Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК “Облік Ресурсів” за березень 2023
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”.   У зв’язку з оновленням структури csv-файлів для імпорту договірних документів та додаткових угод на порталі “E-data” (http://spending.gov.ua), внесені відповідні зміни до розроблених раніше ini-файлів doc_head.ini та stdoc_dopugoda_head.ini, що використовуються для експорту необхідних реквізитів договірних документів та додаткових угод в форматі csv, відповідно.

  2. У зв’язку з наказом Мінфіну від 28.12.2022 №463 у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни до шаблонів “Вихідна податкова накладна з клітинками” (Worepkua.xlt), “Додаток № 1 до ВПН з клітинками” (Wd1repkua.xlt) та “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt).
        Передбачено формування XML-документів за новими версіями xsd-схем.
  УВАГА! Наказ Мінфіну від 28.12.2022 №463 набирає чинності з 1 квітня 2023 року.
  модуль “Бухоблік”
  1. В оборотній відомості “Рух матеріальних цінностей” для звітів, друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Звіти МОЗ/НСЗУ“, додана можливість формування звітів по об’єднаним субрахункам. Для цього, на додрукарську форму додано шейп “Субрахунки” з чекером “Об’єднувати субрахунки” та полем “Метод об’єднання субрахунків“. Якщо чекер “Об’єднувати субрахунки” встановлено, то всі рахунки в звіті  будуть об’єднані за методом, вказаним в поле “Метод об’єднання субрахунків“. Принцип роботи методу об’єднання субрахунків такий самий, як при формуванні звіту “Звіти“/”Головна книга“.
  2К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту та імпорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.
  УВАГА! Оновлена структура транспортних файлів запроваджується з 1 квітня 2023 року.
  3. Згідно з наказом Мінфіну від 28.12.2022 №463 у  розділі “Звіти” / “Додатки до податкової декларації з ПДВ”  внесені зміни до шаблонів друку звітів “Відомості про суми ПДВ” (Pdvvidomua.xlt) та “Довідка за операціями що не оподатковуються ПДВ” (Pdvdovlgotua.xlt).
        За вищевказаними звітами передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  4. В розділ “Товарні документи“/”Внутрішнє переміщення” додано шаблон документа “Накладна (вимога)(наказ Мінфіна №431)” (itreptfbUA.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.
  5. В розділ “Товарні документи“/” Прихід товару ” додано шаблон документа “Прибутковий ордер (наказ Мінфіна №431)” (enreptfUA.xlt), друк якого виконується з пункту контекстного меню “Друк документа“.
  модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) бюджет
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 28.12.2022 №463 внесені зміни до звітів:
  • “Податкова декларація з ПДВ” Pdvdekl.xls;
  • “Розрахунок коригування сум ПДВ (Додаток 1 до декларації з ПДВ)” Pdvkor.xls;
  • “Довідка щодо сум бюджетного відшкодування (Додаток 2 до декларації з ПДВ)” Pdvdov.xls;
  • “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Додаток 3 до декларації з ПДВ)” Pdvbudv.xls;
  • “Заява про повернення суми бюдж. відшкодування (Додаток 4 до декларації з ПДВ)” Pdvzayava.xls;
  • “Довідка до пункту 3, 4 та 5 декларації з ПДВ (Додаток 6 до декларації з ПДВ)” Pdvdovlgot.xls;
  • “Розрахунок частки використання податку (Додаток 7 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpodil.xls;
  • “Заява про відмову постачальника надати ПН (Додаток 8 до декларації з ПДВ)” Pdvvidmov.xls;
  • “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ ( до декларації з ПДВ)” Pdvutroz1.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 13.09.2022 №274 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  3. Згідно з наказом Держстату від 10.11.2022 №279 внесені зміни до звіту “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls.
        Передбачено формування XML-документу відповідно до нової версії xsd-схеми.
  модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок
  1. Згідно з наказом Мінфіну від 28.12.2022 №463 внесені зміни до звітів:
  • “Податкова декларація з ПДВ” Pdvdekl.xls;
  • “Розрахунок коригування сум ПДВ (Додаток 1 до декларації з ПДВ)” Pdvkor.xls;
  • “Довідка щодо сум бюджетного відшкодування (Додаток 2 до декларації з ПДВ)” Pdvdov.xls;
  • “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Додаток 3 до декларації з ПДВ)” Pdvbudv.xls;
  • “Заява про повернення суми бюдж. відшкодування (Додаток 4 до декларації з ПДВ)” Pdvzayava.xls;
  • “Довідка до пункту 3, 4 та 5 декларації з ПДВ (Додаток 6 до декларації з ПДВ)” Pdvdovlgot.xls;
  • “Розрахунок частки використання податку (Додаток 7 до декларації з ПДВ)” Pdvrozpodil.xls;
  • “Заява про відмову постачальника надати ПН (Додаток 8 до декларації з ПДВ)” Pdvvidmov.xls;
  • “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ ( до декларації з ПДВ)” Pdvutroz1.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  2. Згідно з наказом Мінфіну від 13.09.2022 №274 внесені зміни до звіту “Декларація з податку на прибуток підприємства” Prdekl.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  3. Згідно з наказом Мінфіну від 15.12.2022 №438 внесені зміни до звітів:
  • “Звіт СМП – фізичної особи – платника єдиного податку” Edfiz.xls;
  • “Розрахунок сплати єдиного податку СМП – юридичною особою” Edyur.xls;
  • “Податкова декларація платника єдиного податку 4 групи” Edsgv.xls;
  • “Розрахунок частки с/г товаровиробництва” Rozsgv.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  4. Згідно з наказом Держстату від 10.11.2022 №279 внесені зміни до звітів:
  • “Капітальні інвестиції Ф. № 2-інвестиції (квартальна)” 2invest_kv.xls;
  • ” Звіт про обсяги реалізованих послуг Ф. 1-послуги (квартальна)” 1poslugi_kv.xls;
  • ” Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Ф. 1-опт, кварт.” 1opt_kv.xls;
  • “Звіт про продаж і запаси товарів торг.мережі та мережі рестор.госп. Ф. № 3-торг” 3_torg.xls.
  • “Звіт про експорт (імпорт) послуг Ф. 9-ЗЕЗ (квартальна)” 9zez_kv.xls.
        Передбачено формування XML-документів відповідно до нових версій xsd-схем.
  модуль “Торгівля”
  1. В розділ “Внутрішнє переміщення” в пункт контекстного меню “Друк документа” додано шаблон документа “Накладна (вимога)(наказ Мінфіна №431)” (itreptfbUA.xlt).
  2. В розділ “Прихід товару” в пункт контекстного меню “Друк документа” додано шаблон документа “Прибутковий ордер (наказ Мінфіна №431)” (enreptfUA.xlt).
  модуль “Зарплатня”
  1. На формі функції “Масова зміна постійних виплат” на закладці “Додати” у шейпах “Відсоток” та “До видачі/Базова сума” радіо “значення“, “коефіцієнт“, “рівний нулю” замінені комбо-боксами з аналогічними параметрами з числовим полем. При виборі параметра “коефіцієнт” числове поле обов’язкове для заповнення, при виборі параметра “рівний нулю” поле недоступне для редагування. При виконанні функції формування постійних виплат з урахуванням параметрів комбо-боксів залишається таким самим, як і раніше для значень радіо.
        Додатково під шейпом “Відсоток” доданий шейп “Повторні виплати” з радіо “Додавати“, “Не додавати“, “Попереджати” за допомогою якого користувач може керувати діями, які слід виконати у випадку наявності в особовому рахунку однакових постійних виплат при їх додаванні. Наявність однакових виплат визначається за збігом дати дії “з” постійної виплати, що додається, з датою “Діє з“, зазначеною на закладці “Додати“.
  • Якщо встановлено радіо “Додавати“, то в особовий рахунок повторні постійні виплати додаються.
  • Якщо встановлено радіо “Не додавати“, то повторні постійні виплати не додаються.
  • Якщо встановлено радіо “Попереджати“, то за наявності раніше доданих постійних виплат виводиться повідомлення-запит про додавання повторної виплати. При позитивній відповіді повторні виплати додаються, при негативній – не додаються. Також на формі повідомлення передбачений чекер “Розповсюдити“. Якщо чекер встановлений, то обрана користувачем дія поширюється на всі особові рахунки без повторного виведення повідомлення-запиту.
  Додатково чекер “Розповсюдити” з відповідним функціоналом доданий на форму повідомлення про наявність повторних виплат при виконанні функцій “Автоматичний розрахунок із постійних виплат” та “Автоматичний розрахунок нарахувань\утримань“.
  2. Виконані доопрацювання в методі “Лікарняний” з типами “середній заробіток“, “середнє за виробітком” та “відрядження“.
        При розрахунку доходу за місяцями розрахункового періоду (всі типи) та денного заробітку (тип “відрядження“), передбачено врахування сум за певними видами оплат у співвідношенні фактичного виробітку до виробітку з таких нарахувань. Список таких видів оплат задається у полі “Примітка” налаштування виду оплати “середнього заробітку” у форматі VOIndTime[1,5,25], де (“1,5,25”) – список номерів видів оплат, для яких суми враховуються у співвідношенні фактичного виробітку до виробітку із таких нарахувань.
        Розраховані суми за такими нарахуваннями підсумовуються до загального доходу відповідного місяця розрахункового періоду/поточного місяця, визначеного за стандартними налаштуваннями списків, що становитиме загальний дохід за місяць розрахункового періоду/поточний місяць.
  Результати використання додаткового налаштування на прикладі розрахунку “відрядження”.
        У розрахунковому періоді співробітник відпрацював 15 днів за норми 23 дні, 4 дні перебував у відрядженні, ще 4 дні перебував у відпустці без збереження заробітної плати. На підставі чого були нараховані суми: “оклад” за 15 робочих днів 6521.74 грн., “премія” 5000.00 грн., “відпустка без збереження заробітної плати” 4 дні, “індексація” за 19 днів 177.40 грн. (при визначенні виробітку для індексації враховується виробіток окладу та відрядження).
        За налаштуванням виду оплати “відрядження” враховуються оклад, індексація та премія. При цьому премія враховується пропорційно фактичному виробітку.
  Варіант 1 (без використання додаткового налаштування VOIndTime[]).
  Сума відрядження за 4 дні складе 2656,00 = (6521,74 +3260,87 +177,4) / 15 * 4.
  При розрахунку відрядження враховуються оклад, індексація та премія. Премія враховується пропорційно до фактичного виробітку у сумі 3260,87 = 5000/23*15.
  Варіант 2 (з використанням додаткового налаштування VOIndTime[35] – “35” номер виду оплати індексації).
  В даному випадку індексація, буде врахована не в повному розмірі, а пропорційно до фактичного виробітку у розмірі 140,05 = 177,40/19*15, відповідно, сума відрядження за 4 дні складе 2646,04 = (6521,74+3260,87+140,05)/15*4.
  3. Відповідно до останніх змін, внесених Постановою КМУ від 26.04.2022 № 486 в “Порядок обчислення середньої заробітної плати”, затверджений Постановою КМУ від 08.02.1995 № 100, визначення суми премій в розрахунковому періоді має відбуватися з урахуванням наступного: “Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати“.
        З урахуванням вказаного вище при розрахунку нарахувань з методом “Відпустка“, у яких в налаштуваннях в полі “Облік премій” вказане значення “Варіант 3” та нарахувань з методом “Лікарняний” з типами “середній заробіток“, “середнє за виробітком” та “відрядження” по налаштуванням яких в полі “Облік премій” вказане значення “Варіант 4” внесені зміни у визначення суми премії в місяцях розрахункового періоду, якщо період, за який нараховані премії, відпрацьовано неповністю.
        УВАГА. Враховуючи те, що на поточний момент немає офіційних роз’яснень стосовно загального механізму врахування премій, якщо період, за який вони нараховані, відпрацьовано частково, а вказане вище (без додаткових роз’яснень) в повній мірі можна віднести тільки до “місячних” премій, тому зміни внесені у визначення сум тільки в частині “місячних” премій.
        Сума нарахувань премій, що відмічені в списку “Премії за декілька періодів“, у яких в налаштуваннях в полі “Премія за” вказана кількість місяців “1” визначається наступним чином.
  • Якщо в періоді, за який нарахована премія, виробіток менше норми та менше виробітку місяця, в якому така премія враховується, то сума премії враховуватися у фактично нарахованому розмірі.
  • В інших випадках, а також для премій, період яких більше одного місяця, визначення суми премії в місяцях її врахування лишається без змін, а саме, сума премії ділиться на виробіток за період нарахування премії і множиться на виробіток того місяця, в якому вона (її частина) враховується.
  4. В методі “Надбавка” виконані доопрацювання, що дозволяють налаштувати розрахунок відсотка нарахування за двома параметрами, а саме, в залежності від суми виплат та від стажу за вислугою. Дана доробка актуальна для розрахунку премії військових.
        На формі налаштування виду оплати методу “Надбавка” доданий комбо-бокс “Тип” зі значеннями “Надбавка” та “Премія військових“.
  • Якщо в комбо-боксі “Тип” вказане значення “Надбавка“, то форма налаштувань виду оплати та визначення відсотку для нарахувань лишається без змін, а саме, автоматичний розрахунок відсотка надбавки визначається як “Відсоток від вислуги” або як “Відсоток за податковою таблицею“.
  • Якщо в комбо-боксі “Тип” вказане значення “Премія військових” то на вкладці “Списки/Настройки” замість шейпу “Автоматичний розрахунок відсотка надбавки” стає доступним поле “Вислуга“, в якому вказується “Таблиця стажа-вислуги“, список “Виплати, для визначення відсотка” та грід “Відсоток за податковими таблицями“.
        На формі додавання запису в грід “Відсоток за податковими таблицями” передбачені поля:
  • поле “Стаж/вислуга“, в якому вказується посилання на запис із “Таблиці стажу/вислуги“, вказаної в полі “Вислуга,
  • поле “Податкова таблиця“, в якій вказується податкова таблиця для визначення відсотків в залежності від суми виплат списку “Виплати, для визначення відсотка” при досягненні вислуги, вказаної в полі “Стаж/вислуга
        При додаванні постійних виплат даного методу з типом “Премія військових” період дії постійної виплати визначається відповідно до зміни стажу по вислузі, вказаній в настройці виду оплати в полі “Вислуга” (аналогічно визначенню періоду дії для постійної виплати методу “Надбавка” з автоматичним визначенням “Відсотку від вислуги“). При цьому відсоток для постійної виплати методу “Надбавка” з типом “Премія військових” визначається за “Податковою таблицею“, вказаній для відповідного розміру “Стажу/вислуги” з урахуванням сум виплат списку “Виплати, для визначення відсотка” (аналогічно визначенню відсотка для метода “Надбавка” з автоматичним визначенням “Відсотку за податковою таблицею“).
        При додаванні нарахувань методу “Надбавка” з типом “Премія військових”  (без додавання в постійні виплати) визначення відсотка відбувається відповідно до податкової таблиці для набутої вислуги в періоді нарахування.
        Приклад визначення відсотка за податковими таблицям при зміні вислуги та формування постійних виплат.
  Для “Вислуги” заведено три періоди:
  • 0 – до 1 року
  • 1 – понад рік
  • 5 – понад 5 років
  В гріді “Відсоток за податковими таблицями” додано три записи для визначення відсотку по сумі в залежності від вислуги:
  • до 1 року – “податкова таблиця 1”
  • понад рік – “податкова таблиця 2”
  • понад 5 років – “податкова таблиця 3”
  Стаж працівника на 01.01.2023 складає 11 місяців 15 днів
  Так як в січні місяці відбувається зміна “Вислуги” (набуває вислуги 1 рік), то на дату 01.01.23 створюється постійна виплата з розрахунком відсотку за “податковою таблицею 1” із датою завершення 17.01.23 (дата набуття вислуги 1 рік). При додаванні вислуги з 18.01.23 створюється постійна виплата з розрахунком відсотку за “податковою таблицею 2” з датою завершення 17.01.28 (дата набуття вислуги 5 років).
  5. Так як після останніх змін, внесених в законодавство про соціальне страхування Законом від 21.09.2022  № 2620-IX ” Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування””, нарахування страхових виплат може бути проведене тільки за одним місцем роботи, з визначенням “основного” місця роботи, як пріоритетного для надання таких виплат, при цьому змін в порядок оплати тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства стосовно оплати за основним місцем роботи та за сумісництвом не внесено, то для можливості нарахування окремих видів оплат тимчасової непрацездатності за основним місцем роботи та за роботою за сумісництвом внесені зміни у функцію “Імпорт/експорт е-лікарняних із/до ПФУ” з можливістю налаштовувати імпорт з урахуванням значення “Статусу” особового рахунку.
        На формі налаштування імпорту лікарняних додане поле “Статус особового рахунку” зі значеннями аналогічно полю “Статус” форми “Особового рахунку” (по замовчуванню встановлюється значення “Основний“). З урахуванням такого поля внесені зміни у контроль додавання налаштувань з однаковою причиною непрацездатності. А саме, не можна додавати одну й ту ж причину непрацездатності в межах одного значення поля “Статус особового рахунку“, тобто, одна й та ж причина може вказуватися тільки один раз для відповідного “статусу”, при цьому вона може бути вказана для іншого “статусу”.
        Внесені зміни у роботу функції “Імпорт/експорт е-лікарняних із/до ПФУ” з урахуванням додаткового поля “Статус особового рахунку“.
  • Якщо у файлі імпорту для відповідного запису в номері лікарняного відсутній символ “.” (крапка), то при імпорті використовується налаштування з відповідним “Типом причини непрацездатності” та зі значенням поля “Статус особового рахунку” – “Основний“. Нарахування в такому випадку створюються в особових рахунках працівника зі статусом “Основний“.
  • Якщо у файлі імпорту для відповідного запису в номері лікарняного символ “.” (крапка) присутній, то при імпорті використовується налаштування з відповідним “Типом причини непрацездатності” та зі значенням поля “Статус особового рахунку”  відмінним від “Основний” та яке відповідає значенню поля “Статус” особового рахунку працівника, в який додається нарахування.
  6. К о н ф і г у р а ц і я  “t“.  У розділі “Тарифікація мед. працівників” на формі “Індивідуального редагування” специфікації тарифікаційного списку додане поле “Ставка“, яке відповідає фіксованій колонці “Ставка” в гріді “Тарифікаційні списки – специфікації“.
  модуль “Фінанси”
  1. В розділі “Розпорядження по фінансуванню” в гриді “Розпис по статтях фінансування” для останнього рівня фінансування додана можливість додавати декілька однакових статей фінансування (з однаковим значенням поля “Мнемокод“), але з різним значенням поля “Примітка“. Контроль додавання таких статей фінансування буде виконуватись в межах однієї гілки фінансування. Також, при додаванні останніх рівнів фінансування буде виконуватись контроль сум з урахуванням доданих раніше статей фінансування (з однаковим значенням поля “Мнемокод” та з різним значеннями поля “Примітка“).
  2. В розділі “Розпорядження по фінансуванню” на форму “Підготовка платіжного документа“, яка викликається з пункту контекстного меню  “Підготовка платіжного документа“, додано чекер “Примітка“. Якщо чекер встановлено, то при підготовці платіжного документа буде виконано групування сум з урахуванням значення поля “Примітка” останнього рівня фінансування.
  3. В розділі “Розпорядження по фінансуванню” для звітів, друк яких виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Розподіл виділених бюджетних асигнувань” додана можливість формувати дані з групуванням по значенню поля “Примітка” останнього рівня статей фінансування, а також друкувати значення поля “Примітка” останнього рівня статей фінансування у відповідне у звітах поле “Примітка“. Для цього на додрукарську форму “Розподіл виділених бюджетних асигнувань” додано чекер “Групувати за приміткою“. Якщо чекер встановлено, то у звітах буде виконуватись описане вище групування даних. Якщо чекер не встановлено, то друк звітів буде виконуватись як і раніше, без змін.
  4. У зв’язку з оновленням структури електронних файлів (dbf-файлів), які подаються в органи Держказначейства, внесено зміни до ini-файлів експорту та імпорту даних в ПЗ “МЕРЕЖА-М”, а саме: в розділі “Платіжні документи” змінено файли pd_fplat_imp.ini та pd_fplat_new.ini.
  УВАГА! Оновлена структура транспортних файлів запроваджується з 1 квітня 2023 року.