Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за серпень 2022
  Модуль “Бухолік”
  1. В оборотній відомості “Рух матеріальних цінностей” для звітів, друк яких виконується з пунктів контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про прибуток ТМЦ” та “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ“, додана можливість формувати звіти з урахуванням позицій, які відмічені в оборотній відомості ТМЦ. Для цього на відповідні додрукарські форми додано шейп “Враховувати позиції” з радіо “Відмічені” та “Всі“. Якщо в оборотній відомості ТМЦ відмічені позиції та на додрукарській формі встановлено значення “Відмічені“, то для відповідних звітів будуть враховуватись тількі відмічені позиції. Якщо на додрукарській формі встановлено значення “Всі” – будуть враховуватись всі позиції оборотної відомості ТМЦ.

  2. В розділі “Внутрішні документи” внесено зміни в шаблон документа “Накладна (вимога) Ф.№434” (vnf434ua.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“. В шаблон документа додано друк значень в колонках “Бухгалтерський запис“/”дебет” та “Бухгалтерський запис“/”кредит“. Значення вказаних колонок будуть заповнюватись на підставі відповідної специфікації ГО, в якій номенклатурна позиція, кількість та сума збігаються з номенклатурною позицією, кількістю та сумою специфікації ВД.
  3. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.  У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесені зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М“, а саме: в розділі “Розпорядження” змінено файл ras_vdd.ini.
  Модуль “Зарплатня”
  1. На підставі Закону України від 31.05.2022 № 2295-IX “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – Дня Української Державності” у функцію “Генерація свят“, яка викликається із контекстного меню розділу “Святкові дні“, доданий “Святковий день” – 28 липня “День Української Державності” (починаючи з 2022 року).
  2. Відповідно до Постанови КМУ від від 26.07.2022 р. № 835 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413” внесені зміни в шаблон звіту “Сповіщення про прийом на роботу” (Noticeemplua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк звіту” розділу “Особові рахунки“.
  Передбачене формування XML-документів відповідно до останньої версії XSD-схеми.
  3. Внесені зміни в шаблон звіту “Персоніфікований облік“/ “Податковий розрахунок” (Pfetaxrepua.xlt). В шаблоні звіту умови формування даних “Таблиці І” при визначенні сум осіб з інвалідністю доповнені кодом категорій застрахованих осіб “66”.
  4. Внесені зміни в шаблон документу “Грошовий атестат ВЧ” (Sdohrep_at_pua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа“/ “Довідки про доходи” розділу “Особові рахунки“. При формуванні даних значення відсотків виводяться з десятковими дробами, а також додано вивід тарифного розряду “Особового рахунку” для посадового окладу.
  5. При створенні нового особового рахунку в момент збереження запису передбачений додатковий контроль на наявність вказаного табельного номера. Якщо такий номер вже існує, то виводиться повідомлення “Вже присутній особовий рахунок з табельним номером №…. Для поточного особового рахунку буде згенероване нове значення табельного номеру.” При натисканні кнопки “Продовжити” виконується “перегенерація” табельного номеру, як при створенні запису, і збереження особового рахунку. Даний контроль доданий, щоб уникнути ситуації з дублюючими табельними номерами при одночасному створенні особових рахунків декількома користувачами.
  6. На формі налаштування виду оплати з методом “Доплата до суми” поле “Примітка” із закладки “Списки/Настройки” перенесене на закладку “Додаткові настройки“. На закладці “Списки/Настройки” доданий шейп “Визначення ставки” з аналогічними полями, як в методі “Індексація 2012“.
        Якщо по налаштуванню виду оплати з методом “Доплата до суми” заповнений список “Ставка за виплатами“, то при розрахунку нарахування значення поля “Ставка” визначається відповідно до налаштувань шейпу “Визначення ставки“.
  • Якщо встановлено чекер “Ставка з одного виду оплати“, то при визначенні ставки враховується лише один вид оплати із постійних виплат, зазначених у списку “Ставка за виплатами“.
  • Якщо чекер “Ставка з одного виду оплати” не встановлений, то при визначенні ставки враховуються всі постійні виплати списку “Ставка за виплатами“.
  • Якщо в комбо-боксі “Ставка за видами оплати з ДФ” зазначено значення “сумарна“, то по одному виду оплати з різними ДФ ставки підсумовуються.
  • Якщо в комбо-боксі “Ставка за видами оплати з ДФ” зазначено значення “середня“, то ставка за видом оплати з ДФ визначається як сума ставок такого виду оплати за всіма ДФ, поділена на кількість постійних виплат даного виду оплати.
  Модуль “Финанси”
  1. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесені зміни до ini-файлів експорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М“, а саме: в розділі “Розпорядження по фінансуванню” змінено файл rsp_vdd.ini.