Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за липень 2022
  Модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Х”. У зв’язку з тим, що податкові методи нарахування амортизації втратили свою актуальність, в розділі “Інвентарна картотека (Бухгалтерський облік)” внесені зміни. Тепер на формі “Інвентарна картотека” на вкладці “Розрахунок амортизації” в комбо-боксі “Метод амортизації” при виборі метода амортизації, при умові, якщо в комбо-боксі “Метод амортизації” попередньо був встановлений один з методів 9-13 або жодний метод не був встановлений, будуть доступні тільки методи 9-13.

  Якщо на формі “Інвентарна картотека” в комбо-боксі “Метод амортизації” попередньо був встановлений один з методів 1-8, то при виборі метода амортизації в комбо-боксі “Метод амортизації” будуть доступні всі методи амортизації, а саме методи 1-13. Для того, щоб в комбо-боксі “Метод амортизації” були доступні всі методи амортизації, незалежно від значення, яке було попередньо встановлено в комбо-боксі, потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift та натиснути на комбо-бокс для вибору значення.
        Також внесені зміни в функціонал “Масова зміна параметрів“, який викликається з відповідного пункту контекстного меню. Тепер в комбо-боксі “Метод амортизації” для вибору будуть доступні тільки методи амортизації 9-13 та значення “Порожньо”. Для відображення всіх методів амортизації, а саме методів 1-13, потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift та натиснути на комбо-бокс для вибору значення.
  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 10.02.2022 №58 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 10.02.2022 №58 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Внесені зміни до звіту “Звіт про доходи та витрати Форма № 1-НС(НСЗУ)” Zvit1ns(nszu).xls.
        Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.
  Модуль “Зарплатня”
  1. Шаблон документу “Грошовий атестат ВЧ” (Sdohrep_at_pua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа“/ “Довідки про доходи” розділу “Особові рахунки“,
  приведено у відповідність до форми грошового атестату визначену Додатком 16 в Наказі МОУ від 14.02.2020 №44.
  2. Внесені зміни в наступні шаблони звітів розділу “Персоніфікований облік“:
  • в шаблоні звіту “Податковий розрахунок” умови формування даних “Таблиці ІІ” доповнені кодами категорій застрахованих осіб 67,68,73,74;
  • в шаблоні звіту “Додаток Д1” при формуванні даних за минулі періоди для кодів категорій застрахованих осіб 31,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,73,74 (військовослужбовці) передбачено заповнення реквізиту “Тип нарахування” значенням “15” – грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам.
  3. Враховуючи контролі ПФУ по відображенню інформації про переведення співробітника в “Додатку Д5” до об’єднаної звітності, відповідно до яких, якщо вказана “дата закінчення”, то має бути заповнена графа “17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин” (стаття звільнення). При цьому, якщо заповнена графа “17 Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин”, то не може бути встановлена ознака “12.Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу”. Виходячи з цього, переведення можна відобразити лише одним рядком по новій посаді з датою початку.
        На підставі вище наведеного, внесені зміни у звіт “Персоніфікований облік“/ “Додаток Д5” при визначенні даних при переведенні на іншу посаду. Тепер, у випадку переведення, в звіті відображається тільки інформація про переведення на “нову” посаду, в якому зазначається “дата початку” та ознака переводу. Раніше в звіті формувалося два рядки з ознакою переводу де в одному зазначалася “попередня” посада і “дата завершення”, в іншому “нова” посада і “дата початку”.
  Модуль “Зарплатня” (Звітні форми)
  1. Внесені зміни до звіту “Форма 1-НС” (Statrep_forma1ns.xlt), призначеного для заповнення таблиць “7. Фонд оплати праці штатних працівників”, “7.1. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на кінець звітного періоду, грн. ” та “8. Кадри”.
        Для розрахунку таблиці “7.1. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на кінець звітного періоду, грн.” додані ключі “Сума,борг з.пл.” та “Сума,борг непр.”.
        У діючі на підприємствах бази додати настройки у розділі “Настройка“/ “Заголовки” для нового шаблону “Форма 1-НС” можна за допомогою функцій контекстного меню “Експорт” та “Імпорт” з “нульової” або “демонстраційної” бази.