Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за червень 2022

  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ

  1. У всіх модулях, в яких реалізована можливість формування чеків продажів з відправкою на ПРРО (“Касові апарати“, “Ресторан“, “Спорт, краса, здоров’я” та “Готель“), реалізована перевірка стану чекера “Не використовується“, що міститься на формі редагування параметрів ПРРО в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати“, а саме: для ПРРО з увімкненим чекером “Не використовується“, є недоступною можливість його використання (вибору/прив’язки) у якості касового апарата та заборонена можливість виконання продажу (оплати).

  модуль “Бухоблік”

  1. В оборотну відомість “Рух матеріальних цінностей” додано шаблон звіту “Інформація про стан використання лікарських засобів, виробів медичного призначення (дод. НСЗУ)” (nszu_dodua.xlt). Для  друку вказаного звіту в пункт контекстного меню “Друк звіту” додано підпункт “Звіти МОЗ/НСЗУ“. Звіт формується за період, встановлений в умовах відбору оборотної відомості. При цьому вказаний період повинен бути в межах одного календарного року. Якщо в умовах відбору вказаний період виходить за межі одного календарного року, то буде видане попереджувальне повідомлення і звіт сформований не буде.
  Інформація у звіті групується за синтетичними рахунками. Також реалізована можливість додаткового групування за рівнем аналітичних рахунків. Значення рівня аналітики для додаткового групування встановлюється на додрукарській формі в комбо-боксі “Додатково групувати за рівнем аналітики“. Якщо у вказаному комбо-боксі встановлено значення “пусто“, то групування за рівнем аналітичних рахунків виконуватись не буде.
  Оскільки у звіті “Інформація про стан використання лікарських засобів, виробів медичного призначення (дод. НСЗУ)” передбачено друк інформації про використання та передачу ТМЦ, то на додрукарську форму звіту додано шейп “Передача” з полем “Кореспонденція з дебетом рахунків“. При формуванні звіту інформація про передачу ТМЦ буде формуватися на підставі господарських операцій, в специфікаціях яких в полі “Дебет” вказано рахунки, які вибрані в полі “Кореспонденція з дебетом рахунків“. При цьому інформація про використання ТМЦ буде формуватись на підставі господарських операцій, в специфікаціях яких в полі “Дебет” вказано рахунки, типова форма обліку яких відмінна від форм “1” та “2”, та які не вказані в полі “Кореспонденція з дебетом рахунків“.
  2. В оборотній відомості “Рух матеріальних цінностей” видалено шаблон звіту “Інформація про використання матеріальних цінностей (Додаток 8, нак.№232)” (ttmcovrepimua.xlt, ttmcovrepim.xlt), друк якого виконувався з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість ТМЦ“.
  3. В оборотну відомість “Рух матеріальних цінностей” додано шаблон звіту “Інформація про використання матеріальних цінностей (Додаток 8, нак.№232)” (nszu_mozdodvtmcua.xlt, nszu_mozdodvtmc.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/” Звіти МОЗ/НСЗУ “.
  4. В розділах “Юридичні зобовязання“, “Фінансові зобовязання” додана можливість прикріплення файлів до записів вказаних розділів. Для цього в контекстне меню додано пункт “Прикріпити файл” з підключенням відповідного стандартного функціонала.

  модуль “Кадри”

  1. В розділі “Настройка Системи“, на закладці “Документи“, в групу полів “Накази” додано настройку (чекер) “Заборонити вилучення відпрацьованих наказів“. За замовчуванням, після перетворення бази даних, дана настройка відключена та вилучення відпрацьованих в обліку наказів відбувається у відповідності до існуючої функціональності. При увімкненні настройки системи, що розглядається, вилучення відпрацьованих в обліку наказів стає неможливим, про що користувач, який намагається виконати дану операцію, отримає відповідне повідомлення.
  2. В розділі “Настройка Системи“, на закладці “Документи“, групу полів “Накази” доповнено настройкою (чекером) “Не виконувати анулювання наказів при знаходженні пов’язаних нарахувань/утримань“. За замовчуванням, після перетворення бази даних, дана настройка відключена та процес анулювання відпрацьованих в обліку наказів відбувається у відповідності до існуючої функціональності. Увімкнення настройки системи, що розглядається, призводить до неможливості анулювання відпрацьованих в обліку наказів за умови, що за документами табеля, які були додані при відпрацюванні в обліку даного наказу, з моменту його відпрацювання до моменту анулювання, були створені відповідні нарахування в розділі “Особові рахунки” модуля “Заробітна плата“. При знаходженні таких пов’язаних нарахувань в процесі анулювання відпрацьованого в обліку наказу, замість повідомлення, що передбачає можливість самостійного вибору користувачем потрібного йому варіанта дії (відміна процедури анулювання наказу або продовження з вилученням посилань між документами табеля та відповідними нарахуваннями), видається виключне повідомлення про неможливість анулювання відпрацьованого в обліку наказу.

  модуль “Харчування”

  1. В розділі “Словники” – “Торгові точки“, на формі редагування параметрів робочої станції, для поля “Касовий апарат” додано перевірку на неможливість вибору позиції, що в словнику “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” має тип “ПРРО” із увімкненим чекером “Не використовується“. Якщо такий ПРРО було вказано в даному полі раніше, до встановлення для нього чекера “Не використовується“, то при спробі записати змінені параметри робочої станції користувач отримає відповідне повідомлення з очищенням значення у полі “Касовий апарат“.
  Аналогічна перевірка з відповідною функціональністю реалізована також для поля “Нефіскальні позиції відправляти на” на формі редагування настройок позиції дерева каталогів в розділі “Калькуляційні карти“.
  2. В інтерфейсі TouchScreen, на екрані оплати рахунку клієнта, при натисканні на кнопку “Оплата” реалізована перевірка щодо неможливості проведення оплати на ПРРО, для якого в розділі “Торгове устаткування” модуля “Касові апарати” встановлений чекер “Не використовується“, з видачою відповідного повідомлення.

  модуль “Торгівля”

  1. В розділі “Торгове устаткування“, на закладці “Основні параметри” форми редагування параметрів позиції з типом “ПРРО“, доданий чекер “Не використовується” (в лівому нижньому кутку форми). Наявність даного чекера обумовлена потребою встановлення відмітки про припинення використання ПРРО, наприклад, в ситуації, коли для нього подається форма 1-ПРРО з типом дії “Відміна реєстрації” або при потребі зменшення кількості ПРРО, що використовуються в програмі певним суб’єктом господарювання з відповідним ЄДРПОУ (тобто при зменшенні кількості орендованих ПРРО для певного ЄДРПОУ).
  ПРРО з увімкненим чекером “Не використовується” є недоступним для його вибору у якості касового апарату при виконанні операцій з продажу на формі реєстрації  касира, при роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі” та при виклику пункту контекстного меню “Друк фіскального чека” в розділі “Чеки продажів“, тобто проведення оплати на ПРРО з увімкненим чекером “Не використовується” не можливе.