Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
 • Про компанію
 • Продукція:
 • Акції
 • Підтримка
 • Партнерство
 • Клуб Головного Бухгалтера
 • Акції

  Спеціальна пропозиція  для  бюджетних організацій, які  використовують в своїй роботі ПК”Облік Ресурсів”.

  Придбай додаткові модулі ПК”Облік Ресурсів” з 50% знижкою (пропозиція  діє  з 18.10.2021 по 31.12.2021):

  Модуль “Документообіг” – призначений для автоматизації роботи з документами, контролю їх виконання. Модуль скорочує час на пошук потрібного документу і головне — має можливість накладати ЕЦП, адже вести електронний документообіг уже не примха компаній, а необхідність.

  Модуль допомагає вирішити наступні питання:

  • ведення обліку вхідних/вихідних документів;
  • ведення обліку внутрішніх документів (накази по підприємству, акти інвентаризацій, протоколи зборів тощо);
  • реєстр вхідної/вихідної кореспонденції;
  • присвоєння вхідних/вихідних номерів документам та листам;
  • ведення електронного документообігу між організаціями;
  • впорядкування документів за категоріями;
  • контроль за виконанням наказів та розпоряджень;
  • унеможливлення доступу сторонніх осіб до документів компанії;
  • створення та зберігання архівів документів;
  • опрацювання звернень клієнтів до компанії тощо.

  Ефект від використання модуля:

  • ведення документів в єдиній базі;
  • спрощення та  прискорення пошуку документів; 
  • облік усіх вхідних/вихідних документів та формування архіву з відображенням зв’язків між ними;
  • зберігання у системі скан копій оригіналу документа;
  • подавння звітів та документів з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

   Звичайна ціна на модуль (дивись а http://surl.li/akebl)   4600 грн

     Акційна ціна на модуль (тільки для існуючих клієнтів) – 2300 грн 

     Звичайна ціна додаткового робочого місця – 2700 грн

     Акційна ціна додаткового робочого місця  –  1350 грн

  Модуль “Кадри” – це проста і зручна система кадрового обліку, для комплексного вирішення завдань управління персоналом на підприємстві.

  Модуль допомагає вирішити наступні питання:

  • зареєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їх виведення на друк;
  • створювати штатний розклад по співробітникам з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
  • вести в системі стандартні кадрові накази з їх автоматичним відпрацюванням (наприклад: на прийом, звільнення, переміщення, відпустки та ін.) і можливістю друку як в стандартному текстовому варіанті, так і в вигляді деяких стандартних форм (П-1, П-3, П -5);
  • вести табеля співробітників (форма П-5);
  • виконувати дії, пов’язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, висновком за штат, надання відпустки тощо. Дані по співробітниках автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
  • вести розширений облік відпусток, який передбачає можливість реєстрації планових відпусток за вказаний період, додавання довільних відпусток, а також надання відпусток на підставі встановлених відпусток або невикористаних раніше, – при цьому може здійснюватися автоматичне внесення інформації про перебування у відпустці у табель співробітника;
  • проводити дії над співробітниками та їх особовими рахунками, пов’язані з переміщенням, прийомом на роботу, сумісництвом, оплатою праці, звільненням і т.д., – інформація про ці дії автоматично зберігається в історії, дані з якої аналізуються під час друку звітів по руху персоналу. Дані по співробітникам автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
  • вести облік інформації про перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестації, стягнення та заохочення, про наукові роботи, наукові ступені і звання, облік по військовозобов’язаним, а також про зарахування до кадрового резерву;
  • Звіти за формами 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-1, 9-ДС, також є можливість отримати відомості по військовозобов’язаним, укомплектованості та вакантним посадам на підприємстві та багато інших звітів.

  Ефект від використання модуля:

  • Можливість оперативного відбору співробітників за заданими критеріями, що дозволяє отримувати оперативні зведення з різних напрямків діяльності персоналу;
  • Інтеграція  з модулем  заробітна плата 

   Звичайна ціна на модуль (дивись а http://surl.li/akebl)   6325 грн

     Акційна ціна на модуль (тільки для існуючих клієнтів) – 3162,5 грн 

     Звичайна ціна додаткового робочого місця – 2700 грн

     Акційна ціна додаткового робочого місця  –  1350 грн