Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за червень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. Для розділу “Договірні документи” підключений функціонал імпорту із зовнішніх файлів, що налаштовується (ef_eixdata.fxp).
  У зв’язку з цим, для можливості налаштування повноцінного імпорту даних в розділ “Договірні документи“, також були реалізовані функції додавання/пошуку записів у словникових розділах “ДКПП” та “ЄЗС” – This.GetGKPU() та This.GetEZS(), відповідно.
  Опис функцій:

        This.GetGKPU(cMnemo, [cName, [cNode]]) – додавання позиції в словниковий розділ “ДКПП“, де:
  • cMnemo – мнемокод позиції у словнику “ДКПП“, обов’язкове для заповнення поле;
  • cName – найменування коду ДКПП, необов’язкове для заповнення (за замовчуванням, якщо значення для даного параметра не вказане, то в якості найменування використовується значення, що вказане в параметрі cMnemo);
  • cNode – найменування каталогу, в який повинна додаватися позиція, необов’язкове для заповнення (за замовчуванням, якщо значення для даного параметра не вказане, то позиція буде додаватися в каталог “Імпорт, що настроюється“).
  Пошук позиції у словнику “ДКПП” виконується за мнемокодом, вказаним у параметрі cMnemo, і якщо позицію знайдено, то функція поверне її RN, інакше в словник буде додана нова позиція і функція поверне RN цієї доданої позиції.
        This.GetEZS(cMnemo, [cName, [cNode]]) – додавання позиції в словниковий розділ “ЄЗС“, де:
  • cMnemo – мнемокод позиції у словнику “ЄЗС“, обов’язкове для заповнення поле;
  • cName – найменування коду ЄЗС, необов’язкове для заповнення (за замовчуванням, якщо значення для даного параметра не вказане, то в якості найменування використовується значення, що вказане в параметрі cMnemo);
  • cNode – найменування каталогу, в який повинна додаватися позиція, необов’язкове для заповнення (за замовчуванням, якщо значення для даного параметра не вказане, то позиція буде додаватися в каталог “Імпорт, що настроюється“).
  Пошук позиції у словнику “ЄЗС” виконується за мнемокодом, вказаним у параметрі cMnemo, і якщо позицію знайдено, то функція поверне її RN, інакше в словник буде додана нова позиція і функція поверне RN цієї доданої позиції.
  2. Функціонал експорту в зовнішній файл, що налаштовується (ef_eixdata.fxp), доповнений можливістю конвертації змісту отриманого результуючого текстового файлу (ключ TYPE = TXT) в кодування UTF-8, – вказана конвертація сформованого при експорті текстового файлу відбувається за умови, якщо в ini-файлі для ключа CODEPAGE вказане значення UTF8.
  3В розділі “Договірні документи” реалізована можливості відбору документів в залежності від значення поля “Єдиний закупівельний словник (ЄЗС)“. Для цього на форму “Умови відбору” на вкладку “Специфікації та платежі” додано поле “Єдиний закупівельний словник (ЄЗС)“. Якщо в умовах відбору в полі “Єдиний закупівельний словник (ЄЗС)” вказано значення, то будуть відібрані  договірні документи, в специфікаціях яких в полі “Єдиний закупівельний словник (ЄЗС)” встановлено значення відповідне умовам відбору.
  4. Відповідно до наказу Мінфіну від 23.02.2017  № 276 відмінений звіт “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних“, затверджений наказом Мінфіну від 22.09.2014 №958. В зв’язку з чим у розділі “Вихідні податкові накладні” у пункті контекстного меню “Друк звіту” підпункт “Реєстр виданих податкових накладних” перейменований у “Звіт про видані податкові накладні“.
  Модуль “БУХОБЛІК”
  1. Відповідно до наказу Мінфіну від 23.02.2017  № 276 відмінений звіт “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних“, затверджений наказом Мінфіну від 22.09.2014 №958. В зв’язку з чим у розділі “Звіти” пункт меню “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних” перейменований у “Звіт про видані та отримані податкові накладні“.
        У розділі “Вхідні податкові накладні” у пункті контекстного меню “Друк звіту” підпункт “Реєстр отриманих податкових накладних” перейменований у “Звіт про отримані податкові накладні“.
  Модуль “БУХОБЛІК” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Відновлено можливість коректного формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем для наступних звітів:
  • “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4mtp_m.xls;
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls.
        Для коректного формування XML-документа внесені зміни до вищевказаних звітів.
  Модуль “БУХОБЛІК” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом  Мінфіну  від 29.09.2020 №588 внесені зміни до звітів:
  · “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmp.xls;
  · “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmps.xls;
  · “Примітки до річної фінансової звітності   Форма № 5” Prim.xls;
  · “Додаток до Приміток до річної фінансової звітності  Форма № 6” Prim_dodatok.xls.
        Передбачено формування XML-документа для звіту “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва   Форми № 1-м, 2-м” Finzvsmps.xls відповідно до нових версії xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 09.12.2020 №752 внесені зміни до звіту “Звіт СМП – фізичної особи – платника єдиного податку” Edfiz.xls та “Податкова декларація платника єдиного податку 4 групи” Edsgv.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  3Згідно з наказом Мінфіну від 31.12.2020 №841 внесені зміни до звітів:
  · “Звіт про контрольовані операції” Zvkontroloper.xls;
  · “Звіт про контрольовані операції (Додаток 1 Відомості)” Zvkontroloper1.xls;
  · ” Звіт про контрольовані операції (Додаток 2 Інформація) ” Zvkontroloper2.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  4. Відновлено можливість коректного формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем для наступних звітів:
  • “Звіт про фін. результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” Finrezdk.xls;
  • “Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти” 4mtp_m.xls;
  • “Звіт про продаж і запаси товарів торг.мережі та мережі рестор.госп. Ф. № 3-торг” 3_torg.xls;
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls;
  • “Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (квартальна)” 1poslugi_kv.xls;
  • “Звіт про обсяг оптового товарообороту Ф. 1-опт, місячна” 1opt_m.xls;
  • “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Ф. 1-опт, кварт.” 1opt_kv.xls.
        Для коректного формування XML-документа внесені зміни до вищевказаних звітів.
  Модуль “ЗАРПЛАТНЯ”
  1. Враховуючи лист Мінсоцполітики 1564/13/84-16 від 11.11.2016, відповідно до якого, якщо місяць початку та місяць завершення відрядження не співпадають, то для такого “перехідного” відрядження визначення “денного” доходу, який порівнюється із “середньоденним” заробітком розрахованим за два попередні місяці, має виконуватися окремо для кожного місяця відрядження.
        З огляду на вказане вище, внесені зміни в метод “Лікарняний” з типом “відрядження“.
        Тепер для “перехідного” відрядження визначення “денного” доходу виконується окремо для кожного місяця відрядження з урахуванням доходу та виробітку за такий окремий місяць.
        Раніше визначення “денного” доходу виконувалось за даними місяця “Початку розрахунку“, в результаті чого, для “перехідного” відрядження “денний” дохід був однаковим.
  2. Враховуючи постанову КМУ від 31.03.2021 № 278 “Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення” в частині визначення суми індексації в “базовому” місяці в разі підвищення окладів не з 1 числа, виконані доопрацювання методу “Індексація 2012“.
        Якщо підвищення окладу відбулося з 1 числа, то розрахунок індексації  за “базовий” місяць виконується без змін.
        Якщо підвищення окладу відбулося не з 1 числа, то при визначенні індексації  за “базовий” місяць виконується розрахунок суми індексації за частину місяця до підвищення і за частину місяця після підвищення.
  • Сума індексації за частину місяця до підвищення визначається виходячи із суми “можливої” індексації з урахуванням ставки. При визначенні ставки для “можливої” індексації враховуються постійні виплати діючі на початок місяця. Сума “можливої” індексації з урахуванням ставки ділиться на норму часу за місяць і множиться на виробіток, визначений до дати підвищення.
  • Сума індексації за частину місяця після підвищення визначається як сума “фіксованої” індексації з урахуванням ставки поділена на норму часу за місяць і помножена на виробіток після дати підвищення.
  • Сума індексації “До видачі” дорівнює сумі індексацій за частини місяца до та після підвищення.
  Додатково, з урахуванням вказаних вище доопрацювань, внесені зміни у “Розшифровку розрахунку” даного методу.