Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Доробки ПК «Облік Ресурсів» за березень 2021
  ЗАГАЛЬНЕ ЗА СИСТЕМОЮ
  1. У зв’язку з наказом Мінфіну від 01.03.2021 № 131 у розділі “Вихідні податкові накладні” внесені зміни до шаблонів “Вихідна податкова накладна з клітинками” (Worepkua.xlt) та “Додаток № 2 до ВПН з клітинками” (Wd2repkua.xlt).  Передбачено формування XML-документів за новими версіями xsd-схем.

  2. На формах інформаційних повідомлень, що викликаються при вході в систему, з інформацією про кількість днів до закінчення підтримки користувача (або оренди ПЗ) та з інформацією про дату закінчення підтримки користувача (або оренди ПЗ), відповідно, додано кнопку “Обновити файл ліцензій“. Дана кнопка на формах вказаних повідомлень є доступною лише для користувачів з наявністю повноважень “Адміністратор Системи” або “Адміністратор баз даних“. При натисканні на кнопку “Обновити файл ліцензій” викликається функціональність, що успадкована від однойменної кнопки на формі “Про програму” (на даній формі вказана кнопка має вигляд посилання).
  3. У словник “Податкові зобов’язання” для розділу “Вихідні податкові накладні” додана нова позиція  №18 – “Коригування податкових зобов’язань з отримання послуг від нерезидента”.
        Внесені зміни у додаткову утилиту “Заповнення словнику податкових зобов’язань” (підключається у розділі “Додаткові функції” ef_tcfill.fxp).

  модуль “Бухоблік”:

  1. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. У відповідності з наказом Мінфіну №101 від 15.02.2021 внесені зміни в шаблони звітів “Меморіальний ордер № 11” (morep11ua.xlt) та “Меморіальний ордер № 12” (morep12ua.xlt), друк яких виконується з пункту головного меню “Звіти“/”Меморіальні ордери“. Також, в розділ “Оборотна відомість“/”Рух матеріальних цінностей” додано шаблон звіту “Оборотна відомість (нак.№101)” (obrvedzpua.xlt), друк якої виконується з пункту контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість за рухом ТМЦ“.
  2. К о н ф і г у р а ц і я  “Б”. З наступних розділів видалені шаблони звітів, як такі, що втратили свою актуальність:
  – “Документи“/”Внутрішні документи“, пункт контекстного меню “Друк документа
  • Акт про приймання матеріалів Ф. № З-1” (aktprimfz1ua.xlt, aktprimfz1.xlt);
  • Акт списання Ф. № З-2” (aktspisfz2ua.xlt, aktspisfz2.xlt);
  • Накладна (вимога) Ф. № З-3” (nakltrebfz3ua.xlt, nakltrebfz3.xlt).
  – “Оборотна відомість“/”Рух матеріальних цінностей“, пункт контекстного меню “Друк звіту“/”Оборотна відомість за рухом ТМЦ
  • Оборотна відомість Ф. № З-11” (obrvedfz11ua.xlt, obrvedfz11.xlt).
  – “Звіти“/”Відомості аналітичного обліку
  • Ф. З-6 Книга кількісно-сумового обліку“(vaknigaksumua.xlt, vaknigaksum.xlt);
  • Ф.З-9 (по обраній ТМЦ) Книга складського обліку запасів” (vaskladknigaua.xlt, vaskladkniga.xlt);
  • Ф. З-7 Картка кількісно-сумового обліку” (vakartksumua.xlt, vakartksum.xlt).
  3. Згідно з наказом Мінфіну від 02.12.2020 №734 у  розділі “Звіти” / “Додатки до податкової декларації з ПДВ” доданий новий пункт “Відомісті про суми ПДВ” та шаблон друку звіту “Відомості про суми ПДВ” (Pdvvidomua.xlt).
        Для коректного друку необхідно заповнити грід “Настройка податкових зобовязань” за допомогою пункту контекстного меню “Заповнення за замовчанням“.
        Для заповнення таблиці “Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій:” необхідно заповнити на додрукарській формі комірку “Документи ВихПН (Перерахунок за рік)“.
        Для даного звіту  передбачено формування XML-документу.

  модуль “Бухоблік” (ТАБЛИЧНІ ДОДАТКИ) госпрозрахунок

  1. Згідно листа НСЗУ від 30.12.2020, який надано керівникам КНП, які надають первинну
  медичну допомогу, відповідно до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету
  Міністрів України від 05.04.2018 № 410, внесені зміни до звіту “Звіт про доходи та витрати Форма № 1-НС(НСЗУ)” Zvit1ns(nszu).xls.
        Формування XML-документа для даного звіту не передбачено.

  модуль “Зарплатня”:

  1. Для методу “Податок” доопрацьована можливість настройки округлення підсумкової суми нарахування. Для цього в налаштуванні методу “Податок” на закладці “Додаткові настройки” додані поля “Тип округлення” і “Округляти до” зі стандартною функціональністю.
  2. В розділі “Співробітники” реалізоване зберігання в “Історії” співробітника зміни значення поля “Ідент.номер“.
  3. У розділі “Звід відомостей” додані поля “Квартал“, “Тип звіту” і “XML-документ“. Дані поля заповнюються для звітів розділу “Звіти” / “Персоніфікований облік“. Поля “Квартал” та “Тип звіту” заповнюються значеннями, що вказані користувачем на додрукарських формах звітів розділу “Звіти” / “Персоніфікований облік” в полях “Розрахунковий період” та “Тип податкового розрахунку” відповідно. В полі “XML-документ” вказується шлях і ім’я, сформованого для відповідного звіту XML-документа (шлях до сформованого XML-документу –  це шлях, вказаний користувачем на додрукарській формі в поле “Шлях для збереження XML-документів“). В поле “Номер” записується значення поля “Номер розрахунку“, в поле “Період” значення періодів (місяців) кварталу, за який формується звіт. В полі “Тип” вказується ідентифікатор форми звіту. В полі “К-сть листів” записується кількість листів звіту за окремий місяць кварталу.
  4. Відповідно до наказу Мінфіну від 15.12.2020  № 773 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4”, яким затверджується “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску” виконані наступні доопрацювання.
        У розділі “Звіти” в пункті “Персоніфікований облік” замість існуючих пунктів додані нові пункти “Додаток Д1“, “Додаток Д3“, “Додаток 4ДФ“, “Додаток Д5“, “Додаток Д6” та “Податковий розрахунок“.
  На формах всіх звітів розділу “Персоніфікований облік” передбачені наступні поля:
  • Розрахунковий період“. Вказується квартал, за який формується звіт.
  • Період з … по …“. Вказується період місяців кварталу, за які формується звіт. По замовчуванню заповнюється першим і останнім місяцем кварталу.
  • Комбо-бокс “Тип податкового розрахунку” з доступними для вибору значеннями “Звітний“, “Новий звітний“, “Уточнюючий” і “Довідковий“. При виборі значення передбачені певні обмеження. Значення “Довідковий” доступне, якщо в розділі “Звід відомостей” за “Розрахунковий період” відсутні звіти розділу “Персоніфікований облік” з іншими типами податкового розрахунку. Значення “Звітний” доступне, якщо в розділі “Звід відомостей” за “Розрахунковий період” відсутні звіти розділу “Персоніфікований облік” з типами податкового розрахунку “Новий звітний” та “Уточнюючий“. Значення “Новий звітний” доступне, якщо в розділі “Звід відомостей” за “Розрахунковий період” присутні звіти розділу “Персоніфікований облік” з типом “Звітний” та відсутні звіти з типом “Уточнюючий“. Значення “Уточнюючий” доступне, якщо в розділі “Звід відомостей” за “Розрахунковий період” присутні звіти розділу “Персоніфікований облік” з типом “Звітний“.
  • Номер розрахунку“. Вказується порядковий номер розрахунку за “Розрахунковий період“. Порядковий номер має бути у хронологічному порядку незалежно від типу розрахунку, що зазначається в комбо-боксі “Тип податкового розрахунку“. При заповненні “Номера розрахунку” передбачені певні обмеження. Поле “Номер розрахунку” обов’язкове для заповнення. Якщо в розділі “Звід відомостей” за “Розрахунковий період” відсутні звіти розділу “Персоніфікований облік“, то значення такого поля за замовчуванням дорівнює “1”. “Номер розрахунку” не може бути меншим від максимального “Номера” звітів за “Розрахунковий період“. Якщо при зміні значення комбо-боксу “Тип податкового розрахунку” вказується тип, який відсутній в розділі “Звід відомостей“, поле “Номер розрахунку” заповнюється значенням збільшеним на 1, відносно максимального номера звіту за “Розрахунковий період“. Якщо в комбо-боксі “Тип податкового розрахунку” вказується тип, який вже присутній в розділі “Звід відомостей“, то “Номер розрахунку” заповнюється максимальним значенням номера звіту за “Розрахунковий період“.  Максимальний номер звіту визначається за даними розділу “Звід відомостей“, при визначенні якого враховуються всі звіти розділу “Персоніфікований облік” за “Розрахунковий період“.
  Примітка. Значення вказаних вище полів є наскрізними для всіх звітів розділу “Персоніфікований облік“. Тобто, значення вказане в таких полях на формі одного із звітів буде автоматично проставлене при відкритті іншого звіту.
        На формах звітів “Додаток Д1” та “Додаток Д3” додатково присутній чекер “Коригування реквізитів“, який доступний, якщо для “Типу податкового розрахунку” вказане значення “Уточнюючий“. Чекер “Коригування реквізитів” використовується, якщо потрібно подати уточнюючу інформацію за попередні періоди, у разі коригування виключно несумових реквізитів.
  У випадку, якщо потрібно виконати коригування як несумових реквізитів, так і сум єдиного внеску, то таке коригування потрібно проводити окремими розрахунками (звітами). При цьому, в першому звіті коригують виключно несумові реквізити, в другому відображають тільки коригування сум єдиного внеску.
  Звіт “Додаток Д1“.
         Друк звіту відбувається окремо за кожен місяць, що входить в “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Звітний” та “Довідковий” формуються аналогічно колишньому звіту “Нарахований заробіток застрахованих осіб (ЄСВ)“, а саме, на підставі налаштувань, вказаних на закладці “Розрахункові дані“.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Новий звітний” та “Уточнюючий” (якщо встановлений чекер “Коригування реквізитів“) формуються на підставі інформації із попередньо сформованих звітів та з урахуванням поточних даних, розрахованих по налаштуванням звіту, наступним чином. При формуванні даних звіту враховуються  особові рахунки, що відповідають умовам відбору на додрукарській формі та по яким є відмінності між попередньою та поточною інформацією.  Попередня інформація за відповідний місяць кварталу визначається на підставі раніше сформованого (-их) XML-документа (-ів) для звіту за такий місяць, а саме, за даними XML-документа (-ів), зазначеного (-им) в розділі “Звід відомостей” в полі “XML-документ“.
  • Якщо в розділі “Звід відомостей” за відповідний місяць є тільки один запис, то попередні дані визначаються за даними XML-документа, зазначеного в такому записі.
  • Якщо для звіту в розділі “Звід відомостей” за один місяць присутні декілька записів, то попередні дані для особового рахунку, який відповідає умовам відбору на додрукарській формі, визначається за останнім XML-документом, в якому присутні дані щодо такої особи.
  • Якщо між попередніми і поточними даними працівника є відмінності, то в звіті будуть відображені попередні дані, для яких в графі “Ознака (0,1)” буде проставлене значення “1”, та поточні дані, для яких в графі “Ознака (0,1)” буде проставлене значення “0”.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Уточнюючий“, якщо не встановлений чекер “Коригування реквізитів“, також формуються на підставі інформації із попередньо сформованих звітів та з урахуванням поточних даних, розрахованих по налаштуванням звіту. При цьому в звіті будуть відображені рядки з попередньо поданих звітів, суми яких будуть скориговані на суми, розраховані на підставі поточних даних. Графа “Ознака (0,1)” в даному випадку не заповнюється.
  Звіт “Додаток Д3“.
         Друк звіту відбувається окремо за кожен місяць, що входить в “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Звітний” та “Довідковий” формуються аналогічно колишньому звіту “Дані по військовослужбовцям строкової                 служби  (ЄСВ)“.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Новий звітний” та “Уточнюючий”  формуються аналогічно звіту “Додаток Д1” на підставі інформації із попередньо сформованих звітів та з урахуванням поточних даних, розрахованих по налаштуванням звіту.
  Звіт “Додаток 4ДФ“.
         Друк звіту відбувається окремо за кожен місяць, що входить в “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Звітний” формуються аналогічно колишньому звіту “Форма № 1ДФ” з урахуванням налаштувань вказаних на закладках “Ознаки доходів” та “Ознаки пільг“. При цьому інформація по сумам військового збору формується в розрізі осіб, аналогічно сумам податку на доходи фізичних осіб, і відображається за ознакою доходу, що вказана в налаштуваннях з типом “Податок (військовий збір)“.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Новий звітний” та “Уточнюючий”  формуються аналогічно звіту “Додаток Д1” на підставі інформації із попередньо сформованих звітів та з урахуванням поточних даних, розрахованих по налаштуванням звіту. Інформація за попередніми даними відображається в звіті із заповненням графи “Ознака (0,1)” значенням “1”, інформація за поточними даними відображається в звіті із заповненням графи “Ознака (0,1)” значенням “0”.
  Звіт “Додаток Д5“.
         Звіт формується в цілому за “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Звітний” та “Довідковий” формуються аналогічно колишньому звіту “Трудові відносини (ЄСВ)“.
         Формування звіту з “Типом податкового розрахунку” “Новий звітний” та “Уточнюючий”  відбувається аналогічно іншим звітам на підставі інформації із попередньо сформованих звітів та з урахуванням поточних даних.
  Звіт “Додаток Д6“.
         Друк звіту відбувається окремо за кожен місяць, що входить в “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Звітний” та “Довідковий” формуються аналогічно колишньому звіту “Дані по спецстажу (ЄСВ)” з урахуванням налаштувань спецстажів, вказаних в таблиці “Спецстажі“.
         Дані звіту з “Типом податкового розрахунку” “Новий звітний” та “Уточнюючий”  формуються аналогічно іншим звітам.
  Звіт “Податковий розрахунок“.
        Звіт формується в цілому за “Період з…по…“, вказаний на додрукарській формі.
        На закладці “Настройка даних” вказуються налаштування, на підставі яких визначаються кількість працівників та суми нарахованих лікарняних. Налаштування відбувається аналогічно налаштуванням звітів розділу “Звітні форми“. Додатково в полі “Кількість створених нових робочих місць“, за наявності, вказується відповідна кількість таких місць за місяцями кварталу, за який формується звіт.
        Решта значень звіту визначається за даними XML-документів звіту “Додаток Д1“.
  XML-документи звіту “Додаток Д1“, які враховуються при формуванні значень “Податкового розрахунку” визначаються за даними розділу “Звід відомостей“.  А саме, зі “Зводу відомостей”  враховуються XML-документи звітів, у яких співпадають “Тип звіту” і “Номер” з “Типом податкового розрахунку” і “Номером розрахунку“, відповідно, та “Період” яких відноситься до періоду “Податкового розрахунку“.

  модуль “Зарплатня” (Звітні форми)

  1. Згідно листа НСЗУ від 30.12.2020, який надано керівникам КНП, які надають первинну медичну допомогу, відповідно до пункту 241 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2018 №410, внесені зміни до шаблону звіту “Форма 1-НС” (Statrep_forma1ns.xlt), для заповнення таблиць “7. Оплата праці” та “8. Кадри”.
        Для розрахунку таблиці “7. Оплата праці” використовуються масиви ключів, що починаються з “Зарпл.” та “Нарах.”. Для розрахунку таблиці “8. Кадри” використовуються масиви ключів, що починаються з “Штатн.пр.”, “Зовн.сум.”, “ЦПХ” та “Л/г”.
       Настройка ключів відбувається у розрізі значень поля “Склад” : “Керівники”, “Керівники структурних підрозділів”, “Лікарі”, “Середній медичний персонал”, “Молодший медичний персонал”, “Інші працівники”; у розрізі значень поля “Категорія особового рахунку” : “Штатний”, “Зовнішній сумісник”, “Договір ЦПХ”; у розрізі значень поля “Особлива позначка 5 (особ.рах)” : “23”, “91”, “92”, “93”, “94”, “Цільові витрати”.
        У діючі на підприємствах бази додати настройки у розділі “Настройка“/ “Заголовки” для шаблону “Форма 1-НС” можна за допомогою функцій контекстного меню “Експорт” та “Імпорт” з “нульової” або “демонстраційної” бази.

  модуль “Кадри”

  1. В “нульовій” та “демонстраційній” базах даних, в розділі “Словники” – “Зразки наказів“, внесені зміни в реквізити зразків наказів, що належать каталогу “Відпустка“. Вказані зміни стосуються реквізитів зразків наказу, що відповідають за формування тексту, який містить дані з особового рахунку співробітника, посилання на який збережене в пов’язаній відпустці (раніше, коли відпустка не містила посилання на особовий рахунок, при формуванні тексту наказу завжди використовувались дані з основного особового рахунку співробітника).
  2. Внесені зміни до шаблону друку наказу (розпорядження) про надання відпустки за формою №П-3 (ordp3repua.xlt), що стосуються пошуку посади та підрозділу, пов’язаних з особовим рахунком співробітника, посилання на який містить поточна відпустка (раніше, коли відпустка не містила посилання на особовий рахунок, при формуванні вказаних вище реквізитів наказу завжди використовувались дані з основного особового рахунку співробітника).

  модуль “Харчування”

  1. В розділі “Файл” – “Настройка Системи” додано каталог “Документи” з підкаталогом “Всі документи“, до якого додано групу полів “Настройки округлення суми документа” з наступним набором елементів:
  • комбо-бокс “Тип округлення” (із значеннями “Стандартне” /за замовчуванням/, “У більшу“, “У меншу“) із суміжним полем “Округляти до” (необов’язкове для заповнення) – стандартний набір полів для визначення правила заокруглення з підключенням відповідної стандартної функціональності;
  • Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” та “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа” – поля для вибору позицій із розділу “Номенклатор товарів та послуг” з типом “Знижка” та “Націнка“, відповідно. Обидва поля є обов’язковими для заповнення за умови введення значення в полі “Округляти до“.
  Перераховані вище настройки системи, що належать групі полів “Настройки округлення суми документа“, є спільними (“наскрізними”) для модулів “Ресторан” та “Касові апарати“.
        Функціональність перерахованих вище настройок наступна: якщо в настройці системи “Округляти до” вказане значення, відмінне від нуля, то при роботі з документами в розділі “Рахунки клієнтів” (як в бекофіс, так і в інтерфейсі TouchScreen) виконується автоматичний розрахунок суми округлення у відповідності до значень, вказаних в настройках системи “Тип округлення” та “Округляти до“. В залежності від того, зменшує отримана сума заокруглення кінцеву суму документу або збільшує її, в специфікацію документа на цю суму заокруглення додається номенклатурна позиція, вказана в настройці “Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” або “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа“, відповідно.
  Даний механізм заокруглення виконується в саму останню чергу, тобто після розрахунку всіх інших видів знижок/націнок, можливість використання яких реалізована в програмі.
        Примітка. Описане вище доопрацювання, в тому числі, дозволяє налаштувати заокруглення суми рахунку клієнта до 10 копійок, що потрібно при розрахунку з клієнтом готівкою, у відповідності до вимог законодавства (у всякому разі, цей підхід може використовуватись для даних цілей, допоки розробники РРО не реалізують апаратну підтримку заокруглення для пристроїв, що ними виробляються). Раніше, з деякими умовностями, для вказаного виду заокруглення могла використовуватись настройка системи “Автододавання знижки/націнки” (з використанням налаштованої відповідним чином дисконтної таблиці), що не зовсім відповідало її первинному цільовому призначенню.

  модуль “Торгівля”

  1. В розділі “Чеки продажів” для пунктів контекстного меню “Підготовка документів” – “Накладна на відпуск” та “Підготовка документів” – “Податкова накладна” реалізований виклик проміжної форми для вибору зразка документа із розділу “Словники” – “Зразки” – “Накладні на відпуск” та “Словники” – “Зразки” – “Вихідні податкові накладні“, відповідно, з реалізацією стандартної функціональності по підготовці дочірнього документа на основі даних, що містяться у батьківському документі та в обраному зразку. У разі, якщо на проміжній формі вибору зразка документа жоден зразок не буде обрано, то підготовка дочірнього документа виконується у відповідності до діючого механізму підготовки накладної на відпуск/вихідної податкової накладної без зразка.
        Крім цього, механізм підготовки накладної на відпуск, вихідної податкової накладної та вихідного рахунку на сплату, що створюються на основі чека продажу за допомогою відповідних пунктів контекстного меню без вибору зразка, доповнений заповненням поля “Вантажоодержувач” в дочірньому документі значенням, що вказане в полі “Клієнт” в заголовку чека продажу.
  2. В розділі “Файл” – “Настройка Системи” в каталозі “Документи” – “Всі документи” додано групу полів “Настройки округлення суми документа” з наступним набором елементів:
  • комбо-бокс “Тип округлення” (із значеннями “Стандартне” /за замовчуванням/, “У більшу“, “У меншу“) із суміжним полем “Округляти до” (необов’язкове для заповнення) – стандартний набір полів для визначення правила заокруглення з підключенням відповідної стандартної функціональності;
  • Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” та “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа” – поля для вибору позицій із розділу “Номенклатор товарів та послуг” з типом “Знижка” та “Націнка“, відповідно. Обидва поля є обов’язковими для заповнення за умови введення значення в полі “Округляти до“.
  Перераховані вище настройки системи, що належать групі полів “Настройки округлення суми документа“, є спільними (“наскрізними”) для модулів “Касові апарати” та “Ресторан“.
        Функціональність перерахованих вище настройок наступна: якщо в настройці системи “Округляти до” вказане значення, відмінне від нуля, то при роботі з документами розділу “Чеки продажів” (як безпосередньо в розділі, так і при роботі з функцією “Продаж у фіскальному режимі“, а також при підготовці чека продажу на основі накладної на відпуск) виконується автоматичний розрахунок суми округлення у відповідності до значень, вказаних в настройках системи “Тип округлення” та “Округляти до“. В залежності від того, зменшує отримана сума заокруглення кінцеву суму документу або збільшує її, в специфікацію документа на цю суму заокруглення додається номенклатурна позиція, вказана в настройці “Позиція (“Знижка”) при зменшенні суми документа” або “Позиція (“Націнка”) при збільшенні суми документа“, відповідно.
  Даний механізм заокруглення виконується в саму останню чергу, тобто після розрахунку всіх інших видів знижок/націнок, можливість використання яких реалізована в програмі.
        Примітка. Описане вище доопрацювання, в тому числі, дозволяє налаштувати заокруглення суми чека до 10 копійок, що потрібно при розрахунку готівкою, у відповідності до вимог законодавства (у всякому разі, цей підхід може використовуватись для даних цілей, допоки розробники РРО не реалізують апаратну підтримку заокруглення для пристроїв, що ними виробляються).