa.xlt);
  • Лімітна довідка про бюджетні асигнування” (sflimitUa.xlt);
  – “Друк звіту“/”Зведення показників кошторису
  • Зведення показників спеціального фонду кошторису” (sfsvodrepUa.xlt)
  Розділ “Планові асигнування
   Друк документа“/”Друк змін плану асигнувань
  • Довiдка про змiни до помiсячного плану використання бюджетних коштів (загальний фонд)” (asrep10Ua.xlt)
  • Довiдка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету” (asrep12Ua.xlt)
  • Довiдка про змiни помiсячного розпису асигнувань загального фонду бюджету” (asrep2Ua.xlt)
   Друк документа“/”Друк змін плану асигнувань (спец. фонд)
  • Довiдка про змiни до помiсячного плану використання бюджетних коштів (спеціальний фонд)” (asrepspec10Ua.xlt)
  • Довідка про змiни до помiсячного розпису спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (asrepspec6Ua.xlt)
  • План спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (asrepspecplanUa.xlt)
  • Зведений план спецiального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв)” (asrepzvedplanUa.xlt)
  – “Друк звіту“/”План асигнувань
  • Лімітна довідка про бюджетні асигнування” (aslimitUa.xlt)
  • План асигнувань загального фонду бюджету” (asplanrepUa.xlt)
  • Помісячний план використання бюджетних коштів (спеціальний)” (mesplanvikspecUa.xlt)
  • Помісячний план використання бюджетних коштів (загальний)” (mesplanvikUa.xlt)