Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки “ПК Облік Ресурсів” за лютий 2022
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. У зв’язку з наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15 у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни до шаблонів “Вихідна податкова накладна з клітинками” (Worepkua.xlt), “Додаток № 1 до ВПН з клітинками” (Wd1repkua.xlt) та “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt).
        Передбачено формування XML-документів за новими версіями xsd-схем.

  УВАГА! Наказ Мінфіну від 17.01.2022 № 15 набирає чинності з 16 лютого 2022 року, а створювати XML-документи за новими версіями xsd-схем необхідно тільки з 1 березня 2022 року.
  2. В розділі “Журнал платежів” додана можливість відбору сплачених документів за каталогом, в якому знаходяться документи. Для цього на форму умов відбору на вкладці “Сплачені документи” в грід “Документ” додано поле “Каталог“.
   
  Модуль “Бухоблік”
  1. В розділі “Картотека МНА” для шаблона документа “Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду(нак.№818)” (mnaactlibosua.xlt ), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“/”Акт списання“, додана можливість формування даних на підставі операції “Списання” з історії операції картки МНА. Для цього в запит, який з’являється при друці вказаного шаблону, додані поля “Дата виконаної операції “Списання”” та “Кількість об’єктів для списання“. Тепер, якщо в полі “Дата виконаної операції “Списання”” вказана дата операції “Списання” з історії операцій картки МНА, то дані в документі будуть сформовані на підставі знайденої операції “Списання“. Якщо вказана кількість об’єктів в полі “Кількість об’єктів для списання“, то дані в документі будуть формуватись так само як і раніше, тобто по даним картки МНА на момент друку документа.
  2. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності з протоколом засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС № 5 від 24.12.2021 року додані наступні звіти:
  розділ “Внутрішні документи“, пункт контекстного меню “Друк документа
  • Акт про приймання матеріалів (Дод.2 МВС)” (aktprimmvsua.xlt )
  • Накладна (вимога) (Дод.3 МВС)” (naklvzpmvsua.xlt )”
  пунк головного меню “Звіти“/”Відомість аналітичного обліку
  • Дод. 4 МВС (по обраній ТМЦ) Картка складського обліку запасів” (vaskladkartmvsua.xlt)
  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Відновлено можливість коректного формування XML-документа відповідно до нової версії xsd-схеми для звіту “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4mtp_m.xls.
        Для коректного формування XML-документа внесені зміни до вищевказаного звіту.
  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Відновлено можливість коректного формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем для наступних звітів:
  · “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls;
  • “Звіт про обсяг оптового товарообороту Ф. 1-опт, місячна” 1opt_m.xls;
  • “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво (коротка) ” 1pidpr_k.xls;
  • “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls;
  • “Звіт про товарооборот Ф. № 1-торг” 1_torg.xls;
  • “Звіт про витрати на виробництво продукції с./г. (річна)” 2ferm_r.xls;
  · “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4mtp_m.xls;
  • “Звіт про показники роботи с./г.підприємств (річна)” 50sg_r.xls.
        Для коректного формування XML-документа внесені зміни до вищевказаних звітів.
  Модуль “Зарплатня”
  1. В методі “Індексація 2012” внесені зміни у визначення суми підвищення окладів за списком “Підвищення окладу“, у разі підвищення окладів не з першого числа. При визначенні суми підвищення окладів не з першого числа порівнюється сума постійних виплат списку “Підвищення окладу“, визначена на дату зміни постійних виплат, із сумою постійних виплат, які були завершені перед додаванням нових виплат.
        Раніше при визначенні підвищення окладів не з першого числа порівнювалася сума постійних виплат списку “Підвищення окладу“, що діють на дату зміни постійних виплат, із сумою постійних виплат такого списку, що діють на останнє число попереднього місяця щодо місяця зміни постійних виплат. Відповідно, якщо після зміни постійних виплат, що призвели до підвищення суми окладу відбувалася інша зміна постійних виплат, але без зміни самої суми, наприклад, змінилося джерело фінансування, то при розподілі суми індексації виробіток визначався на дату останньої зміни постійних виплат, незважаючи на те, що сума таких виплат не змінювалася.
  2. Для додаткової функції “Імпорт е-лікарняних листів із ПФУ” реалізовано формування протоколу імпорту. Файл протоколу імпорту з назвою “ef_elsick.log” зберігається в каталозі поряд з файлом запуску модуля.
  3. Внесені зміни в автоматичне додавання виплат минулих/ майбутніх періодів для нарахувань з методом “Доплата до суми“. Якщо по налаштуванню виду оплати з методом “Доплата до суми” в “Метод підрахунку” вказано значення “Нараховані за період” та в шейпі “Авто додавання/видалення” встановлені чекери “Нарахування минулого періоду” та/або “Нарахування майбутнього періоду“, то нарахування створюються автоматично лише за періоди, які потрапляють на період дії постійної виплати особового рахунку для такого виду оплати.
  4. В розділі “Постійні виплати“, який викликається  із контекстного меню розділу “Особові рахунки” (F5) для поля “Оклад“, в якому відображається розрахунок окладу, збільшено розмір до максимально можливого значення.
  5. Збільшений розмір полів, в яких вказується номер документа, до 20 символів у наступних розділах/формах:
  • Розділ “Накази” та розділ “Особові рахунки” (закладка “Документи” грід “Накази“) на формі редагування “Наказ” – поле “Наказ №“.
  • Розділ “Особові рахунки” форма “Особового рахунку” закладка “Документи” грід “Акти про НВ та довідки МСЕК” форма редагування запису – поля “Акт номер” та “номер” довідки або свідоцтва про смерть.
  • Розділ “Особові рахунки” форма “Особового рахунку” закладка “Документи” грід “Договори ЦПХ” форма редагування запису – поле “№ договору“.
  • Розділ “Особові рахунки” форма “Особового рахунку” – поля “наказ” на прийом, “наказ” на звільнення та поле “Номер” документа на закладці “Додатково“.
  • Розділ “Співробітники” форма “Співробітник” – поле “Номер” шейпа “Посвідчення особи“.
  • Розділ “Співробітники” форма “Співробітник” таблиця “Документи” (виклик із закладки “Документ“) форма редагування запису – поле “Номер“.
  • Розділи “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед. працівників” форма редагування “Тарифікаційний список” – поле “Номер“.
  • Розділ “Відрядна оплата праці” грід “Склад бригади” форма редагування “Розрахунок відрядної оплати” та грід “Виконані роботи” форма редагування “Робота” – поле “Номер наряду“.
  • Розділ “Наряди” форма редагування “Наряд” – поле “Номер наряду“.
  Модуль “Зарплатня” (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Мінсоцполітики від 13.10.2021 N 589 “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України” внесені зміни в шаблон звіту “Форма 10-ПОІ” (Statrep_forma10piua.xlt).
  Модуль “Кадри”
  1. У відповідності до наказу Мінсоцполітики від 13.10.2021 №589 “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України”, внесені зміни до шаблону друку звіту “Форма №10-ПОІ” (st10poirepua.xlt).
  2. На формі з умовами відбору, що викликається в розділі “Штатний розклад“, назву закладки “Стягнення/наука” змінено на “Інша інформація“. На даній закладці додана група полів “Ранги” з наступним набором елементів:
  • Ранг” – поле для вибору одного або декількох рангів із відповідного розділу словника “Загальні поняття“, для можливості виконання відбору за вказаними в ньому видами рангів;
  • Присвоєний в період з” і “по” – набір суміжних полів для виконання відбору по приналежності дати, яка вказана в полі “Дата присвоєння” ранга, інтервалу дат, вказаних в даних полях умов відбору.
  Умови відбору в розділі “Штатний розклад” реалізовані з урахуванням значень, що вказані в полях групи “Ранги” на закладці “Інша інформація” форми умов відбору, у відповідності описаному вище.
  Модуль “Харчування”
  1. В словнику “Торгове устаткування“, на закладці “Настройки друку” форми редагування параметрів ФККР модельного ряду “Екселліо FP*“, настройка (чекер) “Друк акцизних марок” була перейменована в “Друк кодів УКТЗЕД та акцизних марок“, – дана настройка стає доступною для редагування тільки за умови фізичного підключення до комп’ютера РРО вказаного модельного ряду, що має версію прошивки програмного забезпечення 4.00UA.
  Увімкнення даної настройки дозволяє виконувати друк акцизних марок та кодів УКТЗЕД в чеках, у відповідності до правил, що закладені в прошивку РРО його виробником.
        Зауваження: При увімкнені настройки “Друк кодів УКТЗЕД та акцизних марок“, код УКТЗЕД, вказаний для поточного артикула в словнику “Номенклатор товарів та послуг“, передається в чек окремим параметром. При цьому настройка системи “Правило формування префікса з кодом УКТ ЗЕД для найменування в чеку” ігнорується, тобто найменування артикула в даному випадку передається в РРО без змін (без префікса).
  2. В словнику “Торгове устаткування“, на закладці “Настройки друку” форми редагування параметрів ФККР модельного ряду “Екселліо FP*“, додана настройка (чекер) “Розбивати довге найменування товару на два рядки“, – дана настройка стає доступною для редагування тільки за умови фізичного підключення до комп’ютера РРО вказаного модельного ряду, що має версію прошивки програмного забезпечення 4.00UA.
  Увімкнення даної настройки дозволяє виконувати друк найменування артикула в чеках з його розбивкою на два рядки, за умови, що довжина найменування артикула, що вказане для нього в полі “Найменування для чека” у словнику “Артикули“, перевищує 24 символи.
  3. Для позицій словника “Торгове устаткування“, що мають тип “ПРРО“, доопрацьована передача на фіскальний сервер та друк в чеках ПРРО кодів ДКПП, а саме:
  •  для артикулів, які в словнику “Номенклатор товарів та послуг” мають тип “Товар“, в чек ПРРО, який відправляється на фіскальний сервер та в його друковану форму, передається код, що вказаний в полі “УКТ ЗЕД” пов’язаної номенклатурної позиції;
  • для артикулів, які в словнику “Номенклатор товарів та послуг” мають тип “Послуга“, в чек ПРРО, який відправляється на фіскальний сервер та в його друковану форму, передається код, що вказаний в полі “ДКПП” пов’язаної номенклатурної позиції.
  Відповідні зміни внесені в алгоритм формування чеків ПРРО, що відправляються на фіскальний сервер, та до шаблонів друку чеків ПРРО prnprrocheck.prg (для текстового друку чеків прямо на принтер) та prrocheckua.xlt (для друку чеків в Excel).
  4. Для позицій словника “Торгове устаткування” з типом “ПРРО“, ПІБ співробітника, що передається у якості касира на фіскальний сервер в чеку ПРРО та його друкованій формі, приведено у відповідність “залізним” РРО, – тобто, в якості касира в чек ПРРО передається значення, що вказане в полі “Ім’я у касі” для оператора, пов’язаного з поточним користувачем, що міститься на закладці “Оператори” форми редагування параметрів ПРРО в словнику “Торгове устаткування“.
  Відповідні зміни внесені в алгоритм формування чеків ПРРО, що відправляються на фіскальний сервер, та до шаблонів друку чеків ПРРО prnprrocheck.prg (для текстового друку чеків прямо на принтер) та prrocheckua.xlt (для друку чеків в Excel).
  5. На формі “Вибір способу отримання чека“, що викликається при успішній відправці чека ПРРО на фіскальний сервер та призначена для визначення способу отримання покупцем посилання на фіскальний чек, змінено зовнішній вигляд кнопок, що відповідає їх натиснутому стану, а саме, – реалізоване відображення графічного чекера, по аналогії з тим, як це реалізовано для натиснутих кнопок-чекерів в інтерфейсі TouchScreen модуля “Ресторан“.
  6. В розділі “Журнал операцій ПРРО“, що викликається за допомогою однойменного пункту контекстного меню в словнику “Торгове устаткування” на позиціях з типом “ПРРО“, для позицій, що відповідають операціям “Чек повернення” та “Продаж“, зроблений доступним для вибору пункт контекстного меню “Перегляд“, що дає можливість перегляду змісту вибраного чеку продажу (за допомогою виклику стандартної форми перегляду чеку продажу у тому вигляді, який вона має у розділі “Чеки продажів“).
  7. Для позицій словника “Торгове устаткування“, що мають тип “ПРРО“, доопрацьована передача на фіскальний сервер та друк в чеках ПРРО знижок/націнок, що надаються на конкретну позицію (артикул) в чеку. Нагадуємо, що можливість додавання даного виду знижок/націнок доступна за умови формування чеків при роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі” та безпосередньо в розділі “Чеки продажів“.
  Відповідні зміни внесені також до шаблонів друку чеків ПРРО prnprrocheck.prg (для текстового друку чеків прямо на принтер) та prrocheckua.xlt (для друку чеків в Excel).
  8. В розділі “Чеки продажів” внесені зміни у механізм підготовки дочірніх документів розділів “Накладні на відпуск“, “Вихідні податкові накладні“, “Вихідні рахунки на оплату” на основі чеків продажів, що містять знижки/націнки, а саме: знижки/націнки (в тому числі, дисконтні), що містяться у батьківському чеку продажу, переносяться до дочірніх документів, які  створюються на основі такого чеку, з розподілом сум цих знижок/націнок по відповідним позиціям специфікації дочірніх документів. Сума знижки/націнки, отримана в результаті вказаного розподілу, записується в поле “Знижка” групи полів “Суми” відповідної позиції специфікації, з урахуванням знаку (сума націнки записується у вказане поле з від’ємним знаком).
  9. В розділі “Чеки продажів” заборонена можливість підготовки вихідних податкових накладних на основі чеків повернення. При спробі виконання вказаної операції, користувач отримає відповідне повідомлення про необхідність створення Додатку 2 для первинної податкової накладної, яка була створена на основі чеку продажу, що відповідає первинній оплаті.
  10. В розділі “Торгове устаткування“, на формі редагування параметрів РРО моделі “Міні-ФП54.01/Мiнi-ФП81.01“, на закладці “Додаткові параметри“, з групи полів “Параметри апарата” вилучено поле “Кількість артикулів“, – необхідність у даному інформаційному полі відпала, оскільки в розділі “Артикули та продажі у касах” був прибраний контроль з неперевищення кодом артикула максимально допустимої кількості артикулів, що відображалася у вказаному полі.