Підтримка клієнтів:
+38 (050) 434-03-33
+38 (0372) 585-915
Акційна пропозиція для органів місцевого самоврядування

Шановний Голово об’єднаної територіальної громади (ОТГ)

ТОВ «Ресурс Системс» висловлює Вам свою повагу та виступає з ініціативою  автоматизації діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення її ефективності, якості та прозорості роботи.    Команда ТОВ” Ресурс Системс”  у співпраці з провідними фахівцями державних служб розробила і вже впровадила в окремих органах місцевого самоврядування низку заходів щодо створення Єдиної Електронної Системи управління громадами.

Результатом даних заходів є створення і впровадження спеціалізованого програмного комплексу “Обліку Ресурсів Громади”,  що дозволяє централізовано організувати роботу селищної (сільської) ради або всіх сільських рад, що входять до складу об’єднаної громади, в єдиному інформаційному середовищі, із мінімальними часовими та грошовими витратами.

          Пропонуємо Вам розглянути питання ознайомлення з цим високотехнологічним програмним комплексом ”Обліку Ресурсів Громади”, по  *акційній ціні зі знижкою до 10130 грн   (діє з 01.02 по  31.03.2021)

 Склад ПК ”Обліку Ресурсів Громади”:

 • Бухгалтерський облік Громади
 • Документообіг Громади
 • Зв’язок з іншими обліковими системами XML -файл

Додаткові рішення наших партнерів (ТОВ “СматАй Ті”)  ІАС “Розумне село”: 

 • “Облік об’єктів погосподарського обліку”;
 •  “Податки з нерухомості”;
 •  “Реєстр  Громади”;.

Модуль “Бухгалтерський облік Громади” – призначений для автоматизації бухгалтерського обліку бюджетної організації та відповідає усім вимогам  законодавства України.  

Модуль допомагає вирішити наступні питання:

 • інтеграція з СДО “Клієнт Казначейства — Казначейство”;
 • юридичні/фінансові зобов’язання та договори постачання;
 • контроль зобов’язань із сумами зазначеними в кошторисі;
 • платіжні доручення, виписки банку, заявки на видачу готівки та перерахування коштів.
 • картотека ОЗ і НМА;
 • надходження, списання, амортизація й інші операції по НМА;
 • відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; меморіальні-ордери; залишки ОЗ по місяцях; звіт по нарахуванню амортизації (зносу).
 • облік розрахунків із замовниками: отримані послуги, надані послуги;
 • акти звірки взаєморозрахунків, акти інвентаризації розрахунків, коригування боргу;
 • сальдо та обороти по рахунках, картка рахунку, сальдо і оборотні по аналітиках, картка аналітики, аналіз заборгованості;
 • бюджетна звітність, баланс, журнал-головна;
 • картки аналітичного обліку готівкових операцій, касових видатків;
 • фінансова звітність.
 • табель обліку робочого часу, фонди робочого часу;
 • відпустки, лікарняні, документи по визначенню середньої заробітної плати, заява-розрахунок ФСС;
 • разові та умовно-постійні нарахування;
 • розрахунок зарплати, підсумки зарплати, карткові рахунки, закриття звітного місця; відміна закриття;
 • звіт з праці 1-ПВ, звіт по ЄСВ, звіт 1ДФ.

Ефект від використання модуля:

 • комплексна автоматизація бухгалтерського обліку згідно законодавства  України;
 • зменшення трудомісткості робіт;
 • зменшення витрат на проведення облікових робіт;
 • зменшення помилок в бухгалтерському обліку і як результат зменшення штрафів, або повна  їх відсутність;  
 • формування документів  та довідок протягом декількох хвилин;
 • повний контроль витрат і надходжень.

 

Модуль “Документообіг Громади” – призначений для автоматизації роботи з документами, контролю їх виконання. Модуль скорочує час на пошук потрібного документу і головне — має можливість накладати ЕЦП, адже вести електронний документообіг уже не примха компаній, а необхідність.

Модуль допомагає вирішити наступні питання:

 • ведення обліку вхідних/вихідних документів;
 • ведення обліку внутрішніх документів (накази по підприємству, акти інвентаризацій, протоколи зборів тощо);
 • реєстр вхідної/вихідної кореспонденції;
 • присвоєння вхідних/вихідних номерів документам та листам;
 • ведення електронного документообігу між організаціями;
 • впорядкування документів за категоріями;
 • контроль за виконанням наказів та розпоряджень;
 • унеможливлення доступу сторонніх осіб до документів компанії;
 • створення та зберігання архівів документів;
 • опрацювання звернень клієнтів до компанії тощо.

Ефект від використання модуля:

 • ведення документів в єдиній базі;
 • спрощення та  прискорення пошуку документів; 
 • облік усіх вхідних/вихідних документів та формування архіву з відображенням зв’язків між ними;
 • зберігання у системі скан копії оригіналу документа;
 • подавати звіти та документи з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

*Акційна цінова пропозиція :

Назва модуля звичайна ціна , грн акційна ціна, грн економія
1 Модуль “Бухоблік” 6560 5400 1160
2 Модуль “Зарплатня” 6325 4860 1465
3 Модуль “Документообіг 4600 2700 1900
4 Додаткові програмні модулі

 ( XML-Документи)

945 540 405
5 підключення до БД додаткового користувача 2700 1500 1200
всього 21130 15000 6130

Пропозиція  діє  з 01.02.2021 по 31.03.2021, тільки при умові купівлі даної конфігурації ПЗ, при купівлі  окремими модулями , діє звичайна ціна по прайс-листу 

Додаткові рішення наших партнерів (ТОВ “СматАй Ті”

ІАС “Розумне село”:

 

Модуль “Облік об’єктів погосподарського обліку” – призначений для оперативного внесення відомостей про житловий фонд на території громади, обліку наявних земельних ділянок, сільськогосподарської техніки та іншої інформації, необхідної для формування погосподарської книги.

Модуль  допомагає вирішити наступні питання:

 • ведення реєстру об’єктів погосподарського обліку;
 • ведення обліку осіб, яким надано земельні ділянки;
 • ведення обліку сільськогосподарської техніки та худоби;
 • формування статистичних звітів про кількість об’єктів погосподарського обліку та житловий  

             фонд місцевої ради;

 • формування довідок: Форма №3; Про склад сім’ї; Проживання в селі; Форма №204; Розмір земельної ділянки; Про розташування будинку на ділянці; Про ділянку ОСГ, що не є паєм, вільна від забудови; Про присвоєння поштової адреси нерухомого майна; Про присвоєння будівельної адреси; Про наявність земельної ділянки.

Ефект від використання модуля:

 • ведення погосподарського обліку в електронному вигляді (без паперових книг);
 • скорочення часу, необхідного для видачі довідок громадянам до декількох хвилин;
 • формування статистичних звітів за лічені хвилини;
 • підвищення ефективності, керованості та координації діяльності сільської ради

 

Модуль “Податки з нерухомості” – призначений для контролю надходжень податків та орендної плати за користування кожним із типів об’єктів. Її головна ціль – формування аналітичної бази для якісного адміністрування податкових відносин.

Модуль допомагає вирішити наступні питання:

 • ведення обліку земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна;
 • ведення реєстру платників податків;
 • розрахунок суми податку для платників;
 • формування квитанцій для сплати податків;
 • облік договорів оренди землі та об’єктів нерухомості;
 • контроль надходжень коштів від плати за землю та об’єкти нерухомості на території місцевої ради.

Ефект від використання модуля:

 • створення інформаційно-аналітичної бази для адміністрування податкових відносин, виявлення резервів наповнення місцевого бюджету;
 • актуалізація даних про платників та об’єкти оподаткування: збільшення податкових повідомлень платника мінімум удвічі;
 • аналіз надходжень та заборгованості дозволяє відстежувати тенденції розвитку, своєчасно з’ясовувати причини змін, що відбуваються, і готувати нові регуляторні акти з управління земельними та іншими ресурсами;
 • збільшення надходжень від платників земельного податку мінімум в два рази.

 

Модуль “Реєстр  Громади”– призначений для зберігання інформації щодо реєстрації чи зняття з реєстрації громадян, обліку місця проживання і перебування фізичних осіб.

Модуль допомагає вирішити наступні питання:

 • ведення реєстру жителів територіальних громад;
 • реєстрація місця проживання та місця перебування;
 • формування статистичних звітів про кількість зареєстрованих та проживаючих осіб;
 • формування відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру та Реєстру виборців;
 • формування заяв та довідок: Дані про новонароджену дитину; Заява про реєстрацію місця перебування; Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини; Заява про реєстрацію місця перебування; Заява про зняття з реєстрації місця проживання; Про реєстрацію місця проживання особи; Про реєстрацію місця перебування особи; Про зняття з реєстрації місця проживання; Картка реєстрації особи.

Ефект від використання модуля:

 • автоматизація процесів зі зняття та реєстрації місця проживання громадян територіальної громади відповідно до вимог нормативно-правових актів України;
 • актуалізація даних в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • автоматизація надання адміністративних послуг – формування заяв та довідок протягом декількох хвилин;
 • автоматичне формування відомостей за визначений період відповідно до постанови Центральної виборчої комісії  та інших статистичних звітів.

                                                          Ціна  ІАС “Розумне село” :

Серверна частина   –         7000 грн 

Додаткове робоче місце  –  2000 грн 

При купівлі  всього  комплексу в подарунок 2 робочих місця (економія 4000 грн)

 

Пропозиція  діє  з 01.02.2021 по 31.03.2021, тільки при умові купівлі разом з  

ПК “Облік Ресурсів Громади” при купівлі  окремо, діє звичайна ціна.

 

Таким чином, придбавши  комплекс «Облік Ресурсів Громади», та ІАС “Розумне село” Ви зможете автоматизувати всю господарську та фінансову діяльність  ОТГ