Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за грудень 2021
  Модуль “Бухоблік”
  1. В словнику “Зразки“/”Господарські операції” на формі редагування специфікації зразка господарської операції на вкладці “Правила формування” для поля “Група товарів” додана можливість вказувати порожнє значення. Для цього в полі “Група товарів” необхідно вказати маску “()” або встановити чекер “Порожнє значення” на формі словника.

  Модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Реалізовано формування XML-документів за новими версіями xsd-схем та par-файлів до них за наступними звітами:
  • “Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна” 1pidpr_r.xls;
  • “Звіт про контрольовані операції” Zvkontroloper.xls;
  • “Звіт про контрольовані операції (Додаток 1 Відомості)” Zvkontroloper1.xls.
        Для коректного формування XML-документів до вищевказаних звітів внесені зміни.
  Модуль “Зарплатня”
  1. Реалізована додаткова платна утиліта “Імпорт е-лікарняних листів з ПФУ“. На формі утиліти передбачене поле, в якому вказується шлях до XML-файлу, що вивантажений з особового кабінету порталу ПФУ. Для налаштувань імпорту передбачений грід “Настройки імпорту“, де вказується відповідність типів причин непрацездатності з видами нарахувань. На формі додавання запису в грід “Настройки імпорту” в полі “Тип причини непрацездатності” зі словника “Загальні поняття” вказується причина непрацездатності, з якою може бути додане нарахування вказане у полі “Вид оплати“.
  Примітки.
  • Один тип причини можна вказати тільки для одного виду оплати.
  • Для лікарняних, які розподіляються на виплати за рахунок підприємства (перші 5 днів) і за рахунок фонду соціального страхування, налаштування вказується тільки для виду оплати за рахунок підприємства.
  • Якщо в налаштуванні вказаний вид оплати лікарняного по вагітності та пологам, додатково потрібно встановити чекер “Декретний лікарняний“.
        При імпорті, в особових рахунках працівників, для яких присутні записи в XML-файлі (пошук особових рахунків виконується по значенню ідентифікаційного номера співробітника), будуть створені нарахування лікарняних відповідно до налаштувань імпорту. А саме, по кожному окремому запису із XML-файлу, в особовому рахунку буде створено нарахування, для якого в гріді “Настройки імпорту” вказаний “Тип причини непрацездатності“, числове значення якого відповідає значенню “WIC_CD” відповідного запису. При цьому враховуються тільки записи зі статусом “готовий до сплати”, тобто, ті записи, для яких в полі “WIC_STATUS” вказане значення “P”. Розподіл по нарахуванням за рахунок підприємства і за рахунок фонду соціального страхування виконується автоматично. Також передбачене автоматичне створення “документів-продовжень”. Ідентифікація пов’язаних документів виконується за номерами лікарняних, а саме, по співпадаючим числам до першого дефісу (“-“).
  Під час імпорту передбачені додаткові контролі:
  • Виконується перевірка наявності раніше створених нарахувань лікарняних. А саме, якщо в системі вже є лікарняний з номером, який імпортується, то при імпорті виводиться попереджувальне повідомлення: “Лікарняний з номером … вже присутній у ОР…“.
  • Якщо в налаштуваннях імпорту не встановлений чекер “Декретний лікарняний“, то при створенні нарахувань за такими налаштуваннями додатково контролюється період, в який може бути додане нарахування. А саме, якщо за налаштуванням імпорту чекер “Декретний лікарняний” не встановлений, то нарахування не може бути додано в період, який менший за період дати закінчення лікарняного, тобто, такі лікарняні можуть бути додані лише починаючи з періоду його завершення. В даному випадку виводиться повідомлення “Лікарняний з номером … та датою завершення … не може бути доданий у поточний період“.
  Примітка. Так як при виконанні функції створюються нарахування, то для організацій, які виконують розрахунок таких нарахувань з використанням документів табеля, в налаштуваннях видів оплат лікарняних потрібно обов’язково встановити чекер “Зворотній розрахунок табеля“.
  Модуль “Харчування”
  1. В інтерфейсі TouchScreen, на екрані, що викликається при натисканні на кнопку “Чек/Оплата“, поряд з кнопкою-чекером “Повернення” додана кнопка “Первинний чек” із суміжним полем, в якому відображаються реквізити вибраного первинного чека (дата, номер та сума). Функціональність кнопки “Первинний чек” успадкована від однойменної кнопки на формі редагування чека в розділі “Чеки продажів” модуля “Касові апарати“, проте, для зручності роботи в інтерфейсі TouchScreen, була реалізована окрема екранна форма для вибору первинного чека. На вказаній формі реалізований стандартний набір кнопок управління (“Вверх“, “Вниз“, “Очистити“, “Вибрати” та “Відмінити“) та додані кнопки “Пошук…” та “Відбір за період“, де кнопка “Пошук…” дозволяє виконувати пошук первинного чека за його номером, а кнопка “Відбір за період” дозволяє виконувати відбір касових чеків за вказаний період часу. Інші поля, що знаходяться на вказаній формі зберегли свою відповідну стандартну функціональність.
        Також слід зауважити, що заповнення первинного чека на формі оплати рахунку клієнта в інтерфейсі TouchScreen є обов’язковим лише за умови, що чек повернення буде відправлений на пристрій, який в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” має тип “ПРРО“.
  2. В словнику “Торгові точки“, на формі виправлення налаштувань робочої станції, реалізована перевірка, що унеможливлює використання одного і того ж пристрою, що в словнику “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” має тип “ПРРО“, для декількох робочих станцій в якості “Касового апарата“. Тобто, якщо посилання на певний ПРРО вказане в полі “Касовий апарат” однієї робочої станції, то вказати його в даному полі другої робочої станції буде неможливо, – користувач отримає відповідне повідомлення.
        Відповідно, при потребі працювати з ПРРО на декількох робочих станціях, потрібно зареєструвати на даного Клієнта у фіскальних органах потрібну кількість ПРРО, що відповідає кількості робочих станцій (ПК), на яких планується працювати в інтерфейсі TouchScreen. Аналогічна кількість ліцензій має бути придбана (орендована) в нашому ПО, для можливості реєстрації усіх цих ПРРО в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати“.
  3. При роботі в інтерфейсі TouchScreen з використанням пристрою, що в словнику “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” має тип “ПРРО“, програмою використовуються ті самі форми, що і при роботі в бекофісі, але дещо збільшеного розміру (наприклад, форма аутентифікації користувача по кваліфікованому електронному підпису /КЕП/ та форма вибору способу отримання чека). При цьому в полях даних форм, які призначені для введення тексту, в інтерфейсі TouchScreen реалізоване автоматичне відображення так званої екранної клавіатури, що має за мету зробити більш зручним процес введення відповідної текстової інформації. Також слід зазначити, що введення паролю за допомогою екранної клавіатури теж відповідає вимогам секретності – замість паролю на панелі вводу екранної клавіатури відображаються символи “*”.
  Модуль “Торгівля та склад”
  1. В розділі “Словники” – “Торгове устаткування“, перелік найменувань моделей, що відображається на формі “Вибір моделі торгового устаткування” при додаванні нового запису в даному розділі, доповнено позицією з найменуванням “Програмний РРО” та типом устаткування “ПРРО“. Ідеологія налаштування та функціонування устаткування з даним типом успадкована від обладнання, що має тип устаткування “ФККР“, за винятком того, що при використанні “ПРРО” виконання всіх операцій фіксується не у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій (РРО), а безпосередньо на фіскальному сервері ДФС. Взаємодія обладнання з типом “ПРРО” та фіскального сервера реалізована із використанням API Фіскального Сервера “Єдине вікно подання електронної звітності“.
  2. Для можливості взаємодії програми з Фіскальним Сервером ДФС, в розділі “Настройка Системи” додана закладка “ПРРО“, на якій міститься група полів “Параметри зв’язку з сервером ДФС“, в полі “Адреса” якої необхідно вказати адресу фіскального сервера, з яким має відбуватися обмін даними (за замовчуванням http://fs.tax.gov.ua:8609/fs).
        Також на вказаній закладці реалізована група полів “Допустимі параметри режиму Офлайн“, яка містить настройки “Час безперервної роботи поточної офлайн-сесії” (за замовчуванням 36 годин) та “Загальний час роботи в режимі офлайн на місяць” (за замовчуванням 168 годин), що визначають допустимі межі часу роботи ПРРО в режимі офлайн в рамках поточної сесії та в рамках місяця, відповідно. При досягненні даних показників часу роботи ПРРО в офлайновому режимі роботи, його подальшу роботу буде заблоковано фіскальним сервером. Тому, для можливості отримання завчасного повідомлення про наближення часу роботи ПРРО в офлайновому режимі до граничних показників, в розділі “Торгове устаткування“, на формі редагування параметрів ПРРО (закладка “Основні параметри“) також додана група полів “Допустимі параметри режиму Офлайн” із наслідуванням набору полів з однойменної групи полів настройок системи. В полях даної групи відображаються поточні показники часу, досягнуті поточним ПРРО при роботі в офлайновому режимі. При цьому, поряд з кожним полем даної групи міститься поле “Повідомляти по закінченню … годин“, – в кожному з них можна вказати час (в годинах), при досягненні якого кожним з показників, користувач отримає відповідне повідомлення, що дасть можливість вчасно відреагувати та уникнути досягнення граничних показників часу роботи в офлайн режимі та запобігти блокуванню ПРРО фіскальним сервером.
        Крім цього, на закладці “ПРРО” також додана група полів “Параметри відправки чеків“, що містить стандартний набір вкладок для настройки сервісів відправки повідомлень (по E-MailSMS та Viber), з підключенням відповідної стандартної функціональності. Дані настройки використовуються програмою при необхідності відправки чеків, що створюються ПРРО, кінцевому споживачеві.
  3. Принципи ліцензування, що стосуються можливості реєстрації та використання ПРРО у програмі, наступні:
  •  Клієнтам можливість використання ПРРО надається на правах оренди, при цьому дата завершення періоду оренди співпадає з датою завершення підтримки користувача, що вказана для даного клієнта в LIC-файлі.
  •  Клієнт має придбати таку кількість ліцензій на оренду ПРРО, що відповідає кількості робочих місць (персональних комп’ютерів), на яких планується робота з використанням ПРРО, незалежно від кількості користувачів, які будуть працювати на таких робочих місцях.
  •  Для можливості використання ПРРО, всі придбані Клієнтом ліцензії на оренду ПРРО у відповідній кількості, мають бути відповідним чином зареєстровані (відображені у конфігурації). При цьому ліцензії реєструються на кожну Юридичну особу Клієнта, у прив’язці до відповідного їй коду ЄДРПОУ/ДРФОУ. Тобто, за наявності у Клієнта декількох афілійованих юридичних осіб, для кожної з них можна придбати потрібну кількість ліцензій на оренду ПРРО, – інформація про зареєстровану кількість ліцензій для кожного ЄДРПОУ/ДРФОУ Клієнта міститься в LIC-файлі.
  •  При реєстрації (додаванні) ПРРО в словнику “Торгове устаткування“, програмою виконується перевірка відповідності доданих ПРРО кількості ліцензій, вказаних для юридичної особи Клієнта в LIC-файлі. Приналежність ПРРО до юридичної особи визначається значенням, що вказане в полі “Код ЄДРПОУ/ДРФОУ” в словнику “Організації та МВО” для контрагента, вказаного в полі “Суб’єкт господарювання” на формі налаштування параметрів даного ПРРО (закладка “Основні параметри“). У разі перевищення кількості ПРРО, вказаної для даного коду ЄДРПОУ/ДРФОУ в LIC-файлі, користувач отримає відповідне повідомлення.
  4. Перед початком роботи з ПРРО, доданим в словнику “Торгове устаткування“, необхідно виконати його попередню реєстрацію на фіскальному сервері ДФС. Дана реєстрація може бути виконана в програмному забезпеченні (ПЗ), яке призначене для взаємодії платника з фіскальними органами (наприклад, “Електронний кабінет платника“, “Єдине вікно подання електронної звітності” та інші). Подальша реєстрація ПРРО в нашому ПЗ можлива двома способами:
  •  Якщо на момент початку роботи з ПРРО в програмі, його реєстрація на фіскальному сервері ще не виконувалась, то XML-файл за формою “№1-ПРРО” (“Заява про реєстрацію ПРРО“), створення якого необхідне для реєстрації ПРРО, може бути сформований як безпосередньо в ПЗ, що використовується платником для взаємодії з фіскальними органами, так і в нашому ПЗ, – для цього в контекстному меню словника “Торгове устаткування” для позицій з типом “ПРРО” доступний пункт “Формування XML-документів” – “Заява про реєстрацію ПРРО“. Всі необхідні для створення XML-документа параметри вказуються на додрукарській формі та на закладці “XML-звітність” форми редагування параметрів даного ПРРО. З особливостей заповнення параметрів на вказаній закладці можна виділити параметри, що визначають властивості господарської одиниці (об’єкта оподаткування), такі як: “Ідентифікатор об’єкта оподаткування господарської одиниці” та “Код КОАТУУ господарської одиниці” значення яких повинні відповідати значенням, що були вказані на формі “№20-ОПП“, яка подавалася під час реєстрації об’єкта господарювання у фіскальних органах. Також даним, наданим у звіті за формою №20-ОПП, повинні відповідати значення полів “Адреса” та “Назва“, що належать групі полів “Дані господарської одиниці” на закладці “Додаткові параметри” форми редагування параметрів даного ПРРО. Якщо в перерахованих полях вказати значення, відмінні від значень, що були вказані у відповідних полях раніше поданої форми №20-ОПП, то створений XML-файл за формою “№1-ПРРО” буде містити невірні дані, через що може бути не прийнятий фіскальним сервером. Після успішної реєстрації ПРРО на сервері податкової, для нього мають бути зареєстровані ключі усіх користувачів, яким потрібно працювати з даним ПРРО (це також виконується за допомогою ПЗ, що використовується платником для взаємодії з фіскальними органами). Після успішної реєстрації ПРРО на фіскальному сервері йому буде присвоєний фіскальний номер, який потрібно вказати в полі “Реєстраційний (фіскальний) номер” на формі редагування параметрів ПРРО, для можливості подальшого використання даного ПРРО в програмі.
  •  Якщо на момент початку роботи з ПРРО в програмі, даний ПРРО вже був зареєстрований на фіскальному сервері, тоді для реєстрації даного ПРРО в програмі варто скористатися функціональністю, що викликається по натисканню кнопки “Читання“, що знаходиться на формі редагування параметрів ПРРО в розділі “Торгове устаткування“. При цьому програма виконає пошук на фіскальному сервері всіх ПРРО, що зареєстровані на суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ/ДРФОУ якого міститься в кваліфікованому електронному підписі (КЕП), яким було підписано даний запит на пошук. Відповідно, перед виконанням вказаного пошуку, програма може видати запит на розташування файлу КЕП для поточного користувача та введення паролю (за умови, якщо такий запит не видавався попередньо і на формі запиту не був увімкнутий чекер “Запам’ятати пароль на поточний сеанс“, щоб запобігти повторному виклику даної форми у поточному сеансі роботи з модулем). Саме цей ЄДРПОУ/ДРФОУ, який міститься в КЕП, вказаному на даній формі, є основним критерієм пошуку ПРРО на фіскальному сервері. Якщо в результаті запиту відповідні ПРРО будуть знайдені, то їхній перелік (з реквізитами) буде відображено на проміжній формі (“Вибір ПРРО“), – реквізити вибраного на даній формі ПРРО будуть перенесені у відповідні поля форми редагування параметрів поточного ПРРО в розділі “Торгове устаткування“, що забезпечить можливість подальшого використання ПРРО в програмі. Повторний виклик функції вибору ПРРО (при натисканні на кнопку “Читання” на формі редагування параметрів ПРРО) призведе до виклику форми “Вибір ПРРО” з автоматичним позиціонуванням на ПРРО, що має фіскальний номер, вказаний для поточного ПРРО в полі “Реєстраційний (фіскальний) номер“.
        В любому з описаних вище способів реєстрації ПРРО в програмі, для можливості подальшої експлуатації ПРРО касирами (користувачами нашого ПО), їхні ключі (КЕП) повинні бути попередньо зареєстровані на фіскальному сервері ДФС для даного ПРРО у якості касирів (а краще, старших касирів). Взаємодія з КЕП користувачів реалізована в програмі таким чином, що ані КЕП користувача ані відповідний йому пароль не зберігаються в базі даних (в модулі “Адміністратор“, в розділі “Користувачі системи” можна лише вказати шлях, за яким знаходиться ключ користувача, для того, щоб кожний раз при аутентифікації користувача по КЕП не потрібно було вказувати його заново). Для того, щоб користувач (касир), який намагається виконати певну операцію на ПРРО, не вводив пароль при кожній такій операції, на формі с запитом паролю користувача реалізований чекер “Запам’ятати пароль на поточний сеанс“, увімкнення якого призводить для тимчасового зберігання пароля у пам’яті до завершення поточного сеансу роботи.
        В обміні даними між ПРРО та фіскальним сервером ДФС задіяне використання цифрового підпису, що потребує наявності ланцюжка усіх сертифікатів в одному каталозі, починаючи від центру сертифікації, що видав ключ користувача (КЕП), до кореневого центра сертифікації. У зв’язку з цим, в розділі “Настройка Системи” на закладці “Шляхи” додана група полів “Сертифікати” з настройкою “Каталог розміщення сертифікатів“, в якій вказується шлях до каталогу, в якому повинні знаходитися всі перераховані віще сертифікати. Слід зауважити, що в процесі роботи з ПРРО, програма при потребі самостійно та автоматично закачує в даний каталог усі необхідні сертифікати, в тому числі, сертифікати користувачів, тому необхідності в ручному розміщенні сертифікатів в даному каталозі немає.
  5. Для ПРРО, зареєстрованих в розділі “Торгове устаткування“, реалізована можливість роботи в двох режимах : Онлайн та Офлайн.
  • · Режим “Онлайн” використовується програмою за замовчуванням, – робота в даному режимі визначає потребу в наявності постійного зв’язку із фіскальним сервером ДФС. В даному режимі виконання усіх операцій з ПРРО в програмі фіксується на фіскальному сервері, при цьому фіскальні номери усіх документів генеруються самим фіскальним сервером. Також даний режим визначає можливість формування X-звіту та Z-звіту за даними продажів, що містяться на фіскальному сервері. Крім цього, тільки при роботі в режимі “Онлайн” можливо використовувати повний перелік команд, що доступні при виклику пункту контекстного меню “Команда” (або при натисканні на однойменну кнопку на формі редагування параметрів ПРРО), а також використовувати функціонал пошуку ПРРО на фіскальному сервері для зчитування його реквізитів за допомогою кнопки “Читання” (міститься на формі редагування параметрів ПРРО).
             Якщо для ПРРО визначена можливість роботи виключно в режимі “Онлайн“, що відповідає вибраному значенню “не здійснюється” в полі “Робота в режимі ОФЛАЙН при відсутності зв’язку з сервером” на формі редагування параметрів ПРРО в розділі “Торгове устаткування“, то при           втраті зв’язку з фіскальним сервером в момент оплати, користувач отримає відповідне повідомлення про втрату зв’язку та запит на збереження чека з відміткою “Не фіскалізований на сервері” – у разі отримання підтвердження від користувача, такий чек буде збережено в базі даних. При цьому           на формі “Вибір способу отримання чека“, буде доступна лише кнопка “Принтер“, оскільки в даному випадку чек на фіскальному сервері буде відсутній, тому сформувати посилання на WEB-сторінку “Електронного кабінету” не можливо, тобто в даному випадку покупець зможе отримати лише           друкований варіант чеку з локальними реквізитами.  При відновленні зв’язку з фіскальним сервером програма проаналізує наявність у даного ПРРО чеків з вказаною вище відміткою, запропонує передати їх на фіскальний сервер (у вигляді запиту) та виконає цю дію при отриманні згоди на це від           користувача, – при цьому, у разі вдалого виконання вказаної операції відмітка на чеку зміниться на “Фіскальний на сервері“, інакше, залишиться без змін. Крім описаного вище способу відправки чеків з відміткою “Не фіскалізований на сервері” на фіскальний сервер, реалізована також інша           можливість, – для цього в контекстному меню розділу “Чеки продажів” доданий пункт “Передача на фіскальний сервер“, який доступний для чеків з такою відміткою. При його виклику відкривається стандартна форма реєстрації касира у касі та при натисканні на кнопку “Почати” виконується           передача чека на фіскальний сервер, – при цьому так само, у разі вдалого виконання вказаної операції відмітка на чеку зміниться на “Фіскальний на сервері“, інакше, залишиться без змін.
  • Режим “Офлайн” для ПРРО забезпечує резервний спосіб виконання продажів за умови, якщо виникає ситуація, що унеможливлює забезпечення постійного зв’язку з фіскальним сервером. Можливість роботи конкретного ПРРО в режимі “Офлайн” забезпечується наявністю відповідної відмітки в формі №1-ПРРО, яка подавалась у фіскальні органи при реєстрації даного ПРРО для відповідного суб’єкта господарювання. Якщо така відмітка у формі №1-ПРРО була встановлена, тоді для роботи ПРРО в режимі “Офлайн“, на формі редагування параметрів ПРРО, в полі “Робота в режимі ОФЛАЙН при відсутності зв’язку з сервером” необхідно вказати значення “здійснюється“. При роботі ПРРО в режимі “Офлайн” для нього недоступні майже всі функції, які доступні для ПРРО в режимі “Онлайн“, за виключенням команд: “Відкрити зміну“, “Службове внесення грошей” та “Службова видача грошей“, проте забезпечується можливість виконувати продаж товарів у кількості документів, яку було попередньо вказано у формі №1-ППРО, що подавалась у фіскальні органи при реєстрації даного ПРРО для відповідного суб’єкта господарювання. При виконанні продажу в режимі “Офлайн” фіскальні номери документів (чеків) формуються не фіскальним сервером, а самим ПРРО, при цьому всі чеки, створені під час поточної офлайнової сесії, мають відмітку “Фіскальний в режимі офлайн (локальний)“. За умови відновлення зв’язку з фіскальним сервером, програма переходить в режим роботи “Онлайн“, – при цьому всі документи (чеки), створені упродовж поточної офлайнової сесії, автоматично передаються на фіскальний сервер зі зміною відмітки в чеках на “Фіскальний в режимі офлайн (на сервері)” при успішній передачі та на “Не фіскалізований на сервері” в протилежному випадку.
        Поточний статус режиму роботи ПРРО доступний для перегляду на формі редагування параметрів відповідного ПРРО в розділі “Торгове обладнання” – він відображається в полі “Статус підключення“, яке може приймати значення “Не підключений“, “Онлайн“, “Офлайн“. Статус “Не підключений” ПРРО має після виконання чергового Z-звіту (Закриття зміни), – даний статус зберігається до моменту відкриття наступної зміни для даного ПРРО (зміна відкривається або за допомогою виконання відповідної команди в розділі “Торгове устаткування” або автоматично, при виконанні першого продажу після останнього Z-звіту).
  6. Для позицій словника “Торгове устаткування” з типом “ПРРО” реалізована можливість продажу підакцизних товарів. Для цього на формі виправлення податкової групи, що викликається на закладці “Податкові групи” форми редагування параметрів ПРРО (для типу устаткування “ПРРО“) додано поле (комбо-бокс) “Пов’язана податкова група” (з пустим значенням за замовчуванням). При потребі визначення певної групи податків у якості “Акцизного податку“, необхідно вказати в комбо-боксі “Пов’язана податкова група” символ основної податкової групи. Комбо-бокс “Пов’язана податкова група” містить символи усіх інших податкових груп, що містяться на закладці “Податкові групи“, крім поточної, а також має “пусте” значення, яке визначає  податкову групу, як основну. Значення, вказане в полі “Відсоткова ставка” для групи податків з заповненим полем “Пов’язана податкова група“, визначає відсоток акцизного податку для цієї податкової групи, а з “пустим” значенням в полі “Пов’язана податкова група” – відсоток основного податку. Для можливості продажу певного артикула як підакцизного, необхідно вказати в його настройках  в полі “Група податків” посилання на групу податків, визначену як “Акцизний податок“. При продажі такого підакцизного артикула, буде виконаний як розрахунок суми акцизного податку, так і суми основного податку, на основі відсоткової ставки, визначеної для податку, вказаного в полі “Пов’язана податкова група“. Слід зауважити, що для зручності використання функціоналу податкових груп, в полі “Мнемокод” форми настройки параметрів податкової групи потрібно вказувати лише символ податкової групи, а в полі “Найменування” – повну назву податку.
  Нижче представлені формули, за якими обчислюються сума акцизного податку та сума ПДВ в чеку ПРРО.
  Сума ПДВ (основного податку) для підакцизних товарів обчислюється за формулою:
  Загальна сума продажу по артикулу * 100 / (100 %акцизного податку) / ((100 + %основного податку) / %основного податку) із заокругленням отриманої суми до двох знаків після коми.
  Сума акцизного податку для підакцизних товарів обчислюється за формулою:
  Загальна сума продажу по артикулу * 100 / (100 %акцизного податку) * (%акцизного податку 100) із заокругленням отриманої суми до двох знаків після коми.
  Вказані формули для розрахунку сум податків використовується як при формуванні чеків, так і при формуванні Z-звіту.
        Зауваження: В розділі “Торгове устаткування“, можливість редагування настройок податкових груп на закладці “Податкові групи” форми редагування параметрів устаткування (в незалежності від типу устаткування), доступна за умови, що всі ПРРО, що наявні в даному розділі, мають статус підключення “Не підключений“, тобто за умови, що немає жодного ПРРО з відкритою зміною. Редагування параметрів податкових груп при наявності відкритих змін ПРРО призведе до неможливості закриття цих поточних змін і унеможливить подальшу роботу ПРРО , тому також не варто вносити зміни до відповідних пов’язаних записів розділу “Загальні поняття“, за умови відсутності можливості редагування параметрів податкових груп безпосередньо у розділі “Торгове устаткування“.
  7. В програмі реалізована можливість відправлення чеків ПРРО, фіскалізованих на сервері, для їх видачі кінцевому споживачу, по E-MailSMSViber або надрукувати чек на пристрої, що вказаний на закладці “Настройки друку” в полі “Встановлений принтер” форми редагування параметрів відповідного ПРРО в розділі “Торгове устаткування“. При успішному виконанні оплати відображається форма “Вибір способу отримання чека“, де у відповідності до побажань покупця можна вибрати один з перерахованих вище видів доставки чека. На вказаній формі, у відповідності до вибраного користувачем способу відправки чека (E-MailSMS або Viber), відображається обов’язкове поле для введення адреси доставки: адреса електронної пошти (E-Mail), номер телефону для відправки SMS та номер телефону для відправки на номер Viber, відповідно. Натискання на кнопку “Відправити” призводить до відправки чека ПРРО вибраним способом (з видачою повідомлення про результат відправки) та до закриття даної форми.
  Крім цього на вказаній формі генерується зображення QR-коду з посиланням на WEB-сторінку “Електронного кабінету”, для можливості перевірки наявності сформованого чека ПРРО та його реквізитів на фіскальному сервері. Натискання кнопки “Закрити” призводить до закриття форми, що розглядається, причому без відправлення чека і без його друку, – тут слід зауважити, що можливість повторного виклику даної форми відсутня, тому в разі натискання кнопки “Закрити” і при бажанні покупця в подальшому отримати чек, єдиним способом отримання чека залишається лише його друк (за допомогою виклику пункту контекстного меню “Друк документів” – “Чеки продажів” в розділі “Чеки продажів“, з використанням шаблону “Чек ПРРО” – PRROCHECKUA.XLT). Всі необхідні налаштування, що відповідають за відправку чеків за допомогою E-MailSMS або Viber, знаходяться в розділі “Настройка Системи” на закладці “ПРРО” (група полів “Параметри відправки чеків“).
  8. В контекстне меню розділу “Торгове устаткування” доданий пункт “Журнал операцій ПРРО“, що доступний лише для позицій з типом “ПРРО“. В даному журналі зберігаються абсолютно всі операції (завершені успішно та з помилками), що виконуються для відповідного ПРРО, події зміни режимів роботи ПРРО (“Онлайн”/”Офлайн”) та інша інформація. При виклику даного пункту контекстного меню викликається однойменна форма, що містить таблицю з відображенням усіх пов’язаних з даним ПРРО операцій. На даній формі реалізована можливість відбору операцій ПРРО за критеріями: “Дата з” та “по” (відбір по даті операції), “Оператор” (відбір по співробітнику/касиру, що виконав операцію), “Операція” (відбір по типу операції: “Продаж”, “Чек повернення”, “Службове внесення”, “Службова видача”, “Відкриття зміни”, “Закриття зміни”, “Z-звіт”, “Z-звіт за даними сервера”, “Запит підсумків відкритої зміни” – аналог X-звіту, “Відправка офлайн документів”, “Відправка чека “Не фіскалізований на сервері””, “Присвоєння фіск. номера чеку “Не фіскалізований на сервері””, “Початок офлайн сесії”, “Завершення офлайн сесії” та “Перевірка зв’язку з сервером”), “Статус документа” (відбір по статусу документа: “Фіскальний в режимі офлайн (локальний)”, “Фіскальний в режимі офлайн (на сервері)”, “Фіскальний на сервері”, “Не фіскалізований на сервері”, “Виконання службової команди”, “Помилка”, “Без помилок”), “Сума з” та “по” (відбір по сумі операції), “Локальний номер з” та “по” (відбір по діапазону локальних номерів операцій), “Фіскальний номер з” та “по” (відбір по діапазону фіскальних номерів операцій), – власне, таблиця форми, що розглядається, містить набір колонок з даними, що відповідають перерахованим критеріям відбору. Зміст журналу операцій ПРРО носить інформативний характер, тому в ньому відсутня будь-яка додаткова функціональність, – є лише можливість перегляду сформованих без помилок Z-звітів.
  9. Ідеологія формування Z-звіту для “ПРРО” успадкована від устаткування з типом “ФККР“, тобто виконується за допомогою відповідної команди, яка належить переліку, що міститься на формі, яка викликається за допомогою пункту контекстного меню “Команда” в розділі “Торгове устаткування” або за допомогою однойменної кнопки на формі редагування параметрів ПРРО в даному розділі. Проте функціональність даної команди у ПРРО має певну особливість, а саме:
  При виклику команди “Z-звіт (Закрити зміну)” суми в Z-звіт збираються із двох джерел – за чеками ПРРО, що містяться в базі даних, та за даними, що були передані на фіскальний сервер; відповідні суми відображаються на формі Z-звіту в двох колонках “Дані ПРРО” та “Дані Сервера“. Рядочки із сумами, що мають розбіжності значень в цих двох колонках, виділяються на формі Z-звіту червоним кольором. За наявності вказаних розбіжностей виконати Z-звіт за даними ПРРО не э можливим – фіскальний сервер такий звіт не прийме, тому потрібно або шукати причину виникнення розбіжностей та ліквідувати її, або сформувати Z-звіт за даними, отриманими від фіскального сервера, для чого необхідно увімкнути чекер “Сформувати Z-звіт за даними сервера” – в певних випадках це єдина можливість закрити зміну при наявності розбіжностей в сумах продажів, що містяться в базі даних та попередньо відправленими сумами продажів на фіскальний сервер, але використовувати його слід виключно у випадках, коли причини розбіжностей неможливо позбутися.
  10. В перелік команд ПРРО, що міститься на формі, яка викликається за допомогою пункту контекстного меню “Команда” в розділі “Торгове устаткування” або за допомогою однойменної кнопки на формі редагування параметрів ПРРО в даному розділі, додана команда “Перевірити зв’язок з фіскальним сервером“. Вона дозволяє перевірити наявність зв’язку з фіскальним сервером ДФС та відображає його стан та його час, а також час, встановлений на локальному комп’ютері, розраховуючи дельту між цими двома часовими показниками. Справа у тому, що Фіскальний Сервер представляє собою певний набір окремих серверних ПК, які паралельно виконують обробку всіх вхідних запитів, тобто запит обробляється тим сервером, який на даний момент не зайнятий. Оскільки при роботі ПРРО нами відправляється велика кількість запитів, то частина з них може бути оброблена одними серверами, а частина іншими, але за умови, що дельта часу, про яку йшла мова вище, не перевищує 60 секунд. В іншому випадку запит не буде  оброблений через невідповідність часу, про що буде видане відповідне повідомлення. Описана проблема легко вирішується на стороні фіскального сервера, за умови періодичної синхронізації часу на всіх серверах, з наявної у нас інформації вона начебто і виконується, але, як показує практика , не дуже систематично. Таким чином, у разі виникненні стабільних проблем з невідповідністю часу, за допомогою даної команди (яку потрібно виконати декілька разів підряд для визначення часу на декількох доступних серверах) можна встановити середню дельту часу, та відкоригувати час на локальному ПК з урахуванням цієї дельти.
  11. В розділі “Торгове устаткування” для позицій, що мають тип “ПРРО“, реалізовано пункт контекстного меню “Формування XML-документів“, який містить підпункти “Заява про реєстрацію ПРРО” та “Повідомлення про несправності ПРРО“. Для реалізації можливості формування відповідних XML-звітів, на формі редагування параметрів ПРРО додана закладка “XML-звітність” з таблицями “Дані ПРРО” та “Додані документи” з успадкуванням функціональності від відповідних таблиць однойменної закладки устаткування з типами “ЕККА” та “ФККР“. При цьому список параметрів ПРРО в таблиці “Дані ПРРО” представлений наступними значеннями: “Найменування“, “Локальний номер“, “Фіскальний номер“, “Ідентифікатор об’єкта оподаткування господарської одиниці“, “Назва платіжної системи господарської одиниці“, “Тип ПРРО“, “Код КОАТУУ господарської одиниці“.
  При виклику в таблиці “Дані ПРРО” функції контекстного меню “Автоматичне додавання параметрів” заповнення значень для параметрів “Найменування“, “Локальний номер” і   “Фіскальний номер” виконується значеннями, що вказані в полях “Найменування“, “Порядковий номер” та “Реєстраційний (фіскальний) номер” закладки “Основні параметри” фори редагування параметрів даного ПРРО, відповідно; параметр “Тип ПРРО” при роботі даної функції заповнюється значенням “стаціонарний” за замовчуванням (також для даного параметра доступні інші значення для ручного вибору: “пересувний“, “каса самообслуговування” та “інтернет торгівля“); параметр “Ідентифікатор об’єкта оподаткування господарської одиниці” заповнюється значенням, що вказане в полі “Ідентифікатор об’єкта оподаткування“, що належить групі полів “Дані господарської одиниці” на закладці “Додаткові дані” форми редагування параметрів даного ПРРО; параметр “Код КОАТУУ господарської одиниці” заповнюється значенням, що вказане в полі “Код території (КОАТУУ)” в розділі “Настройка Системи“, на закладці “Організація“; значення для параметра “Назва платіжної системи господарської одиниці” при роботі даної функції контекстного меню не заповнюється.
        Пункт контекстного меню “Формування XML-документів” – “Заява про реєстрацію ПРРО” призначений для формування XML-документа за формою “№1-ПРРО“. Додрукарська форма створення даного XML-документа містить наступні елементи:
  •  комбо-бокс “Дія“, за допомогою якого можна визначити тип дії з ПРРО, для якого формується даний XML-документ, а саме: “Реєстрація“, “Відміна реєстрації“, “Перереєстрація“, “Відновлення роботи“, “Зміни“;
  •  комбо-бокс “Тип організації” із значеннями “Юридична особа” та “ФОП“;
  • поле “Кількість додаткових фіскальних номерів” для визначення додаткової кількості фіскальних номерів, які потрібні для даного ПРРО для роботи в режимі “Офлайн” в рамках однієї офлайн сесії (понад кількість номерів, що надається для кожного ПРРО за замовчуванням, тобто понад 2000). Оскільки дана форма подається до фіскальних органів за допомогою стороннього ПЗ (“Електронний кабінет користувача“, “Єдине вікно подання електронної звітності” та інші “), через що нам не відома кінцева кількість виділених для даного ПРРО фіскальних номерів (яка нам потрібна для організації коректної роботи офлайнових сесій), тому для їхнього визначення на формі редагування параметрів ПРРО додане поле “Кількість доступних фіскальних номерів в режимі офлайн“, яке належить групі полів “Допустимі параметри режиму Офлайн“. Значення, яке має бути вказане в даному полі, не може перевищувати суму значень кількості фіскальних номерів за замовчуванням (2000) + кількість номерів, що була вказана в полі “Кількість додаткових фіскальних номерів” при поданні форми “№1-ПРРО” до фіскальних органів;
  • комбо-бокс “Підписант” із значеннями “Керівник” та “Представник“, за допомогою якого визначається особа, що підписує дану форму, – вибір підписанта виконується в суміжному полі зі словника “Організації та МВО“.
        Поля створюваного XML-документа за формою “№1-ПРРО” заповнюються у відповідності до значень, вказаних на даній додрукарській формі та на закладці “XML-звітність” форми редагування параметрів даного ПРРО.
        Пункт контекстного меню “Формування XML-документів” – “Повідомлення про несправності ПРРО” призначений для формування XML-документа за формою “№2-ПРРО“. Додрукарська форма створення даного XML-документа містить наступні елементи:
  •  комбо-бокс “Тип організації” із значеннями “Юридична особа” та “ФОП“;
  •  комбо-бокс “Одержувач повідомлення” із значеннями “Контролюючий орган“, “Виробник ПРРО” та “ЦСО“, за допомогою якого визначається контрагент, якому адресована дана форма, – вибір контрагента виконується в суміжному полі зі словника “Організації та МВО“;
  •  комбо-бокс “Тип проблеми” із значеннями “Несправність” та “Крадіжка пристрою або компрометація ключа“, що дозволяє вказати причину звернення;
  •  поле “Опис проблеми” для можливості коротко описати проблему, що виникла;
  •  поле “Дата і час виявлення несправностей” для визначення дати/часу проблеми, що виникла;
  •  комбо-бокс “Підписант” із значеннями “Керівник” та “Касир“, за допомогою якого визначається особа, що підписує дану форму, – вибір підписанта виконується в суміжному полі зі словника “Організації та МВО“.
        Поля створюваного XML-документа за формою “№2-ПРРО” заповнюються у відповідності до значень, вказаних на даній додрукарській формі та на закладці “XML-звітність” форми редагування параметрів даного ПРРО.
  12. В розділі “Чеки продажів“, на формі додавання/редагування заголовку чека, в групу полів “Суми” на закладці “Основні дані” додане поле “Первинний чек” з кнопкою “…” для можливості вибору первинного (батьківського) документа з розділу “Чеки продажів“, для якого створюється чек повернення. Відповідно, поле “Первинний чек” стає доступним для редагування за умови увімкнення чекера “Чек повернення“, який міститься ліворуч від поля, що розглядається. Поле “Первинний чек” є обов’язковим для заповнення для чеків повернення, що створюються для пристроїв, які в словнику “Торгове устаткування” мають тип “ПРРО“, – для пристроїв з іншим типом дане поле не є обов’язковим. При заповненні поля “Первинний чек “, в ньому відображається інформація про номер, дату та суму обраного первинного чека.
  13. На формі “Друк чека“, яка викликається в момент виконання оплати при роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі” та при виклику пункту контекстного меню “Друк фіскального чека” (в розділі “Чеки продажів” та у відповідних розділах інших модулів), поруч з чекером “Чек повернення“, додане поле “Первинний чек“, з функціональністю, що ідентична функціональності однойменного поля на формі редагування заголовку чека в розділі “Чеки продажів“.
  Поле “Первинний чек” на формі “Друк чека“, що викликається на чекові повернення за допомогою пункту контекстного меню “Друк фіскального чека, заповнюється значенням, що вказане в однойменному полі заголовку цього чека повернення.