Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за липень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. В розділі “Номенклатор товарів та послуг” для номенклатурних позицій додана можливість вказувати додаткову інформацію про лікарський засіб. Для цього на форму “Номенклатурна позиція” на вкладку “Додаткові дані” додано чекер “Лікарський засіб“, який доступний для встановлення тільки для типу номенклатурної позиції “Товар“. Також, на форму “Номенклатурна позиція” додано вкладку “Лікарський засіб“, яка доступна для вибору, тільки якщо встановлено чекер “Лікарський засіб“, з наступними полями:

  • Діюча речовина” – введення значення вручну або вибір значення із словника “Загальні поняття“;
  • Дозування“;
  • Лікарська форма” – вибір значення із словника “Загальні поняття“;
  • Виробник” – вибір значення із словника “Організації та МВО“;
  • Реєстраційне посвідчення“;
  • Дата початку дії реєстраційного посвідчення “;
  • Дата закінчення дії реєстраційного посвідчення“.
        В специфікацію номенклатурної позиції на форму “Ціна приходу” додано шейп “Лікарський засіб” з полями “Серія” та “Термін придатності“. Поля шейпу “Лікарський засіб” доступні для редагування, тільки якщо встановлено чекер “Лікарський засіб” на формі “Номенклатурна позиція“.
        Також в умовах відбору розділу “Номенклатор товарів та послуг” додана можливість відбору номенклатурних позицій, в залежності від стану чекера “Лікарський засіб“. Для цього на форму “Умови відбору” в шейп “Параметри” додано комбо-бокс “Лікарський засіб” з наступними значеннями:
  • пусто” – будуть відібрані номенклатурні позиції, не залежно від стану чекера “Лікарський засіб “;
  • Так” – будуть відібрані  номенклатурні позиції, в яких встановлено чекер “Лікарський засіб“;
  • Ні” – будуть відібрані  номенклатурні позиції, в яких не встановлено чекер “Лікарський засіб“.
       Модуль “Бухоблік”:
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. В розділі “Рух матеріальних цінностей” внесені зміни в шаблон звіту “Оборотна відомість (нак.№101)” (obrvedzpUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість за рухом ТМЦ“. В шаблон звіту додано закоментований рядок для друку в колонці “Відмітки” дати “Термін придатності“, яка вказується в специфікації номенклатурної позиції на формі “Ціна приходу” в розділі “Номенклатор товарів та послуг” для позицій, для яких на формі редагування “Номенклатурна позиція” на вкладці “Додаткові дані” встановлено чекер “Лікарський засіб“.
  2.  В розділі “Звіти“/”Відомості аналітичного обліку” внесені зміни в шаблон звіту “Книга складського обліку медичних виробів” (vaskladknigamedUa. xlt). Додано друк інформації в поля “Дозування“, ” Лікарська форма“, “Назва виробника“, яка вказується у відповідних полях номенклатурної позиції, для якої на формі редагування “Номенклатурна позиція” на вкладці “Додаткові дані” встановлено чекер “Лікарський засіб“.
  3. В розділі “Контракти на навчання” (що доступний при наявності в конфігурації літери “o” латинської), на формі функції контекстного меню “Масова індексація “Графіків платежів”” додана група полів “Округлення сум” зі стандартним набором елементів (полем “Округляти до” та комбо-боксом “Тип округлення“) та з підключенням відповідної стандартної функціональності у відношенні розрахованої в результаті роботи даної функції проіндексованої суми платежу. Значення, що вказані в полях групи “Округлення сум” в поточному сеансі роботи з даною функцією зберігаються та відтворюються при її наступному виклику.
  4. Для розділу “Договірні документи” додана можливість автоматичного запуску при вході в систему. Для цього в розділі “Настройка системи” на вкладці “Основні” в комбо-бокс “Запускати при вході у Систему розділ” додано значення “Договірні документи“.
  модуль “Торгівля та склад”
  1. Для розділу “Договірні документи” додана можливість автоматичного запуску при вході в систему. Для цього в розділі “Настройка системи” на вкладці “Основні” в комбо-бокс “Запускати при вході у Систему розділ” додано значення “Договірні документи“.
  модуль “Зарплатня”
  1. У розділі “Накази” на форму редагування наказу з типом “Нарахування за табелем” доданий комбо-бокс “Розподіл нарахувань за періодом дії документа” зі значеннями “Нарахувати у період” і “Нарахувати за періодом“.
        На форму редагування специфікацій наказу даного типу доданий шейп “Розподіл нарахувань за періодом дії документа” з полями аналогічними формі редагування “Документа” табеля.
        При додаванні специфікації наказу значення полів шейпу “Розподіл нарахувань за періодом дії документа” за замовчуванням заповнюються в залежності від значення однойменного комбо-боксу на формі наказу таким чином:
  • якщо вказано значення “Нарахувати у період“, то в специфікації встановлюється радіо “Нарахувати у період“, в якому поле періоду за замовчуванням заповнюється періодом Системи з можливістю подальшого редагування.
  • якщо вказано значення “Нарахувати за періодом“, то в специфікації встановлюється радіо “Нараховувати за періодом” де в діапазоні дат за замовчуванням вказуються дати “Діє з … по …“, зазначені на формі специфікації або дати “Діє з… по … “, зазначені в заголовку наказу, якщо такі дати не вказані в специфікації.
        При відпрацюванні наказу значення шейпа “Розподіл нарахувань за періодом дії документа“, вказані в специфікації наказу, переносяться в аналогічний шейп “Документа” табеля, відповідно, створення нарахувань на підставі такого документа табеля виконується з урахуванням значень шейпа “Розподіл нарахувань за періодом дії документа“.
        Відповідні поля для налаштування розподілу нарахувань за періодом дії документа також додані в розділі “Зразки наказів” на форму редагування “Зразок наказу” та на форму редагування “Специфікації” зразка.
  2. Відповідно до роз’яснень фонду соціального страхування, розміщених на офіційному сайті фонду, щодо формування заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів за соціальним страхуванням, у випадку формування даних по електронним лікарняним виконані наступні доопрацювання.
        На формі настройки методу “Лікарняний” доданий чекер “Електронний лікарняний“. Чекер доступний для редагування тільки для типів “лікарняний” і “декрет“.
        На форму “Документа” табеля особового рахунку доданий чекер “Електронний лікарняний“. Чекер доступний, якщо вказаний “Символ“, в якому прив’язаний вид оплати з методом “Лікарняний” з типом “лікарняний” або “декрет“. За замовчуванням встановлюється значення рівне значенню такого чекера із настройки виду оплати з можливістю редагування.
        У розділі “Накази” на форму редагування наказу з типом наказу “Нарахування за табелем” і на формі редагування специфікацій такого наказу доданий чекер “Електронний лікарняний“.
        На формі редагування “Наказу” чекер доступний, якщо вказано “Символ“, в якому прив’язаний вид оплати з методом “Лікарняний” з типом “лікарняний” або “декрет“. За замовчуванням встановлюється значення рівне значенню такого чекера із настройки виду оплати з можливістю редагування.
        При додаванні специфікацій наказу для чекера “Електронний лікарняний” успадковується значення з наказу з можливістю подальшого редагування. Якщо в специфікації вказується символ, не пов’язаний з видом оплати з методом “Лікарняний” з типом “лікарняний” або “декрет“, то чекер недоступний для редагування.
        При відпрацюванні наказу значення чекера “Електронний документ“, вказане в специфікації наказу, встановлювється для однойменного чекера “Документа” табеля.
        На форму редагування нарахування з методом “Лікарняний” доданий чекер “Електронний лікарняний“. Чекер доступний для нарахувань лікарняного з типом “лікарняний” або “декрет“.
  При додаванні нарахування вручну значення чекера “Електронний лікарняний” за замовчуванням встановлюється відповідно до настройки виду оплати з можливістю подальшого редагування.
  При створенні нарахувань на підставі документа табеля значення чекера “Електронний лікарняний” встановлюється відповідно до значення такого чекера в “Документі” табеля.
  3. Внесені зміни в шаблони звітів “Заява-розрахунок по виплатах ФСС” (Sickdemandfssua.xlt) та “Повідомлення про виплату коштів ФСС” (Noticepaymua.xlt), друк яких виконується із контекстного меню “Друк звіту“/ “Протокол комісії“/”Заява-розрахунок”  розділу “Особові рахунки“. В шаблонах передбачено формування даних по електронним лікарняним відповідно до роз’яснень фонду соціального страхування.
   
  модуль “Харчування”
  1. В словнику “Типові меню“, на формі додавання/виправлення типового меню, додано необов’язкове для заповнення поле “Кількість тих, хто харчується” із функціоналом, що успадкований від однойменного поля форми редагування меню-вимоги. Відповідно, в розділі “Меню-вимоги“, при виборі типового меню в полі “Меню” на формі додавання/редагування меню-вимоги, значення кількості, що вказані в полі “Кількість тих, хто харчується” типового меню (в розрізі часу прийому та номеру дієти) переносяться в однойменне поле меню-вимоги із запуском існуючого функціоналу перерахунку кількості блюд та продуктів харчування, що належать специфікації даної меню-вимоги.
  Таким чином, при необхідності зазначення кількості тих, що харчуються при додаванні меню-вимоги по типовому меню, цю кількість (в розрізі часу прийому та номеру дієти) попередньо необхідно ввести в типовому меню (хоча б з розрахунку на одну людину), а потім змінити кількість на фактичну безпосередньо в доданому меню-вимозі.
  модуль “Торгівля”
  1. Реалізована взаємодія з фіскальним реєстратором Екселліо FP-700 у відповідності з протоколом обміну, що відповідає версіям внутрішнього програмного забезпечення 2.00UA та 3.00UA.
  2. В артикулах (позиціях специфікації) чеків продажів, оплата яких була успішно виконана на РРО марок Екселліо FPP-350 або Екселліо FP-700 з версіями внутрішнього програмного забезпечення 2.00UA та 3.00UA, поле “Ставка” групи полів “ПДВ” заповнюється значенням, що вказане в полі “Відсоткова ставка” податкової групи, яка вибрана в полі “Пов’язана податкова група” в налаштуваннях податкової групи, що прив’язана до поточного артикула, за умови, що для цієї податкової групи в полі “Тип податку” вказане значення “Акцизний податок“. Таким чином, відсоткова ставка ПДВ в надруковану чеку, за описаних вище умов, співпадатиме з відсотковою ставкою, вказаною для проданого артикула, що міститься в чеку продажу, збереженому в базі даних.
  Всі інші механізми, що використовують значення, збережене в полі “Ставка” групи полів “ПДВ” для позицій специфікації чеку продажу, працюють без змін, в тому числі, при створенні вихідних податкових накладних на основі чеків продажів.