Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за лютий 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. У зв’язку з наказом Мінфіну від 02.12.2020 № 734 у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни до шаблонів “Вихідна податкова накладна з клітинками” (Worepkua.xlt) та “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt). Передбачено формування XML-документів за новими версіями xsd-схем.
  УВАГА! Наказ Мінфіну від 02.12.2020 № 734 набирає чинності з 1 березня 2021 року, тому створювати XML-документи за новими версіями xsd-схем необхідно тільки з 1 березня 2021 року.
  2. Для текстових полів додана можливість відображати кількість набраних символів та можливість контролю кількості набраних символів. Для цього на форму “Властивості поля” (викликається по Ctrl+DblClick по найменуванню поля) в шейп “Інші” додано чекер “Відображати кількість введених символів” та поле “Попередження при наборі символів“. Якщо чекер “Відображати кількість введених символів” встановлено, то біля назви відповідного поля в дужках буде відображатись кількість набраних символів. Якщо кількість символів, набраних у відповідному текстовому полі, буде перевищувати кількість, вказану в полі “Попередження при наборі символів“, то при натисканні на формі редагування кнопки “Записати” буде з’являтись попереджувальне повідомлення.
  модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору (затверджено наказом Мінфіну від 23.01.2015 №11) додано шаблони звітів згідно наказу Мінстату №193 від 21.06.1996, а саме:
  – розділ “Документи“/”Внутрішні документи
  • Ф. № М-4 Прибутковий ордер” (vnm4poUa.xlt ), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“;
  • Ф. № М-11 Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (vnm11ua.xlt ), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.
  – розділ “Звіти“/”Відомості аналітичного обліку
  • Ф. М-12 (по обраній ТМЦ) Картка складського обліку матеріалів” (vaskladm12Ua.xlt).
  Бухоблік (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 13.11.2020 №707 внесені зміни до звітів:
  • “Кошторис” Smeta.xls;
  • “Звдений кошторис” Svodsmet.xls;
  • “Зведення показників спец. фонду” Svodspezsmet.xls;
  • “План асигнувань iз загального фонду бюджету” Planasig.xls;
  • “План спецфонду держбюджету (за винятком вл.надх. бюдж.уст. та відп.видатків)” Planspez.xls;
  • “План використання бюджетних коштів” Planvikbk.xls;
  • “Помісячний план використання бюджетних коштів” Mesplanvikor.xls.
  модуль “Торгівля”
  1. Для дочірніх документів, створених на підставі інших товарних документів, додана можливість  контролю кількості, суми та складу самих номенклатурних позицій, які вказані у  специфікаціях такого дочірнього документа, у відповідності з батьківськими документами. Для цього в розділі “Файл“/”Настройка системи” на вкладці “Всі документи” додано чекер “Не дозволяти перевищення кількості/суми в дочірньому документі“. При встановленому чекері буде виконуватись наступне: якщо при редагуванні дочірнього документа додана номенклатурна позиція, яка не відповідає батьківському документу, або встановлена кількість або сума позиції дочірнього документа, яка перевищує кількість або суму відповідної позиції в батьківському документі, то буде видане попереджувальне повідомлення (наприклад: “Специфікація 1. Задано недопустиме: кількість 100.000 (допустима 10.000), сума 6600.00 (допустима 660.00)”) та запис змін такого дочірнього документа буде не можливий.
        Також в розділі “Файл“/”Настройка системи” на вкладці “Всі документи” додано чекер “Не дозволяти редагування батьківського документа при підготовці дочірнього документа“. Якщо чекер встановлено, то специфікації документів, по яким створено дочірні документи, будуть не доступні для редагування.
  модуль “Зарплатня” (Звітні форми)
  1. На підставі наказу Мінсоцполітики від 18.12.2020 № 821 внесені зміни в шаблон звіту “Форма 10-ПОІ” (Statrep_forma10piua.xlt).
  модуль “Кадри”
  1. У відповідності до наказу Міністерства соціальної політики України №821 від 18.12.2020, внесені зміни до шаблону друку звіту за формою №10-ПОІ(річна) st10poirepua.xlt.