Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за квітень 2023
  модуль “Користувачи”
  1. В правах доступу користувачіврозділ “Тарифікація” модуля “Заробітна плата” доповнено додатковим правом  “Додавання тарифу/підвищення тарифу в постійні виплати“. Якщо встановлене дане право, то формування постійних виплат для “тарифів” та “підвищень тарифів” і розрахунок їх значень виконується безпосередньо в розділі “Тарифікація“. Якщо право не встановлене, то значення для “тарифів” та “підвищень тарифів” визначаються, як і раніше, за попередньо доданими постійними виплатами в особові рахунки працівників.

  2. В розділі “Користувачі Системи” на формі редагування “Адміністративні права користувача“, що викликається кнопкою “Склад” із форми редагування “Користувачі Системи“, для модулів “Заробітна плата” та “Персонал” додане нове повноваження (чекер) “Адміністратор видів оплат/складових окладу“. За наявності у користувача такого повноваження, у нього:
  • у модулі “Заробітна плата” у розділі “Настройка видів оплат” буде доступний функціонал зміни номера вида оплати – контекстне меню “Змінити номер“;
  • у модулі “Персонал” у словнику “Складові окладу” буде доступний функціонал зміни номера складової окладу – контекстне меню “Змінити номер“.
  Примітка. Після перетворення бази даних для всіх користувачів, окрім користувача “Supervisor”,  повноваження “Адміністратор видів оплат/складових окладу” за замовчуванням відсутнє.
  модуль “Бухоблік”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б“. У зв’язку з оновленням структури електронного файлу виписки (dbf-файлу), який формується за допомогою ПТК “Клієнт казначейства–Казначейство”, внесені зміни до ini-файлу імпорту виписок в розділі “Журнал платежів” – відкоригований файл vb_kazna.ini.
  2. В розділі “Внутрішні документи” внесено зміни в шаблон звіту “Звіт про виписані документи (повний)” (vndprepua.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про виписані документи (повний)“. Тепер підсумок кількості одиниць “Всього за документами” буде друкуватися завжди. Раніше підсумок кількості одиниць “Всього за документами” друкувався тільки, якщо в умовах відбору розділу “Внутрішні документи” було встановлено відбір по значенню “Каталог” або “Найменування” шейпа “Номенклатура” вкладки “Специфікації“.
  3. К о н ф і г у р а ц і я  “Х“. В розділі “Інвентарна картотека” (бухгалтерський облік) додана стандартна функція “Перелік специфікацій F5“. У вікні “Інвентарна картотека (бухгалтерський облік): Список специфікацій” будуть відображатись дані вкладки “Склад” тих карток, які відібрані в розділі.
  4. К о н ф і г у р а ц і я  “Х“. В розділі “Інвентарна картотека” (бухгалтерський облік) додано наступні шаблони звітів:
      – “Перелік специфікацій
  • Відомость про ОДВ до списання“(invedspua.xlt), “Відомость про ОЗ до відчуження” (invedspvdua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Відомость про ОДВ до списання/відчуження“;
  • Акт інвентаризації ОДВ до списання” (inactinvua.xlt), “Акт інвентаризації ОЗ до відчуження” (inactinvvdua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Акт інвентаризації ОДВ до списання/відчуження“.
      – “Друк звіту“/”Звіт про списання/відчуження ОДВ
  • Звіт про відчуження ОЗ” (inzvitvdua.xlt);
  • Звіт про списання ОДВ” (inzvitspua.xlt).
  5. К о н ф і г у р а ц і я  “Х“. В розділі “Картотека МНА” додано наступні шаблони звітів:
  • Відомость про ОЗ до відчуження” (mnavedvdua.xlt), “Відомость про ОДВ до списання” (mnavedspua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Відомость про ОДВ до списання/відчуження“;
  • Акт інвентаризації ОЗ до відчуження” (mnaaktinvvd.xlt), “Акт інвентаризації ОДВ до списання” (mnaaktinvua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Акт інвентаризації ОДВ до списання/відчуження“;
  • Звіт про відчуження ОЗ” (mnazvitvd.xlt), “Звіт про списання ОДВ” (mnazvitspua.xlt), друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про списання/відчуження ОДВ“.
  6. В розділі “Платіжні документи” в полі “Найменування товару, робіт, виконаних послуг” для лексеми “ПДВ” додана можливість встановлювати вид тексту лексеми, якщо сума ПДВ = 0. Для цього в розділі “Настройка системи“/”Документи“/”Платіжні документи” додано комбо-бокс “Текст призначення ПД для ПДВ=0 при автододаванні” зі значеннями “у т.ч.ПДВ-0.00 грн.” та “без ПДВ“. При додаванні або оновлені лексеми “ПДВ“, при умові, що сума ПДВ = 0, текст лексеми буде відповідати значенню, яке встановлено для комбо-бокса “Текст призначення ПД для ПДВ=0 при автододаванні“. Якщо сума ПДВ відмінна від 0, то текст лексеми буде такий як і зараз, без змін.
  7. В розділі “Платіжні документи” в полі “Найменування товару, робіт, виконаних послуг” додана можливість скасувати автоматичне оновлення тексту лексем, які вже були додані у вказане поле. Для цього для поля “Найменування товару, робіт, виконаних послуг” додано пункт контекстного меню “Відмінити автооновлення“. При виборі даного пункту буде виконане автооновлення всіх лексем, які вже додані в поле, та буде скасовано автооновлення тексту для цих лексем.
  8. В оборотній відомості “Рух матеріальних цінностей” внесено зміни в формування шаблону звіту “Вiдомiсть з витрачання продуктiв харчування (наказ Мінфіна №431)” (ttmcrpptfua.xt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Звіт про видаток ТМЦ“. Тепер в звіт будуть потрапляти проводки господарських операцій з від’ємними сумами. Раніше такі проводки господарських операцій не враховувались при формуванні звіту.
  модуль “Зарплатня”
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “t“.
        В розділах “Тарифікація викладачів” та “Тарифікація мед. працівників” доопрацьована можливість додавання “тарифів” та “підвищень тарифів” в постійні виплати особових рахунків з їх розрахунком безпосередньо в тарифікаційних списках. Для цього на формі редагування “Тарифікаційний список” доданий чекер “Додавання тарифу/підвищення тарифу в постійні виплати з розрахунком у тарифікаційному списку“, який доступний для редагування, якщо в модулі “Адміністратор” для користувача встановлене додаткове право “Додавання тарифу/підвищення тарифу в постійні виплати” розділу “Тарифікація“, та вкладка “Настройка тарифу“, на якій вказуються додаткові параметри налаштувань тарифікаційного списку для розрахунку “тарифів” безпосередньо в тарифікаційному списку.
        Якщо чекер “Додавання тарифу/підвищення тарифу в постійні виплати з розрахунком у тарифікаційному списку” не встановлений, то робота з тарифікаційним списком лишається без змін, а формування сум “тарифів” та “підвищень тарифів” виконується на підставі постійних виплат особового рахунку, що відмічені в списках “Тариф” та “Підвищення тарифу” на формі тарифікаційного списку.
        Якщо встановлений чекер “Додавання тарифу/підвищення тарифу в постійні виплати з розрахунком у тарифікаційному списку“, то список “Тариф” на формі тарифікаційного списку недоступний для редагування, при цьому стає доступна вкладка “Настройка тарифу“.
  На формі додавання запису в грід “Настройка тарифу” присутні наступні поля:
  • поле “Тариф” для вибору виду оплати зі словника “Настройка видів оплати“. Для вибору доступні тільки види оплат з методом “Тарифний оклад“.
  • поле “Базова сума“. Доступне для редагування, якщо за налаштуванням виду оплати, вказаному в полі “Тариф“, у полі “Вид окладу” вказане значення “Базова сума“, “Тарифний коефіцієнт за розрядом” або “Тарифний коефіцієнт за званням“. За замовчуванням заповнюється значенням поля “Базова сума” із настройки виду оплати з можливістю редагування.
  • вкладка “Співробітники“. Передбачена для налаштувань відбору особових рахунків, для яких буде розрахований вид оплати “Тарифу“, вказаний в такому налаштуванні.
        При формуванні колонок специфікацій тарифікаційного списку замість виплат списку “Тариф” формуються колонки специфікацій для видів оплат, що вказані в налаштуваннях на вкладці “Настройка тарифу“. Для кожного такого виду оплати перед колонкою “Сума” формуються додаткові колонки “Базова сума” та “Ставка“.
  Для видів оплат списку “Підвищення тарифу” для кожного виду оплати перед колонкою “Сума” формується додаткова колонка “Відсоток“.
        Особливості визначення значень колонок для видів оплат вкладки “Настройка тарифу“.
  • Для кожного окремого особового рахунку визначення даних колонок виконується тільки для тих видів оплат, які вказані як “Тариф” в налаштуваннях тарифікаційного списку на вкладці “Настройка тарифу“, умовам відбору яких відповідає такий особовий рахунок.
  • Колонка “Базова сума” для видів окладу “Тарифний коефіцієнт за розрядом“, “Тарифний коефіцієнт за званням” та “Базова сума” за замовчуванням заповнюється значенням поля “Базова сума” із відповідної “Настройки тарифу” тарифікаційного списку для такого виду оплати з можливістю редагування в гріді. Для видів окладу “Розрядна сітка“, “Оклад за звання“, “Посадовий оклад” визначається як сума, вказана для “Розряду“, “Звання“, “Посади” особового рахунку без можливості редагування.
  • Колонка “Ставка” для видів окладу “Розрядка сітка“, “Оклад за звання“, “Посадовий оклад” та “Базова сума” за замовчуванням заповнюється значенням із налаштування відповідного виду оплату з можливістю редагування в гріді. Для видів окладу “Тарифний коефіцієнт за розрядом” та “Тарифний коефіцієнт за званням” визначається як коефіцієнт, вказаний для “Розряду” та “Звання” особового рахунку без можливості редагування.
  • Колонка “Сума” для виду оплати визначається множенням колонки “Базова сума” на значення колонки “Ставка” для такого виду оплату.
        Визначення в специфікаціях тарифікаційного списку значень колонок для видів оплат списку “Підвищення тарифу“.
  • Колонка “Відсоток” для виду оплати списку “Підвищення тарифу” за замовчуванням заповнюється значенням відповідно до налаштувань виду оплату з можливістю редагування в гріді.
  • Колонка “Сума ” визначається за алгоритмом метода, як сума списку “Включеність виплат” із настройки виду оплати, визначена за розрахованими сумами для “тарифів”, помножена на значення колонки “Відсоток” такого виду оплати для поточного особового рахунку.
        Колонки за видами оплат інших списків формуються без змін.
        При виконанні функцій “Формування постійних виплат“, “Відкат постійних виплат” , “Завершення постійних виплат” та “Відкат дати завершення” відповідні дії виконуються і для видів оплат, що вказані на вкладці “Настройка тарифу” та для видів оплат списку “Підвищення тарифу“.
  2. Реалізований функціонал зміни номеру виду оплатиВ розділі”Настройка видів оплат” в контекстному меню доданий пункт “Змінити номер“. Пункт доступний для користувача з повноваженнями “Адміністратор видів оплат/складових окладу“, які встановлюються в модулі “Адміністратор“, в розділі “Користувачі Системи” на формі редагування “Адміністративні права користувача“, що викликається кнопкою “Склад” із форми редагування “Користувачі Системи“.
        При виборі пункту “Змінити номер” відкривається для редагування форма “Вид оплати“, на якій доступне для редагування поле “Номер“. Якщо користувач змінив номер виду оплати, то при натисканні на кнопку “Записати” виконується зміна номеру поточного виду оплати, а також виконується заміна старого номера на новий у всіх розділах та формах звітів, де такий вид оплати використовується. Також зміна номеру виду оплати виконується у налаштуваннях користувача, зокрема, в списках видів оплат додрукарських форм звітів, що збережені для користувачів.
  Примітка. Зміна номеру виду оплати не буде виконана в шаблонах звіту, про що виводиться відповідне попередження.
  3. В шаблоні друку документу “Архівна відомість” (Arhrepyua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа” розділу “Особові рахунки“, виконані налаштування для виводу інформації по виробітку окремо за місяцями періоду друку. За замовчуванням налаштування закоментовані.
  4. В розділі “Накази” додана структура каталогів з можливістю налаштування прав доступу. Існуючі накази перенесені в каталог “Автоматично створений розділ“.
  5. На додрукарських формах звітів “Платіжна відомість“, “Розрахунково-платіжна відомість
  Розрахунково-платіжна відомість Ф.49” та “Відомість за видами оплат“, друк яких виконується із відповідних пунктів контекстного меню “Друк звіту” розділу “Особові рахунки“, доданий чекер “Облік історії ОР“. При встановленому чекері “Облік історії ОР” формування даних відбувається з урахуванням історії переведень особових рахунків. Якщо переведення з записом в історію особового рахунку відбувалося не з першого числа місяця, то при формуванні даних враховується значення, що діє на перше число.
  модуль “Кадри”
  1. У словнику “Складові окладу“, на формі редагування складової окладу поле “Номер“, за замовчуванням, зроблено недоступним для ручного редагування. Для редагування номеру складової окладу доданий пункт контекстного меню “Змінити номер“, який доступний користувачу з повноваженнями “Адміністратор видів оплат/складових окладу“, що встановлюються в модулі “Адміністратор“, в розділі “Користувачі Системи” на формі редагування “Адміністративні права користувача“, що викликається кнопкою “Склад” із форми редагування “Користувачі Системи“.
        Якщо користувач змінив “Номер” складової окладу, то при натисканні на кнопку “Записати” виконується зміна номеру для виду оплати, що відповідає номеру складової окладу, у всіх розділах та формах звітів, де такий вид оплати використовується. Також зміна номеру виду оплати виконується у налаштуваннях користувача, зокрема, в списках видів оплат додрукарських форм звітів, що збережені для користувачів.
  Примітка. Зміна номеру виду оплати не буде виконана в шаблонах звіту, про що виводиться відповідне попередження.