Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за квітень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. В розділі “Настройка Системи” на вкладці “Організація” розмір поля “Код території (КОАТУУ)” збільшено до 19 символів.

  Модуль “бухоблік”
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 01.03.2021 №131 у  розділі “Звіти” / “Додатки до податкової декларації з ПДВ”  внесені зміни до шаблонів друку звітів “Відомості про суми ПДВ” (Pdvvidomua.xlt) та “Довідка за операціями що не оподатковуються ПДВ” (Pdvdovlgotua.xlt).
        За вищевказаними звітами передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. В розділі “Господарськи операції“/”Перелік специфікацій” внесені зміни в формування звіту “Звіт за специфікаціями ГО” (xosreporUa.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“. Тепер, якщо на формі “Перелік специфікацій” встановлено чекер “Не враховувати умови відбору за специфікаціями“, то у звіт будуть потрапляти всі специфікації ГО, які відображаються в гріді “Перелік специфікацій“.
  3. Для звіту “Звіт за ГО” (xorep.xml), який реалізований за допомогою “Генератор звітів“, внесені зміни. На додрукарську форму звіту додано чекер “Не враховувати умови відбору за специфікаціями“. Якщо чекер встановлено, то в звіті будуть відображатись всі специфікації відібраних ГО. Якщо чекер не встановлено, то в звіті будуть відображатись тільки ті специфікації відібраних ГО, які відповідають встановленим умовам відбору.
  Модуль “бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 01.03.2021 №131 внесені зміни до звітів:
  • “Податкова декларація з ПДВ” Pdvdekl.xls;
  • “Розрахунок коригування сум ПДВ (Додаток 1 до декларації з ПДВ)” Pdvkor.xls;
  • “Довідка щодо сум бюджетного відшкодування (Додаток 2 до декларації з ПДВ)” Pdvdov.xls;
  • “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Додаток 3 до декларації з ПДВ)” Pdvbudv.xls;
  • “Заява про повернення суми бюдж. відшкодування (Додаток 4 до декларації з ПДВ)” Pdvzayava.xls;
  • “Довідка до пункту 3, 4 та 5 декларації з ПДВ (Додаток 6 до декларації з ПДВ)” Pdvdovlgot.xls;
  • “Розрахунок частки використання податку (Додаток 7 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpodil.xls;
  • “Заява про відмову постачальника надати ПН (Додаток 8 до декларації з ПДВ)” Pdvvidmov.xls;
  • “Розрахунок пит. ваги вартості с./г. товарів (Додаток 9 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpvs.xls;
  • “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ ( до декларації з ПДВ)” Pdvutroz1.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 29.11.2020 №649 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  Модуль “бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 01.03.2021 №131 внесені зміни до звітів:
  • “Податкова декларація з ПДВ” Pdvdekl.xls;
  • “Розрахунок коригування сум ПДВ (Додаток 1 до декларації з ПДВ)” Pdvkor.xls;
  • “Довідка щодо сум бюджетного відшкодування (Додаток 2 до декларації з ПДВ)” Pdvdov.xls;
  • “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Додаток 3 до декларації з ПДВ)” Pdvbudv.xls;
  • “Заява про повернення суми бюдж. відшкодування (Додаток 4 до декларації з ПДВ)” Pdvzayava.xls;
  • “Довідка до пункту 3, 4 та 5 декларації з ПДВ (Додаток 6 до декларації з ПДВ)” Pdvdovlgot.xls;
  • “Розрахунок частки використання податку (Додаток 7 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpodil.xls;
  • “Заява про відмову постачальника надати ПН (Додаток 8 до декларації з ПДВ)” Pdvvidmov.xls;
  • “Розрахунок пит. ваги вартості с./г. товарів (Додаток 9 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpvs.xls;
  • “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ ( до декларації з ПДВ)” Pdvutroz1.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 29.11.2020 №649 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  Модуль “зарплатня”
  1. В розділі “Особові рахунки” на форму редагування “Підрозділ” на вкладці “Дод. дані” додане поле “Код території (КАТОТТГ)“. В даному полі вказується код відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290, в редакції наказу від 12.01.2021 № 3. Значення такого поля використовується при формуванні звітів розділу “Персоніфікований облік“, якщо звіти подаються за відокремлений підрозділ юридичної особи.
  2. В шаблонах звітів “Додаток 4ДФ” (Pfepdforepua.xlt) і “Податковий розрахунок” (Pfetaxrepua.xlt), друк яких виконується із розділу “Звіти“/ “Персоніфікований облік” передбачене заповнення коду території з урахуванням нового коду “КАТОТТГ”. Код “КАТОТТГ” для “Контрагента “МИ”” вказується на формі редагування контрагента на вкладці “Додатково” в полі “Примітка” у форматі “КАТОТТГ[UA00000000000000000]”. Якщо звіти подаються за відокремлений підрозділ, то використовується значення поля “Код території (КАТОТТГ)” вказане на формі редагування “Підрозділ” розділу “Особові рахунки“.
  3. В шаблоні звіту “Персоніфікований облік“/ “Податковий розрахунок” (Pfetaxrepua.xlt) внесені зміни у визначення суми рядка “1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування”. Така сума розраховується як різниця між загальною сумою нарахованих лікарняних, яка визначається за даними XML-звіту, та сумою оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, яка визначається за налаштуваннями звіту. Раніше сума лікарняних за рахунок коштів фонду визначалася за налаштуваннями звіту.
  4. Для усіх звітів розділу “Персоніфікований облік” при відкритті додрукарської форми звіту в умовах відбору особових рахунків для поля “Стан” за замовчуванням встановлюється значення “Всі“. Раніше в умовах відбору для поля “Стан” встановлювалося значення “Працюючі“, відповідно, при формуванні звіту за квартал враховувалися тільки особові рахунки діючі в поточному періоді Системи, тобто, без врахування особових рахунків, звільнених в минулих періодах звітного кварталу.
          Додатково до таких умов відбору, при формуванні звіту “Додаток Д6” з визначенням типу спецстажу по параметрам “особового рахунку” будуть враховані тільки ті особові рахунки, які з урахуванням дат прийому/звільнення діють у відповідному місяці “Періоду звіту“.
  5. На формах настройки методів “Надбавка“, “Відсоток суми“, “Середній заробіток” та “Готова сума” на вкладці “Додаткові налаштування” в шейпі “Премія за декілька періодів” для “Премія річна для розрахунку 1/12” передбачений комбо-бокс “Рік” з доступними значеннями  “Поточний” та “Попередній“.
  • Якщо в налаштуваннях виду оплати вказаних методів в комбо-боксі “Рік” вказане значення “Попередній“, то в нарахуваннях поле “Премія для розрахунку 1/12 за” за замовчуванням заповнюється, як і раніше, попереднім роком щодо року періоду нарахування.
  • Якщо в налаштуваннях виду оплати в комбо-боксі “Рік” вказане значення “Поточний“, то в нарахуваннях поле “Премія для розрахунку 1/12 за” за замовчуванням заповнюється роком періоду нарахування.
  6. Внесені зміни в шаблон друку документа “Довідка про доходи (ПДФО)” (Sdohndflrepua.xlt), друк якого виконується із контекстного меню “Друк документа“/ “Довідки про доходи“/ “Довідка про доходи (ПДФО)” розділу “Особові  рахунки“.
        У шаблоні додана змінна __nCurrVZ та виконані відповідні налаштування для виведення сум військового збору при формуванні довідки. За замовчуванням змінна закоментована.
  Модуль “зарплатня” (Звітні форми)
  1. Внесені зміни у визначення значень по “Настройці звітних форм” для розрахунку з “Нараховані” з типом “Кількість звільнених“.
  • Якщо по настройці список “Види оплат” заповнений, то визначення кількості звільнених працівників виконується як раніше, з урахуванням дат звільнення та за умови наявності нарахувань, зазначених у списку.
  • Якщо список “Види оплат” не заповнений, то визначення звільнених працівників виконується тільки з урахуванням дат звільнення особових рахунків, тобто, без урахування наявності нарахувань.
  Модуль “кадри”
  1. У відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства №563 від 18.03.2021, внесені зміни до шаблону друку статистичного звіту за формою “№4-ПН” s4pnrepua.xlt.
  Модуль “торгівля”
  1. В розділі “Чеки продажів“, на закладці “Суми” форми додавання/виправлення касового чеку, додано поле “Подано рахунків на суму” із суміжною кнопкою ““. В даному полі відображається сума вихідних рахунків на оплату, створених на підставі даного чеку, а кнопка “…” дає можливість перейти в розділ “Вихідні рахунки на оплату” для перегляду рахунків на оплату, пов’язаних з даним чеком продажів.